1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2017 - 105 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1609-1 здб, цр, дрш, 0 0 0 298 4 301 20788 Явен търг
24.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1500-9 бб, 0 30 0 1 0 31 1466 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1600-7 бб, бк, 13 6 0 2 24 46 3241 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1604-4 чб, 16 9 1 1 2 28 1874 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 16121613 бб, см, ела, 11 7 0 0 0 17 1564 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1616-3 бб, 53 29 0 0 19 101 7826 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1618-4 бб, см, 91 10 0 0 20 122 11878 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1620-6 см, 19 1 0 0 15 35 3158 Явен търг
30.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-1 бб, см, бк, 146 7 0 0 48 202 18174 Явен търг
30.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1601-6 бб, 13 0 0 0 6 19 1687 Явен търг
30.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1614-4 бб, 141 12 0 0 12 165 15252 Явен търг
28.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-2 бб, см, бк, 163 9 0 0 73 245 21604 Явен търг
28.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-5/1Д2 бб, чб, 11 4 0 0 0 15 1270 Явен търг
28.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1614-5 бб, см, ела, 166 24 1 0 15 206 19289 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-3 бб, см, бк, 234 12 0 56 63 364 31860 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-6/1Д2 бб, чб, 73 37 0 0 0 110 9078 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-1 бб, ела, 115 46 0 0 10 171 14464 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1616-4 бб, 46 20 0 0 8 73 6294 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1624-3 бб, 22 9 0 0 0 32 2831 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-1 бб, 439 20 0 0 42 501 47920 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1708-1 бб, см, 102 26 0 0 0 128 11718 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-4 бб, см, бк, 212 5 0 0 32 249 22725 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-1 бб, 15 32 0 0 0 46 3696 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1717-1 бб, см, ела, 141 12 0 0 25 177 16570 Явен търг
28.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-7/1Д2 бб, чб, 33 10 0 0 0 44 3755 Явен търг
28.04.2017
17.05.2017 17.05.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1616-5 бб, 78 23 0 0 5 106 9323 Явен търг
17.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-2 бб, 22 7 0 0 0 29 2570 Явен търг
17.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-5 бб, бк, 196 5 0 0 12 213 19521 Явен търг
17.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1716-1 бб, см, 203 20 0 0 18 241 26089 Явен търг
17.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1616-6 бб, 89 47 0 0 6 142 12233 Явен търг
08.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-3 бб, бк, чб, лст, 99 37 4 7 9 155 12247 Явен търг
08.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1707-1 бб, 74 16 0 0 27 116 9877 Явен търг
08.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1708-2 бб, 48 15 0 0 11 74 6409 Явен търг
08.06.2017
13.09.2017 13.09.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1710-1 бб, см, ела, 79 17 0 0 0 96 9948 Явен търг
08.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-2 см, 82 0 0 0 0 82 9485 Явен търг
08.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1716-2 бб, см, 156 20 0 0 66 242 22160 Явен търг
08.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1614-6 бб, см, 32 0 0 0 2 33 3889 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1616-7 бб, 14 27 0 0 0 41 3341 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-4 бб, бк, чб, 89 7 0 1 18 116 10136 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1707-2 бб, 113 14 0 0 27 155 13732 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-6 бб, ела, бк, 313 15 0 6 72 405 35641 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1714-1 бб, см, ела, 77 7 0 0 0 84 8309 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-3 бб, см, 225 16 0 0 66 307 28977 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1719-1 бб, 80 24 0 0 6 111 9674 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-71Д23 бб, чб, 21 2 0 0 0 22 1848 Явен търг
28.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-5 бб, бк, 44 3 0 0 5 52 4729 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-1 бб, 85 3 0 0 11 99 9474 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-2 бб, бк, 279 12 0 0 46 337 29791 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-7/1 бб, см, бк, 194 13 0 5 38 250 23424 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1716-3 бб, см, 221 13 0 0 11 246 25654 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1717-2 бб, см, 54 21 0 0 0 75 7134 Явен търг
31.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1719-2 бб, чб, 122 49 0 0 0 170 15029 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-4 бб, 14 0 0 0 0 14 1312 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-3 бб, бк, 90 2 0 0 1 93 8445 Явен търг
15.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1707-3 бб, 129 48 0 0 20 197 16935 Явен търг
24.08.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709-8 бб, см, ела, бк, 115 2 0 0 5 122 11995 Явен търг
24.08.2017
13.09.2017 13.09.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1714-2 бб, 70 15 0 0 0 85 7815 Явен търг
24.08.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-4 бб, 144 2 0 0 5 151 14732 Явен търг
24.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1717-3 бб, см, ела, 32 14 0 0 0 46 4292 Явен търг
24.08.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1719-3 бб, 122 78 0 0 10 211 17869 Явен търг
24.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-5 бб, 22 1 0 0 0 22 2075 Явен търг
24.08.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1614-1 тп, 17 0 0 0 0 17 1339 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1626-С-2 бб, 5 16 0 0 0 21 1161 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1628-С-1 бб, 5 7 0 0 0 12 766 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1703 тп, 250 26 15 23 7 321 22635 Явен търг
30.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1627-С-1 бб, 94 24 0 0 22 140 9913 Явен търг
13.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1628-С-2 бб, 67 57 0 0 8 131 8598 Явен търг
13.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1604-1 чб, здгл, 12 2 0 0 0 14 1181 Явен търг
19.05.2017
27.06.2017 27.06.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg Пакет1 бб, ела, чб, здгл, 69 25 0 0 48 143 9673 Явен търг
21.08.2017
08.09.2017 08.09.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1602-4 бб, см, 233 14 0 0 78 325 30205 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1605-4 бб, 82 165 0 42 78 368 23303 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1606-7 см, ела, 128 71 0 0 32 230 19917 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1610-5 бб, см, 80 14 10 0 15 119 10369 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1618-1 бб, см, ела, 266 22 0 0 14 302 30419 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1619-6 бб, 25 25 3 40 7 101 6033 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1620-1 бб, см, 308 13 0 7 15 343 33706 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1622-5 бб, см, ела, 136 154 50 50 6 397 27123 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1624-6 бб, бм, 153 83 0 18 72 325 24776 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д 17-1 бб, 158 4 0 0 32 195 18866 Явен търг
22.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1610-6 бб, см, 302 39 3 10 73 427 39806 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1620-2 бб, см, 67 7 0 5 22 101 8782 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1618-2 бб, см, 158 49 0 0 14 220 19781 Явен търг
10.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1620-3 бб, см, 96 19 0 0 48 163 14173 Явен търг
10.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1602-5 бб, см, ела, 234 27 0 0 73 334 31003 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1610-7 бб, см, 183 39 5 0 70 297 25393 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1618-3 бб, см, ела, 236 42 3 0 22 302 29259 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-д-17-2 бб, чб, 176 34 0 0 48 259 23194 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1620-4 бб, 22 13 10 52 18 115 6562 Явен търг
18.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-1 бб, см, 224 34 3 12 38 312 30158 Явен търг
18.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1711-1 бб, см, 195 59 15 48 66 383 30855 Явен търг
18.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-2 E бб, см, ела, 431 51 0 24 143 649 60463 Явен търг
06.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-1E бб, см, ела, 193 36 1 21 42 293 26380 Явен търг
06.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722-1E см, 175 5 0 0 20 200 21817 Явен търг
06.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-3E бб, см, 301 69 20 77 129 595 46926 Явен търг
11.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-4E бб, 0 126 84 0 0 210 10080 Явен търг
11.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1711-2E бб, см, 188 51 13 25 92 370 30228 Явен търг
11.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д17-3E бб, чб, 112 56 10 1 46 225 17690 Явен търг
11.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1602-6 бб, см, ела, бк, 132 16 0 54 64 266 21224 Явен търг
09.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1618-4 бб, см, ела, 92 33 0 0 12 136 12280 Явен търг
09.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1717-1 бб, 27 62 10 0 0 99 6046 Явен търг
09.08.2017
25.08.2017 25.08.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722-2 см, 384 37 0 60 70 551 52941 Явен търг
09.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1711-3Е бб, см, 151 59 0 6 73 290 24659 Явен търг
21.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-5 E бб, см, ела, 346 64 26 16 171 621 54276 Явен търг

26.09.2017 26.09.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722-3 E бб, см, 134 26 0 30 41 231 20325 Явен търг

26.09.2017 26.09.2017
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1705-1e бк, 20 0 0 0 0 20 1821 Явен търг
05.08.2017
22.08.2017 22.08.2017