1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2018 - 21 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-6 бк, 62 1 0 0 0 63 5792 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-4 бк, 26 0 0 0 0 26 2396 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-7 бб, см, ела, бк, 57 4 0 0 0 61 5850 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709/14 бб, см, ела, бк, 121 11 0 5 58 195 17602 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-6 бб, 38 82 0 0 0 120 9425 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-9 бб, 48 5 0 0 0 53 5091 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-7 бк, 13 0 0 0 33 46 3513 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-5 бб, бк, 36 1 0 0 3 40 3757 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-8 бб, ела, бк, 91 1 0 0 0 92 8896 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1712-4 бб, 45 32 8 0 7 93 7356 Явен търг
26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-10 бб, 13 6 0 0 0 18 1695 Таен търг
23.02.2018
11.04.2018 11.04.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-1 бб, бк, 359 10 0 0 0 369 38140 Таен търг
09.03.2018
11.04.2018 11.04.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-1 бб, см, 42 6 0 0 0 48 5087 Таен търг
09.03.2018
11.04.2018 11.04.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3-1 бб, чб, 133 10 0 0 0 143 12211 Таен търг
09.03.2018
11.04.2018 11.04.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-2 бб, бк, 172 4 0 0 0 175 18287 Таен търг
26.03.2018
11.04.2018 11.04.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707-6E бб, см, 236 33 7 42 82 399 34655 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709-3Е бб, 220 16 0 0 100 336 30003 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1711-4Е бб, см, ела, бк, 403 101 5 48 196 753 65971 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-д-17-5 бб, чб, 20 120 35 3 5 183 9979 Явен търг
04.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808-1 бб, см, ела, 183 14 0 14 40 251 26011 Явен търг

27.04.2018 27.04.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812-1 бб, см, 62 36 6 0 24 128 11193 Явен търг

27.04.2018 27.04.2018