1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2019 - 139 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19303-п1 бб, см, 27 0 0 0 0 27 2645 Таен търг
04.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1808 бб, чб, 242 26 0 0 0 268 25137 Електронен търг

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1901-2 бб, чб, 249 73 0 0 1 323 27694 Таен търг
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1906 бб, чб, 391 101 0 48 0 540 44560 Таен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-7 бб, ела, 20 1 0 0 0 20 2247 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18091810 бб, см, ела, 100 9 0 0 15 124 12790 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18141711 бб, см, ела, 27 18 0 0 3 49 4532 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-4 бб, см, ела, 174 5 0 0 28 207 24090 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18221818 бб, см, 186 34 0 0 21 240 24405 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1721 1Д3 бб, 39 4 0 0 0 42 4330 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18061807 бб, см, ела, бк, 170 30 0 0 2 202 22394 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-1 бб, ела, 325 13 0 0 29 367 39100 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923-1 бб, 229 24 0 0 28 281 28076 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19241819 бб, 168 86 17 0 21 291 25888 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1 бб, 121 127 16 0 0 264 20966 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-7 бб, 76 34 0 0 4 114 10379 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-1 чб, 162 26 0 0 62 250 20781 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923-2 бб, 177 14 0 0 32 224 22147 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924-2 бб, 122 138 3 0 17 280 23990 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-1 бб, чб, 47 26 2 0 4 78 6599 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-2 бб, 207 231 126 0 36 601 44846 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-2 бб, чб, 187 33 1 0 44 264 24242 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904-1 бб, 338 13 0 0 45 396 41075 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-2 бб, ела, 271 10 0 0 42 323 34086 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924-3 бб, 48 74 0 0 5 127 10470 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-2 бб, чб, 190 80 3 0 9 282 23385 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1Д4 бб, 212 149 122 0 0 483 37473 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-6 бб, см, ела, 39 64 0 0 8 111 8433 Таен търг
23.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-3 бб, бк, 73 10 1 0 19 103 9784 Таен търг
23.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-3 бб, см, ела, бк, 261 10 0 0 58 330 34439 Таен търг
23.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917-1 бб, ела, 196 139 7 0 32 375 32743 Таен търг
23.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-3 чб, 303 35 0 0 0 338 29332 Явен търг
23.04.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-4 бб, 87 146 56 0 0 289 21544 Таен търг
23.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д4-2 бб, чб, 97 44 11 0 0 151 12121 Таен търг
23.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-8 бб, см, ела, бк, чб, 102 34 3 2 6 147 14007 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-7 бб, см, ела, ива, 163 9 0 0 4 176 19260 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-5 бб, см, 66 24 0 0 2 92 8814 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-4 бб, см, ела, бк, 329 14 0 0 44 387 41279 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-1 бб, см, 116 5 0 0 0 122 12958 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917-2 бб, 150 94 0 0 15 260 23123 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-4 бб, чб, 31 72 1 0 0 104 7664 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-1 бб, 108 13 0 0 11 132 12861 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928/1Д4 бб, чб, 117 35 0 0 9 161 14604 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18191922 бб, см, 123 8 0 0 6 137 14578 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1909-1 бб, см, ела, 230 125 0 0 19 375 36413 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-2 бб, ела, 63 14 0 0 0 77 8275 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916-1 бб, см, 251 3 0 0 0 254 30830 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-2 бб, 108 5 0 0 0 113 11701 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1Д4 бб, чб, 57 4 0 0 0 61 5997 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1931-1 бб, 101 9 0 0 7 117 11704 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1933-1 бб, 243 19 0 0 14 275 28102 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1934-1 бб, 165 15 0 0 23 203 20310 Явен търг
12.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1808-4 бб, см, ела, бк, 85 19 0 0 3 106 11270 Явен търг
24.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-3 бб, см, ела, 31 8 0 0 0 39 4110 Явен търг
24.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916-2 бб, см, ела, 164 3 0 0 0 167 19360 Явен търг
24.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1925-1 бб, 47 28 0 0 0 75 6912 Явен търг
24.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-5 чб, 80 7 0 0 0 88 7683 Явен търг
24.06.2019
21.08.2019 21.08.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-3 бб, 60 0 0 0 0 61 6271 Явен търг
24.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-7 бб, 24 2 0 0 0 26 2642 Явен търг
24.06.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19291931 бб, чб, 22 8 0 0 0 30 2928 Явен търг
24.06.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1934-2 бб, 330 42 0 0 0 372 34158 Таен търг
24.06.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1711-4 бб, см, 68 14 0 0 0 83 8967 Явен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18111813 бб, см, ела, 68 18 0 0 5 92 9476 Явен търг
26.07.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1814-6 бб, см, ела, 197 6 0 0 0 203 21873 Явен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-5 бб, см, 184 6 0 0 0 191 22706 Явен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-5 бб, 104 12 0 0 0 116 11850 Явен търг
26.07.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-4 бб, ела, 70 12 0 0 0 82 9029 Явен търг
26.07.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916-3 бб, см, 231 6 0 0 0 237 27042 Явен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-4 бб, 79 6 0 0 0 85 8716 Явен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-8 бб, 60 0 0 0 0 60 6069 Явен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19301932 бб, 241 4 0 0 6 252 23974 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1931-3 бб, 148 17 0 0 0 165 15463 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1933-2 бб, 187 12 0 0 0 199 18908 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1935-1 бб, см, ела, 232 4 0 0 0 236 24550 Таен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1936-1 бб, ела, 160 2 0 0 0 162 15960 Таен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1811-4 бб, см, 92 3 0 0 0 95 10200 Явен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1925-2 бб, см, 339 11 0 0 0 349 39338 Явен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-6 бб, чб, 56 7 0 0 0 63 5607 Явен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-5 бб, 112 0 0 0 0 112 11853 Явен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1931-4 бб, 106 17 0 0 3 126 11435 Таен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1932-2 бб, 149 4 0 0 6 159 15289 Таен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1933-3 бб, 141 4 0 0 11 156 14791 Таен търг
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1935-2 бб, ела, 69 1 0 0 15 85 8729 Таен търг
12.09.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1936-2 бб, бм, 192 2 0 0 0 194 18860 Таен търг
12.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1939-1 бб, 137 4 0 0 2 143 13515 Таен търг
12.09.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1942-1 см, 173 4 0 0 15 192 21210 Таен търг
12.09.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1944-1 бб, 109 31 0 0 3 143 12555 Таен търг
12.09.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1900 бб, см, ела, бк, 127 30 0 0 108 265 25503 Таен търг
17.10.2019
04.11.2019 04.11.2019
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1842ІІ-4 см, 6 3 0 0 7 16 1307 Явен търг
04.10.2019
22.10.2019 22.10.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-5 бб, см, 149 34 3 12 39 236 21383 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-4 см, ела, бк, 100 39 12 35 75 260 22177 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828-1 бб, см, 159 94 34 0 51 337 27450 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-2 бб, см, 606 27 0 0 123 756 81480 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1831-3 бб, 103 2 0 0 7 112 11852 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832-2 бб, 135 12 0 0 14 160 16297 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-5 бб, см, 176 19 0 0 91 286 28978 Явен търг
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-19-1 бб, чб, 79 91 0 0 0 170 13153 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-6 бб, см, 193 33 3 0 67 296 29205 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-3 бб, см, 392 41 0 0 38 471 47935 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832-3 бб, 292 50 0 0 49 390 37285 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-д-19-1 бб, 51 53 0 0 0 104 8876 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832-4 бб, 144 34 0 0 14 193 18462 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1903-1 бб, см, ела, бк, 231 42 0 25 45 341 32032 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-1мф бб, см, 136 6 0 0 19 161 16849 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-2мф бб, см, 279 26 0 0 41 347 34375 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-4 бб, см, ела, 204 67 4 6 53 334 31358 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-4 бб, см, 283 57 0 0 33 373 36712 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1831-4 бб, см, ела, 311 11 0 0 45 367 37890 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1д19-2мф бб, 6 46 0 0 0 51 3663 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-6 бб, 32 9 0 20 33 94 7230 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-5 бб, см, ела, бк, 103 26 2 26 78 234 20688 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-5 бб, см, ела, 85 32 0 42 15 174 14805 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-7 бб, см, 154 13 0 16 44 228 23007 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828-2 бб, 337 243 85 0 92 756 60947 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1904-1мф бб, см, ела, 342 27 0 60 128 557 50896 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905-1 бб, см, ела, 468 77 0 1 89 635 62887 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1913-1 бб, см, 344 7 0 0 163 514 54025 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-6 бб, см, ела, 191 90 8 117 53 459 37756 Таен търг
22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828-3 бб, 132 102 20 6 53 313 25363 Явен търг
22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905-2 бб, см, ела, 573 120 0 12 105 811 77366 Таен търг
22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-8 бб, см, 209 28 7 102 52 398 35167 Явен търг
22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1907-1 бб, см, 112 18 0 0 0 131 13886 Таен търг
22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-7 бб, 242 16 2 10 51 321 30973 Явен търг
13.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828-4 бб, см, ела, 79 57 27 12 28 203 15921 Явен търг
13.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905-3 бб, см, ела, 278 51 18 12 87 446 42305 Явен търг
13.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905-4 бб, см, ела, 245 26 0 12 25 309 30529 Явен търг
13.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1913-2 бб, см, 250 0 0 0 70 320 35925 Явен търг
13.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1913-3 бб, см, 226 3 0 0 82 311 33803 Явен търг
13.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1707с см, здгл, 15 3 0 0 3 22 1395 Явен търг
10.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-3 бб, 135 46 0 12 7 200 18481 Явен търг
12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-4 бб, см, 88 40 2 12 8 150 13481 Таен търг
08.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-5 бб, 28 26 0 42 14 110 7362 Таен търг
07.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-1 бб, 3 7 0 5 2 16 1146 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-2 бб, см, 164 36 0 0 0 200 21176 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1917 бб, см, 119 13 0 0 0 131 12834 Таен търг
17.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937-1 бб, 107 3 0 0 41 151 13363 Явен търг
05.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937-2 бб, 120 2 0 0 28 150 14052 Явен търг
04.10.2019
23.10.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1809с бб, 157 34 0 0 0 191 10700 Явен търг
23.02.2019
12.03.2019 12.03.2019
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1809с бб, 157 34 0 0 0 191 10700 Явен търг   ПРОВЕДЕНА