1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2017 - 197 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ-3-1 бб, чб, гбр, дб, 11 92 12 32 2 149 9937 Явен търг
16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1701 бб, чб, 93 344 98 118 43 696 40339 Явен търг
24.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17102-1 бб, бк, гбр, здб, бл, цр, 120 184 5 1518 24 1851 125948 Таен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17201-1 бк, 532 59 1 943 403 1938 139736 Явен търг
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17306-1 чб, бл, цр, 18 32 3 34 0 87 4936 Явен търг
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1707 бб, бк, чб, 36 112 19 82 10 259 14533 Явен търг
03.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1709 бб, бк, чб, 19 33 9 133 59 253 16586 Явен търг
16.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1710 бб, бк, чб, 21 80 15 57 15 188 10055 Явен търг
16.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1711с бб, 9 81 23 16 5 134 6014 Явен търг
24.03.2017
13.04.2017 13.04.2017
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1712с бб, 10 45 10 8 3 76 3623 Явен търг
24.03.2017
13.04.2017
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1706с бб, 11 116 32 101 14 274 11238 Явен търг
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1702 бб, бл, цр, 5 42 68 44 23 182 9001 Явен търг
03.05.2017
19.05.2017
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1713С бб, 78 282 56 69 11 496 24000 Явен търг
03.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1705 гбр, здб, бл, цр, дб, 5 39 14 262 94 414 28571 Явен търг
16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1714 бк, трп, гбр, дб, 15 42 14 360 73 504 33758 Явен търг
16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1702 бб, см, ела, бк, 2223 265 33 653 123 3297 279259 Явен търг
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1703 бб, бк, чб, 853 156 17 299 63 1388 115144 Явен търг
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1704 бб, см, ела, бк, 1064 192 19 603 109 1987 161362 Явен търг
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1705 бб, см, ела, бк, 476 230 25 546 103 1380 103180 Явен търг
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1718 бб, см, бк, брз, 664 79 40 112 108 1003 99269 Явен търг
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1704 бб, 194 129 0 1097 0 1420 64880 Явен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1703 бб, 209 155 0 1270 0 1634 74225 Таен търг
27.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1705 бк, 30 4 0 606 0 640 44814 Таен търг
27.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17029-1 бк, гбр, дб, 28 0 0 0 0 28 2164 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17044-1 бк, 76 0 0 0 10 86 6340 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17045 бк, 518 27 0 1026 50 1621 109322 Явен търг
05.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17056-1 бк, 95 0 0 0 3 98 8010 Явен търг
10.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17029-4 здб, 41 1 0 0 0 42 3843 Явен търг
16.08.2017
01.09.2017 01.09.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1700 бб, ела, чб, здб, 304 192 47 158 117 818 53480 Явен търг
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1701 бб, ела, бк, чб, здб, 110 352 76 131 0 669 41760 Явен търг
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1702-2 бб, бк, чб, 364 166 47 56 133 766 50760 Явен търг
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1707 бб, см, ела, 888 285 44 55 105 1377 120620 Явен търг
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1708 бб, см, ела, бк, 487 70 8 58 46 669 60090 Явен търг
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1709 бб, см, ела, 392 93 16 27 65 593 52860 Явен търг
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1710 бб, см, ела, бк, 322 410 88 136 59 1015 74300 Явен търг
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1703-3 бб, бк, 564 105 0 4 0 673 52985 Явен търг
18.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1713 бб, см, ела, бк, трп, гбр, здб, бл, цр, 405 67 14 1853 274 2613 189428 Таен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1714ел.т бб, см, ела, 528 18 17 27 257 847 77472 Явен търг
17.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1715ел.т бб, см, ела, бм, 844 86 39 41 391 1401 125594 Явен търг
17.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1712 тп, 47 5 3 24 0 79 4945 Явен търг
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1711 чб, 59 150 0 0 0 209 12970 Явен търг
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1703 тп, 250 26 15 23 7 321 22635 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1621-1 бб, бк, 195 6 0 0 0 201 21479 Таен търг
11.08.2017
01.09.2017 01.09.2017
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1706 бб, см, ела, бк, лст, 85 92 8 103 5 293 20688 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1708 бб, здб, 47 138 5 101 10 301 18247 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1720 бб, ела, бк, здб, 243 328 20 202 17 810 53095 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1723 тп, 260 23 17 28 15 343 22261 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1726 бб, см, бк, 1014 61 3 259 94 1431 124931 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1727 бб, см, бк, 974 78 10 318 163 1543 130152 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1734 тп, 778 128 46 20 19 991 64199 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1744 тп, 272 59 15 49 15 410 24892 Явен търг
21.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-д-17мф бб, чб, здб, 255 717 136 259 0 1367 79988 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1704мф бб, см, ела, 1127 290 62 193 118 1790 152099 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1705мф бб, см, ела, 977 100 22 92 65 1256 115396 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1710мф бб, см, ела, 2324 281 88 325 256 3274 289990 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1713мф бб, см, бк, 1023 158 59 81 140 1461 132639 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1716мф бб, см, бк, 610 129 28 57 83 907 81530 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1718мф бб, бк, 743 145 5 177 151 1221 100194 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1719мф бб, чб, 460 234 7 81 52 834 65775 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1721мф бб, см, 1408 536 61 104 177 2286 188380 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1703 бб, см, ела, бк, 768 442 67 208 115 1600 122977 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1712 бб, см, 553 62 18 54 94 781 70256 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1720 бб, см, ела, бк, 663 191 29 163 196 1242 100581 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1723 бб, см, 676 261 29 125 155 1246 99014 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1701 бб, см, ела, бк, 1084 315 114 262 142 1917 163769 Таен търг
04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1702 бб, см, 384 531 65 253 282 1515 99185 Таен търг
04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1714 бб, см, ела, 834 142 59 119 208 1362 118860 Таен търг
04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1715 бб, см, сдгл, 557 335 51 156 181 1280 95585 Таен търг
04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1726 бб, см, ела, 39 33 9 0 212 293 19484 Явен търг
23.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1730 бб, чб, 252 148 4 0 280 684 48808 Явен търг
23.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1710 бб, см, бк, чб, гбр, дгл, дб, чрш, 37 132 10 832 22 1033 51306 Явен търг
19.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1701 бб, см, ела, 968 30 8 149 49 1204 117264 Явен търг
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1704 бк, гбр, здб, бл, 0 0 0 442 0 442 30905 Явен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1712 бб, см, 429 143 11 33 269 885 69805 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1717 бб, ела, бк, 338 51 7 22 171 589 48894 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1720 бк, чб, 260 78 1 19 332 690 48245 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1705 бб, бк, 136 1126 76 382 0 1720 103432 Явен търг
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1706 бк, гбр, здб, бл, цр, 10 152 5 585 0 752 49897 Явен търг
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1707 бб, чб, 129 238 76 103 0 546 32835 Явен търг
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1708 бб, чб, ак, 576 533 143 291 0 1543 110773 Явен търг
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1701 бб, бк, трп, гбр, здб, бл, цр, дб, 49 77 12 3689 0 3827 257297 Явен търг
18.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1702 бб, чб, бл, цр, 72 67 0 704 16 859 52088 Явен търг
18.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1708 здб, бл, цр, дб, 8 12 0 993 0 1013 68495 Явен търг
13.09.2017
03.10.2017 03.10.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1701 бб, см, ела, бк, чб, брз, бм, 519 146 22 394 66 1147 91352 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1703 бб, см, ела, бк, врб, брз, 466 154 4 311 121 1056 82156 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1706 бб, бк, трп, дб, 353 187 1 408 121 1070 73430 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1711-1 бк, 93 12 0 0 0 105 8560 Явен търг
01.09.2017
19.09.2017 19.09.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1701 тп, 289 24 14 14 13 354 25165 Таен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1711 бб, бк, врб, 342 108 10 648 38 1146 71483 Таен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1712 бб, см, ела, бм, 980 265 60 254 67 1626 130030 Таен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1725 бб, см, бк, чб, гбр, 77 382 23 65 32 579 33707 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1726 бб, 209 200 27 234 20 690 42795 Явен търг
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17017 бб, ела, бк, гбр, цр, 92 33 4 1129 0 1258 79302 Явен търг
02.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1702 бб, см, 683 251 41 167 73 1215 97815 Явен търг
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1703 бб, см, ела, бк, 553 195 33 156 80 1017 81342 Явен търг
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1704 бб, см, ела, 546 79 9 61 41 736 67079 Явен търг
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1705 бб, см, ела, бк, 509 213 44 183 78 1027 79623 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1706 бб, см, 177 71 7 29 19 303 25082 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1707 бб, см, 522 93 10 68 46 739 65237 Явен търг
27.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1711 бб, см, ела, бк, 410 173 24 131 77 815 66650 Явен търг
19.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1710 бб, см, ела, бк, 398 125 17 94 44 678 58276 Явен търг
13.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1713 бб, см, ела, 453 147 23 159 57 839 68899 Явен търг
13.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1714 бб, см, ела, бк, 598 192 20 168 96 1074 89805 Явен търг
13.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1715 бб, см, 209 53 7 89 35 393 31806 Явен търг
13.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1702-1 бб, чб, ак, дб, вб, 210 214 6 155 16 601 32384 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1718-1 бб, чб, дб, 107 109 7 309 18 550 29783 Явен търг
13.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1703-1 бб, см, 44 6 0 0 0 50 4101 Явен търг
19.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1711-1 бб, чб, здгл, 26 65 0 0 0 91 5920 Явен търг
15.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1712-1 бб, здгл, 78 124 0 0 0 202 13671 Явен търг
15.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1703 бб, см, бк, брз, ива, 21 8 2 106 0 137 8805 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1712-1 гбр, здб, бл, лп, срлп, цр, дб, 63 76 4 624 13 780 51245 Таен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1714-1 бб, см, бк, гбр, дб, 43 47 5 125 16 236 14965 Явен търг
21.02.2017
05.04.2017 05.04.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1715-1 бк, 115 184 70 328 110 807 54645 Таен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1716-1 бк, 241 101 75 1173 300 1890 127610 Таен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1718-1 бк, 814 46 3 0 150 1013 84924 Таен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1717 бк, 141 8 0 105 45 299 22415 Таен търг
16.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1710 бб, 143 304 25 299 128 899 49099 Таен търг
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1703 бб, бк, гбр, 36 57 0 870 5 968 63730 Явен търг
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1701-1 бб, бк, чб, 517 168 44 0 32 761 59500 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1702-1 бб, бк, чб, 399 96 32 0 24 551 45217 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1703-1 бб, см, ела, бк, 836 30 7 0 74 947 85432 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1704-1 бб, см, чб, 94 340 107 0 40 581 37854 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1705-1 бб, 597 57 2 0 23 679 59973 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1706-1 бб, бк, трп, чб, 1641 84 10 0 94 1829 159765 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1707-1 бб, чб, 405 292 59 0 72 828 59347 Явен търг
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1708-1 бб, см, ела, бк, 414 178 26 0 45 663 54117 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1712-1 бб, ела, бк, 605 129 35 0 22 791 68215 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1713-1 бб, чб, 97 149 73 0 11 330 21223 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1714-1 бб, ела, 1063 185 12 0 38 1298 113680 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1715-1 бб, ела, 594 53 19 0 20 686 64796 Явен търг
31.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1611-Р2 бб, 169 33 8 0 0 210 18451 Явен търг
19.05.2017
06.06.2017 06.06.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1716-1 бб, 62 527 287 0 53 929 57010 Явен търг
13.06.2017
29.06.2017 29.06.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1716-3 бб, 38 507 454 0 43 1042 62983 Явен търг
13.06.2017
29.06.2017 29.06.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1712 бб, бк, гбр, 222 252 0 230 4 708 44809 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1713 бб, см, бк, чб, гбр, 86 297 8 239 5 635 36761 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1714 бб, тп, 168 61 1 31 28 289 15585 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1715 бб, 623 27 0 50 78 778 64710 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1716 тп, 75 0 0 15 13 103 5250 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1717 бб, см, 1076 8 0 44 110 1238 111077 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1718 бб, см, 1098 9 0 79 185 1371 127422 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1719 бб, см, ела, 1112 48 1 83 196 1440 131060 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1720 бб, см, 1067 23 0 26 58 1174 108833 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1721 бб, см, 84 8 0 20 41 153 12295 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1722 бб, см, 1047 8 0 52 116 1223 108686 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1723 бб, см, бк, здгл, 215 83 2 241 70 611 37799 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1724 бб, чб, 154 344 3 166 17 684 37090 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1725 бб, чб, 197 182 4 126 12 521 27195 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1726 бб, см, ела, бк, 604 8 0 65 97 774 71590 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1727 см, ела, бк, 394 3 0 65 84 546 49023 Явен търг
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1501-16 бб, чб, 387 322 0 0 0 709 49362 Явен търг
03.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1501-17 бб, см, ела, чб, 433 260 0 0 0 693 50912 Явен търг
03.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1741-1 бб, бк, 278 0 0 18 40 336 25774 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1766 см, ела, бк, 648 3 0 86 84 821 75940 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1767 см, ела, бк, 315 1 0 45 63 424 38251 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1768 см, ела, бк, 519 2 0 48 71 640 60672 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1769 бб, см, ела, бм, 1480 37 1 129 251 1898 173327 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1770 бб, см, ела, бм, 1803 0 0 125 238 2166 206240 Явен търг
28.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1706 бк, 124 13 49 645 160 991 73951 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1707 бб, бк, 156 17 0 189 46 408 31655 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1711 бб, см, ела, бк, ива, 56 241 16 417 0 730 49117 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1712 бб, см, ела, бк, яв, 592 311 26 726 129 1784 131878 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1713 бб, бк, 136 15 0 137 30 318 25295 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1714 бб, см, ела, бк, яв, дгл, 48 50 5 90 0 193 13386 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1715 ела, бк, 506 47 9 607 150 1319 103196 Таен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 17107 бб, чб, здб, цр, чдб, дб, 52 271 38 153 0 514 29038 Таен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 17108-2 бк, гбр, здб, цр, дб, 18 2 5 356 0 381 26850 Явен търг
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 17109-3 чб, ак, брз, чдб, 39 228 59 103 0 429 21519 Таен търг
09.12.2016
12.09.2017 12.09.2017
ДГС Сливница 17423 бк, гбр, здб, бл, цр, кдб, кл, 2 4 1 799 0 806 55686 Явен търг
09.12.2016
13.09.2017 13.09.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17108 бк, гбр, здб, цр, 42 67 11 601 0 721 49865 Явен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17110 бк, гбр, здб, тп, цр, 818 307 91 905 15 2136 136985 Явен търг
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17107 гбр, здб, бл, цр, 56 83 15 907 31 1092 75435 Явен търг
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1720-2 бк, 0 0 0 60 0 60 3900 Явен търг
30.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1703 бк, 22 2 0 1032 0 1056 68028 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1704 бк, 0 0 0 706 0 706 45325 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1705 бк, 0 0 0 805 0 805 51681 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1706 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 686 0 686 44041 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1707 бк, гбр, здб, 0 0 0 506 0 506 32485 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1708-1 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 784 0 784 50333 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1709 бк, гбр, здб, цр, дб, 2 0 0 867 0 869 55832 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1710 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 717 0 717 46031 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1711-1 бб, чб, гбр, здб, 322 357 8 56 0 743 40157 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1712 бб, чб, 623 767 17 90 0 1497 80370 Явен търг
17.05.2017
04.07.2017 04.07.2017
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1701 бб, см, 338 113 21 163 21 656 53765 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1702 бб, см, ела, бк, 262 100 23 233 32 650 50924 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1703 бб, 302 413 68 38 13 834 64350 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1704 бб, 198 164 16 250 59 687 47702 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1705 бб, см, 421 168 20 211 40 860 68583 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1706 бб, см, 329 93 16 16 8 462 43048 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1707 бб, 43 136 30 26 6 241 16430 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1708 бб, здб, 57 247 21 44 5 374 25658 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1709 бб, бк, 155 419 21 141 21 757 52308 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1710 бб, см, бк, 38 212 66 130 25 471 29349 Явен търг
29.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1714 бб, см, ела, 213 131 20 55 19 438 38281 Явен търг
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1718 бб, см, 174 73 14 27 6 294 27516 Явен търг
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1720 бб, см, 417 73 20 118 14 642 61503 Явен търг
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1721 бб, см, 329 76 12 52 13 482 46417 Явен търг
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1723-1 бб, см, ела, бк, 687 157 23 0 116 983 94181 Явен търг
09.05.2017
ПРОВЕДЕНА