1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2019 - 217 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19101-1 здб, 38 164 87 476 33 798 58676 Таен търг
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19105-1 бк, здб, цр, 43 180 96 498 64 881 65036 Таен търг
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19102-1 бб, чб, здб, бл, цр, 65 373 174 466 0 1078 68437 Таен търг
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19106-1 здб, бл, цр, 10 43 23 133 0 209 15345 Таен търг
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1900 бб, бк, чб, дб, 558 96 12 210 100 976 87129 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1901 бб, бк, чб, дб, 436 210 33 241 79 999 81706 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1902 бб, чб, бл, 473 48 2 96 85 704 58670 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1907 бб, см, ела, бк, 246 52 19 133 86 536 46255 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1908 бб, см, ела, бк, 383 70 5 351 50 859 71140 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1911 бб, см, ела, 654 11 35 34 33 767 87270 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1912 бб, см, ела, бк, ива, 995 91 70 83 37 1276 138160 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1914 бб, см, ела, бк, 716 48 3 42 16 825 95080 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1918 бб, см, бк, 695 28 2 56 103 884 89456 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1919 бб, см, бк, 594 25 2 99 85 805 79256 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1920 бб, 369 110 15 107 48 649 56240 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1921 бб, бк, 628 27 8 61 86 810 81004 Явен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДЛС Искър 19104 бб, чб, 378 363 41 278 15 1075 73077 Електронен търг
29.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Искър 19103 бб, чб, 392 324 9 540 26 1291 84783 Електронен търг
29.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Искър 19101 бб, чб, 189 147 5 102 5 448 32143 Таен търг
16.12.2018
09.01.2019 09.01.2019
ДЛС Искър 19102 бб, 338 356 6 189 10 899 63531 Таен търг
16.12.2018
09.01.2019 09.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 148643 Явен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 65490 Явен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, см, бк, 103 115 8 49 0 275 19918 Явен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, см, ела, бк, брс, здгл, сдгл, 311 173 11 110 0 605 45728 Явен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, брс, 803 4 0 702 10 1519 122687 Явен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1900 бб, чб, 571 219 7 60 86 943 82299 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1902 бб, чб, здб, 280 246 24 116 141 807 58426 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1906 бб, ела, бк, трп, 272 67 15 161 42 557 47688 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, 24 9 0 137 41 211 17273 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, гбр, дб, 10 0 0 291 6 307 25297 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 13694 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, трп, дб, 271 27 2 146 98 544 48527 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, см, ела, бк, трп, брз, 791 84 0 184 412 1471 136307 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, см, ела, бк, трп, брз, 167 9 0 169 168 513 45004 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 11852 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 81801 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, чб, цр, дри, дрш, дб, 93 231 8 66 113 511 40930 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 24825 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 97335 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 34969 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 94200 Явен търг
21.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1904 бб, бк, здб, бл, здгл, 120 668 77 187 30 1082 70200 Електронен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1906 бб, бк, здб, здгл, 114 648 90 139 33 1024 66360 Електронен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1907 бб, бк, чб, здб, здгл, 215 1045 91 212 26 1589 103930 Електронен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1908 бб, чб, здб, 188 1405 165 335 51 2144 132650 Електронен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1909 чб, 243 361 46 142 13 805 56215 Електронен търг
14.12.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1910 бб, чб, 176 132 3 95 43 449 32360 Електронен търг
14.12.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1911 бб, чб, гбр, бл, здгл, 243 259 17 122 11 652 49060 Електронен търг
14.12.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1912 бб, чб, гбр, здб, бл, лп, здгл, 910 1242 82 408 132 2774 202350 Електронен търг

13.12.2018 13.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1913 бб, чб, здб, 79 522 101 122 15 839 51195 Електронен търг

13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1903 бб, бк, 493 408 7 429 124 1461 108271 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1905 бб, бк, здб, 86 43 0 389 9 527 40900 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1906 бб, бк, здб, 9 15 0 397 0 421 31860 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1909 бб, см, ела, бк, бм, 474 53 20 103 34 684 66187 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1917 бк, 1222 16 17 180 83 1518 145830 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1919 бб, см, бк, 671 67 14 140 41 933 88864 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1923 бб, бк, чб, 112 65 0 714 7 898 67848 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1924 бб, см, ела, бк, бм, 1644 122 110 267 145 2288 229408 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1926 бб, см, ела, бк, бм, 697 88 30 291 63 1169 109961 Явен търг
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1930 гбр, здб, бл, 0 0 0 532 0 532 40391 Явен търг

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1935 бк, гбр, дб, 0 0 0 540 0 540 40542 Явен търг

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1938 бб, чб, 166 441 9 90 14 720 49326 Явен търг

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1939 тп, 733 139 43 41 21 977 63955 Явен търг

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1908мф бб, см, ела, 903 108 63 78 172 1324 132761 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1909мф бб, см, 735 124 45 109 150 1163 109493 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1910мф бб, см, 1531 288 72 221 316 2428 225359 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1916мф бб, бк, 277 188 22 75 14 576 46915 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1919мф бб, см, ела, бк, 604 197 156 191 63 1211 104492 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1902-1 бб, см, ела, бк, 782 281 36 0 76 1175 108773 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1903-1 бб, бк, чб, 1085 99 7 0 25 1216 119946 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1903-2 бк, чб, 1641 99 5 0 27 1772 175352 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1905-1 бб, чб, 790 231 28 0 10 1059 96748 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1908-1 бб, чб, 1271 177 17 0 313 1778 156077 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1902 бб, см, ела, 183 215 79 94 3 574 40233 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1904 гбр, здб, цр, 0 0 14 563 0 577 43275 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1907 гбр, здб, цр, 0 0 0 275 0 275 20625 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1901 бб, см, ела, бм, 549 23 38 81 20 711 70061 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1903 бб, 0 126 2 0 0 128 8310 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1906 бб, 5 191 16 0 0 212 13835 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1908 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 298 0 298 22300 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1910 бб, чб, 25 207 23 0 0 255 16490 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1911 бб, ела, елст, 115 536 47 109 1 808 50375 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1912 бк, гбр, здб, цр, 80 26 1 2640 25 2772 198130 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1905 бк, чб, 200 25 6 20 55 306 27543 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1906 бб, см, бк, 443 76 7 51 63 640 62711 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1907 бб, бк, 328 157 27 97 139 748 64225 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1908 бб, см, бк, 465 60 8 154 13 700 66500 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1909 бб, ела, бк, 154 121 33 59 50 417 34259 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1906 бк, трп, гбр, здб, цр, кгбр, 49 112 7 512 0 680 51010 Явен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1907 гбр, здб, бл, цр, 83 274 73 1283 0 1713 129292 Явен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1908 бб, бк, трп, чб, гбр, здб, цр, 97 697 95 878 4 1771 116315 Явен търг
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1902 бб, бк, трп, чб, гбр, бл, брз, цр, дгл, 209 384 51 1424 0 2068 147131 Таен търг
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1903 бб, см, бк, гбр, лст, здгл, вб, 36 475 109 1827 0 2447 149551 Таен търг
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1904 бб, см, бк, 85 358 12 381 0 836 59102 Таен търг
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1905 бк, трп, гбр, 5 22 2 317 0 346 27975 Таен търг
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1901 чб, 311 160 1 55 12 539 37844 Електронен търг
12.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1902 чб, 81 28 0 32 3 144 9715 Електронен търг
12.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1903 чб, 9 36 4 10 1 60 3370 Електронен търг
12.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1904 бк, здб, цр, 0 0 0 613 0 613 45718 Електронен търг
12.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1905 ак, 0 39 119 521 0 679 50302 Електронен търг
12.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1902 бб, ела, бк, трп, 269 28 5 378 55 735 58517 Явен търг
28.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1903 бб, бк, трп, 363 20 5 361 82 831 67019 Явен търг
28.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1904 бб, бк, трп, брз, 276 15 1 424 155 871 68410 Явен търг
28.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1909 бк, трп, 538 58 8 1347 220 2171 171758 Явен търг
28.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1910 бк, трп, гбр, 936 63 11 1669 216 2895 223256 Явен търг
28.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1902 здб, цр, дб, 41 59 0 474 0 574 46330 Таен търг
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1903 здб, бл, цр, дб, 8 14 0 194 0 216 17360 Таен търг
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1904 бб, здб, цр, дб, 14 58 0 282 0 354 27506 Таен търг
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1901 бб, см, бм, 2252 482 50 371 28 3183 266791 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1902 бб, чб, здб, срсм, 46 172 21 61 4 304 18175 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1903 чб, 202 360 22 69 4 657 40895 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1904 бб, чб, кдб, 2 94 55 186 20 357 18112 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1905 чб, кгбр, дб, 1 125 64 32 2 224 11845 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1906 чб, 2 55 21 9 2 89 4680 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1907 бб, чб, кдб, 5 123 25 32 3 188 10361 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1908 бб, чб, здб, здгл, 10 213 52 97 3 375 21255 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1909 бб, бк, 84 92 4 84 6 270 18465 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1910 бб, см, бк, трп, брз, здгл, ива, 254 264 17 426 7 968 66380 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1911 бб, бк, чб, брз, здгл, 207 100 5 228 12 552 39205 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1912 бб, чб, 26 145 9 21 2 203 11588 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1913 бб, бк, 312 254 6 282 18 872 57849 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1914 бб, см, бк, трп, брз, 211 302 14 174 5 706 46647 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1915 бк, 154 4 4 367 29 558 41500 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1917 бб, 122 15 3 331 38 509 28225 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1901 бб, см, ела, бк, 678 114 15 152 80 1039 97758 Явен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1902 бб, см, ела, 1070 79 30 138 89 1406 137610 Явен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1903 бб, см, ела, бк, 607 276 83 249 82 1297 107347 Явен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1904 бб, см, ела, 416 186 79 80 33 794 68855 Явен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1905 бб, см, ела, бк, 198 113 30 72 25 438 35160 Явен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1906 чб, цр, дб, 200 351 10 232 19 812 45932 Явен търг

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907-1 бк, 152 0 0 0 73 225 18543 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907-2 бк, 0 0 0 1304 0 1304 93888 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908-1 бк, 298 4 0 0 115 417 34003 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908-2 бк, 0 0 0 1244 0 1244 89568 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909-1 бк, 283 0 0 0 59 342 28041 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909-2 бк, цр, дб, 0 0 0 1087 0 1087 78264 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910-1 бк, 129 0 0 0 23 152 12905 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910-2 бк, 0 0 0 420 0 420 30240 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911-1 бк, 78 3 0 0 11 92 7685 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911-2 бк, 0 0 0 280 0 280 20160 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 8594 Електронен търг
12.12.2018
08.01.2019 08.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 бб, бк, чб, гбр, ак, брз, кст, здгл, ива, 299 54 5 351 2 711 58838 Таен търг
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 бб, бк, гбр, ак, брз, кст, ива, 42 79 4 717 4 846 67482 Таен търг
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 бб, см, бк, гбр, ак, брз, здгл, ива, 98 137 10 581 4 830 58414 Таен търг
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 чб, ак, кст, дб, 4 4 0 738 0 746 66158 Електронен търг
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 чб, ак, кст, дб, 129 35 1 670 1 836 71631 Електронен търг
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 110863 Таен търг
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901-1 бб, см, бк, чб, ак, бм, д, 56 71 2 381 56 566 37947 Явен търг
10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914-1 бб, см, бк, трп, чб, гбр, здб, ак, брз, цр, здгл, дб, 65 303 101 888 34 1391 88569 Явен търг
10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913-1 бк, 591 40 0 385 585 1601 130661 Явен търг
10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1902 бк, бл, 12 2 9 674 286 983 77888 Електронен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1903 бк, бл, 13 0 20 863 370 1266 100718 Електронен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1906 бб, бк, дгл, 174 654 24 349 62 1263 77058 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1915 бк, трп, чб, 98 8 10 435 181 732 58410 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1916 бб, 307 290 3 336 60 996 66384 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1906 гбр, здб, бл, цр, дб, 32 44 0 379 0 455 36251 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1907 гбр, здб, цр, дб, 40 28 0 496 0 564 44948 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1908 бб, здб, бл, цр, дб, 1 112 11 396 16 536 35682 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1909 бл, цр, дб, 6 73 0 693 0 772 59672 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1910 здб, бл, цр, дб, 15 23 1 222 0 261 20457 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1911 здб, бл, цр, дб, 9 19 2 422 0 452 35041 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1901-1 бб, ела, бк, 2173 145 11 320 318 2967 291540 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1902-1 бб, бк, чб, 227 18 2 85 102 434 36015 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1903-1 бб, бк, 184 11 1 34 77 307 27852 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1904 бб, 90 262 70 83 5 510 37799 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1905 бб, чб, 40 165 31 91 9 336 23068 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1906-1 бб, см, бк, 1084 99 10 36 174 1403 129224 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1905МТ бб, 71 334 10 112 10 537 35390 Таен търг
26.11.2018
12.12.2018 12.11.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1907МТ бб, бк, трп, чб, дб, 149 8 7 165 33 362 29525 Таен търг
26.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, чб, дб, 152 388 22 266 7 835 58358 Таен търг
26.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1901 бк, срлп, дб, 4 36 26 1032 10 1108 90230 Електронен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, чб, бл, дб, 27 157 70 949 142 1345 101701 Електронен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1901 бб, чб, 70 207 15 118 17 427 22830 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1902 бб, бк, чб, 100 184 1 69 13 367 22400 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1903 бб, см, ела, 1780 53 11 54 216 2114 208918 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1904 бб, см, ела, 199 14 3 14 32 262 24588 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1905 см, 354 10 2 10 35 411 42765 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1906 бб, см, ела, 305 8 1 14 34 362 37168 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1907 бб, см, ела, бм, 839 20 3 60 181 1103 107765 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1908 бб, см, ела, бк, бм, 1908 44 6 52 111 2121 226510 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1909 бб, см, ела, бк, 318 10 2 40 86 456 42252 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1910 см, ела, бк, яв, 321 8 1 66 139 535 49152 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1911 см, ела, бк, 400 10 3 102 125 640 60004 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1912 бб, 176 178 0 60 16 430 29110 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1913 бб, бк, 69 37 7 90 14 217 15270 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1914 бб, чб, цр, 69 78 7 31 5 190 12411 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1915 бб, бк, чб, цр, 39 106 8 82 8 243 13936 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1916 бб, бк, чб, лст, тп, цр, 71 153 11 165 8 408 25096 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1917 бб, 1290 26 0 89 206 1611 151998 Явен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1904 чб, 766 314 31 176 35 1322 95625 Таен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 116561 Явен търг   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, яв, дб, 235 7 24 1476 45 1787 145147 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 19315 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 20388 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 36531 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1905 тп, 532 60 39 74 4 709 50245 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1909 бк, 240 0 22 299 22 583 50270 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1911 бк, 257 14 25 550 24 870 71315 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1912 бк, чб, здб, яв, 116 9 4 407 10 546 43472 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1915 бк, 182 9 0 669 15 875 70348 Явен търг
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 39470 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, здб, цр, дб, 0 0 0 710 0 710 52540 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19103 чб, ак, 31 67 15 19 0 132 8256 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 17262 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19104 бк, гбр, здб, дб, 6 15 3 1143 0 1167 86403 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19105 ак, 0 0 0 865 0 865 64010 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19106 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 999 0 1012 74887 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19107 бк, гбр, 6 47 7 928 0 988 73157 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19109 бб, чб, здб, цр, дб, 30 30 4 539 1 604 43910 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19110 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 7530 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19111 бк, гбр, здб, дб, шс, 5 3 1 418 0 427 31634 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19112 бк, гбр, здб, цр, дб, 7 9 2 390 0 408 30237 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19113 бб, бк, брз, 759 625 82 187 22 1675 116646 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1901 бб, чб, 315 302 11 51 77 756 51519 Електронен търг
30.11.2018
20.12.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1902 бк, 32 4 3 376 20 435 30353 Електронен търг
30.11.2018
20.12.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1907 бб, 0 45 10 25 0 80 4373 Електронен търг
30.11.2018
20.12.2018
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1904мф бк, гбр, здб, цр, 0 0 1 876 0 877 69283 Явен търг

03.01.2019 03.01.2019