1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2018 - 112 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1802-1 бб, чб, 20 58 0 0 0 77 6872 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1802-2 бб, чб, 52 76 0 0 0 129 8945 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1803-1 бб, чб, 56 153 0 0 0 209 18656 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1803-2 бб, чб, 62 70 0 0 0 133 9290 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 18000 бб, 37 99 0 0 0 136 12239 Явен търг
22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 18004 бб, 69 49 4 0 0 122 9159 Явен търг
22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-6 бк, 62 1 0 0 0 63 5792 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-4 бк, 26 0 0 0 0 26 2396 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-7 бб, см, ела, бк, 57 4 0 0 0 61 5850 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709/14 бб, см, ела, бк, 121 11 0 5 58 195 17602 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-6 бб, 38 82 0 0 0 120 9425 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-9 бб, 48 5 0 0 0 53 5091 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-7 бк, 13 0 0 0 33 46 3513 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-5 бб, бк, 36 1 0 0 3 40 3757 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-8 бб, ела, бк, 91 1 0 0 0 92 8896 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1712-4 бб, 45 32 8 0 7 93 7356 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-10 бб, 13 6 0 0 0 18 1695 Таен търг
23.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-1 бб, бк, 359 10 0 0 0 369 38140 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-1 бб, см, 42 6 0 0 0 48 5087 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3-1 бб, чб, 133 10 0 0 0 143 12211 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-2 бб, бк, 172 4 0 0 0 175 18287 Таен търг
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1716-4 бб, 2 26 50 0 0 77 4764 Явен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805-1 бб, см, ела, 264 62 0 0 18 344 32360 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-1 бб, см, ела, бк, 25 10 1 0 1 36 3217 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1815-1 бб, см, 66 13 0 0 11 90 8389 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-1 бб, см, 310 12 0 0 21 343 36391 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-1 бб, 147 63 6 0 33 249 21040 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819-1 бб, см, ела, 162 4 0 0 5 170 18079 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3 1721 бб, 8 64 10 0 0 83 4671 Таен търг
27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 17011805 бб, см, 23 31 4 0 6 64 4813 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-9 бб, бк, 29 1 0 0 13 42 3646 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-2 бб, см, ела, бк, 23 10 0 0 3 36 3331 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-1 бб, см, ела, 22 21 0 0 3 46 3832 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-1 бб, см, ела, 18 18 0 0 1 37 3058 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-2 бб, см, ела, 303 17 0 0 0 320 35160 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-2 бб, см, ела, 348 11 0 0 0 360 39905 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18191716 бб, см, 82 12 0 0 4 98 10067 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2 1721 бб, 21 7 0 0 0 28 2615 Явен търг
28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805-3 бб, см, ела, 32 46 6 0 1 85 6433 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-3 бб, см, ела, 120 21 0 0 8 150 14510 Явен търг
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-3 бб, см, ела, 84 9 0 0 0 92 10236 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-2 бб, см, ела, 35 7 0 0 0 41 4427 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1811-1 бб, см, ела, 74 11 0 0 0 85 8966 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813-1 бб, см, ела, 62 21 0 0 0 83 8468 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819-3 бб, см, 205 5 0 0 4 214 23361 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-1 бб, см, 55 1 0 0 8 65 7083 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-1721 бб, 12 16 0 0 0 28 2114 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-8 бк, 28 0 0 0 37 65 5247 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-7 бб, бк, 223 24 0 0 88 335 28918 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-3 бб, 107 7 0 0 7 121 12167 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805-4 бб, бк, чб, 53 13 0 0 3 69 6323 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18071706 бб, ела, бк, 22 7 0 0 3 32 2982 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-2 бб, см, 64 23 0 0 17 103 9308 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18101712 бб, см, ела, 18 9 0 0 3 30 2649 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813-2 бб, см, ела, 84 41 7 0 15 147 13439 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-2 бб, 45 64 0 0 0 109 7802 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3-3 бб, 6 51 0 0 0 58 3463 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-3 бб, см, ела, 230 31 0 0 14 275 28329 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1823-1 см, 19 9 0 0 2 29 2722 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-8 бб, бк, 149 6 0 0 52 207 18747 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1711-2 бб, см, ела, 40 31 3 0 3 78 6467 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1807-2 бб, бк, 19 33 11 0 0 62 4166 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18111814 бб, см, ела, 22 12 0 0 1 35 3190 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-3 бб, 46 114 0 0 16 176 11353 Явен търг
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 17111814 бб, см, ела, 115 14 0 0 0 128 13717 Явен търг
07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-4 бб, см, ела, 16 12 0 0 3 31 2731 Явен търг
07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-4 бб, см, 145 9 0 0 13 166 16716 Явен търг
07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-4 бб, см, 186 12 0 0 33 231 24220 Явен търг
07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-1 см, ела, 177 8 0 0 33 217 23157 Явен търг
07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18061807 бб, см, ела, 80 25 0 0 2 107 10269 Явен търг
28.09.2018
17.10.2018 17.10.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18141711 бб, см, ела, 211 22 1 0 5 239 24181 Явен търг
28.09.2018
17.10.2018 17.10.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819-4 бб, см, 122 3 0 0 7 132 13864 Явен търг
28.09.2018
17.10.2018 17.10.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-5 бб, 64 13 0 0 0 77 7378 Явен търг
28.09.2018
17.10.2018 17.10.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1842-ІІ1 бб, см, бк, 193 35 0 25 20 274 28267 Явен търг
17.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1842-ІІ2 бб, см, бк, 230 46 0 21 22 320 33519 Явен търг
18.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-6E бб, см, 236 33 7 42 82 399 34655 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-3Е бб, 220 16 0 0 100 336 30003 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1711-4Е бб, см, ела, бк, 403 101 5 48 196 753 65971 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-д-17-5 бб, чб, 20 120 35 3 5 183 9979 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-1 бб, см, ела, 183 14 0 14 40 251 26011 Явен търг
30.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-1 бб, см, 62 36 6 0 24 128 11193 Явен търг
30.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-3 бб, ела, 216 37 0 0 58 310 29103 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722-4 бб, см, 352 32 0 10 70 464 49206 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-2 бб, см, ела, 208 55 37 10 62 372 34231 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-1 бб, см, 310 22 4 0 145 482 48357 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1814-1 бб, см, 530 51 12 0 182 775 77822 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-4 бб, см, ела, 287 46 0 0 46 379 38039 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722-5 см, 183 30 0 0 49 262 26750 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-2 бб, см, ела, 221 66 0 2 25 315 30347 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-2 бб, см, 254 34 4 0 105 397 38159 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1814-2 бб, см, 700 49 6 0 201 957 98208 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-1 бб, см, 317 24 0 0 41 382 41052 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722-6 см, 86 17 0 17 38 158 14374 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-3 бб, см, ела, бк, 178 69 10 24 43 324 28677 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1814-3 бб, см, 307 42 6 0 108 462 45222 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-2 бб, см, 199 13 0 0 43 254 27200 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-3 бб, см, ела, 307 46 4 0 178 535 51196 Явен търг
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-3 бб, см, ела, бк, 161 43 5 24 80 312 27888 Явен търг
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-3 бб, см, 348 26 0 0 71 445 46387 Явен търг
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-4 бб, см, ела, 311 48 3 0 189 551 52060 Явен търг
04.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1814-4 бб, см, 206 14 3 0 64 286 30052 Явен търг
04.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-4 бб, см, 311 20 0 0 73 404 42627 Явен търг
04.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-5 бб, см, 112 14 0 0 34 160 15341 Явен търг
12.10.2018
30.10.2018 30.10.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-1 бб, см, 563 25 0 0 106 695 72249 Явен търг
12.10.2018
30.10.2018 30.10.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1831-1 бб, 164 4 0 0 35 202 20297 Явен търг
12.10.2018
30.10.2018 30.10.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719-2 бб, чб, 124 52 0 0 1 176 15107 Явен търг
03.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719-3 бб, чб, 36 105 0 0 8 149 10548 Явен търг
03.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719-4 бб, чб, 7 143 0 0 0 150 10050 Явен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719-5 бб, чб, 9 141 0 0 0 150 10165 Явен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1728-С1 ела, 36 10 0 0 8 54 5006 Явен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719-6 бб, чб, 167 5 0 0 10 182 17128 Явен търг
07.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719-7 бб, чб, 150 0 0 0 30 180 15940 Явен търг
27.09.2018
16.10.2018 16.10.2018