1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2018 - 51 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Арамлиец dlsaramliec@abv.bg 1801 Възлагане на лесокултурни дейности-попълване на двегодишни горски култури, временно съхраняване на фиданки, първо отглеждане на две и тригодишни култури, второ отглеждане на двегодишни култури в обект № 1801 3865 Открит конкурс
17.03.2018
04.04.2018 04.04.2018
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1801 1.Попълване горски култури, ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и временно съхраняване на фиданки-23дка за 2339, 12 лв.2.Отглеждане на двегодишни горски култури/първо-плевене, трето -изрязване на плевелите/-230 дка за 15148, 20 лв 17487 Конкурс
23.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Белово dlbelovo@nug.bg 1801 попълване на две годишни горски култури - 46 дка, отглеждане на горски култури две годишни 450 дка, отглеждане на пет годишни горски култури - 30 дка. 28079 Открит конкурс
26.03.2018
10.04.2018 10.04.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802 генеративни градини 59 дка, формиране на корони, изсичане на издънки, третиране с хербициди, борба с нежелана растителност с раундъп. 14025 Открит конкурс
26.03.2018
10.04.2018 10.04.2018
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1801 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1801, подотдел 69-10, землище на с. Бабица, общ. Брезник 27498 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1802 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1802, подотдели: 19т, 19у, землище на гр. Брезник, общ. Брезник 19730 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1803 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1803, подотдел 68в, землище на с. Гоз, общ. Брезник 14677 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Гърмен dlgarmen@nug.bg 1803 1.Залесяване-ръчно садене на игл.фиданки с МК и съхраняване- 22 дка- 1368, 10 лв.2.Попълване на 1 и 2 годишни игл. култури с МК и съхраняване -63 дка- 3863, 71 лв.3.Първо отглеждане на едногодишни гор.култури-24дка-1293, 05лв4.Второ отглеждане на едногодишни 20971 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1801 Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС "Дупница". 18480 Открит конкурс
28.02.2018
16.03.2018 16.03.2018
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1801 Отглеждане на тригодишни горски култури - първо и второ отглеждане /зазимяване/ - 600 дка. 26999 Открит конкурс
19.03.2018
25.04.2018 25.04.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1804 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистка на територията на ТП "ДГС Елешница" - 141 дка. 8368 Открит конкурс
17.04.2018
25.07.2018 25.07.2018
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1802 Почистване на площи и изгаряне на вършината - 11 дка, почвоподготовка - маркиране и направа на р. тераси - 4400 лм, залесяване - 11 дка с 6 000 бр. фиданки, попълване - 39 дка със 17 750 бр. фиданки, отглеждане на 1 год. г. култури - 3 пъти /33дка/, отгл. 34689 Открит конкурс
23.02.2018
13.03.2018 13.03.2018
ДГС Етрополе dletropole@abv.bg 1801 Попълване на култури - 27 дкаПърво отглеждане на двегодишни култури - 80 дкаВторо отглеждане на двегодишни култури - 80 дка 9515 Открит конкурс
17.03.2018
03.04.2018 03.04.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1801 Ръчно садене на фиданки с моторен свредел, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури в подотдели 194"р1", 194"и1", 271"м1" 8198 Открит конкурс
01.03.2018
07.03.2018 07.03.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1802 Първо и второ отглеждане на двегодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдел-15-"я" 12567 Открит конкурс
04.04.2018
20.04.2018 20.04.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1803 Първо и второ отглеждане на тригодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдел-21-"ш1" 10633 Открит конкурс
04.04.2018
20.04.2018 20.04.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1804 Първо и второ отглеждане на двегодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдели-32-"з", 215-"з1", 194-"з2" 7525 Открит конкурс
04.04.2018
20.04.2018 20.04.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18001 1. Попълване на горски култури в отд.15"ж", 36 "в"., 2. Отглеждане на тригодишни горски култури в отд.15"ж", 36 "в". 9905 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 18002 1. Попълване на горски култури в отд. 476 "д", 2. Отглеждане на тригодишни горски култури в отд. 476 "д". 6493 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18003 1. Попълване на горски култури в отд. 36 "2", 401 "4", "6", 2. Отглеждане на двегодишни горски култури в отд. 36 "2", 401 "4". 14458 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 18004 1. Попълване на горски култури в отд.36 "2", 59 "к", 2. Отглеждане на двегодишни горски култури в отд. 36 "2", 59 "к", 5802 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18005 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 619дка" 26600 Открит конкурс
20.03.2018
05.04.2018 05.04.2018
ДГС Костенец dlkostenec@nug.bg 1801 Почвоподготовка - пролет 2018 год., съхранение на фиданки, отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване след моторен свредел, ограждане култури, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури-2018 год., попълване на култури, първо отглеждане на д 6796 Открит конкурс
21.03.2018
20.03.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1803 ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ – 14 дкаПърво отглеждане на едногодишни култури – 2018 г. - Окопаване на топола2018г. /7дка/Филизене на топола 2018 г. /7 дка/Първо отглеждане на двегодишни култури – 2018 г. – окопаване на топола 2018 г. /7 дка/Второ отглежда 11249 Открит конкурс
21.02.2018
09.03.2018 09.03.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1805 ПОПЪЛВАНЕ – ПРОЛЕТ 2018 Г.Садене на фиданки с малки дупки, отворени с моторен свределВременно съхраняване на фиданкиОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 2018 Г.Първо отглежданеПърво отглеждане на двегодишни игл. култури – 2018 г. - окопаванеПърво отглеждане на двегодишн 18910 Открит конкурс
21.02.2018
09.03.2018 09.03.2018
ДГС Кюстендил 0888310422 dgskustendil@abv.bg 1801 Попълване на 2 и 3 годишни горски култури-24 декара.Отглеждане на 2 и 3 годишни култури/ първо и следващо/-454 декара 30000 Открит конкурс
01.03.2018
19.03.2018 19.03.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1801 1.Ръчно садене на фиданки с подобреният меч на колесов-попълване на култури, 2.Съхраняване на фиданки, 3. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите. /първо отглеждане на двегодишни култури/, 4. Ръчно плевене и разрохкване на почвата п 8518 Открит конкурс
01.03.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 18001 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури 40206 Открит конкурс
07.03.2018
23.03.2018 23.03.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1801 Попълване на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 2142 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1802 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 10810 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1803 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 9026 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1804 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 12880 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1805 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІІІ ГСУ Челопеч 2870 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1806 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 7615 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1807 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 4599 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1808 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 4852 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1809 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 3478 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1810 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в V ГСУ Душанци 3474 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 1800 І.Почистване на площи за залесяване в отдел/подотдел 151-1 - 3 дка на стойност 304 лева.ІІ.Почвоподготовка/направа на ръчни тераси/ в отдел/подотдел 151-1 - на стойност 7130 лева.|||..Садени на фиданки в ръчни тераси отдел/подотдел 151-1, 282-б - на стойн 29068 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Радомир dgsradomir@abv.bg 1801 1.Попълване на култури - 3 256, 91 лв.2. Първо и второ отглеждане на две годишни култури - 15 038, 42 лв.3. Първо отглеждане на три годишни култури - 5 891, 60 лв.4. Почистване на сечища - 984, 81 лв.5. Направа на ръчни тераси - 6 486, 30 лв. 31658 Открит конкурс
26.02.2018
16.03.2018 16.03.2018
ДГС Разлог DDSRazlog@nug.bg 1801 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури. 13947 Открит конкурс
22.02.2018
14.03.2018
ДГС Рилски манастир 0885296082 1801 1.ЗАЛЕСЯВАНЕ-20 ДКА-ръчно садене на 7300 бр фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов 2.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ-22, 2 дка-ръчно садене на 6720 бр. фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов 3.ОТГЛЕЖДАНЕ НА 1, 2, 3 годишни КУЛТУРИ -328дка-при схема-3*3*2- 29546 Открит конкурс
26.02.2018
13.03.2018 13.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1801 Залесяване, попълване култури и отглеждане култури 33845 Открит конкурс
22.02.2018
12.03.2018 12.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1801 1. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини- пролет 2018 год., 2. Временно съхранение на фиданки, 3. Първо отглеждане на 2-3 год. култури, 4. Второ отглеждане- зазимяване на 2-3 год. култури. 7240 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1802 1. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини, пролет 2018 год, 2. Временно съхранение на фиданки, 3. Първо отглеждане на 2, 3 и 4 год. култури, 4. Второ отглеждане- зазимяване на 2 год. култури. 13815 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1803 1. Ръчно садене на тополови фаданки в дупки 60/60/60 - пролет 2018 год., 2. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в дупки- пролет 2018 год., 3. Временно съхранение на фиданки, 4. Първо отглеждане на тополови кутури, 5. Второ отглеждане- зазимяван 2778 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1804 1. Почистване площи за залесяване- пролет 208 год., 2. Направа на ръчни площадки- пролет 2018 год., 3. Ръчно садене на фиданки с меч на колесов в цепнатини- пролет 2018 год., 4. Временно съхранение на фиданки, 5. Първо отглеждане на едногодишни култури, 6. Вто 6543 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1803 попълване на горски култури-124, 1 дкапърво отглеждане на горски култури-248, 5 дкакосене-248, 5 дкавторо отглеждане на горски култури-71, 0 дка 28911 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1804 попълване на горски култури-7, 47 дкапърво отглеждане на горски култури-84, 22 дкакосене-84, 55 дкавторо отглеждане на горски култури-2 дка 7140 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1805 попълване на горски култури-23, 06 дкапърво отглеждане на горски култури-47 дкакосене-47 дкавторо отглеждане на горски култури-47 дка 4167 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1806 попълване на горски култури-29, 71първо отглеждане на горски култури-63, 5 дкакосене-63, 5 дкавторо отглеждане на горски култури-9, 5 дка 6191 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018