1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2017 - 451 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ-3 ак, бб, гбр, дб, чб, 11 92 12 147 2 264 7858 Открит конкурс
16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ-1713 бб, чб, 0 0 0 246 0 246 6396 Открит конкурс
07.06.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1701 бб, чб, 93 344 98 268 43 846 20701 Открит конкурс
22.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17102 бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 120 184 5 1518 24 1851 48774 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17201 бк, 532 59 1 943 403 1938 50775 Открит конкурс
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17203 ак, бл, цр, чб, 18 32 3 627 0 680 17547 Открит конкурс
03.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17301 бк, гбр, здб, цр, 11 16 2 528 0 557 15573 Открит конкурс
11.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17503с бб, вб, 29 179 72 680 0 960 24969 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17502с бб, 3 47 34 194 0 278 7784 Договаряне
23.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 17501с бб, 59 352 147 1505 0 2063 55701 Договаряне
23.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1701 бб, бк, чб, 71 32 1 18 6 128 4360 Собствени работници
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1705 бл, гбр, дб, здб, цр, 5 39 14 262 94 414 13955 Открит конкурс
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1702 бб, бк, бл, цр, чб, 5 42 68 44 23 182 5404 Собствени работници
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1703 бк, гбр, здб, трп, 12 79 18 304 85 498 17120 Открит конкурс
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1704 бб, бк, чб, 18 58 24 245 51 396 13375 Собствени работници
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1706С бб, 11 116 32 101 14 274 8031 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1707 бб, бк, чб, 36 111 19 82 10 258 9101 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1708 бб, бк, гбр, дб, здб, трп, 8 27 13 196 61 305 11933 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1709 бб, бк, чб, 19 33 9 133 59 253 9669 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1710 бб, бк, чб, 21 80 15 57 15 188 5472 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1711с бб, 9 81 23 16 5 134 3884 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1712с бб, 10 45 10 8 3 76 2189 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1713с бб, 78 282 56 69 11 496 14280 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1714 бк, гбр, дб, трп, 15 42 14 360 73 504 17409 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1715 бк, гбр, трп, 18 86 24 501 159 788 26201 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1718с бб, 17 93 21 40 9 180 5206 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1719с бб, 39 238 52 85 24 438 12676 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1716с бб, 44 156 31 39 6 276 7926 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1717с бб, 11 117 33 28 3 192 5585 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1720с бб, 21 67 13 42 7 150 4362 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1721с бб, 4 13 2 7 1 27 778 Собствени работници   28.08.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1702 бб, бк, ела, см, 2223 265 33 653 123 3297 69335 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1703 бб, бк, чб, 853 156 17 299 63 1388 29530 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1704 бб, бк, ела, см, 1064 192 19 603 109 1987 43234 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1705 бб, бк, ела, см, 476 230 25 546 103 1380 31481 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709 бб, бк, брз, ела, ива, см, 2168 73 17 903 474 3635 77416 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1710 бб, бк, ела, ива, см, трп, 271 242 67 580 7 1167 27462 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1712 бб, бк, 106 161 6 112 14 399 8959 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1718 бб, бк, брз, см, 664 79 40 112 108 1003 20702 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1721 бб, бк, дб, 69 231 9 150 9 468 10835 Открит конкурс
08.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700 бб, бк, ела, лст, чб, 725 93 5 256 53 1132 24244 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701 бб, бк, дб, чб, 1007 168 49 683 80 1987 44374 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706 бб, бк, ела, см, 1530 109 6 762 194 2601 56321 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1707 бб, бк, бм, см, 460 92 9 275 30 866 18815 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1708 бб, бк, см, 163 33 13 68 5 282 6041 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1711 бб, бк, брз, ела, ива, см, тп, 255 109 28 400 0 792 18380 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1713 бб, бк, ела, ива, см, 47 127 11 186 11 382 9091 Открит конкурс
10.02.2017
03.05.2017 03.05.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1714 бб, бк, ела, см, 228 134 12 114 56 544 11788 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715 бб, см, 515 250 24 144 107 1040 22045 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1716 бб, см, 472 229 28 204 51 984 21233 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1717 бб, бк, ела, см, 265 190 18 211 20 704 15685 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1719 бб, чб, 366 361 7 204 73 1011 21970 Открит конкурс
10.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1720 бб, чб, 207 422 19 296 63 1007 22824 Открит конкурс
10.02.2017
03.05.2017 03.05.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1-Д2 бб, бк, гбр, дб, 210 973 35 304 32 1554 35228 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1705 бк, 30 4 0 606 0 640 15842 Открит конкурс
27.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1703 бб, 209 155 0 1270 0 1634 39495 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1704 бб, 194 129 0 1097 0 1420 34272 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1709 бл, здб, цр, 0 0 0 466 0 466 11408 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17042 бк, дб, здб, цр, 0 0 0 617 0 617 18732 Открит конкурс
27.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17043 бб, бк, брз, здгл, лст, см, трп, чб, 78 106 7 402 20 613 16615 Открит конкурс
27.03.2017
07.06.2017 07.06.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17029 бк, гбр, дб, здб, 69 7 0 1142 0 1218 31549 Открит конкурс
27.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17044 бк, 76 3 0 780 10 869 24331 Открит конкурс
27.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17045 бк, 518 27 0 1026 50 1621 43094 Открит конкурс
27.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17056 бк, 95 1 0 511 3 610 17371 Открит конкурс
10.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17058с бб, 0 0 0 389 0 389 6921 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17059с бб, 2 18 4 307 0 331 5914 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17060с бб, 6 42 9 594 0 651 11673 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17061с бб, 13 99 20 291 0 423 7763 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17062с бб, 8 59 12 176 0 255 4687 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17064с бб, 5 36 7 184 0 232 4196 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17065с бб, 8 60 12 178 0 258 4705 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17063с бб, 7 52 10 436 0 505 9115 Договаряне
17.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17066с бб, 2 14 3 694 0 713 12697 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17057с бб, 5 36 7 519 0 567 10181 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17036с бб, 11 88 19 263 0 381 6884 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17068с бб, 7 44 9 274 10 344 6160 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17069с бб, 3 20 4 61 0 88 1580 Договаряне
18.09.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17070с бб, 0 0 0 210 0 210 3750 Договаряне
18.09.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17072с бб, 83 37 0 184 0 304 5686 Договаряне
18.09.2017
14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17073 бб, см, 2 0 0 6 0 8 173 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17071с бб, 0 0 0 345 40 385 6843 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17074с бб, 298 211 1 1363 0 1873 34678 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17075с бб, 138 3 0 42 0 183 3688 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17076с бб, 81 4 0 26 0 111 2231 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17046с бб, дб, 75 564 113 1731 0 2483 45509 Договаряне
18.09.2017
08.09.2017 08.09.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 17067с бб, 12 89 18 421 0 540 9690 Договаряне
18.09.2017
08.09.2017 08.09.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1700 бб, ела, здб, чб, 304 192 47 158 117 818 18350 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1701 бб, бк, ела, здб, чб, 110 352 76 131 0 669 15989 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1702 бб, бк, чб, 364 166 47 195 133 905 20533 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1703 бб, бк, гбр, здб, 574 105 0 658 0 1337 33399 Открит конкурс
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1707 бб, ела, см, 888 285 44 55 105 1377 30230 Открит конкурс
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1708 бб, бк, ела, см, 487 70 8 58 46 669 14599 Открит конкурс
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1709 бб, ела, см, 392 93 16 27 65 593 13000 Открит конкурс
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1710 бб, бк, ела, см, 322 410 88 136 59 1015 23540 Открит конкурс
05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1712 С бб, 0 0 0 310 0 310 8060 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1713 бб, бк, бл, гбр, ела, здб, см, цр, 417 67 14 1853 274 2625 76918 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1714 бб, ела, см, 528 18 17 27 257 847 21385 Открит конкурс
22.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1715 бб, бм, ела, см, 849 86 39 41 391 1406 35409 Открит конкурс
22.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1720 бк, гбр, здб, 0 0 0 663 0 663 20553 Открит конкурс
12.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1721с бб, см, 121 17 20 29 444 631 16003 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1722с бб, ела, см, 45 2 21 37 580 685 17391 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1723с акдр, бб, см, 58 11 1 33 308 411 10482 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1703 тп, 250 26 15 23 7 321 4861 Собствени работници
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1621 бб, бк, 195 6 0 166 2 369 11693 Открит конкурс
02.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1712 тп, 47 5 3 24 0 79 1225 Собствени работници
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1701 бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 20 11 1 5194 0 5226 182730 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1711 здб, чб, 59 208 131 159 0 557 17048 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1718 чб, 0 0 0 33 2 35 1048 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1721-С бб, 34 191 12 357 39 633 18931 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1722-С бб, 126 371 15 897 94 1503 44876 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1720-С бб, см, 157 97 9 376 54 693 20589 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1723 бб, здгл, 52 5 0 4 3 64 1865 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1710 бк, гбр, здб, 0 0 0 284 0 284 9088 Открит конкурс
20.09.2017
06.10.2017 06.10.2017
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1706 бб, бк, ела, лст, см, 85 92 8 103 5 293 7215 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1708 бб, здб, 47 138 5 101 10 301 7370 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1720 бб, бк, ела, здб, 243 328 20 202 17 810 19507 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1723 тп, 260 23 17 28 15 343 4279 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1726 бб, бк, см, 1014 61 3 259 94 1431 33416 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1727 бб, бк, см, 974 78 10 318 163 1543 36139 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1734 тп, 778 128 46 20 19 991 12378 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1714 дб, 0 0 0 339 0 339 9492 Открит конкурс
20.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1741 бк, гбр, дб, 0 0 0 261 0 261 7308 Открит конкурс
20.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1616-І бк, 120 6 6 69 13 214 5398 Открит конкурс
20.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1744 тп, 272 59 15 49 15 410 5143 Открит конкурс
21.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1704 бб, ела, см, 1127 290 62 193 118 1790 45117 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1705 бб, ела, см, 977 100 22 92 65 1256 30951 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1710 бб, ела, см, 2324 281 88 325 256 3274 81417 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1713 бб, бк, см, 1023 158 59 81 140 1461 36200 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1714 бб, ела, см, 834 142 59 119 208 1362 34046 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1716 бб, бк, см, 610 129 28 57 83 907 22522 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1718 бб, бк, 743 145 5 177 151 1221 30762 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1719 бб, чб, 460 234 7 81 52 834 21129 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1721 бб, см, 1408 536 61 104 177 2286 57382 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1701 бб, бк, ела, см, 1084 315 114 262 142 1917 50599 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1702 бб, см, 384 531 65 253 282 1515 41174 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1703 бб, бк, ела, см, 768 442 67 208 115 1600 42620 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1707 бб, бм, ела, см, 1643 368 97 277 214 2599 67770 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1709 бб, ела, см, 1428 285 55 208 164 2140 55698 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1711 бб, бк, ела, см, 1039 298 105 133 222 1797 46991 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1712 бб, см, 553 62 18 54 94 781 20083 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1715 бб, см, 557 335 51 156 181 1280 34113 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1717 бб, бк, здб, 38 26 5 991 0 1060 31549 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1720 бб, бк, ела, см, 663 191 29 163 196 1242 32809 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1722 бб, см, 1410 173 130 61 140 1914 49025 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1723 бб, см, 676 261 29 125 155 1246 32879 Открит конкурс
02.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-д-2017 бб, здб, чб, 255 717 136 259 0 1367 34050 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-17 бб, бк, чб, 673 516 57 283 85 1614 38755 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1726 бб, бк, ела, см, 39 33 9 372 212 665 18101 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1727 бб, см, 31 5 5 336 236 613 16639 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1728 бб, дб, здб, чб, 3 42 26 279 0 350 9859 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1729 бб, бк, 0 0 0 258 0 258 7353 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1730 бб, чб, 252 148 4 1204 280 1888 46012 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1710 бб, бк, гбр, дб, дгл, см, чб, чрш, 37 132 10 1012 22 1213 38404 Открит конкурс
19.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1701 бб, см, 968 30 8 149 49 1204 26777 Открит конкурс
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1704 бк, бл, гбр, здб, 0 0 0 442 0 442 11359 Открит конкурс
07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1707 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 625 0 625 16125 Открит конкурс
26.01.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1713-с бб, 5 482 161 1536 0 2184 50389 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1716 бл, здб, 0 0 0 99 0 99 2554 Открит конкурс
21.09.2017
09.10.2017 09.10.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1717 здб, цр, 0 0 0 196 0 196 5037 Открит конкурс
21.09.2017
09.10.2017 09.10.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1718 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 332 0 332 8599 Открит конкурс
21.09.2017
09.10.2017 09.10.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1712 бб, см, 429 143 11 33 269 885 18715 Открит конкурс
14.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1717 бб, бк, ела, 338 51 7 22 171 589 13168 Открит конкурс
14.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1720 бк, чб, 260 78 1 51 332 722 15672 Открит конкурс
14.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1726 бб, бк, 356 21 1 445 22 845 20762 Открит конкурс
14.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1715 бб, 76 106 13 22 53 270 5850 Открит конкурс
10.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1716 бб, чб, 7 123 14 6 41 191 4154 Открит конкурс
10.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1718 бб, чб, 56 352 73 16 137 634 13937 Открит конкурс
10.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1723 бб, бк, чб, 229 137 46 29 190 631 13722 Открит конкурс
10.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1728С бб, 0 0 0 13 0 13 299 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1730С бб, 7 3 1 80 0 91 2076 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1731С бб, 6 6 2 52 0 66 1502 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1732С бб, 16 3 1 76 0 96 2171 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1733С бб, 8 6 2 72 0 88 2004 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1729С бб, 0 0 0 50 0 50 1150 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1727С бб, 21 8 2 66 0 97 2179 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1734С бб, 117 37 5 41 0 200 4677 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1735С бб, 44 12 2 10 0 68 1570 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1737С бб, 1 2 1 31 0 35 931 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1703 ак, бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 262 253 15 459 0 989 27875 Открит конкурс
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1704 бк, бл, гбр, здб, цр, 321 903 26 1688 0 2938 83607 Открит конкурс
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1705 бб, бк, 136 1126 76 382 0 1720 44346 Открит конкурс
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1706 бк, бл, гбр, здб, цр, 10 152 5 585 0 752 21631 Открит конкурс
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1707 бб, чб, 129 238 76 103 0 546 13542 Открит конкурс
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1708 ак, бб, чб, 576 533 143 291 0 1543 38761 Открит конкурс
05.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1709 гбр, дб, здб, кл, цр, 20 39 2 549 0 610 18097 Открит конкурс
02.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1710 бк, гбр, здб, цр, 50 47 3 327 0 427 12460 Открит конкурс
02.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1712 бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 126 559 14 2307 0 3006 87957 Открит конкурс
02.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1715 с ак, бб, бл, здб, цр, чб, 78 242 123 452 22 917 24788 Договаряне
25.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1716 с бб, бл, цр, 27 238 149 604 14 1032 27882 Договаряне
25.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1721 бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 43 244 2 899 0 1188 34730 Договаряне
05.09.2017
01.01.1990
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1708-193 бк, гбр, трп, 6 44 4 602 0 656 25479 Открит конкурс
27.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1709 бб, бк, гбр, дгл, ива, см, трп, цбл, 73 170 12 1888 0 2143 82422 Открит конкурс
27.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1719 бл, здб, цр, 0 0 0 399 0 399 10733 Открит конкурс
22.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1721 бл, кдб, цр, 0 0 0 125 0 125 3363 Открит конкурс
22.05.2017
31.08.2017 31.08.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1722 бл, цр, 0 0 0 525 0 525 14123 Открит конкурс
22.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1723-2 бл, здб, цр, 0 0 0 52 0 52 1399 Открит конкурс
22.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1720 бл, гбр, здб, цр, 1 2 0 461 0 464 12483 Открит конкурс
20.07.2017
31.08.2017 31.08.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1723-1 бл, здб, цр, 0 0 0 147 0 147 3954 Открит конкурс
20.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1731С бб, 0 163 30 44 0 237 4594 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1727С бб, 4 703 126 260 8 1101 21361 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1732С бб, 0 101 18 28 0 147 2855 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1730С бб, 0 20 4 5 0 29 561 Договаряне   17.08.2017 17.08.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1729с бб, бл, 16 126 18 337 13 510 9971 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1734с бб, бл, чб, 66 205 39 817 10 1137 23998 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1735с бб, бл, чб, 78 243 27 998 12 1358 28489 Договаряне   14.09.2017 14.09.2017
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1701-1 бб, бк, бл, гбр, дб, здб, трп, цр, 49 77 12 3689 0 3827 99443 Открит конкурс
28.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1702-1 бб, бл, цр, чб, 72 67 0 704 16 859 22086 Открит конкурс
28.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1703-1с бб, 4 12 8 290 9 323 7593 Пряко договаряне
12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1704-1 бл, здб, цр, 0 0 0 364 0 364 8554 Открит конкурс
14.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1705-1 бб, бк, 0 0 0 2335 0 2335 60703 Открит конкурс
14.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1707-1 бл, здб, цр, 0 0 0 631 0 631 16406 Открит конкурс
14.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1706-к бк, бл, гбр, дб, ела, здб, цр, 8 13 0 960 2 983 25515 Открит конкурс
30.08.2017
15.09.2017 15.09.2017
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1708-1 бл, дб, здб, цр, 8 12 0 993 0 1013 26324 Открит конкурс
12.09.2017
28.09.2017 28.09.2017
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1709-с бб, 7 3 0 549 0 559 13137 Пряко договаряне
13.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1706-1 бб, бл, цр, чб, 2 13 0 438 0 453 17630 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1701 бб, бк, бм, брз, ела, см, чб, 519 146 22 394 66 1147 30737 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1703 бб, бк, брз, врб, ела, здгл, см, 466 154 4 311 121 1056 28452 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1706 бб, бк, дб, трп, 353 187 1 408 121 1070 28946 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1661 бб, бк, брз, гбр, дб, здб, см, трп, яв, 1689 286 0 889 480 3344 91779 Открит конкурс
16.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1702 бб, бк, ела, см, трп, 119 75 3 298 41 536 15128 Открит конкурс
27.02.2017
16.03.2017 16.03.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1711-1 бк, 93 12 0 919 510 1534 48459 Открит конкурс
27.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1720 бб, бк, здгл, см, 32 37 2 699 95 865 29155 Открит конкурс
27.02.2017
16.03.2017 16.03.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1711 бк, 93 12 0 919 510 1534 48459 Открит конкурс
03.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1729 бб, 19 20 1 17 1 58 1479 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1714 бк, дб, 34 182 5 418 0 639 18429 Открит конкурс
20.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1716 с бб, 14 20 0 65 4 103 2369 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1717 с бб, 50 35 0 63 5 153 3519 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1710 бк, 124 3 4 360 221 712 17387 Открит конкурс
25.11.2016
07.12.2016 13.12.2016
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1701 тп, 289 24 14 14 13 354 3820 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1711 бб, бк, врб, 342 108 10 648 38 1146 27535 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1712 бб, бм, ела, см, 980 265 60 254 67 1626 36738 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1725 бб, бк, гбр, см, чб, 77 382 23 65 32 579 13748 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1726 бб, 209 200 27 234 20 690 16141 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1734 бб, бк, бм, дб, ела, см, трп, 1077 252 60 539 148 2076 47651 Открит конкурс
21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1735 бк, чел, 0 0 1 236 0 237 6869 Открит конкурс
07.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17017 бб, бк, гбр, дб, ела, цр, 92 33 4 1129 0 1258 29711 Открит конкурс
02.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17053с бб, 11 83 16 243 0 353 6481 Договаряне   10.07.2017 10.07.2017
ДГС Кюстендил 17054с бб, 29 218 44 640 0 931 17215 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17055с бб, 17 9 0 147 0 173 3130 Договаряне   10.07.2017 10.07.2017
ДГС Кюстендил 17056с бб, 43 87 16 460 0 606 10977 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17057с бб, 22 165 33 484 0 704 12961 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17058с бб, 2 17 3 51 0 73 1338 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17059с бб, 4 27 5 78 0 114 2087 Договаряне   10.07.2017 10.07.2017
ДГС Кюстендил 17060 бб, бк, 15 20 3 696 0 734 21696 Открит конкурс
12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17067с бб, 30 221 44 649 0 944 16878 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17068с бб, 3 15 0 134 0 152 2588 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17064с бб, 2 18 4 53 0 77 1346 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 17066с бб, 6 44 9 179 0 238 4135 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1702 бб, см, 683 251 41 167 73 1215 29279 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1703 бб, бк, ела, см, 553 195 33 156 80 1017 24523 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1704 бб, ела, см, 546 79 9 61 41 736 17149 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1705 бб, бк, ела, см, 509 213 44 183 78 1027 24958 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1706 бб, см, 177 71 7 29 19 303 7248 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1707 бб, см, 522 93 10 68 46 739 17382 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1711 бб, бк, ела, см, 410 173 24 131 77 815 22389 Открит конкурс
12.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1712 бк, 0 0 0 115 0 115 3795 Открит конкурс
12.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1710 бб, бк, ела, см, 398 125 17 94 44 678 18488 Открит конкурс
23.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1713 бб, ела, см, 453 147 23 159 57 839 23040 Открит конкурс
23.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1714 бб, бк, ела, см, 598 192 20 168 96 1074 29457 Открит конкурс
23.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1715 бб, см, 209 53 7 89 35 393 10795 Открит конкурс
23.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1716С бб, 93 42 6 95 17 253 6563 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1717С бб, 260 111 14 134 123 642 16337 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1718С бб, гбр, здб, см, чб, 6 18 3 250 0 277 7999 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1719С бб, бк, см, 52 14 6 117 78 267 7182 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1722С бб, 14 3 1 16 12 46 1191 Договаряне
14.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1723С бб, 78 37 3 40 17 175 4461 Договаряне
14.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1720С бб, 48 17 3 27 22 117 2980 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1721С бб, 93 26 3 28 12 162 4048 Договаряне
14.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1724С бб, 77 34 5 81 44 241 6221 Договаряне
20.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1725С бб, 76 19 2 11 10 118 2917 Договаряне
20.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1726С бб, 19 9 3 46 21 98 2589 Договаряне
20.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1728С бб, 38 13 2 51 16 120 3135 Договаряне
20.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1727С бб, 84 23 4 58 23 192 4915 Договаряне
20.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1729 бк, 0 0 0 181 0 181 5973 Открит конкурс
17.09.2017
03.10.2017 03.10.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1702 ак, бб, вб, дб, чб, 210 214 6 155 16 601 13824 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1718 бб, дб, чб, 107 109 7 309 18 550 13079 Открит конкурс
12.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1723-С бб, чб, 76 863 65 4389 0 5393 114904 Договаряне
23.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1711 бб, бк, вгбр, здб, здгл, кгбр, кст, чб, 26 65 2 296 1 390 9564 Открит конкурс
24.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1712 бб, бк, вгбр, гбр, здгл, 87 128 6 148 3 372 8858 Открит конкурс
24.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1703 бб, бк, брз, ива, см, 21 8 2 106 0 137 3365 Открит конкурс
16.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1712 бл, гбр, дб, здб, лп, срлп, цр, 63 76 4 924 13 1080 31964 Открит конкурс
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1731 бб, бк, брз, дб, см, цр, яв, 0 0 0 109 0 109 3042 Пряко договаряне
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1716 бк, 241 101 75 1773 300 2490 72901 Открит конкурс
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1715 бк, 115 184 70 728 110 1207 35281 Открит конкурс
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1718 бк, 814 46 3 201 150 1214 33479 Открит конкурс
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1717 бк, 141 8 0 105 45 299 7805 Открит конкурс
16.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1710 бб, 143 304 25 299 128 899 22581 Открит конкурс
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1726 бк, 12 1 0 356 0 369 9582 Открит конкурс
21.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1731 бб, 6 8 0 19 0 33 825 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1732 бб, 58 36 0 124 0 218 5450 Договаряне с покана   29.08.2017 29.08.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1733 бб, 37 70 2 146 0 255 6375 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1734 бб, 29 65 0 99 0 193 4825 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1703 бб, бк, гбр, 36 57 0 870 5 968 24093 Открит конкурс
12.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1722 бк, гбр, дб, здб, цр, 1 28 0 733 0 762 19113 Открит конкурс
17.08.2017
05.09.2017 05.09.2017
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1723 бк, гбр, тп, 2 32 1 300 0 335 8321 Открит конкурс
17.08.2017
05.09.2017 05.09.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1701 бб, бк, чб, 517 168 44 133 32 894 21727 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1702 бб, бк, здб, чб, 399 96 32 378 24 929 22433 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1703 бб, бк, ела, см, трп, 836 30 7 269 74 1216 28671 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1704 бб, бк, см, чб, 94 340 142 132 40 748 18465 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1705 бб, 597 57 2 60 23 739 16983 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1706 бб, бк, трп, чб, 1671 84 10 722 94 2581 60536 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1707 бб, чб, 430 292 59 234 72 1087 25846 Открит конкурс
25.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1708 бб, бк, ела, см, 414 178 26 416 45 1079 25813 Открит конкурс
07.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1709 бб, бк, ела, см, трп, 105 338 87 703 53 1286 31674 Открит конкурс
07.03.2017
23.03.2017 23.03.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1710 бб, чб, 237 299 82 245 26 889 21485 Открит конкурс
07.03.2017
23.03.2017 23.03.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1711 бб, бк, ела, см, чб, 105 230 110 364 19 828 20741 Открит конкурс
07.03.2017
23.03.2017 23.03.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1712 бб, бк, ела, 605 129 35 167 22 958 22632 Открит конкурс
07.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1713 бб, чб, 97 149 73 62 11 392 9603 Открит конкурс
07.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1714 бб, бк, ела, 1063 185 12 301 38 1599 37504 Открит конкурс
07.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1715 бб, бк, ела, 594 53 21 208 20 896 21097 Открит конкурс
07.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1716 бб, 100 1034 741 450 96 2421 64787 Открит конкурс
18.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1717 бб, 230 72 12 205 48 567 13369 Открит конкурс
20.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1718 бб, бк, см, 97 57 4 210 10 378 9104 Открит конкурс
20.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1719 ак, бб, брз, гбр, здб, здгл, ива, см, трп, чб, чрш, 822 463 6 1331 108 2730 90066 Открит конкурс
20.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1714 бк, 0 0 0 47 0 47 1269 Открит конкурс
01.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1712 бб, бк, гбр, 222 252 0 230 4 708 16022 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1713 бб, бк, гбр, см, чб, 86 297 8 239 5 635 14560 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1714 бб, тп, 168 61 1 31 28 289 5913 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1715 бб, 623 27 0 50 78 778 15529 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1716 тп, 75 0 0 15 13 103 2025 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1717 бб, см, 1076 8 0 44 110 1238 24469 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1718 бб, см, 1098 9 0 79 185 1371 26779 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1719 бб, ела, см, 1112 48 1 83 196 1440 27972 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1720 бб, см, 1067 23 0 26 58 1174 23718 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1721 бб, см, 84 8 0 20 41 153 3097 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1722 бб, см, 1047 8 0 52 116 1223 24576 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1723 бб, бк, здгл, см, 215 83 2 241 70 611 13460 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1724 бб, чб, 154 344 3 166 17 684 15482 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1725 бб, чб, 197 182 4 126 12 521 11877 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1726 бб, бк, ела, см, 604 8 0 65 97 774 15219 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1727 бк, ела, см, 394 3 0 65 84 546 11159 Открит конкурс
28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1749 бк, 24 47 1 144 0 216 5302 Открит конкурс
05.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1750 бк, дб, 16 76 0 348 0 440 10848 Открит конкурс
05.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1751 бб, бк, цр, 0 10 0 81 28 119 2793 Открит конкурс
05.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1501Д-17 бб, бк, ела, см, чб, 820 1548 22 1884 117 4391 99178 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1741 бб, бк, 278 11 0 450 240 979 21846 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1766 бк, ела, см, 648 3 0 86 84 821 16707 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1767 бк, ела, см, 315 1 0 45 63 424 8593 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1768 бк, ела, см, 519 2 0 48 71 640 12546 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1769 бб, бм, ела, см, 1480 37 1 129 251 1898 37244 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1770 бб, бм, ела, см, 1803 0 0 125 238 2166 43513 Открит конкурс
26.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1771-с бб, 31 213 3 200 17 464 10783 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1781-с бб, 53 116 1 356 38 564 13359 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1772-с бб, 72 375 5 360 19 831 19282 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1775-с бб, 215 372 4 350 27 968 22068 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1777-с бб, 20 100 2 74 3 199 4651 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1779-с бб, 29 218 4 171 6 428 10150 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1774-с бб, 85 259 3 215 15 577 13206 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1773-с бб, 20 138 1 80 10 249 5698 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1776-с бб, 35 240 5 168 11 459 10527 Договаряне   20.09.2017 20.09.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1778-с бб, 59 286 7 338 15 705 16708 Договаряне   18.09.2017 18.09.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1780-с бб, 158 608 6 730 20 1522 36190 Договаряне   19.09.2017 19.09.2017
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1707 гбр, здб, 0 0 0 280 0 280 9240 Открит конкурс
23.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1716 бк, здб, 2 7 0 1525 0 1534 53598 Открит конкурс
23.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1705 бк, бл, 53 2 2 169 28 254 8124 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1706 бк, 124 13 49 645 160 991 29589 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1707 бб, бк, 156 17 0 189 46 408 11484 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1711 бб, бк, ела, ива, см, 56 241 16 417 0 730 20445 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1712 бб, бк, ела, см, яв, 592 311 26 726 129 1784 48009 Открит конкурс
02.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1714 бб, бк, дгл, ела, см, яв, 48 50 5 90 0 193 5055 Открит конкурс
02.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1715 бк, ела, 506 47 9 607 150 1319 37065 Открит конкурс
02.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1713 бб, бк, 136 15 0 137 30 318 8811 Открит конкурс
02.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1747-АМ здб, чб, 8 93 10 16 0 127 4468 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 17107 бб, дб, здб, цр, чб, чдб, 52 271 38 153 0 514 13003 Открит конкурс
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 17108-2 бк, гбр, дб, здб, цр, 18 2 5 356 0 381 10896 Открит конкурс
09.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 17109-3 ак, брз, чб, чдб, 39 228 59 103 0 429 10770 Открит конкурс
09.12.2016
12.09.2017 12.09.2017
ДГС Сливница 17423 бк, бл, гбр, здб, кдб, кл, цр, 2 4 1 799 0 806 23223 Открит конкурс
09.12.2016
12.09.2017 12.09.2017
ДГС Сливница 17111-3 ак, 0 25 19 177 0 221 6202 Открит конкурс
09.12.2016
12.09.2017 12.09.2017
ДГС Сливница 17217 бк, гбр, здб, кл, цр, 1 2 0 302 0 305 8781 Открит конкурс
23.02.2017
14.03.2017 14.03.2017
ДГС Сливница 17424 бк, гбр, дб, здб, цр, 2 9 12 176 0 199 5667 Открит конкурс
28.08.2017
12.09.2017 12.09.2017
ДГС Сливница 17425 бл, гбр, дб, здб, цр, 2 3 4 216 0 225 6481 Открит конкурс
28.08.2017
12.09.2017 12.09.2017
ДГС Сливница 17429 гбр, цр, 0 5 1 80 0 86 2461 Открит конкурс
28.08.2017
12.09.2017 12.09.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17107 бл, гбр, здб, цр, 56 83 15 907 31 1092 31361 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17108 бк, гбр, здб, цр, 42 67 11 601 0 721 20674 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17110 бк, гбр, здб, тп, цр, 818 307 91 905 15 2136 53882 Открит конкурс
01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17213-3 бл, здб, цр, 1 8 1 385 0 395 11447 Открит конкурс
16.05.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17214 бк, 0 0 0 46 0 46 1334 Открит конкурс
16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17318 бк, брз, гбр, дб, здб, 4 19 5 1080 0 1108 32085 Открит конкурс
21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17319 бк, брз, гбр, здб, трп, цр, 0 0 0 619 0 619 17951 Открит конкурс
21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17320 бк, гбр, здб, трп, цр, 0 1 0 326 0 327 9482 Открит конкурс
21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17430 бк, гбр, цр, 0 0 0 92 0 92 2668 Открит конкурс
12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17431-2 бк, гбр, 0 0 0 73 0 73 2117 Открит конкурс
12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17538с бб, 2 10 1 135 6 154 3846 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17539с бб, 2 4 1 100 11 118 2946 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17540с бб, 3 4 0 125 2 134 3344 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17541с бб, 3 4 0 108 8 123 3069 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17537.с бб, 2 9 1 152 9 173 4321 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1720 бк, 0 0 0 260 0 260 6630 Открит конкурс
30.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1717 гбр, ела, здб, здгл, цр, 18 8 2 196 0 224 8088 Открит конкурс
04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1703 бк, 22 2 0 1032 0 1056 30618 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1704 бк, 0 0 0 706 0 706 20601 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1705 бк, 0 0 0 805 0 805 23490 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1706 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 686 0 686 20017 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1707 бк, гбр, здб, кл, 0 0 0 506 0 506 14765 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1708 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 1206 0 1206 35191 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1709 бк, гбр, дб, здб, цр, 2 0 0 867 0 869 25341 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1710 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 717 0 717 20922 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1711 бб, гбр, здб, цр, чб, 337 362 8 56 0 763 16048 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1712 бб, чб, 623 767 17 90 0 1497 31437 Открит конкурс
11.05.2017
28.06.2017 28.06.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1713С бб, 5 13 0 248 0 266 5586 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1714С бб, 7 15 0 530 0 552 11592 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1716С бб, 3 1 0 237 0 241 5061 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1719С бб, 6 6 0 114 0 126 2646 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1738С бб, 15 30 0 1829 0 1874 39354 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1717С бб, 1 10 1 107 0 119 2499 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1718С бб, чб, 0 5 1 691 0 697 14637 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1727С бб, 0 2 0 358 0 360 7560 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1728С бб, 0 0 0 146 0 146 3066 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1739 бк, здб, кл, цр, 0 0 0 422 0 422 12314 Открит конкурс
28.07.2017
08.09.2017 08.09.2017
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1729С бб, 1 1 0 95 0 97 2037 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1730С бб, 22 47 1 655 0 725 15225 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1731С бб, 0 7 0 73 0 80 1680 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1732С бб, 1 7 0 76 0 84 1764 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1733С бб, 1 6 0 158 0 165 3465 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1734С бб, 1 10 0 102 0 113 2373 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1735С бб, 3 10 0 555 0 568 11928 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1736С бб, 0 0 0 111 0 111 2331 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1737С бб, 0 5 1 73 0 79 1659 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1715С бб, 5 19 1 737 0 762 16002 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1726С бб, 2 31 2 1401 0 1436 30156 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1724С бб, 0 22 2 480 0 504 10584 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1725С бб, 0 2 0 312 0 314 6594 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1720С бб, 0 19 2 1277 0 1298 27258 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1721С бб, 1 50 19 219 0 289 6069 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1722С бб, 0 1 0 102 0 103 2163 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1723С бб, 0 2 0 165 0 167 3507 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1743С бб, 2 27 2 1222 0 1253 26313 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1745С бб, 7 31 1 1582 0 1621 34041 Пряко договаряне
11.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1703-193 цр, 0 0 0 43 0 43 1677 Открит конкурс
31.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1701 бб, см, 338 113 21 163 21 656 18661 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1702 бб, бк, ела, см, 262 100 23 233 32 650 16236 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1703 бб, 302 413 68 38 13 834 19853 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1704 бб, 198 164 16 250 59 687 17231 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1705 бб, см, 421 168 20 211 40 860 21023 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1706 бб, см, 329 93 16 16 8 462 10815 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1707 бб, 43 136 30 26 6 241 5839 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1708 бб, здб, 57 247 21 44 5 374 9090 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1709 бб, бк, 155 419 21 141 21 757 18556 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1710 бб, бк, см, 38 212 66 130 25 471 11761 Открит конкурс
30.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1714 бб, ела, см, 213 131 20 55 19 438 12252 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1717 бб, бк, ела, см, 332 222 57 81 21 713 19934 Открит конкурс
10.03.2017
Прекратена
30.03.2017 30.03.2017
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1718 бб, см, 174 73 14 27 6 294 8160 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1719 бб, см, 655 159 53 150 32 1049 29285 Открит конкурс
10.03.2017
Прекратена
30.03.2017 30.03.2017
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1720 бб, см, 417 73 20 118 14 642 18017 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1721 бб, см, 329 76 12 52 13 482 13362 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1722 бб, бк, ела, см, 891 403 54 251 57 1656 46423 Открит конкурс
10.03.2017
Прекратена
30.03.2017 30.03.2017
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1723 бб, бк, ела, см, трп, 687 157 23 1569 116 2552 76907 Открит конкурс
10.03.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1725-С бб, 2 47 6 101 2 158 4192 Договаряне
22.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1726-С бб, 90 13 0 21 3 127 3039 Договаряне
29.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1727-С бб, 36 2 0 4 2 44 1034 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1728-С бб, 88 4 0 7 3 102 2385 Договаряне   ПРОВЕДЕНА