1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2019 - 19 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Гърмен 0751 93 900 dlgarmen@abv.bg 1901 1. Почистване на площи -24 дка- 950, 41лв2. Почвоподготовка-направа на ръчни тераси-9600лм-5456, 31лв3. Попълване на култури-ръчно садене на фиданки с МК- 4855 бр-1039, 39лв4. Първо отглеждане на двегод. култури-9600лм-1328, 67лв5. Второ отглеждане на двегод. 17763 Открит конкурс
25.01.2019
12.02.2019 12.02.2019
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1902 Попълване - 3 825 бр. фиданки - 8 дка, три отглеждания на 20 дка двегодишни горски култури /общо 60 дка/, две отглеждания на 41 дка тригодишни горски култури /общо 82 дка/. 7859 Открит конкурс
28.01.2019
15.02.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@abv.bg 1903 Попълване - 9 550 бр. фиданки - 21 дка, три отглеждания на 11 дка двегодишни горски култури /общо 33 дка/, две отглеждания на 131 дка тригодишни горски култури /общо 262 дка/. 16624 Открит конкурс
28.01.2019
15.02.2019
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1907 1. Почистване на площи за залесяване.2. Почвоподготовка:Направа на ръчни тераси, Отваряне на дупки с моторен свредел.3. Залесяване: Ръчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2019 г. - иглолистниВременно съхраняване на фидан 29561 Открит конкурс
04.01.2019
22.01.2019 22.01.2019
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1908 I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ. II. ПОЧВОПОДГОТОВКА: 1.Направа на ръчни тераси, 2.Отваряне на дупки с моторен свредел.III. ЗАЛЕСЯВАНЕ:1.Ръчно садене на фиданки, 2.Временно съхраняване на фиданки.IV. ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2019 Г.V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА 32247 Открит конкурс
04.02.2019
20.02.2019 20.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dgsnevestino@abv.bg 19001 Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Невестино" 16242 Открит конкурс
19.02.2019
06.03.2019 06.03.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1901 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 71920 Открит конкурс
05.02.2019
21.02.2019 21.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1909 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на тригодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 8835 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1910 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на тригодишни култури в І ГСУ Мирково 3537 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1911 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на двегодишни и тригодишни култури в V ГСУ Душанци 3164 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1912 Попълване на двегодишни култури и отглеждане на двегодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 8883 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1913 Попълване на двегодишни култури и отглеждане на двегодишни култури в І ГСУ Мирково и ІІ ГСУ Петрич 6668 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 19001 Механизирано подкопаване на тополови фиданки с Г-образна скоба на стойност 980, 00 лева без ДДС. 980 Открит конкурс
28.01.2019
13.02.2019 13.02.2019
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 19003 Обект № 1900-3предмет на конкурса – лесокултурни дейности: място за извършване на дейностите, отдел/подотдел, мярка-количество, срок на изпълнение в дати, стойност на обекта за дейностите (лв. без ДДС):I.ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ-4925, 34 лв.1.На 32835 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1901 залесяване-22дка, попълване култури-9дка, отглеждане 1, 2, 3 годишни култури-290, 65дка, подготовка на почвата за залесяване-104дка, косене трева в разсадник-27дка, 49294 Открит конкурс
11.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1904 Попълване на култури - 11, 2 дка, Първо отглеждане на култури - 34, 42 дка, Косене - 34, 42 дка, Второ отглеждане - 4, 42 дка 3705 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1905 Попълване на култури - 16, 79 дка, Първо отглеждане на култури - 107, 0 дка, Косене - 107, 0 дка, Второ отглеждане на култури - 105, 0 дка 6314 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1906 Попълване на култури - 10, 45 дка, Първо отглеждане на култури - 36, 0 дка, Косене - 36, 0 дка 2283 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1907 Попълване на култури - 22, 33 дка, Първо отглеждане на култури - 84, 4 дка, Косене - 84, 4 дка, Второ отглеждане - 42, 9 дка 8854 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019