1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2020 - 172 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОГТ2001С бб, см, ела, 13 11 5 30 0 59 3295 Явен търг
23.07.2020
10.08.2020 10.08.2020
Община Банско ОГТ2002С бб, 0 0 0 173 0 173 7266 Явен търг
23.07.2020
10.08.2020 10.08.2020
Община Разлог 2001-ОС1 бб, чб, 40 249 37 114 0 440 27867 Явен търг
10.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20103-1 бк, дб, 111 23 16 1101 270 1521 114610 Таен търг
02.12.2019
23.12.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19201-2 бк, гбр, цр, 36 74 40 14 0 164 12530 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20301-1 бб, бк, гбр, цр, дб, 28 31 25 80 37 201 14596 Таен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 201928с бб, чб, 139 105 0 224 135 603 38503 Таен търг
18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 78678 Таен търг
21.01.2020
28.02.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2000 бб, см, бк, 591 40 2 57 108 798 79058 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2001 бб, бк, тп, дб, 315 107 12 241 104 779 64394 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 67811 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 59616 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2005-1 бб, см, ела, бк, чб, 936 198 17 0 164 1315 129360 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2006-1 бб, см, бк, 600 33 2 0 89 724 74943 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2007-1 бб, см, бк, 1286 51 2 0 253 1592 164655 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2009 бб, см, ела, бк, ива, 740 195 18 268 98 1319 116705 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2011 бб, см, ела, бк, 326 38 8 149 65 586 52227 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2012 бб, см, бк, 479 45 7 142 72 745 69568 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2013-1 бб, см, ела, бк, 493 43 8 0 131 675 65149 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2014 бб, см, ела, бк, 442 26 17 96 41 622 62070 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2017-1 бб, см, ела, бк, 657 76 63 0 119 915 97723 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019 бб, см, бк, 930 227 62 141 137 1497 148902 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2020 бб, см, бк, брз, 262 55 4 82 24 427 39418 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 65288 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20101МТ бб, чб, 252 424 35 649 55 1415 86546 Таен търг
20.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 74653 Явен търг
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 97004 Явен търг
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 55604 Явен търг
17.12.2019
18.02.2020 18.02.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20011с-1 бб, чб, 47 69 8 114 0 238 11253 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20013-1 бк, брз, 0 0 0 467 0 467 32147 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20028-1 бб, бк, 141 1 0 0 20 162 15284 Явен търг
23.06.2020
18.08.2020 18.08.2020
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2000-1 бб, чб, 350 103 1 0 23 477 44376 Електронен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2001-1 бб, чб, 236 109 2 0 10 357 31726 Електронен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2003-1 бб, чб, здб, 128 283 15 58 19 503 38869 Явен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2007 бб, см, ела, 347 165 11 51 37 611 56649 Явен търг
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2009 бб, см, ела, 1347 80 3 36 139 1605 173102 Явен търг
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2022мф ела, бк, 17 2 0 112 54 185 15377 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2023мф бк, цр, дрш, дб, 80 3 0 999 165 1247 104902 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2028мф бб, см, бк, 46 20 1 99 230 396 32765 Таен търг
29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2032-2 бк, 197 0 0 0 0 197 18319 Явен търг
16.06.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 2001 бб, чб, 450 300 2 14 2 768 53605 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 2002 бб, чб, 573 200 0 29 3 805 58027 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 2003 бб, чб, здб, 370 306 4 759 24 1463 100939 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2006-мф бб, см, 514 65 15 630 435 1659 119847 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2008-мф бб, бк, 245 12 1 372 263 893 62633 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2009-мф бб, см, ела, 218 26 6 480 317 1047 69695 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2012-мф бб, см, ела, 909 124 75 520 225 1853 154122 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2013 бб, см, 457 41 16 183 138 835 70700 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2014-мф бб, см, ела, 1482 78 126 274 173 2133 208064 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2015 бб, см, ела, 1104 124 107 280 179 1794 165789 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2016 бб, см, ела, 513 73 46 214 83 929 80343 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2017 бб, см, ела, 1070 94 55 479 304 2002 173881 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2018 бб, см, 537 28 3 179 72 819 77983 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 2007-1 бб, ела, бк, чб, 360 213 27 160 0 760 63887 Явен търг
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 2011-2 бб, бк, 106 6 1 0 40 153 13517 Електронен търг
30.07.2020
18.08.2020 25.08.2020
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 2017-2 бб, см, ела, бк, 53 23 3 0 48 127 9878 Електронен търг
30.07.2020
18.08.2020 25.08.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2001мт бб, см, ела, бк, чб, гбр, здб, брз, 147 398 33 353 10 941 57870 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2002мт бб, чб, 148 640 117 134 4 1043 61200 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2004мт бб, чб, здб, ак, 15 272 33 132 0 452 25035 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2007мт бк, здб, бл, цр, 0 0 0 284 0 284 22600 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2006мт бб, чб, цр, 60 411 17 352 0 840 49740 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 2005-1 бб, бк, чб, 163 49 6 96 642 956 69920 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 2017-1 бб, см, ела, бк, 261 129 13 206 29 638 53518 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2002 бк, трп, гбр, здб, бл, брз, цр, кл, 57 222 20 1063 0 1362 103263 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2004 бк, гбр, здб, цр, 34 71 31 626 0 762 57596 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2007 бб, см, бк, чб, ак, бм, д, 156 306 211 574 3 1250 76638 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2002МТ бк, 98 8 3 196 10 315 25153 Таен търг
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2003МТ бб, см, бм, 1151 128 3 171 27 1480 136312 Таен търг
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2004МТ бк, чб, здб, 65 6 2 80 5 158 11579 Таен търг
16.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2005МТ бк, здб, вгбр, мжд, дб, кл, 16 3 0 532 4 555 42389 Таен търг
16.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кюстендил 20006 бб, чб, здб, 161 158 6 531 0 856 46464 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20012 бк, 24 2 0 614 0 640 47551 Таен търг
23.12.2019
27.05.2020 27.05.2020
ДГС Кюстендил 20009 бк, гбр, здгл, 82 24 0 2075 0 2181 161616 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20010 бк, гбр, здб, цр, 10 0 0 659 0 669 49969 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20011 бк, гбр, 108 17 0 1328 0 1453 108220 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20008 бк, 43 4 0 664 0 711 52936 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1811-1 бб, см, ела, 1195 232 24 0 166 1617 158477 Таен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2001МТ бб, см, 326 102 31 109 30 598 51246 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2002МТ бб, см, 328 59 18 101 42 548 48431 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2003МТ бб, см, 319 139 23 90 19 590 51390 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2004МТ бб, см, ела, 652 141 10 354 147 1304 107071 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2005МТ бб, см, ела, 106 57 8 208 58 437 29553 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2006 бб, см, ела, 173 57 7 195 81 513 38232 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1828-6 бб, см, 128 155 28 69 34 414 31791 Таен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1810-3 бб, см, 776 167 21 197 106 1267 113335 Електронен търг
21.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2009-1 бк, 160 0 13 1299 160 1632 127782 Явен търг
20.05.2020
05.06.2020 05.06.2020
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2010С бб, см, 85 48 7 0 43 183 12644 Явен търг
17.07.2020
04.08.2020 04.08.2020
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2011С бб, см, 52 43 5 0 24 124 8335 Явен търг
17.07.2020
04.08.2020 04.08.2020
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2012С бб, 69 33 4 0 35 141 9851 Явен търг
17.07.2020
04.08.2020 04.08.2020
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2014С бб, 308 69 5 0 31 413 33211 Явен търг
17.07.2020
04.08.2020 04.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 20203-3 бк, дб, 98 20 0 200 0 318 22694 Таен търг
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 20207-1 чб, 17 31 1 5 0 54 3159 Таен търг
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804Д-20 бк, цр, дб, 50 0 0 0 0 50 3910 Таен търг
28.05.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 2016 бк, 387 30 34 988 8 1447 119100 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2021-1 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 293 0 293 23440 Таен търг
04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2001-1 бб, бк, трп, дб, 908 47 3 0 130 1088 110975 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2002-1 бб, см, ела, бк, 642 77 6 0 116 841 84803 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2003-1 бб, ела, бк, 561 126 9 0 50 746 74152 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2017-1 бб, ела, 760 163 16 0 105 1044 103368 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2004-1 бб, ела, бк, трп, 707 137 35 0 92 971 99262 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2005-1 бб, чб, 501 17 2 0 130 650 56325 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2015-1 бб, ела, бк, 287 19 2 0 60 368 37825 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2016-1 бб, ела, 367 86 7 0 31 491 49473 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2006-1 бб, 83 199 57 0 45 384 29960 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2007-1 бб, чб, 658 82 4 0 56 800 78290 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2008-1 бб, см, ела, 644 36 33 0 102 815 84565 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2009-1 бб, 133 24 1 0 27 185 17835 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2013-1 бб, см, ела, 2244 138 105 0 198 2685 287552 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2014-1 бб, см, ела, 1253 54 70 0 218 1595 168746 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2010-1 бб, ела, 1194 98 2 0 122 1416 145131 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2011-1 бб, ела, 629 36 2 0 95 762 78760 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2012-1 бб, бк, 271 24 3 0 84 382 36650 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2018-С-1 бб, 85 24 2 0 16 127 10985 Явен търг
11.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1932С-20 бб, 249 14 1 0 0 264 25190 Явен търг
11.02.2020
27.02.2020 27.02.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2019-1 бб, см, ела, 165 306 51 0 69 591 45575 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2020-1 бб, ела, бк, 770 108 5 0 424 1307 121535 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2021-1 бб, 21 166 11 0 4 202 14255 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2022-1 бб, 13 126 11 0 9 159 11180 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2023-1 бб, 209 348 227 0 36 820 61845 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2024-1 бб, 80 259 122 0 6 467 33885 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2025-С-1 бб, см, 88 108 10 0 0 206 16565 Явен търг
14.07.2020
30.07.2020 30.07.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2026-С-1 бб, 31 57 8 0 0 96 7025 Явен търг
14.07.2020
30.07.2020 30.07.2020
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2006МТ бб, чб, бл, дгл, дб, 42 363 101 229 3 738 43797 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2001 бб, чб, 87 366 27 144 35 659 34838 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2002 бб, 26 149 13 58 5 251 13071 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2003 бб, 44 134 10 108 16 312 16946 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2004 бб, см, ела, бк, 359 11 2 42 116 530 49278 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2005 бб, см, ела, бк, 292 8 1 29 65 395 37598 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2006 бб, см, ела, бк, 453 8 1 67 170 699 66956 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2007 бб, см, ела, гбр, цр, 144 237 27 152 14 574 37874 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2008 бб, см, 556 14 2 15 70 657 67160 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2009 бб, 218 56 6 38 110 428 32476 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2010 бб, см, 1623 47 8 43 177 1898 188861 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2011 бб, см, 399 7 0 20 70 496 50225 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2012 бб, см, 413 9 2 19 49 492 48383 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2013 бб, см, 1401 91 14 66 194 1766 169692 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2014 бб, см, 503 13 2 32 80 630 60759 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2015 бб, бм, 564 14 2 9 24 613 62253 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2016 бб, чб, 71 151 11 56 15 304 17427 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2017 бб, чб, 65 174 10 43 8 300 17231 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2018 бб, чб, 92 106 9 47 7 261 16774 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2019 бб, бк, цр, 118 124 12 199 10 463 31007 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2020 бб, бк, чб, 81 87 8 122 9 307 20040 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2021 бб, см, бк, чб, 68 86 9 35 3 201 13056 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2022 бб, см, 188 426 50 52 7 723 43724 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2023 бб, см, 862 178 32 56 51 1179 106267 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2024 бк, 24 0 0 0 0 24 2065 Явен търг
27.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2026 бк, трп, 49 0 0 0 0 49 3815 Явен търг
27.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2003-1 бк, здб, дб, 0 0 12 461 0 473 36989 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2016-1 бк, здб, 0 0 0 439 0 439 34779 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2028 бб, 193 215 2 49 1 460 35341 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20103 гбр, здб, бл, цр, дб, 0 4 1 447 0 452 33428 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20201-2 бб, чб, цр, 68 159 11 249 17 504 26403 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20203-1 бк, гбр, здб, бл, цр, дб, 3 3 0 363 0 369 26795 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20204-2 бб, чб, 143 277 25 50 0 495 28768 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20601 бб, чб, ак, 152 79 8 16 6 261 17232 Явен търг
27.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Сливница 20603 чб, 498 245 25 70 25 863 58196 Явен търг
27.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20110 бб, см, бк, чб, 1360 404 89 690 77 2620 193288 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20111 бк, гбр, здб, цр, дб, 18 37 21 1820 0 1896 140412 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20112 бк, гбр, здб, дб, 0 7 11 1191 0 1209 83421 Явен търг
22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2004-1 бк, 601 33 39 0 127 800 56537 Явен търг
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2010 бб, чб, здб, 180 265 12 64 0 521 30535 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2011 бб, чб, 272 596 17 159 5 1049 57890 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2012 бб, чб, 520 96 0 34 2 652 47100 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2013 чб, 75 27 0 7 0 109 7346 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2014 чб, 297 92 1 9 1 400 28061 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2038-II бк, 3 3 0 542 55 603 43064 Таен търг
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2063-II бк, гбр, здб, 1 1 0 339 0 341 24222 Таен търг
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2064 бк, 0 3 0 243 0 246 17472 Таен търг
09.06.2020
31.07.2020 31.07.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2065 бк, 0 0 0 1778 179 1957 139663 Таен търг
09.06.2020
31.07.2020 31.07.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2069 бк, чб, здб, 182 58 0 13 2 255 17228 Таен търг
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2070 бб, чб, 745 102 0 82 4 933 65531 Таен търг
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА