1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2020 - 97 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20103-1 бк, дб, 111 23 16 1101 270 1521 114610 Таен търг
02.12.2019
23.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2000 бб, см, бк, 591 40 2 57 108 798 79058 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2001 бб, бк, тп, дб, 315 107 12 241 104 779 64394 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 67811 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 59616 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2005-1 бб, см, ела, бк, чб, 936 198 17 0 164 1315 129360 Таен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2006-1 бб, см, бк, 600 33 2 0 89 724 74943 Таен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2007-1 бб, см, бк, 1286 51 2 0 253 1592 164655 Таен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2009 бб, см, ела, бк, ива, 740 195 18 268 98 1319 116705 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2011 бб, см, ела, бк, 326 38 8 149 65 586 52227 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2012 бб, см, бк, 479 45 7 142 72 745 69568 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2013-1 бб, см, ела, бк, 493 43 8 0 131 675 65149 Таен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2014 бб, см, ела, бк, 442 26 17 96 41 622 62070 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2017-1 бб, см, ела, бк, 657 76 63 0 119 915 97723 Таен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019 бб, см, бк, 930 227 62 141 137 1497 148902 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2020 бб, см, бк, брз, 262 55 4 82 24 427 39418 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 65288 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 74653 Явен търг   07.01.2020 07.01.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 97004 Явен търг   07.01.2020 07.01.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 55604 Явен търг   07.01.2020 07.01.2020
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2000-1 бб, чб, 350 103 1 0 23 477 44376 Електронен търг
18.11.2019
12.12.2019 12.12.2019
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2001-1 бб, чб, 236 109 2 0 10 357 31726 Електронен търг
21.11.2019
12.12.2019 12.12.2019
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2003-1 бб, чб, здб, 128 283 15 58 19 503 38869 Явен търг
18.11.2019
04.12.2019 04.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2022мф ела, бк, 17 2 0 112 54 185 15377 Таен търг
29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2023мф бк, цр, дрш, дб, 80 3 0 999 165 1247 104902 Таен търг
29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2028мф бб, см, бк, 46 20 1 99 230 396 32765 Таен търг
29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 2007-1 бб, ела, бк, чб, 360 213 27 160 0 760 63887 Явен търг
12.12.2019
03.01.2020 03.01.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2001мт бб, см, ела, бк, чб, гбр, здб, брз, 147 398 33 353 10 941 57870 Таен търг
27.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2002мт бб, чб, 148 640 117 134 4 1043 61200 Таен търг
27.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2004мт бб, чб, здб, ак, 15 272 33 132 0 452 25035 Таен търг
27.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2007мт бк, здб, бл, цр, 0 0 0 284 0 284 22600 Таен търг
28.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2006мт бб, чб, цр, 53 290 15 249 0 607 35300 Таен търг
28.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 2005-1 бб, бк, чб, 163 49 6 96 642 956 69920 Явен търг
03.12.2019
19.12.2019 19.12.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2002 бк, трп, гбр, здб, бл, брз, цр, кл, 57 222 20 1063 0 1362 103263 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2004 бк, гбр, здб, цр, 34 71 31 626 0 762 57596 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2007 бб, см, бк, чб, ак, бм, д, 156 306 211 574 3 1250 76638 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2002МТ бк, 98 8 3 196 10 315 25153 Таен търг
02.12.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2003МТ бб, см, бм, 1151 128 3 171 27 1480 136312 Таен търг
02.12.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2004МТ бк, чб, здб, 65 6 2 80 5 158 11579 Таен търг

18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2005МТ бк, здб, вгбр, мжд, дб, кл, 16 3 0 532 4 555 42389 Таен търг

18.12.2019 18.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1811-1 бб, см, ела, 1195 232 24 0 166 1617 158477 Таен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2001МТ бб, см, 326 102 31 109 30 598 51246 Явен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2002МТ бб, см, 328 59 18 101 42 548 48431 Явен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2003МТ бб, см, 319 139 23 90 19 590 51390 Явен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2004МТ бб, см, ела, 652 141 10 354 147 1304 107071 Явен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2005МТ бб, см, ела, 106 57 8 208 58 437 29553 Явен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2006 бб, см, ела, 173 57 7 195 81 513 38232 Явен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-6 бб, см, 128 155 28 69 34 414 31791 Таен търг
15.11.2019
03.12.2019 03.12.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 2016 бк, 387 30 34 988 8 1447 119100 Явен търг
22.11.2019
12.12.2019 12.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2001-1 бб, бк, трп, дб, 908 47 3 0 130 1088 110975 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2002-1 бб, см, ела, бк, 642 77 6 0 116 841 84803 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2003-1 бб, ела, бк, 561 126 9 0 50 746 74152 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2017-1 бб, ела, 760 163 16 0 105 1044 103368 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2004-1 бб, ела, бк, трп, 707 137 35 0 92 971 99262 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2005-1 бб, чб, 501 17 2 0 130 650 56325 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2015-1 бб, ела, бк, 287 19 2 0 60 368 37825 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2016-1 бб, ела, 367 86 7 0 31 491 49473 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2006-1 бб, 83 199 57 0 45 384 29960 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2007-1 бб, чб, 658 82 4 0 56 800 78290 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2008-1 бб, см, ела, 644 36 33 0 102 815 84565 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2009-1 бб, 133 24 1 0 27 185 17835 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2013-1 бб, см, ела, 2244 138 105 0 198 2685 287552 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2014-1 бб, см, ела, 1253 54 70 0 218 1595 168746 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2010-1 бб, ела, 1194 98 2 0 122 1416 145131 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2011-1 бб, ела, 629 36 2 0 95 762 78760 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2012-1 бб, бк, 271 24 3 0 84 382 36650 Явен търг
22.11.2019
11.12.2019 11.12.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2006МТ бб, чб, бл, дгл, дб, 42 363 101 206 2 714 42638 Таен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2001 бб, чб, 87 366 27 144 35 659 34838 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2002 бб, 26 149 13 58 5 251 13071 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2003 бб, 44 134 10 108 16 312 16946 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2004 бб, см, ела, бк, 359 11 2 42 116 530 49278 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2005 бб, см, ела, бк, 292 8 1 29 65 395 37598 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2006 бб, см, ела, бк, 453 8 1 67 170 699 66956 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2007 бб, см, ела, гбр, цр, 144 237 27 152 14 574 37874 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2008 бб, см, 556 14 2 15 70 657 67160 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2009 бб, 218 56 6 38 110 428 32476 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2010 бб, см, 1623 47 8 43 177 1898 188861 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2011 бб, см, 399 7 0 20 70 496 50225 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2012 бб, см, 413 9 2 19 49 492 48383 Явен търг
29.11.2019
16.12.2019 16.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2013 бб, см, 1401 91 14 66 194 1766 169692 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2014 бб, см, 503 13 2 32 80 630 60759 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2015 бб, бм, 564 14 2 9 24 613 62253 Явен търг
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2016 бб, чб, 71 151 11 56 15 304 17427 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2017 бб, чб, 65 174 10 43 8 300 17231 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2018 бб, чб, 92 106 9 47 7 261 16774 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2019 бб, бк, цр, 118 124 12 199 10 463 31007 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2020 бб, бк, чб, 81 87 8 122 9 307 20040 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2021 бб, см, бк, чб, 68 86 9 35 3 201 13056 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2022 бб, см, 188 426 50 52 7 723 43724 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2023 бб, см, 862 178 32 56 51 1179 106267 Явен търг

17.12.2019 17.12.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2003-1 бк, здб, дб, 0 0 12 461 0 473 36989 Явен търг
21.11.2019
09.12.2019 09.12.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2016-1 бк, здб, 0 0 0 439 0 439 34779 Явен търг
21.11.2019
09.12.2019 09.12.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2028 бб, 193 215 2 49 1 460 35341 Явен търг
21.11.2019
09.12.2019 09.12.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20110 бб, бк, чб, 1344 402 89 679 77 2591 191098 Явен търг
22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20111 бк, гбр, здб, цр, дб, 18 37 21 1820 0 1896 140412 Явен търг
22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20112 бк, гбр, здб, дб, 0 7 11 1191 0 1209 83421 Явен търг
22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2004-1 бк, 601 33 39 0 127 800 60639 Явен търг
12.12.2019
06.01.2020