1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2019 - 24 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1900 бб, чб, 571 219 7 60 86 943 82299 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1902 бб, чб, здб, 280 246 24 116 141 807 58426 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1906 бб, ела, бк, трп, 272 67 15 161 42 557 47688 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, 24 9 0 137 41 211 17273 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, гбр, дб, 10 0 0 291 6 307 25297 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 13694 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, трп, дб, 271 27 2 146 98 544 48527 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, см, ела, бк, трп, брз, 791 84 0 184 412 1471 136307 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, см, ела, бк, трп, брз, 167 9 0 169 168 513 45004 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 11852 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 81801 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, чб, цр, дри, дрш, дб, 93 231 8 66 113 511 40930 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 24825 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 97335 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 34969 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 94200 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1906 бк, трп, гбр, здб, цр, кгбр, 49 112 7 512 0 680 51010 Явен търг   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1907 гбр, здб, бл, цр, 83 274 73 1283 0 1713 129292 Явен търг   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1908 бб, бк, трп, чб, гбр, здб, цр, 97 697 95 878 4 1771 116315 Явен търг   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 116561 Явен търг   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, яв, дб, 235 7 24 1476 45 1787 145087 Явен търг   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 19315 Явен търг   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 20388 Явен търг   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 36531 Явен търг   10.12.2018 10.12.2018