1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2018 - 10 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1801 Попълване на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 2142 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1802 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 10810 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1803 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 9026 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1804 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 12880 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1805 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІІІ ГСУ Челопеч 2870 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1806 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 7615 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1807 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 4599 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1808 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 4852 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1809 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 3478 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1810 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в V ГСУ Душанци 3474 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018