1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2020 - 22 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-3 бб, см, ела, 206 33 0 0 0 239 24863 Таен търг
13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-6 бб, см, бк, 393 5 0 0 0 397 43837 Таен търг
13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19501811 бб, см, ела, 67 10 0 1 1 80 8277 Таен търг
13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-5 бб, см, ела, 224 39 3 0 64 331 32620 Явен търг
15.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-7 чб, 32 6 0 0 0 38 3254 Явен търг
15.02.2020
05.03.2020 05.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19171931 бб, 47 10 0 0 0 57 5570 Явен търг

25.03.2020 25.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д5-1 бб, 87 18 0 0 0 105 10399 Явен търг

25.03.2020 25.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д5/1928 бб, чб, 74 36 0 0 0 110 10309 Електронен търг
22.05.2020
09.06.2020 09.06.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019-1 бб, см, 285 3 0 0 44 332 38330 Електронен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904-2 бб, см, 254 27 0 0 117 397 37518 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-5 бб, см, ела, 64 1 0 0 1 66 7551 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1922-1 бб, см, ела, 131 14 2 6 20 173 16875 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д5-3 бб, чб, 221 155 0 0 19 394 35269 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2000-1 бб, 210 12 0 0 110 331 31382 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2007-1 бб, см, бк, 297 21 0 0 72 389 37440 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2010-1 бб, см, ела, бк, 69 1 0 0 12 82 8948 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019-2 бб, см, 294 5 0 0 34 334 39169 Явен търг
03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1900-1 бб, см, 71 25 0 0 77 173 12037 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937-3 бб, 130 0 0 0 20 150 14120 Явен търг
06.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937-4 бб, 115 0 0 15 20 150 13415 Явен търг
13.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937-5 бб, 83 21 0 0 6 110 9917 Явен търг
06.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1948 здгл, 23 7 0 0 0 30 2581 Явен търг   ПРОВЕДЕНА