1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2019 - 85 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1808 бб, чб, 242 26 0 0 0 268 25137 Електронен търг

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1901-2 бб, чб, 249 73 0 0 1 323 27694 Таен търг
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1906 бб, чб, 391 101 0 48 0 540 44560 Таен търг
16.05.2019
31.05.2019 31.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-7 бб, ела, 20 1 0 0 0 20 2247 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18091810 бб, см, ела, 100 9 0 0 15 124 12790 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18141711 бб, см, ела, 27 18 0 0 3 49 4532 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-4 бб, см, ела, 174 5 0 0 28 207 24090 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18221818 бб, см, 186 34 0 0 21 240 24405 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1721 1Д3 бб, 39 4 0 0 0 42 4330 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18061807 бб, см, ела, бк, 170 30 0 0 2 202 22394 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-1 бб, ела, 325 13 0 0 29 367 39100 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923-1 бб, 229 24 0 0 28 281 28076 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19241819 бб, 168 86 17 0 21 291 25888 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1 бб, 121 127 16 0 0 264 20966 Явен търг
25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-7 бб, 76 34 0 0 4 114 10379 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-1 чб, 162 26 0 0 62 250 20781 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923-2 бб, 177 14 0 0 32 224 22147 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924-2 бб, 122 138 3 0 17 280 23990 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-1 бб, чб, 47 26 2 0 4 78 6599 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-2 бб, 207 231 126 0 36 601 44846 Явен търг
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-2 бб, чб, 187 33 1 0 44 264 24242 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904-1 бб, 338 13 0 0 45 396 41075 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-2 бб, ела, 271 10 0 0 42 323 34086 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924-3 бб, 48 74 0 0 5 127 10470 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-2 бб, чб, 190 80 3 0 9 282 23385 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1Д4 бб, 212 149 122 0 0 483 37473 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-6 бб, см, ела, 39 64 0 0 8 111 8433 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-3 бб, бк, 73 10 1 0 19 103 9784 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-3 бб, см, ела, бк, 261 10 0 0 58 330 34439 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917-1 бб, ела, 196 139 7 0 32 375 32743 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-3 чб, 223 58 0 0 21 302 24861 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-4 бб, 87 146 56 0 0 289 21544 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д4-2 бб, чб, 97 44 11 0 0 151 12121 Таен търг
23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-8 бб, см, ела, бк, чб, 102 34 3 2 6 147 14007 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-7 бб, см, ела, ива, 163 9 0 1 2 176 19260 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-5 бб, см, 66 24 0 0 2 92 8814 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-4 бб, см, ела, бк, 329 14 0 0 44 387 41279 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-1 бб, см, 116 5 0 0 0 122 12958 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917-2 бб, 150 94 0 0 15 260 23123 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-4 бб, чб, 31 72 1 0 0 104 7664 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-1 бб, 108 13 0 0 11 132 12861 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928/1Д4 бб, чб, 117 35 0 0 9 161 14604 Явен търг
11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18191922 бб, см, 123 8 0 0 6 137 14578 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1909-1 бб, см, ела, 230 125 0 0 19 375 36413 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-2 бб, ела, 63 14 0 0 0 77 8275 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916-1 бб, см, 251 3 0 0 0 254 30830 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-2 бб, 108 5 0 0 0 113 11701 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1Д4 бб, чб, 57 4 0 0 0 61 5997 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1931-1 бб, 101 9 0 0 7 117 11704 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1933-1 бб, 243 19 0 0 14 275 28102 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1934-1 бб, 165 15 0 0 23 203 20310 Явен търг
12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-5 бб, см, 149 34 3 12 39 236 21383 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-4 см, ела, бк, 100 39 12 35 75 260 22177 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828-1 бб, см, 159 94 34 0 51 337 27450 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-2 бб, см, 606 27 0 0 123 756 81480 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1831-3 бб, 103 2 0 0 7 112 11852 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832-2 бб, 135 12 0 0 14 160 16297 Явен търг
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-5 бб, см, 176 19 0 0 91 286 28978 Явен търг
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-19-1 бб, чб, 79 91 0 0 0 170 13153 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813-6 бб, см, 193 33 3 0 67 296 29205 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-3 бб, см, 392 41 0 0 38 471 47935 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832-3 бб, 292 50 0 0 49 390 37285 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-д-19-1 бб, 51 53 0 0 0 104 8876 Явен търг
03.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832-4 бб, 144 34 0 0 14 193 18462 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1903-1 бб, см, ела, бк, 231 42 0 25 45 341 32032 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-1мф бб, см, 136 6 0 0 19 161 16849 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-2мф бб, см, 279 26 0 0 41 347 34375 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-4 бб, см, ела, 204 67 4 6 53 334 31358 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829-4 бб, см, 283 57 0 0 33 373 36712 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1831-4 бб, см, ела, 311 11 0 0 45 367 37890 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1д19-2мф бб, 6 46 0 0 0 51 3663 Явен търг
06.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-6 бб, 32 9 0 20 33 94 7230 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-5 бб, см, ела, бк, 103 26 2 26 78 234 20688 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-5 бб, см, ела, 85 32 0 42 15 174 14805 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823-7 бб, см, 154 13 0 16 44 228 23007 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828-2 бб, 337 243 85 0 92 756 60947 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1904-1мф бб, см, ела, 342 27 0 60 128 557 50896 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905-1 бб, см, ела, 468 77 0 1 89 635 62887 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1913-1 бб, см, 344 7 0 0 163 514 54025 Явен търг
06.06.2019
25.06.2019 25.06.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-1 бб, 3 7 0 5 2 16 1146 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-2 бб, см, 164 36 0 0 0 200 21176 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-3 бб, 135 46 0 12 7 200 18481 Явен търг
12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-4 бб, см, 88 40 2 12 8 150 13481 Таен търг
08.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1809с бб, 157 34 0 0 0 191 10700 Явен търг
23.02.2019
12.03.2019 12.03.2019
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1809с бб, 157 34 0 0 0 191 10700 Явен търг   ПРОВЕДЕНА