1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2018 - 1017 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ3 бб, чб, 44 159 51 171 0 425 11000 Открит конкурс

ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ-1 бб, бк, см, 17 77 30 44 10 178 5185 Открит конкурс
25.04.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ-2 С бб, 0 0 0 62 0 62 1860 Договаряне
28.08.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Кочериново 3 бк, гбр, дб, 19 7 0 258 21 305 9023 Открит конкурс
11.05.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1801 бб, чб, 146 247 68 403 47 911 23286 Открит конкурс
29.12.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1802 бб, 153 88 12 106 8 367 9178 Открит конкурс
29.12.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1803 бб, 36 35 24 50 3 148 3816 Открит конкурс
29.12.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог 1802 OC бб, здгл, 0 3 1 181 0 185 4536 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18101 бб, бл, дгл, здб, цр, 25 48 3 449 4 529 13778 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18103 бк, бл, здб, цр, 48 26 0 395 19 488 12855 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18104 гбр, здб, цр, 21 128 8 500 25 682 17947 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18201с бб, 0 0 0 153 0 153 4284 Договаряне
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18301 бл, цр, 61 31 1 1033 42 1168 34457 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18302 бб, бк, ива, см, трп, 9 18 3 129 0 159 4300 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18303 бк, 179 27 1 652 163 1022 29048 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18304 бб, бк, брз, ива, лст, см, трп, 125 252 37 130 5 549 14875 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18401п бк, см, 19 117 48 452 0 636 17175 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18402п бб, бк, см, 32 190 79 752 0 1053 28431 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18403п бб, бк, здб, см, чб, 0 109 40 789 0 938 28140 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18404с бб, 6 5 1 305 0 317 9193 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18405п бб, 17 7 2 26 0 52 1378 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18406с бб, 0 0 0 153 0 153 4284 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18501ТТР бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 821 0 821 23809 Открит конкурс
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18502 бл, цр, 0 0 0 330 0 330 8580 Открит конкурс
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18604п бк, 0 143 57 2000 9 2209 66270 Договаряне
05.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18601п бк, 0 9 5 172 1 187 5423 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18602п бб, бк, см, 7 126 51 655 15 854 25620 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18603п бб, 1 21 8 69 0 99 2871 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1801с бб, 31 183 32 89 12 347 11414 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1802 бб, чб, 168 435 29 93 12 737 24693 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1803 бб, чб, 315 725 55 95 15 1205 40609 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1804 бб, бк, 47 148 24 110 5 334 11969 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1805 бб, 5 260 70 70 2 407 13446 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1806 бб, 55 300 15 40 10 420 14164 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1807 бб, бк, 55 335 20 280 30 720 26448 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1808 бб, бк, чб, 157 288 34 97 12 588 19966 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1809с бб, 83 292 54 79 4 512 16800 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1810с бб, 20 141 37 33 4 235 7749 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1811 бк, гбр, 0 0 0 246 0 246 10374 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1812с бб, 17 55 10 17 0 99 3245 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1813 бб, 26 29 0 5 2 62 2095 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1814с бб, 7 25 5 6 1 44 1446 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1815С бб, 2 1 0 2 0 5 165 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1816С бб, 60 286 63 74 6 489 16126 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1817С бб, 73 269 56 78 7 483 15947 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1818 гбр, здб, цр, 0 0 0 174 0 174 7338 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1819с бб, 10 110 30 30 0 180 5833 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1820с бб, 56 217 42 111 0 426 14073 Собствени работници   11.09.2018 11.09.2018
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1821 бк, гбр, 0 0 0 329 100 429 18091 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1822 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 0 0 216 76 292 12314 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1800 бб, бк, 975 48 2 121 68 1214 27973 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1801 бб, бк, чб, 584 95 9 101 30 819 19192 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1802 бб, бк, ела, см, чб, 842 35 11 131 49 1068 24998 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 701 36 2 117 29 885 20541 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1804 бб, бк, ела, ива, см, трп, 590 179 17 457 97 1340 33700 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812 бб, бк, ела, ива, см, тп, 230 160 43 462 43 938 24788 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1820 бб, бк, ела, см, 772 147 35 173 29 1156 27438 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1821 бб, бк, ела, см, 1554 379 32 216 85 2266 52987 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805 бб, бк, ела, см, чб, 312 144 14 296 50 816 20759 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806 бб, бк, ела, ива, см, 281 197 36 677 36 1227 32720 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1807 бб, бк, ела, ива, см, трп, 237 125 18 338 68 786 20432 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 406 134 24 477 86 1127 29120 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809 бб, бк, ела, ива, см, 314 204 48 372 74 1012 26042 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810 бб, бк, ела, лст, см, 299 273 64 312 50 998 25576 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1811 бб, бк, ела, ива, см, трп, 270 203 47 709 182 1411 37525 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813 бб, бк, ела, см, 162 251 45 460 75 993 26403 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1814 бб, бк, бм, ела, ива, см, тп, 182 198 19 329 126 854 22233 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1815 бб, бк, ела, см, 101 84 8 655 91 939 25826 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1816 бб, бк, ела, ива, см, 47 127 11 186 11 382 10237 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817 бб, бк, ела, см, 1008 193 38 204 27 1470 34733 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818 бб, бк, ела, см, 720 159 19 92 53 1043 24385 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819 бб, бк, ела, см, 796 255 53 188 38 1330 31858 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822 бб, бк, см, 546 355 17 238 37 1193 29203 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1823 ак, врб, см, тп, 36 0 0 39 0 75 1923 Открит конкурс
05.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1-Д3 бб, бк, гбр, здб, см, чб, 319 425 26 191 0 961 21110 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824 бб, бк, ела, см, 1098 71 6 44 13 1232 27709 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1801 гбр, здб, цр, 0 0 0 891 0 891 22275 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1802 здб, цр, 0 0 0 320 0 320 8000 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1803 бл, здб, цр, 0 0 0 682 0 682 17050 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1804 бл, цр, 0 0 0 333 0 333 8325 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1806 чб, 15 7 0 142 213 377 8875 Собствени работници
06.12.2017
Прекратена
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1807 бб, чб, 153 145 4 32 49 383 7678 Собствени работници
06.12.2017
Прекратена
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1805-с бб, 31 13 0 151 229 424 9858 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1808-с бб, 13 38 51 871 97 1070 27835 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1809 бл, цр, 0 0 0 333 0 333 8825 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1810 гбр, здб, цр, 0 0 0 1211 0 1211 47956 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1811 бл, здб, цр, 0 0 0 1249 0 1249 49460 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1812 бл, здб, цр, 0 0 0 1325 0 1325 41075 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18007 бб, бк, см, трп, 573 837 73 580 15 2078 45492 Открит конкурс
05.12.2017
24.04.2018 24.04.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18015с бб, 25 185 37 539 0 786 14392 Договаряне
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18019 бк, 407 2 0 955 50 1414 38249 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18022 бб, бк, 343 15 0 865 10 1233 34985 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18023 бк, 258 10 0 620 12 900 25398 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18024 бк, 960 17 0 829 20 1826 48450 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18025 бб, бк, 200 0 0 533 0 733 19202 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18026 бк, 49 0 4 100 0 153 3804 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18027 бб, бк, 135 2 0 209 0 346 10783 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18029с бб, 55 414 83 1214 0 1766 32914 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18030с бб, 12 93 16 264 0 385 7133 Договаряне
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18032с бб, 41 312 62 913 0 1328 24597 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18033с бб, 45 340 68 999 0 1452 26896 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18034с бб, 47 354 71 1037 0 1509 27876 Договаряне
21.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18035с бб, 18 136 27 398 0 579 10715 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18036с бб, 7 55 11 161 0 234 4349 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18037с бб, 10 81 15 237 0 343 6357 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18038с бб, 7 58 10 173 0 248 4587 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18039с бб, 4 30 6 88 0 128 2381 Договаряне
05.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18040с бб, 27 3 0 87 0 117 2171 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18041с бб, 36 147 30 627 0 840 15475 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18042с бб, 7 54 11 159 0 231 4305 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18046 бк, 27 0 0 1187 50 1264 38060 Открит конкурс
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18048 бб, бк, см, 100 193 30 67 0 390 9083 Открит конкурс
03.07.2018
19.07.2018 19.07.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18052 бб, бк, 161 3 0 13 0 177 4518 Открит конкурс
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18051 здгл, см, 236 111 5 87 0 439 10243 Открит конкурс
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18054с бб, 12 86 17 251 0 366 6764 Договаряне
22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18055с бб, 10 74 15 215 0 314 5792 Договаряне
22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18058с бб, чб, 8 56 12 260 0 336 6118 Договаряне
22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18044с бб, 6 45 9 133 0 193 3564 Договаряне
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18059с бб, 17 132 26 442 0 617 11366 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18060с бб, 2 15 3 46 0 66 1216 Договаряне
24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18056с бб, 7 46 9 133 0 195 3609 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18009с бб, 3 22 4 65 0 94 1708 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18010с бб, 17 124 24 362 0 527 9702 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18011с бб, 10 76 16 222 0 324 5931 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18012с бб, 30 230 46 672 0 978 17943 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18013с бб, 9 71 14 208 0 302 5567 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18014с бб, 42 155 28 823 0 1048 18957 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18016с бб, 23 170 34 500 0 727 13309 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18028 ч бк, 0 0 0 2 0 2 60 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18031с бб, 26 190 38 560 0 814 15096 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18043с бб, 70 521 104 1526 0 2221 41050 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18053с бб, 5 35 7 104 0 151 2785 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18057с бб, 2 15 3 89 0 109 1973 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1800 ак, бб, здб, чб, 353 351 84 182 108 1078 27817 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 бб, чб, 244 343 46 90 0 723 18873 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 332 100 14 150 31 627 16187 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1804 бб, ела, см, 739 205 30 40 89 1103 27068 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1806 бб, бк, ела, см, трп, 134 189 47 177 16 563 15134 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 415 209 59 142 62 887 22795 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, трп, 304 286 78 106 42 816 21037 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1808 бб, бк, здб, трп, 665 32 1 823 50 1571 43980 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1811 бб, 49 50 3 11 2 115 2940 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1812 бб, ела, см, 95 105 1 24 0 225 5756 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1813 бб, ела, см, 166 32 1 5 5 209 5105 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1815 бб, см, 125 17 0 4 14 160 3861 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1816 бб, бк, ела, см, трп, 206 24 1 47 18 296 7361 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1817 бб, см, 71 30 0 14 0 115 2902 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1818 бб, 118 106 1 13 0 238 5974 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1819 бб, см, 149 8 0 2 2 161 3888 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1820 бб, см, 41 24 0 7 0 72 1815 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1821 бб, ела, см, трп, 24 54 0 12 0 90 2342 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810 бб, ела, см, 1150 149 35 151 367 1852 47392 Открит конкурс
16.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1805 бк, гбр, дб, здб, 58 4 12 834 80 988 29732 Открит конкурс
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810-1 бб, ела, см, 1150 149 35 151 367 1852 47392 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1821с бк, гбр, здб, срлп, 62 6 0 211 0 279 8246 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1822с бк, гбр, дб, здб, 821 12 0 230 45 1108 29092 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1823с бб, бк, гбр, дб, здб, чб, 133 1 0 356 98 588 16837 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1824с бк, гбр, дб, здб, лп, 131 6 0 689 49 875 26015 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1825с бк, гбр, здб, трп, 38 8 0 244 49 339 9945 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1826с бк, гбр, здб, 0 0 0 17 0 17 527 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1827с бб, см, 20 1 9 52 120 202 5381 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1828с бб, ела, см, 160 5 0 55 120 340 8834 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1829с бб, см, 38 1 0 80 11 130 3731 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1831с бк, гбр, 96 0 0 87 0 183 5097 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1832с бб, бк, ела, см, 223 18 0 173 6 420 11553 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1833с бб, см, 685 82 4 16 426 1213 30481 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1834с бб, см, 110 19 1 16 22 168 4310 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1830с бк, гбр, дб, ела, 55 2 0 189 76 322 9186 Договаряне   19.09.2018 19.09.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1804 бб, бл, здб, чб, 254 854 53 188 27 1376 42906 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1805 бб, бк, елст, здгл, чб, 407 747 55 289 26 1524 48789 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1809 бб, здб, чб, 103 626 86 81 10 906 28040 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1813 бк, бл, чб, 327 219 14 161 31 752 23730 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1814 чб, 367 272 5 65 14 723 22555 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1806 бб, бк, здб, чб, 203 440 41 347 29 1060 34062 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1807 бб, бк, здб, здгл, чб, 584 908 40 344 33 1909 60185 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1811 бб, бк, бл, гбр, здгл, трп, чб, 561 1017 151 434 39 2202 68975 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1733-С бб, 0 113 7 189 23 332 9941 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1735-С бб, 5 48 3 61 5 122 3650 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1737-С бб, 0 49 2 79 5 135 4045 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1815 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 134 0 134 5226 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1816-С бб, 36 89 44 44 5 218 6543 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1817-С бб, 21 74 25 136 16 272 8141 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1818-С бб, 7 17 0 56 15 95 2828 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1819-С бб, 60 126 5 256 46 493 14684 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1823 бб, здгл, 78 25 3 11 2 119 3684 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1824-С бб, 46 386 41 574 132 1179 35236 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1825-С бб, 0 13 1 20 4 38 1138 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1826-С бб, 3 69 0 160 33 265 7914 Договаряне с покана   30.04.2018 30.04.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1827-С бб, 13 83 3 151 30 280 8363 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1828 бб, бл, гбр, здб, цр, 0 7 1 532 0 540 20994 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1829 бб, бк, брз, см, трп, 52 14 1 40 0 107 3571 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1831-С бб, 8 41 0 163 9 221 6613 Договаряне с покана   03.08.2018 03.08.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1832-С бб, 11 46 1 66 7 131 3912 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1833-С бб, 102 82 1 257 21 463 13767 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1834-С бб, 40 63 2 146 13 264 7867 Договаряне с покана   03.08.2018 03.08.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1835-С бб, 26 58 2 87 10 183 5454 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1830-С бб, см, 28 17 2 122 8 177 5274 Договаряне с покана   03.08.2018 03.08.2018
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1819 бк, здб, 0 0 0 1260 0 1260 44100 Открит конкурс
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1822 бк, гбр, 0 0 0 823 0 823 28805 Открит конкурс
22.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1823 бк, гбр, здб, 0 0 0 1031 0 1031 36085 Открит конкурс
22.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1824 бк, гбр, здб, 0 0 0 501 0 501 17535 Открит конкурс
22.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1801С бб, 0 0 0 532 4 536 11800 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1802С бб, 0 0 0 315 2 317 6978 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1803С бб, 0 0 0 318 3 321 7068 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1804С бб, 0 0 0 1473 10 1483 32646 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1805С бб, 0 0 0 596 3 599 13184 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1806С бб, 0 0 0 529 4 533 11734 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1807С бб, 0 16 0 565 0 581 12836 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1808С бб, 0 0 0 544 5 549 12088 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1809С бб, 0 0 0 1223 18 1241 27338 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1810С бб, 0 0 0 1288 4 1292 28432 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1811С бб, 0 0 0 2709 12 2721 59886 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1813С бб, 0 0 0 1084 7 1091 24016 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1814С бб, 0 0 0 725 16 741 16334 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1815С бб, чб, 0 0 0 880 4 884 19456 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1816С бб, 0 0 0 1169 13 1182 26030 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1817С бб, 0 0 0 542 19 561 12380 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1818С бб, 0 0 0 227 2 229 5042 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1826С бб, 0 0 0 2344 6 2350 51712 Пряко договаряне   01.01.1990
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1827С бб, 0 0 0 562 7 569 12532 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1828С бб, 0 0 0 652 9 661 14560 Пряко договаряне   17.08.2018 17.08.2018
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1829С бб, 0 0 0 594 5 599 13188 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1830С бб, чб, 0 347 26 203 3 579 10052 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1808 бб, бк, см, 191 65 4 167 19 446 11260 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1811 бк, 322 6 4 70 26 428 10524 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1818 бк, тп, 125 3 9 22 13 172 2143 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1820 бб, 1027 130 10 362 112 1641 38515 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1827 бб, бк, ела, см, 924 190 27 397 89 1627 38706 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1828 бб, бк, ела, см, 948 94 23 199 63 1327 31175 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1837 тп, 785 58 47 37 24 951 11840 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1848 бк, бл, здб, 0 0 0 594 0 594 16632 Открит конкурс
09.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1842-І бб, бк, бм, ела, см, 315 66 26 48 11 466 10947 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1806 МФ бб, бк, ела, см, 535 167 44 234 107 1087 29068 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1807 МФ бб, бк, ела, см, 1019 279 61 358 198 1915 50884 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 639 220 70 227 69 1225 32645 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 569 439 93 196 48 1345 36239 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1810 МФ бб, ела, см, 1015 105 70 120 79 1389 35680 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1811 МФ бб, бк, см, 960 158 59 116 94 1387 35820 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812 бб, бк, ела, см, 993 747 177 369 225 2511 67585 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1815 МФ бб, бк, см, 595 238 28 116 148 1125 29741 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1816 МФ бб, см, 341 126 27 70 56 620 16334 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1817 МФ бб, 1024 42 2 30 100 1198 30124 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1818 МФ бб, 433 120 11 59 8 631 16479 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1820 МФ бб, 354 343 34 33 60 824 21973 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1821 мф бб, бк, ела, см, 337 136 33 162 125 793 21242 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1822 мф бб, ела, см, 564 459 79 84 102 1288 34351 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1801 бб, ела, см, 734 228 41 129 85 1217 30708 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1804 бб, см, 359 468 82 147 86 1142 29918 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1802 бб, бк, ела, см, 1965 213 60 292 328 2858 71087 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 1471 357 77 210 149 2264 56686 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1805 бб, ела, см, 821 364 83 147 115 1530 38934 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813 бб, бк, ела, см, 1761 214 138 180 413 2706 67173 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1814 бб, бк, см, 1711 173 104 177 373 2538 62765 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1819 бб, ела, см, 649 172 15 42 37 915 22755 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823 бб, см, 1922 153 126 132 220 2553 62739 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1824 бб, см, 569 213 29 76 97 984 24895 Открит конкурс
21.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1825 бб, см, 1031 242 64 68 107 1512 37738 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1826 бб, 0 0 0 450 128 578 16680 Открит конкурс
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1827 бб, ела, 0 0 0 515 184 699 20087 Открит конкурс
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1829 бб, см, 1370 154 81 86 105 1796 47675 Открит конкурс
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1830 бб, здб, 0 6 11 443 0 460 14003 Открит конкурс
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1831 бб, бк, ела, см, 846 41 12 73 78 1050 27767 Открит конкурс
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1832 бб, бк, см, 647 142 12 66 52 919 24683 Открит конкурс
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1828 бб, бк, ела, см, 885 631 96 309 123 2044 56927 Открит конкурс
03.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-2018 бб, бк, здб, здгл, чб, 410 1095 302 763 0 2570 69485 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-2018 бб, чб, 245 334 47 113 4 743 19458 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1833 бб, бк, см, 164 68 11 154 93 490 13308 Собствени работници   20.09.2018 20.09.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1806 бб, бк, чб, 996 267 41 331 72 1707 46590 Открит конкурс
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1807 бб, бк, чб, 909 248 31 327 79 1594 43600 Открит конкурс
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1801 бб, ела, см, 503 26 39 63 20 651 14200 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1802 бб, ела, см, 470 18 34 48 20 590 14232 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1804 бб, ела, сдгл, см, 434 84 47 190 12 767 17084 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1810 бл, здб, цр, 0 0 0 259 0 259 6682 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 647 12 6 152 13 830 19957 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1812-с бб, 16 134 46 406 0 602 13887 Пряко договаряне
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1811-с бб, 12 260 88 814 0 1174 27102 Пряко договаряне
13.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1817 бл, здб, цр, 0 0 0 444 0 444 11455 Открит конкурс
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1818 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 506 0 506 13055 Открит конкурс
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1819 бл, здб, цр, 0 0 0 247 0 247 6397 Открит конкурс
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1821-с бб, чб, 7 159 39 510 0 715 16514 Пряко договаряне
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1822-с бб, бл, дрлп, чб, 0 180 43 694 0 917 21226 Пряко договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1823-с бб, 0 83 28 258 0 369 8510 Пряко договаряне
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1820-с бб, 0 55 10 142 0 207 4776 Пряко договаряне
17.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1824-с бб, 0 35 7 68 0 110 2527 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1825-с бб, 1 101 22 273 0 397 9169 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1827-с бб, 0 0 0 45 0 45 1058 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1828-с бб, 0 113 27 277 0 417 9606 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1829-с бб, 0 95 19 334 0 448 10369 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1831-с бб, 0 53 10 137 0 200 4617 Пряко договаряне
27.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1832-с бб, бл, гбр, здб, 0 66 24 211 0 301 6975 Пряко договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1833 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 444 0 444 11455 Открит конкурс
06.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1834 дб, здб, цр, 0 0 2 170 0 172 4472 Открит конкурс
06.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1838 бк, гбр, здб, 0 0 0 209 0 209 5413 Открит конкурс
13.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1840-с бб, 8 2 0 32 0 42 972 Пряко договаряне
28.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1814-с бб, 0 149 52 566 0 767 17739 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1815-с бб, 0 10 3 32 0 45 1040 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1826-с бб, чб, 0 4 2 625 0 631 14823 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1830-с бб, 2 61 14 226 0 303 7018 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1835-с бб, 0 204 54 810 0 1068 24745 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1836-с бб, 29 336 61 867 0 1293 29812 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1837-с бб, 4 25 5 69 0 103 2375 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1839-с бб, гбр, здб, цр, чб, 2 137 32 496 0 667 15460 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1841-с бб, бл, цр, чб, 0 189 60 847 0 1096 25428 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1844-с бб, 25 196 39 555 0 815 18796 Пряко договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1845-с бб, 12 98 20 291 0 421 9720 Пряко договаряне   05.10.2018 05.10.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1846-с бб, 10 75 16 225 0 326 7528 Пряко договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1847-с бб, 0 28 4 75 0 107 2474 Пряко договаряне   11.10.2018 11.10.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1848-с бб, 0 34 7 93 0 134 3097 Пряко договаряне   11.10.2018 11.10.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1805 бк, чб, 361 110 6 153 16 646 14084 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1806 бб, см, 333 259 25 58 131 806 17390 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1811 бк, чб, 327 31 2 17 137 514 10838 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1816 бб, бк, см, 445 81 9 32 72 639 15085 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1808 бб, бк, см, 1067 144 12 76 128 1427 30246 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1814 бб, бк, ела, см, чб, 382 195 20 245 30 872 21221 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1812 бб, ела, см, 338 231 19 48 140 776 16669 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1815 бб, бк, ела, см, чб, 564 181 19 68 115 947 22400 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1817 бб, см, 195 93 17 32 50 387 9312 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1820 бб, ела, см, 406 70 22 15 45 558 13153 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1825 бб, бк, 204 25 1 454 0 684 17968 Открит конкурс
05.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1826 С бб, 14 3 1 125 0 143 3486 Договаряне
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1827 С бб, дб, дгл, ел, тп, 0 0 1 403 0 404 10020 Договаряне
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1828 бб, бк, ела, см, 1315 172 55 85 172 1799 42478 Открит конкурс
31.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1824 бб, бк, 0 0 0 47 0 47 1331 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1829С бб, 14 7 1 79 8 109 2645 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804 бб, бк, см, 54 157 11 320 0 542 14882 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1802 бк, гбр, 164 116 9 1059 0 1348 41691 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1803 бб, бк, гбр, чб, 208 649 85 919 4 1865 53407 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1806 ТТР бк, гбр, дб, цр, 217 702 1 3150 0 4070 124599 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1807 гбр, дб, цр, 19 115 6 600 0 740 22864 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1810 ТТР бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 110 206 3 890 0 1209 36830 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1813 E бл, здб, цр, 0 0 0 138 0 138 4140 Договаряне
24.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1815 ТТР бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 56 431 13 1845 0 2345 72027 Открит конкурс
15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1820 ТТР бл, гбр, дб, здб, цр, 56 319 3 712 0 1090 33244 Открит конкурс
15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804Д ак, бб, бк, гбр, дб, кл, см, трп, цр, 50 428 64 2011 0 2553 87915 Открит конкурс
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1809с бб, 33 255 159 620 13 1080 29160 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1811с бб, 6 50 32 125 1 214 5778 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1812с бб, 1 42 28 98 8 177 4779 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1814с бб, 3 25 16 60 1 105 2265 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1816 бб, бл, здб, цр, 3 36 12 186 0 237 5930 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1821с бб, 19 118 63 233 1 434 11718 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1822с бб, 57 230 55 134 2 478 12906 Договаряне   07.09.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1823с бб, 60 103 34 150 4 351 9477 Договаряне   10.08.2018 10.08.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1824 бл, цр, 5 15 0 187 0 207 5476 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg чл.51б бб, бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 11 0 11 330 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1802 бб, бк, бл, цр, чб, 62 84 4 639 0 789 29153 Открит конкурс
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1803 бб, дгл, см, чб, 1 494 49 1426 0 1970 74601 Открит конкурс
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1808-193 бк, гбр, трп, 9 11 1 306 0 327 13320 Открит конкурс
07.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1804Д бк, 104 19 0 2604 0 2727 105918 Открит конкурс
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1831 ак, бб, бл, гбр, здб, цр, чб, 2 2 0 1082 0 1086 29051 Открит конкурс
19.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1832 бл, гбр, здб, кдб, цр, 0 0 0 570 0 570 15276 Открит конкурс
19.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1833 бл, здб, цр, 0 0 0 373 0 373 9996 Открит конкурс
19.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1845 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 519 0 519 13909 Открит конкурс
09.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1846 бл, цр, 0 0 0 280 0 280 7504 Открит конкурс
09.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1801Е бл, здб, цр, 0 0 0 38 0 38 1022 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1802с бб, 21 162 21 441 7 652 13544 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1803с бб, кдб, 6 61 7 167 4 245 5104 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1804с бб, 7 54 7 125 4 197 4089 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1805с бб, 22 176 22 480 4 704 14612 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1806с бб, кл, цр, 58 84 1 432 6 581 12207 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1807с бб, кдб, чб, 178 869 22 1670 22 2761 57247 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1808с бб, 20 94 3 144 6 267 5658 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1809с бб, 175 296 6 671 15 1163 24281 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1810с бб, 64 161 4 278 11 518 10955 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1811с бб, 1 10 1 25 2 39 817 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1812с бб, бл, 20 160 20 453 10 663 13837 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1813с бк, гбр, 0 0 0 18 0 18 482 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1814с бб, цр, 50 232 6 359 14 661 14020 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1815с бб, 141 757 26 1126 38 2088 43806 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1816с бб, 39 242 21 723 18 1043 21789 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1817с бб, 4 4 0 9 0 17 358 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1818с бб, 2 8 0 12 0 22 466 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1819с ак, бб, бк, гбр, здб, цр, 162 251 2 729 7 1151 24165 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1820с бб, 5 32 0 69 2 108 2284 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1821с бб, здб, 20 265 26 384 13 708 14817 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1822с бб, цр, чб, 5 237 11 959 10 1222 25460 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1823с бб, 2 20 2 52 2 78 1624 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1824с бб, 7 75 9 131 4 226 4710 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1825с бб, 1 13 1 153 1 169 3523 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1834с ак, бб, бл, цр, 71 358 38 965 36 1468 30649 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1835с бб, бл, здб, цр, 31 249 32 681 36 1029 21527 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1836с бб, цр, 26 255 31 62 2 376 7991 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1837с бб, бл, 1 26 1 152 6 186 3886 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1839с бб, бл, гбр, цр, 13 126 7 1503 27 1676 34936 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1840с бб, 9 20 1 287 10 327 6816 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1841с бб, кдб, 20 165 20 451 8 664 13829 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1842с бб, чб, 14 71 7 232 16 340 7059 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1843с бб, 14 112 13 291 17 447 9311 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1848с бб, 5 45 5 120 3 178 3695 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1849с бб, 19 153 19 411 12 614 12765 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1850с бб, чб, 7 257 0 1214 13 1491 31031 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1852с бб, бл, цр, 8 239 4 867 45 1163 24332 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1853с бб, бл, цр, 15 125 16 333 25 514 10805 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1802П-1 бб, бк, здб, цр, 0 0 0 22 0 22 594 Договаряне
14.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1801Е-1 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 128 0 128 3456 Договаряне
14.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1804 с бб, 2 3 1 328 1 335 9045 Договаряне
20.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1806-1 бл, дб, здб, цр, чб, 19 7 0 1298 0 1324 35748 Открит конкурс
20.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1808-1 бл, дб, здб, цр, 0 0 0 283 0 283 6792 Открит конкурс
20.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1809-1 бк, гбр, 63 14 0 821 5 903 24381 Договаряне
31.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1805 п бб, бк, гбр, см, 199 144 2 1158 13 1516 105066 Договаряне
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1807-п бб, бк, гбр, здб, см, 9 21 2 1191 51 1274 34398 Договаряне
11.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1803 с бб, 5 4 0 171 0 180 4860 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1811-п бб, бк, гбр, здб, см, тп, чрш, 58 48 1 1945 43 2095 56565 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1812-с бб, чб, 2 76 6 91 8 183 4941 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, см, трп, 11 33 1 297 16 358 11601 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1804 бб, бк, брз, трп, 503 142 1 356 18 1020 33749 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 34072 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1808 бк, трп, 201 28 0 324 120 673 21744 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1810 бб, бк, 217 53 1 190 115 576 19921 Открит конкурс
24.11.2017
03.04.2018 03.04.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1811 бб, бк, 234 68 0 553 203 1058 38791 Открит конкурс
24.11.2017
03.04.2018 03.04.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1820 бб, бк, брз, 188 48 0 1045 370 1651 52542 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1823 бб, бк, брз, см, 33 4 0 376 63 476 15862 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1824 здб, чб, 0 11 1 102 10 124 3433 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1801 бб, бк, бм, брз, врб, ела, см, 760 318 34 344 71 1527 44302 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 146 51 4 275 55 531 16710 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1809 бк, 333 18 0 110 68 529 15802 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1812 бк, 350 62 0 461 200 1073 34193 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1813 бб, бк, брз, врб, см, 61 196 5 600 90 952 31110 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1815 бк, гбр, здб, 1 2 0 1060 28 1091 40088 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1818 бк, дб, 3 1 0 1346 0 1350 49914 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1819 бк, 0 0 0 1000 105 1105 39940 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1821 гбр, дб, 2 2 0 501 0 505 18649 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 37363 Открит конкурс
17.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1732 бб, чб, 23 17 17 63 0 120 3178 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1814С бб, здгл, 1 36 0 83 2 122 3023 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1809С бб, брз, 37 32 0 108 4 181 4340 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1815С бб, брз, 29 160 2 291 10 492 12985 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1816С бб, здб, чб, 18 159 1 531 5 714 17916 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1810С бб, бк, брз, 15 30 0 69 1 115 2823 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1812С бб, 1 49 0 134 2 186 4626 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1813С бб, бк, здб, трп, 37 107 0 375 2 521 13111 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1818С бб, брз, здб, 12 60 0 211 5 288 7319 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1819С бб, бк, здб, чб, 0 18 1 83 3 105 2693 Договаряне
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1820С чб, 7 2 0 17 1 27 559 Договаряне
17.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1808 бл, здб, цр, 0 97 0 403 0 500 14393 Открит конкурс
27.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1829С бб, бк, здб, трп, чб, 0 3 0 49 0 52 1352 Договаряне
12.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1827С бб, бк, дб, здб, 65 43 0 265 2 375 9497 Договаряне
12.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1822С акдр, бб, брз, здб, чб, 33 57 0 131 2 223 5561 Договаряне   05.09.2018 05.09.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1823С бб, бл, дб, здб, 17 73 0 186 3 279 7255 Договаряне
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1824С бб, бк, брз, здгл, ива, 63 24 1 274 5 367 9016 Договаряне
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1825С ак, бб, бк, дб, здб, чб, 49 724 0 1803 12 2588 66915 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1826С бб, бк, здгл, лст, 11 74 5 239 5 334 8268 Договаряне
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1828С бк, гбр, дб, здб, 15 16 0 163 2 196 5420 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1830С бб, здб, цр, 1 11 0 185 0 197 4942 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1831С бб, бк, дб, здб, трп, 26 23 1 296 0 346 9460 Договаряне
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1801 тп, 76 10 3 1 1 91 1006 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1802 тп, 88 9 4 5 2 108 1213 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1803 бк, врб, дб, здб, трп, 360 10 7 673 219 1269 34273 Открит конкурс
24.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, дб, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 26346 Открит конкурс
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 бк, 0 0 0 124 21 145 4245 Открит конкурс
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1726-1 бб, 141 187 27 193 40 588 13779 Открит конкурс
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1771 чб, 0 25 601 760 39 1425 39630 Договаряне
16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1757 бб, чб, 0 51 467 486 15 1019 28304 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1761 бб, чб, 0 16 125 171 9 321 8895 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1763 бб, чб, 12 70 79 63 15 239 6344 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1765 бб, чб, 7 196 238 196 29 666 17878 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1769 бб, чб, 0 16 123 146 12 297 8208 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1770 бб, чб, 0 0 187 211 10 408 11374 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1772 чб, 0 10 247 390 8 655 18270 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1779 бб, чб, 41 536 760 570 70 1977 53187 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1807 чб, 1 12 14 15 0 42 1135 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1808 чб, 0 0 23 60 0 83 2324 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1809 бб, чб, 0 102 62 202 0 366 9942 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1810 бб, чб, 0 353 407 444 0 1204 32653 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1812 чб, 8 95 85 65 5 258 6869 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1813 бб, чб, 0 70 72 74 3 219 5904 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1814 бк, 0 0 0 175 0 175 4725 Открит конкурс
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1815 гбр, здб, кгбр, 0 0 0 210 0 210 5670 Открит конкурс
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1816 бк, 46 3 0 369 0 418 11038 Открит конкурс
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1817 бк, 17 3 0 247 0 267 7112 Открит конкурс
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1811 бб, чб, 111 1360 1157 1330 240 4198 111469 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1823 бк, 0 0 0 131 0 131 3537 Открит конкурс

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1826 бк, 22 3 0 288 0 313 9193 Открит конкурс

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1776 бб, чб, 17 84 312 376 21 810 22236 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1778 чб, 9 99 543 560 45 1256 34600 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1822 бб, ела, чб, 107 48 6 17 2 180 4122 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18021с бб, 9 61 12 180 0 262 4663 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18023с бб, 8 44 8 158 0 218 3910 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18025с бб, здб, чб, 45 343 69 1011 0 1468 26596 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18026с бб, 8 59 12 173 0 252 4531 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18022с бб, бл, здб, чб, 31 115 21 537 0 704 12693 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18046 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 736 0 736 22087 Открит конкурс
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18002с бб, 10 24 1 233 0 268 4604 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18003с бб, 5 40 8 116 0 169 2976 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18004с бб, здб, 20 154 31 455 0 660 11706 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18005с бб, 52 81 3 1448 0 1584 28117 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18006с бб, 0 0 0 132 0 132 2299 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18007с бб, 3 26 6 77 0 112 2023 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18010с бб, брз, здгл, 9 64 12 309 0 394 8057 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18011с бб, 8 61 12 180 0 261 4743 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18012с бб, здб, 33 175 33 654 0 895 16134 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18013с бб, 72 10 0 772 0 854 14975 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18014с бб, 4 27 5 79 0 115 2065 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18015с бб, 17 128 26 377 0 548 9854 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18016с бб, 1 9 2 25 0 37 664 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18017с бб, 10 5 0 131 0 146 2549 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18018с бб, 19 61 10 357 0 447 7887 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18019с бб, 3 28 5 72 0 108 1914 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18020с бб, 1 5 1 406 0 413 7151 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18024с бб, 24 183 37 537 0 781 14165 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18027с бб, 14 99 21 291 0 425 7662 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18028с бб, 29 210 43 618 0 900 16289 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18029с бб, здб, здгл, цр, 84 509 99 1736 0 2428 43751 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18030с бб, 8 55 11 163 0 237 4255 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18032с бб, 10 80 17 235 0 342 6163 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18033с бб, 14 103 20 304 0 441 7872 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18034с чб, 0 6 2 17 0 25 445 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18047с бб, 11 82 17 242 0 352 6290 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18048с бб, чб, 50 374 75 1096 0 1595 28560 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18049с бб, 4 29 6 86 0 125 2198 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18050с бб, кдб, чб, 4 29 7 115 0 155 2806 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18051с бб, 13 97 19 283 0 412 7429 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18052с бб, 9