1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2020 - 3 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1900-1 бб, см, 71 25 0 0 77 173 12037 Таен търг

30.01.2020 30.01.2020
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937-3 бб, 70 0 0 0 20 90 7880 Явен търг
06.01.2020
23.01.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1948 здгл, 23 7 0 0 0 30 2581 Явен търг   ПРОВЕДЕНА