1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2018 - 16 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1805 бк, чб, 361 110 6 153 16 646 48425 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1806 бб, см, 333 259 25 58 131 806 63256 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1811 бк, чб, 327 31 2 17 137 514 42923 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1812 бб, см, ела, 338 231 19 48 140 776 62333 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803-1 бк, здб, бл, цр, 5 22 1 560 0 588 38317 Таен търг
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805-1 бб, чб, бл, ак, лп, цр, дб, 9 86 46 516 0 657 41950 Таен търг
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809-1 бл, ак, цр, 0 0 0 796 0 796 47900 Таен търг
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813-1 бк, гбр, цр, дб, 143 48 11 478 97 777 53969 Таен търг
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808-1 бб, см, бк, брз, 838 351 51 725 77 2042 140012 Таен търг
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1811 бк, 7 2 0 393 98 500 33494 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1801-1 бб, чб, 91 193 54 0 34 372 25367 Явен търг
13.11.2017
01.12.2017 01.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1802-1 бб, ела, бк, чб, 2163 37 9 0 495 2704 243727 Явен търг
13.11.2017
01.12.2017 01.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1803-1 бб, чб, 77 208 66 0 34 385 26291 Явен търг
13.11.2017
01.12.2017 01.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1804-1 бб, трп, чб, 389 232 65 0 15 701 54108 Явен търг
13.11.2017
01.12.2017 01.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1805-1 бб, чб, 225 207 55 0 33 520 36952 Явен търг
13.11.2017
01.12.2017 01.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1806-1 бб, см, ела, бк, 207 249 58 0 15 529 40495 Явен търг
13.11.2017
01.12.2017 01.12.2017