1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2018 - 218 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ3-1 бб, чб, 44 159 51 51 0 305 20308 Явен търг
28.03.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ-1 бб, см, бк, 17 77 30 44 10 178 10445 Явен търг
25.04.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1801 бб, чб, 146 247 68 293 47 801 48032 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1802 бб, 153 88 12 106 8 367 25844 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1803 бб, 36 35 24 10 3 108 7617 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18101-1 бб, здб, бл, цр, дгл, 25 48 3 449 4 529 34076 Таен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18103-1 бк, здб, бл, цр, 48 26 0 395 19 488 34090 Таен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18104-1 гбр, здб, цр, 21 128 8 500 25 682 46724 Таен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18301-1 бл, цр, 61 31 1 1033 42 1168 83544 Таен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18302-1 бб, см, бк, трп, ива, 9 18 3 129 0 159 8194 Таен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18303-1 бк, 179 27 1 652 163 1022 75145 Таен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18304-1 бб, см, бк, трп, лст, брз, ива, 125 252 37 130 5 549 34675 Таен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1813 бб, 26 24 0 0 0 50 3680 Явен търг   01.06.2011 01.06.2011
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1800 бб, бк, 975 48 2 121 68 1214 116364 Явен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1801 бб, бк, чб, 584 95 9 107 30 825 71658 Явен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1821 бб, см, ела, бк, 1554 379 32 216 85 2266 207346 Явен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1802 бб, см, ела, бк, чб, 842 35 11 131 49 1068 90972 Явен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1804 бб, см, ела, бк, трп, ива, 590 179 17 457 97 1340 108000 Явен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1820 бб, см, ела, бк, 772 147 35 173 29 1156 103437 Явен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1801 гбр, здб, цр, 0 0 0 891 0 891 61479 Таен търг
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1802 здб, цр, 0 0 0 320 0 320 22080 Таен търг
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1803 здб, бл, цр, 0 0 0 682 0 682 47058 Таен търг
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1804 бл, цр, 0 0 0 333 0 333 22977 Таен търг
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18019 бк, 407 2 0 955 50 1414 104385 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18022 бб, бк, 343 15 0 865 10 1233 90259 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18023 бк, 258 10 0 620 12 900 65795 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18024 бк, 960 17 0 829 20 1826 140251 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18025-1 бк, 200 0 0 0 0 200 16580 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18026-1 бк, 49 0 0 0 0 49 4140 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18027-1 бб, бк, 135 0 0 0 0 135 12455 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18046 бк, 27 0 0 1187 50 1264 88539 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18048 бб, см, бк, 107 205 31 69 0 412 25847 Явен търг
03.07.2018
19.07.2018 19.07.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18052-1 бб, бк, 151 3 0 13 0 167 15664 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18051 см, здгл, 236 111 5 87 0 439 31463 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1800 бб, чб, здб, ак, 353 351 84 182 108 1078 73614 Явен търг
15.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 бб, чб, 244 343 46 90 0 723 52394 Явен търг
15.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1803 бб, см, ела, бк, трп, 332 100 14 150 31 627 52409 Явен търг
15.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1804 бб, см, ела, 739 205 30 40 89 1103 105231 Явен търг
20.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1806 бб, см, ела, бк, трп, 134 189 47 177 16 563 39760 Явен търг
21.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1809 бб, см, ела, бк, 415 209 59 142 62 887 73338 Явен търг
21.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1810 бб, см, ела, бк, трп, 304 286 78 106 42 816 63725 Явен търг
21.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1808-3 бб, бк, 665 32 1 0 50 748 64904 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810е.т бб, см, ела, 1150 149 35 151 367 1852 151013 Явен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1805-1 бб, чб, здгл, елст, 407 543 23 0 0 973 71255 Явен търг
09.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1804-1 бб, чб, 252 556 22 0 0 830 57480 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1806 бб, бк, чб, здб, 203 440 41 347 29 1060 73710 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1814-1 чб, 367 238 2 0 0 607 45715 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1804-1 бб, чб, 252 556 22 0 0 830 57480 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1808 бб, см, бк, 191 65 4 167 19 446 33320 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1811 бк, 322 6 4 70 26 428 35389 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1818 бк, тп, 125 3 9 22 13 172 11289 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1820 бб, 1027 130 10 362 112 1641 137452 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1827 бб, см, ела, бк, 924 190 27 397 89 1627 138621 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1828 бб, см, ела, бк, 948 94 23 199 63 1327 123448 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1837 тп, 785 58 47 37 24 951 62910 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-2018 бб, бк, чб, здб, здгл, 410 1095 302 763 0 2570 152311 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1809 МФ бб, см, ела, бк, 569 440 92 196 48 1345 103038 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1810 МФ бб, см, ела, 1015 105 70 120 79 1389 134725 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1811 МФ бб, см, бк, 960 158 59 116 94 1387 128736 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1815 МФ бб, см, бк, 595 238 28 116 148 1125 89157 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1816 МФ бб, см, 341 126 27 70 56 620 50909 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1817 МФ бб, 1024 42 2 30 100 1198 118594 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1818 МФ бб, 433 120 11 59 8 631 54256 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1821 МФ бб, см, ела, бк, 337 136 33 162 125 793 61365 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-2018 бб, чб, 245 334 47 113 4 743 51735 Явен търг
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1806 Е бб, см, ела, бк, 535 167 44 234 107 1087 87168 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1807 Е бб, см, ела, бк, 1019 279 61 358 198 1915 156350 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1820 Е бб, 354 343 34 33 60 824 61790 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1822 Е бб, см, ела, 564 459 79 84 102 1288 98317 Явен търг
21.11.2017
08.12.2017 08.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1801 бб, см, ела, 734 228 41 0 85 1088 101444 Явен търг
22.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1802 бб, см, ела, 1965 213 60 0 328 2566 252654 Таен търг
26.03.2018
19.04.2018 19.04.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1803 бб, см, ела, 1471 357 77 0 149 2054 195215 Таен търг
26.03.2018
19.04.2018 19.04.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1804 бб, см, бм, 359 468 82 0 87 996 75147 Явен търг
22.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1805 бб, см, ела, 821 364 83 0 115 1383 123116 Явен търг
22.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1819 бб, см, ела, 649 172 15 0 37 873 85910 Явен търг
22.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1824 бб, см, 569 213 29 0 97 908 80823 Явен търг
22.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1825 бб, см, бм, 1031 242 64 0 107 1444 139551 Таен търг
22.02.2018
19.04.2018 19.04.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1806-1 бб, бк, чб, 946 267 41 331 72 1657 139146 Явен търг
28.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1807-2 бб, бк, чб, 431 120 16 0 47 614 56653 Явен търг
28.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1807-1 бб, чб, 478 50 4 0 22 554 52232 Явен търг
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1801 бб, см, ела, 503 26 39 63 20 651 60847 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1802 бб, см, ела, 470 18 34 48 20 590 58820 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1804 бб, см, ела, сдгл, 434 84 47 190 12 767 62118 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1803 бб, см, ела, бк, 647 12 6 152 13 830 79469 Явен търг
12.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1805 бк, чб, 361 110 6 153 16 646 48425 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1806 бб, см, 333 259 25 58 131 806 63256 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1811 бк, чб, 327 31 2 17 137 514 42923 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1812 бб, см, ела, 338 231 19 48 140 776 62333 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1808 бб, см, бк, 1067 144 12 76 128 1427 134477 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1814 бб, ела, чб, 382 195 20 245 30 872 68362 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1815 бб, см, бк, 564 181 19 68 115 947 84983 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1816 бб, см, 445 81 9 32 72 639 60927 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1817 бб, см, 195 93 17 32 50 387 32910 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1820 бб, см, ела, 406 70 22 15 45 558 55750 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1828 бб, см, ела, бк, 1315 172 55 85 172 1799 180116 Таен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1803 бб, бк, чб, гбр, 208 649 85 919 4 1865 119063 Явен търг
04.01.2018
23.01.2018 23.01.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1802 бб, бк, чб, бл, цр, 62 84 4 639 0 789 48286 Таен търг
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1803 бб, см, чб, дгл, 1 494 49 1426 0 1970 105476 Таен търг
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1804 бб, бк, трп, брз, 503 142 1 356 18 1020 74324 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 85277 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1808 бк, трп, 201 28 0 324 120 673 53219 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1810 бб, бк, 217 53 1 190 115 576 45528 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1811 бб, бк, 234 68 0 553 203 1058 82883 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1801 бб, см, ела, бк, врб, брз, бм, 760 318 34 344 71 1527 128502 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1803 бб, см, ела, бк, 146 51 4 275 55 531 39940 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1809 бк, 333 18 0 110 68 529 44146 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1812 бк, 350 62 0 461 200 1073 85248 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1813 бб, см, бк, врб, брз, 61 196 5 600 90 952 67635 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1815 бк, гбр, здб, 1 2 0 1060 28 1091 86750 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1818 бк, дб, 3 1 0 1346 0 1350 110540 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1821 гбр, дб, 2 2 0 501 0 505 41444 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1711-1 бк, 93 12 0 0 0 105 8968 Явен търг
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1801 тп, 76 10 3 1 1 91 6393 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1802 тп, 88 9 4 5 2 108 7534 Явен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 бк, 0 0 0 124 21 145 9902 Явен търг
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1816-2 бк, 46 3 0 0 0 49 3695 Таен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1817-2 бк, 17 3 0 0 0 20 1490 Таен търг
29.05.2018
18.07.2018 18.07.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1826-3 бк, 22 3 0 0 0 25 1865 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1803 бб, чб, здб, 44 220 53 200 25 542 31928 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1804 бб, см, бк, 219 278 87 144 28 756 51910 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1805 бб, см, 341 139 46 144 17 687 53755 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1806 бб, см, ела, бк, 294 197 40 151 52 734 54521 Явен търг
12.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1807-1 бб, см, ела, 491 146 19 0 70 726 72663 Явен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1808-1 бб, см, ела, 289 92 11 0 37 429 43118 Явен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1809-1 бб, см, ела, 225 55 18 0 39 337 34245 Явен търг
06.03.2018
18.04.2018 18.04.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1810-1 бб, см, 934 178 21 0 128 1261 129150 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1811-1 бб, см, ела, 1195 232 24 0 166 1617 166149 Таен търг
06.03.2018
18.04.2018 18.04.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1814-1 бб, см, бк, 242 84 9 0 62 397 37841 Явен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1815-1 бб, см, 525 224 48 0 43 840 80075 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1816-1 бб, см, 102 151 52 0 10 315 26130 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1817-1 бб, см, ела, 331 114 20 0 31 496 49071 Явен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1818-1 бб, см, 274 156 51 0 31 512 47056 Явен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1813-1 бб, бк, трп, чб, 340 281 53 0 127 801 68678 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1826 бб, см, 444 50 14 65 31 604 60700 Явен търг
17.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1827 бб, см, ела, бк, 507 57 25 119 71 779 74990 Явен търг
17.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805-1 бк, 128 0 0 0 46 174 13440 Явен търг
16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805-2 бк, 0 0 0 699 0 699 44226 Явен търг
16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808-1 бк, 69 0 4 0 28 101 7825 Явен търг
16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808-2 бк, 0 0 0 311 0 311 19677 Явен търг
16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811-1 бк, 51 0 0 0 16 67 5243 Явен търг
16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811-2 бк, 0 0 0 462 0 462 29231 Явен търг
16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1805-2 тп, 754 202 47 97 3 1103 112579 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1805-1 бб, см, бк, кст, дб, 106 6 0 0 0 112 11186 Таен търг
06.03.2018
26.03.2018 26.03.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1818-1 бк, кст, дб, 0 0 0 506 0 506 44556 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803-1 бк, здб, бл, цр, 5 22 1 560 0 588 38317 Таен търг
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805-1 бб, чб, здб, бл, ак, лп, цр, дб, 9 86 46 516 0 657 41950 Таен търг
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809-1 бл, ак, цр, 0 0 0 796 0 796 47900 Таен търг
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813-1 бк, гбр, здб, цр, дб, 143 48 11 478 97 777 53969 Таен търг
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808-1 бб, см, бк, брз, 1211 390 51 802 194 2648 186435 Таен търг
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1822с-1 бб, см, бк, 467 325 60 85 31 968 70072 Явен търг
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1811 бк, 7 2 0 393 98 500 33494 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1828-2 бк, 297 44 0 140 60 541 41884 Таен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1801 чб, 115 484 15 564 90 1268 73500 Таен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1802 чб, 70 327 8 400 64 869 50160 Таен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1803 бк, гбр, здб, дб, кл, 94 26 0 919 72 1111 86851 Таен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1804 бк, трп, гбр, здб, тп, дб, кл, 87 10 0 1454 75 1626 122367 Таен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1805 здб, бл, цр, дб, 26 15 0 221 38 300 22535 Таен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1801-1 бб, чб, 91 193 54 0 34 372 25367 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1802-1 бб, ела, бк, чб, 2163 37 9 0 495 2704 243727 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1803-1 бб, чб, 77 208 66 0 34 385 26291 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1804-1 бб, трп, чб, 389 232 65 0 15 701 54108 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1805-1 бб, чб, 225 207 55 0 33 520 36952 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1806-1 бб, см, ела, бк, 207 249 58 0 15 529 40495 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1808-1 бб, см, ела, 314 33 5 0 52 404 38156 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1809-1 бб, чб, 198 168 46 0 14 426 32652 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1813-1 бб, см, чб, 194 516 195 0 35 940 63922 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1814-1 бб, см, ела, 247 25 12 0 39 323 30775 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1815-1 бб, 424 97 17 0 8 546 48572 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1810-1 бб, 152 177 44 0 19 392 29423 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1811-1 бб, см, ела, бк, трп, 308 288 69 0 32 697 53755 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1812-1 бб, бк, 249 190 36 0 32 507 39567 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1816-1 бб, бк, трп, 544 46 10 0 51 651 58812 Явен търг
14.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1823-1 бб, чб, 493 9 0 0 97 599 52356 Явен търг
01.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1825-1 бб, см, ела, 474 28 6 0 20 528 53894 Явен търг
01.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1824-1 бб, чб, 620 190 40 0 87 937 77966 Явен търг
01.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1801 бб, см, ела, бк, врб, брз, ива, 1308 189 42 932 127 2598 195186 Явен търг
11.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1501-18 бб, см, бк, здгл, дб, 892 249 0 0 0 1141 89494 Явен търг
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1809 бб, 677 37 1 64 155 934 73933 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1810 бб, см, 652 18 0 34 70 774 69940 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1830 бк, трп, 20 94 3 290 16 423 27125 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1831 см, ела, бк, яв, 162 1 0 36 51 250 21103 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1832 см, ела, бк, 242 2 0 39 48 331 29056 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1833 бб, см, ела, бк, яв, 419 2 0 107 114 642 54375 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1834 бл, цр, дб, 5 1 0 268 5 279 18170 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1835 см, ела, 1457 11 0 36 95 1599 157165 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1836 см, 1148 2 0 44 137 1331 130437 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1837 бб, см, 487 8 0 37 25 557 50946 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1838 бк, 43 323 4 140 14 524 34365 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1839 бк, гбр, цр, дб, 5 331 8 172 0 516 33565 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1840 см, бк, ива, 70 50 0 267 8 395 23954 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1841 бб, бк, дб, 63 42 0 448 10 563 35428 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1842 бб, 0 118 5 85 0 208 9179 Явен търг
05.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1843 бб, 0 234 0 118 0 352 15314 Явен търг
05.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1844 бб, гбр, цр, 27 131 33 460 3 654 42355 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1845 бб, 95 86 0 158 15 354 18773 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1806 бб, см, бк, трп, здб, врб, 379 77 7 265 51 779 63756 Таен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1811 бб, 185 435 12 84 26 742 48907 Таен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1802 тп, 577 54 8 2 18 659 46395 Таен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1810 бб, бк, чб, 896 586 10 159 218 1869 137548 Явен търг
09.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1803 бб, ела, бк, 1010 80 8 221 165 1484 134200 Таен търг
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1802 чб, 123 769 258 108 27 1285 76674 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1804 бк, здб, дб, 34 1 0 1120 10 1165 88865 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1806 бк, здб, дб, 0 0 0 944 5 949 73250 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1809 бк, 31 2 0 200 4 237 18037 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1810 бк, чб, 417 9 26 460 52 964 78722 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1813 бк, яв, 339 8 20 673 51 1091 87323 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1816 бк, 66 2 0 170 9 247 19530 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1817 бк, трп, гбр, здб, дб, ива, 139 2 6 507 41 695 53794 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1823 здб, дб, 2 10 6 850 50 918 71830 Явен търг
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18107 чб, 185 49 10 144 0 388 24429 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18628 бк, гбр, здб, цр, дб, 26 21 2 1100 39 1188 84765 Таен търг
26.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18630 бк, 46 99 8 1214 0 1367 96354 Таен търг
26.07.2018
25.07.2018 25.07.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18204 бк, трп, гбр, здб, дб, 2 6 1 577 0 586 41601 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18206 тп, врб, 314 66 28 50 4 462 27402 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1824 бб, бк, чб, здб, 400 84 1 121 2 608 46223 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1826-1 бб, бк, 185 69 3 86 86 429 30216 Явен търг
13.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 18113-ІІ бк, гбр, цр, 3 16 1 1041 0 1061 74285 Таен търг
12.09.2018
28.09.2018 28.09.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 18114 бб, чб, здб, 337 362 8 55 0 762 41465 Таен търг
12.09.2018
28.09.2018 28.09.2018