1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2019 - 29 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1900 бб, чб, 571 219 7 60 86 943 26018 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1902 бб, здб, чб, 280 246 24 116 141 807 22675 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1906 бб, бк, ела, трп, 272 67 15 161 42 557 16213 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, 24 9 0 137 41 211 6950 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, гбр, дб, 10 0 0 291 6 307 10649 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 5845 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, дб, трп, 271 27 2 146 98 544 16688 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 791 84 0 184 412 1471 43877 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 167 9 0 169 168 513 15902 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 3633 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 25175 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, дб, дри, дрш, цр, чб, 93 231 8 66 113 511 15467 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 8950 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 37734 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 13996 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 43155 Открит конкурс   11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1901 ТТР бл, гбр, здб, цр, 49 189 136 828 0 1202 74090 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1902 ТТР бб, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 32 269 11 612 0 924 52571 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1906 бк, гбр, здб, кгбр, трп, цр, 49 112 7 512 0 680 20723 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1911 ТТР бл, цр, 22 148 12 664 0 846 48628 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1912 ТТР бл, гбр, здб, цр, 22 236 20 1117 0 1395 80286 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1907 бл, гбр, здб, цр, 83 274 73 1283 0 1713 52688 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1908 бб, бк, гбр, здб, трп, цр, чб, 97 697 95 878 4 1771 51408 Открит конкурс   12.12.2018 12.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 47958 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, дб, яв, 235 7 24 1476 45 1787 59899 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 9118 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 9553 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 17044 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1908 см, 63 50 3 30 4 150 4044 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018