1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2018 - 678 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ3 бб, чб, 44 159 51 171 0 425 11000 Открит конкурс

ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ-1 бб, бк, см, 17 77 30 44 10 178 5185 Открит конкурс
25.04.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Кочериново 3 бк, гбр, дб, 19 7 0 258 21 305 9023 Открит конкурс
11.05.2018
25.06.2018 25.06.2018
Община Разлог ОГТ-1801 бб, чб, 146 247 68 403 47 911 23286 Открит конкурс
29.12.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1802 бб, 153 88 12 106 8 367 9178 Открит конкурс
29.12.2017
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ-1803 бб, 36 35 24 50 3 148 3816 Открит конкурс
29.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18101 бб, бл, дгл, здб, цр, 25 48 3 449 4 529 13778 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18103 бк, бл, здб, цр, 48 26 0 395 19 488 12855 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18104 гбр, здб, цр, 21 128 8 500 25 682 17947 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18201с бб, 0 0 0 153 0 153 4284 Договаряне
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18301 бл, цр, 61 31 1 1033 42 1168 34457 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18302 бб, бк, ива, см, трп, 9 18 3 129 0 159 4300 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18303 бк, 179 27 1 652 163 1022 29048 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18304 бб, бк, брз, ива, лст, см, трп, 125 252 37 130 5 549 14875 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18401п бк, см, 19 117 48 452 0 636 17172 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18402п бб, бк, см, 32 190 79 752 0 1053 28431 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18403п бб, бк, здб, см, чб, 0 109 40 789 0 938 28140 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18404с бб, 6 5 1 305 0 317 9193 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18405п бб, 17 7 2 26 0 52 1378 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18406с бб, 0 0 0 153 0 153 4284 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18501ТТР бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 821 0 821 23809 Открит конкурс
04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18502 здб, цр, 0 0 0 330 0 330 8580 Открит конкурс
04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1801с бб, 31 183 32 89 12 347 11414 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1802 бб, чб, 168 435 29 93 12 737 24693 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1803 бб, чб, 315 725 55 95 15 1205 40609 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1804 бб, бк, 47 148 24 110 5 334 11969 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1805 бб, 5 260 70 70 2 407 13446 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1806 бб, 55 300 15 40 10 420 14164 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1807 бб, бк, 55 335 20 280 30 720 26448 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1808 бб, бк, чб, 157 288 34 97 12 588 19966 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1809с бб, 83 292 54 79 4 512 16800 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1810с бб, 20 141 37 33 4 235 7749 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1811 бк, гбр, 0 0 0 246 0 246 10374 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1812с бб, 17 55 10 17 0 99 3245 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1813 бб, 26 29 0 5 2 62 2095 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1800 бб, бк, 975 48 2 121 68 1214 27973 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1801 бб, бк, чб, 584 95 9 101 30 819 19192 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1802 бб, бк, ела, см, чб, 842 35 11 131 49 1068 24998 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 701 36 2 117 29 885 20541 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1804 бб, бк, ела, ива, см, трп, 590 179 17 457 97 1340 33700 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812 бб, бк, ела, ива, см, тп, 230 160 43 462 43 938 24788 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1820 бб, бк, ела, см, 772 147 35 173 29 1156 27438 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1821 бб, бк, ела, см, 1554 379 32 216 85 2266 52987 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805 бб, бк, ела, см, чб, 312 144 14 296 50 816 20759 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806 бб, бк, ела, ива, см, 281 197 36 677 36 1227 32720 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1807 бб, бк, ела, ива, см, трп, 237 125 18 338 68 786 20432 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 406 134 24 477 86 1127 29120 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809 бб, бк, ела, ива, см, 314 204 48 372 74 1012 26042 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810 бб, бк, ела, лст, см, 299 273 64 312 50 998 25576 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1811 бб, бк, ела, ива, см, трп, 270 203 47 709 182 1411 37525 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813 бб, бк, ела, см, 162 251 45 460 75 993 26403 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1814 бб, бк, бм, ела, ива, см, тп, 182 198 19 329 126 854 22233 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1815 бб, бк, ела, см, 101 84 8 655 91 939 25826 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1816 бб, бк, ела, ива, см, 47 127 11 186 11 382 10237 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817 бб, бк, ела, см, 1008 193 38 204 27 1470 34733 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818 бб, бк, ела, см, 720 159 19 92 53 1043 24385 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819 бб, бк, ела, см, 796 255 53 188 38 1330 31858 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822 бб, бк, см, 546 355 17 238 37 1193 29203 Открит конкурс
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1-Д3 бб, бк, гбр, здб, см, чб, 319 425 26 191 0 961 21110 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1823 ак, врб, см, тп, 36 0 0 39 0 75 1923 Открит конкурс
05.06.2018
22.06.2018 22.06.2018
ДЛС Искър 1801 гбр, здб, цр, 0 0 0 891 0 891 22275 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1802 здб, цр, 0 0 0 320 0 320 8000 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1803 бл, здб, цр, 0 0 0 682 0 682 17050 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1804 бл, цр, 0 0 0 333 0 333 8325 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1806 чб, 15 7 0 142 213 377 8875 Собствени работници
06.12.2017
Прекратена
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1807 бб, чб, 153 145 4 32 49 383 7678 Собствени работници
06.12.2017
Прекратена
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1805-с бб, 31 13 0 151 229 424 9858 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1808-с бб, 13 38 51 871 97 1070 27835 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18007 бб, бк, см, трп, 573 837 73 580 15 2078 45492 Открит конкурс
05.12.2017
24.04.2018 24.04.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18015с бб, 25 185 37 539 0 786 14392 Договаряне
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18019 бк, 407 2 0 955 50 1414 38249 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18022 бб, бк, 343 15 0 865 10 1233 34985 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18023 бк, 258 10 0 620 12 900 25398 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18024 бк, 960 17 0 829 20 1826 48450 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18025 бб, бк, 200 0 0 533 0 733 19202 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18026 бк, 49 0 4 100 0 153 3804 Открит конкурс
05.04.2018
29.05.2018 29.05.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18027 бб, бк, 135 2 0 209 0 346 10783 Открит конкурс
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18009с бб, 3 22 4 65 0 94 1708 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18010с бб, 17 124 24 362 0 527 9702 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18011с бб, 10 76 16 222 0 324 5931 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18012с бб, 30 230 46 672 0 978 17943 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18013с бб, 9 71 14 208 0 302 5567 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18014с бб, 42 155 28 823 0 1048 18957 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18016с бб, 23 170 34 500 0 727 13309 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18028 ч бк, 0 0 0 2 0 2 60 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18029с бб, 55 414 83 1214 0 1766 32914 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18030с бб, 10 77 16 224 0 327 6069 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18031с бб, 21 156 31 459 0 667 12350 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18032с бб, 41 312 62 913 0 1328 24597 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18033с бб, 42 318 64 934 0 1358 25134 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18034с бб, 32 242 49 710 0 1033 19084 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18035с бб, 18 136 27 398 0 579 10715 Договаряне
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18036с бб, 7 55 11 161 0 234 4349 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18037с бб, 10 75 14 219 0 318 5898 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18038с акдр, бб, 7 58 10 173 0 248 4587 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18039с бб, 4 30 6 88 0 128 2381 Договаряне
05.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18040с бб, 27 3 0 87 0 117 2171 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18041с акдр, бб, 36 147 30 627 0 840 15475 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18042с бб, 7 54 11 159 0 231 4305 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18043с бб, 70 521 104 1526 0 2221 41050 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1800 ак, бб, здб, чб, 353 351 84 182 108 1078 27817 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 бб, чб, 244 343 46 90 0 723 18873 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 332 100 14 150 31 627 16187 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1804 бб, ела, см, 739 205 30 40 89 1103 27068 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1806 бб, бк, ела, см, трп, 134 189 47 177 16 563 15134 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 415 209 59 142 62 887 22795 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, трп, 304 286 78 106 42 816 21037 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1808 бб, бк, здб, трп, 665 32 1 823 50 1571 43980 Открит конкурс
14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1811 бб, 49 50 3 11 2 115 2940 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1812 бб, ела, см, 95 105 1 24 0 225 5756 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1813 бб, ела, см, 166 32 1 5 5 209 5105 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1815 бб, см, 125 17 0 4 14 160 3861 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1816 бб, бк, ела, см, трп, 206 24 1 47 18 296 7361 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1817 бб, см, 71 30 0 14 0 115 2902 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1818 бб, 118 106 1 13 0 238 5974 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1819 бб, см, 149 8 0 2 2 161 3888 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1820 бб, см, 41 24 0 7 0 72 1815 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1821 бб, ела, трп, 24 54 0 12 0 90 2342 Договаряне   11.06.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810 бб, ела, см, 1150 149 35 151 367 1852 47392 Открит конкурс
16.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1805 бк, гбр, дб, здб, 58 4 12 834 80 988 29732 Открит конкурс
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810-1 бб, ела, см, 1150 149 35 151 367 1852 47392 Открит конкурс
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1821с бк, гбр, здб, срлп, 62 6 0 211 0 279 8246 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1822с бк, гбр, дб, здб, 821 12 0 230 45 1108 29092 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1823с бб, бк, гбр, дб, здб, чб, 133 1 0 356 98 588 16837 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1824с бк, гбр, дб, здб, 131 6 0 689 49 875 26015 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1825с бк, гбр, здб, трп, 38 8 0 244 49 339 9945 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1826с бк, гбр, здб, 0 0 0 17 0 17 527 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1827с бб, см, 20 1 9 52 120 202 5381 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1828с бб, ела, см, 160 5 0 55 120 340 8834 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1829с бб, см, 38 1 0 80 11 130 3731 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1832с акдр, бб, бк, ела, см, 223 18 0 173 6 420 11553 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1831с бк, гбр, 96 0 0 87 0 183 5097 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1833с бб, см, 685 82 4 16 426 1213 30481 Договаряне   12.06.2018 12.06.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1834с бб, см, 110 19 1 16 22 168 4310 Договаряне   12.06.2018 12.06.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1804 бб, бл, здб, чб, 254 854 53 188 27 1376 42906 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1805 бб, бк, елст, здгл, чб, 407 747 55 289 26 1524 48789 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1809 бб, здб, чб, 103 626 86 81 10 906 28040 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1813 бк, бл, чб, 327 219 14 161 31 752 23730 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1814 чб, 367 272 5 65 14 723 22555 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1806 бб, бк, здб, чб, 203 440 41 347 29 1060 34062 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1807 бб, бк, здб, здгл, чб, 584 908 40 344 33 1909 60185 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1811 бб, бк, бл, гбр, здгл, трп, чб, 561 1017 151 434 39 2202 68975 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1733-С бб, 0 113 7 189 23 332 9941 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1735-С бб, 5 48 3 61 5 122 3650 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1737-С бб, 0 49 2 79 5 135 4045 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1815 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 134 0 134 5226 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1816-С бб, 36 89 44 44 5 218 6543 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1817-С бб, 21 74 25 136 16 272 8141 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1818-С бб, 7 17 0 56 15 95 2828 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1819-С бб, 60 126 5 256 46 493 14684 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1823 бб, здгл, 78 25 3 11 2 119 3684 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1824-С бб, 46 386 41 574 132 1179 35236 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1825-С бб, 0 13 1 20 4 38 1138 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1826-С бб, 3 69 0 160 33 265 7914 Договаряне с покана   30.04.2018 30.04.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1827-С бб, 13 83 3 151 30 280 8363 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1801С бб, 0 0 0 532 4 536 11800 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1802С бб, 0 0 0 315 2 317 6978 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1803С бб, 0 0 0 318 3 321 7068 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1804С бб, 0 0 0 1473 10 1483 32646 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1805С бб, 0 0 0 596 3 599 13184 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1807С бб, 0 16 0 565 0 581 12836 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1808С бб, 0 0 0 544 5 549 12088 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1809С бб, 0 0 0 1223 18 1241 27338 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1813С бб, 0 0 0 1084 7 1091 24016 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1814С бб, 0 0 0 725 16 741 16334 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1819 бк, здб, 0 0 0 1260 0 1260 44100 Открит конкурс
04.06.2018
21.06.2018 21.06.2018
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1815С бб, чб, 0 0 0 880 4 884 19456 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1808 бб, бк, см, 191 65 4 167 19 446 11260 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1811 бк, 322 6 4 70 26 428 10524 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1818 бк, тп, 125 3 9 22 13 172 2143 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1820 бб, 1027 130 10 362 112 1641 38515 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1827 бб, бк, ела, см, 924 190 27 397 89 1627 38706 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1828 бб, бк, ела, см, 948 94 23 199 63 1327 31175 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1837 тп, 785 58 47 37 24 951 11840 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1806 МФ бб, бк, ела, см, 535 167 44 234 107 1087 29068 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1807 МФ бб, бк, ела, см, 1019 279 61 358 198 1915 50884 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 639 220 70 227 69 1225 32645 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 569 439 93 196 48 1345 36239 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1810 МФ бб, ела, см, 1015 105 70 120 79 1389 35680 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1811 МФ бб, бк, см, 960 158 59 116 94 1387 35820 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812 бб, бк, ела, см, 993 747 177 369 225 2511 67585 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1815 МФ бб, бк, см, 595 238 28 116 148 1125 29741 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1816 МФ бб, см, 341 126 27 70 56 620 16334 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1817 МФ бб, 1024 42 2 30 100 1198 30124 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1818 МФ бб, 433 120 11 59 8 631 16479 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1820 МФ бб, 354 343 34 33 60 824 21973 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1821 мф бб, бк, ела, см, 337 136 33 162 125 793 21242 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1822 мф бб, ела, см, 564 459 79 84 102 1288 34351 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1801 бб, ела, см, 734 228 41 129 85 1217 30708 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1804 бб, см, 359 468 82 147 86 1142 29918 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1802 бб, бк, ела, см, 1965 213 60 292 328 2858 71087 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 1471 357 77 210 149 2264 56686 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1805 бб, ела, см, 821 364 83 147 115 1530 38934 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1813 бб, бк, ела, см, 1761 214 138 180 413 2706 67173 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1814 бб, бк, см, 1711 173 104 177 373 2538 62765 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1819 бб, ела, см, 649 172 15 42 37 915 22755 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1823 бб, см, 1922 153 126 132 220 2553 62739 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1824 бб, см, 569 213 29 76 97 984 24895 Открит конкурс
21.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1825 бб, см, 1031 242 64 68 107 1512 37738 Открит конкурс
19.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-2018 бб, бк, здб, здгл, чб, 410 1095 302 763 0 2570 69485 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-2018 бб, чб, 245 334 47 113 4 743 19458 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1806 бб, бк, чб, 996 267 41 331 72 1707 46590 Открит конкурс
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1807 бб, бк, чб, 909 248 31 327 79 1594 43600 Открит конкурс
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1801 бб, ела, см, 503 26 39 63 20 651 14200 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1802 бб, ела, см, 470 18 34 48 20 590 14232 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1804 бб, ела, сдгл, см, 434 84 47 190 12 767 17084 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1810 бл, здб, цр, 0 0 0 259 0 259 6682 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 647 12 6 152 13 830 19957 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1812-с бб, 16 134 46 406 0 602 13887 Пряко договаряне
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1811-с бб, 12 260 88 814 0 1174 27102 Пряко договаряне
13.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1817 бл, здб, цр, 0 0 0 444 0 444 11455 Открит конкурс
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1818 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 506 0 506 13055 Открит конкурс
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1819 бл, здб, цр, 0 0 0 247 0 247 6397 Открит конкурс
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1821-с бб, чб, 7 159 39 510 0 715 16514 Пряко договаряне
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1822-с бб, бл, дрлп, чб, 0 180 43 694 0 917 21226 Пряко договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1823-с бб, 0 83 28 258 0 369 8510 Пряко договаряне
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1820-с бб, 0 55 10 142 0 207 4776 Пряко договаряне
17.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1814-с бб, 0 149 52 566 0 767 17739 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1815-с бб, 0 10 3 32 0 45 1040 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1824-с бб, 0 35 7 68 0 110 2527 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1825-с бб, 0 94 20 253 0 367 8477 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1826-с бб, чб, 0 4 2 625 0 631 14823 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1827-с бб, 0 0 0 45 0 45 1058 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1828-с бб, 0 87 19 207 0 313 7210 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1829-с бб, 0 95 19 334 0 448 10369 Пряко договаряне
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1805 бк, чб, 361 110 6 153 16 646 14084 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1806 бб, см, 333 259 25 58 131 806 17390 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1811 бк, чб, 327 31 2 17 137 514 10838 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1816 бб, бк, см, 445 81 9 32 72 639 15085 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1808 бб, бк, см, 1067 144 12 76 128 1427 30246 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1814 бб, бк, ела, см, чб, 382 195 20 245 30 872 21221 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1812 бб, ела, см, 338 231 19 48 140 776 16669 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1815 бб, бк, ела, см, чб, 564 181 19 68 115 947 22400 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1817 бб, 195 93 17 32 50 387 9312 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1820 бб, ела, см, 406 70 22 15 45 558 13153 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1824 бб, бк, 0 0 0 47 0 47 1331 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1825 бб, бк, 204 25 1 454 0 684 17968 Открит конкурс
05.06.2018
25.06.2018 25.06.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804 бб, бк, см, 54 157 11 320 0 542 14882 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1802 бк, гбр, 164 116 9 1059 0 1348 41691 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1803 бб, бк, гбр, чб, 208 649 85 919 4 1865 53407 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1806 ТТР бк, гбр, дб, цр, 217 702 1 3150 0 4070 124599 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1807 гбр, дб, цр, 19 115 6 600 0 740 22864 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1810 ТТР бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 110 206 3 890 0 1209 36830 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1813 E бл, здб, цр, 0 0 0 138 0 138 4140 Договаряне
24.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1809с бб, 33 255 159 620 13 1080 29160 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1811с бб, 6 50 32 125 1 214 5778 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1812с бб, 1 42 28 98 8 177 4779 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1814с бб, 3 25 16 60 1 105 2265 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg чл.51б бб, бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 11 0 11 330 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1815 ТТР бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 56 431 13 1845 0 2345 72027 Открит конкурс
15.06.2018
03.07.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1820 ТТР бл, гбр, дб, здб, цр, 56 319 3 712 0 1090 33244 Открит конкурс
15.06.2018
03.07.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1802 бб, бк, бл, цр, чб, 62 84 4 639 0 789 29153 Открит конкурс
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1803 бб, дгл, см, чб, 1 494 49 1426 0 1970 74601 Открит конкурс
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1808-193 бк, гбр, трп, 9 11 1 306 0 327 13320 Открит конкурс
07.06.2018
22.06.2018 22.06.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1801Е бл, здб, цр, 0 0 0 38 0 38 1022 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1802с бб, 21 162 21 441 7 652 13544 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1803с бб, кдб, 6 61 7 167 4 245 5104 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1804с бб, 7 54 7 125 4 197 4089 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1805с бб, 22 176 22 480 4 704 14612 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1806с бб, кл, цр, 58 84 1 432 6 581 12207 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1807с бб, кдб, чб, 178 869 22 1670 22 2761 57247 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1808с бб, 20 94 3 144 6 267 5658 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1809с бб, 175 296 6 671 15 1163 24281 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1810с бб, 64 161 4 278 11 518 10955 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1811с бб, 1 10 1 25 2 39 817 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1812с бб, бл, 20 160 20 453 10 663 13837 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1813с бк, гбр, 0 0 0 18 0 18 482 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1814с бб, цр, 50 232 6 359 14 661 14020 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1815с бб, 141 757 26 1126 38 2088 43806 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1816с бб, 39 242 21 723 18 1043 21789 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1817с бб, 4 4 0 9 0 17 358 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1818с бб, 2 8 0 12 0 22 466 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1819с ак, бб, бк, гбр, здб, цр, 162 251 2 729 7 1151 24165 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1820с бб, 5 32 0 69 2 108 2284 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1821с бб, здб, 20 265 26 384 13 708 14817 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1822с бб, цр, чб, 5 237 11 959 10 1222 25460 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1823с бб, 2 20 2 52 2 78 1624 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1824с бб, 7 75 9 131 4 226 4710 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1825с бб, 1 13 1 153 1 169 3523 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1802П-1 бб, бк, здб, цр, 0 0 0 22 0 22 594 Договаряне
14.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1801Е-1 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 128 0 128 3456 Договаряне
14.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1803 с бб, 5 4 0 171 0 180 4860 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1804 с бб, 2 3 1 328 1 335 9045 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, см, трп, 11 33 1 297 16 358 11601 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1804 бб, бк, брз, трп, 503 142 1 356 18 1020 33749 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 34072 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1808 бк, трп, 201 28 0 324 120 673 21744 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1810 бб, бк, 217 53 1 190 115 576 19921 Открит конкурс
24.11.2017
03.04.2018 03.04.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1811 бб, бк, 234 68 0 553 203 1058 38791 Открит конкурс
24.11.2017
03.04.2018 03.04.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1820 бб, бк, брз, 188 48 0 1045 370 1651 52542 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1823 бб, бк, брз, см, 33 4 0 376 63 476 15862 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1824 здб, чб, 0 11 1 102 10 124 3433 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1801 бб, бк, бм, брз, врб, ела, см, 760 318 34 344 71 1527 44302 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 146 51 4 275 55 531 16710 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1809 бк, 333 18 0 110 68 529 15802 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1812 бк, 350 62 0 461 200 1073 34193 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1813 бб, бк, брз, врб, см, 61 196 5 600 90 952 31110 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1815 бк, гбр, здб, 1 2 0 1060 28 1091 40088 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1818 бк, дб, 3 1 0 1346 0 1350 49914 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1819 бк, 0 0 0 1000 105 1105 39940 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1821 гбр, дб, 2 2 0 501 0 505 18649 Открит конкурс
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 37363 Открит конкурс
17.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1732 бб, чб, 23 17 17 63 0 120 3178 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1814С бб, здгл, 1 36 0 83 2 122 3023 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1809С бб, брз, 37 32 0 108 4 181 4340 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1815С бб, брз, 29 160 2 291 10 492 12985 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1816С бб, здб, чб, 18 159 1 531 5 714 17916 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1810С бб, бк, брз, 15 30 0 69 1 115 2823 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1812С бб, 1 49 0 134 2 186 4626 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1813С бб, бк, здб, трп, 37 107 0 375 2 521 13111 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1818С бб, брз, здб, 12 60 0 211 5 288 7319 Договаряне   01.06.2018 01.06.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1819С бб, бк, здб, чб, 0 18 1 83 3 105 2693 Договаряне   01.06.2018 01.06.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1820С чб, 7 2 0 17 1 27 559 Договаряне   01.06.2018 01.06.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1801 тп, 76 10 3 1 1 91 1006 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1802 тп, 88 9 4 5 2 108 1213 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1803 бк, врб, дб, здб, трп, 360 10 7 673 219 1269 34273 Открит конкурс
24.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, дб, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 26346 Открит конкурс
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 бк, 0 0 0 124 21 145 4245 Открит конкурс
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1726-1 бб, 141 187 27 193 40 588 13779 Открит конкурс
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1771 чб, 0 25 601 760 39 1425 39630 Договаряне
16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1757 бб, чб, 0 51 467 486 15 1019 28304 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1761 бб, чб, 0 16 125 171 9 321 8895 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1763 бб, чб, 12 70 79 63 15 239 6344 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1765 бб, чб, 7 196 238 196 29 666 17878 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1769 бб, чб, 0 16 123 146 12 297 8208 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1770 бб, чб, 0 0 187 211 10 408 11374 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1772 чб, 0 10 247 390 8 655 18270 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1779 бб, чб, 41 536 760 570 70 1977 53187 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1807 чб, 1 12 14 15 0 42 1135 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1808 чб, 0 0 23 60 0 83 2324 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1809 бб, чб, 0 102 62 202 0 366 9942 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1810 бб, чб, 0 353 407 444 0 1204 32653 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1812 чб, 8 95 85 65 5 258 6869 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1813 бб, чб, 0 70 72 74 3 219 5904 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1776 бб, чб, 17 84 312 376 21 810 22236 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1778 чб, 9 99 543 560 45 1256 34600 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1814 бк, 0 0 0 175 0 175 4725 Открит конкурс
29.05.2018
15.06.2018 15.06.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1815 гбр, здб, кгбр, 0 0 0 210 0 210 5670 Открит конкурс
29.05.2018
15.06.2018 15.06.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1816 бк, 46 3 0 369 0 418 11038 Открит конкурс
29.05.2018
15.06.2018 15.06.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1817 бк, 17 3 0 247 0 267 7112 Открит конкурс
29.05.2018
15.06.2018 15.06.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1811 бб, чб, 111 1360 1157 1330 240 4198 111469 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18021с бб, 9 61 12 180 0 262 4663 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18023с бб, 8 44 8 158 0 218 3910 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18025с бб, бл, чб, 45 343 69 1011 0 1468 26596 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18026с бб, 8 59 12 173 0 252 4531 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18022с бб, бл, здб, чб, 31 115 21 537 0 704 12693 Договаряне
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18002с бб, 10 24 1 233 0 268 4604 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18003с бб, 5 40 8 116 0 169 2976 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18004с бб, здб, 20 154 31 455 0 660 11706 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18005с бб, 52 81 3 1448 0 1584 28117 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18006с бб, 0 0 0 132 0 132 2299 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18007с бб, 3 26 6 77 0 112 2023 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18010с бб, брз, здгл, 9 64 12 309 0 394 8057 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18011с бб, 8 61 12 180 0 261 4743 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18012с бб, здб, 33 175 33 654 0 895 16134 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18013с бб, 72 10 0 772 0 854 14975 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18014с бб, 4 27 5 79 0 115 2065 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18015с бб, 17 128 26 377 0 548 9854 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18016с бб, 1 9 2 25 0 37 664 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18017с бб, 10 5 0 131 0 146 2549 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18018с бб, 19 61 10 357 0 447 7887 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18019с бб, 3 28 5 72 0 108 1914 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18020с бб, 1 5 1 406 0 413 7151 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18024с бб, 24 183 37 537 0 781 14165 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18027с бб, 14 99 21 291 0 425 7662 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18028с бб, 29 210 43 618 0 900 16289 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18029с бб, здб, здгл, цр, 84 509 99 1736 0 2428 43751 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18032с бб, 10 80 17 235 0 342 6163 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18034с чб, 0 6 2 17 0 25 445 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1804 бб, бк, см, 219 278 87 144 28 756 19009 Открит конкурс
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1803 бб, здб, чб, 44 220 53 200 25 542 14158 Открит конкурс
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1806 бб, бк, ела, см, 294 197 40 151 52 734 18167 Открит конкурс
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1805 бб, см, 341 139 46 144 17 687 16806 Открит конкурс
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1807 бб, бк, ела, см, 491 146 19 323 70 1049 28323 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 289 92 11 121 37 550 14679 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1809 бб, ела, см, 225 55 18 63 39 400 10503 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1810 бб, см, 934 178 21 197 128 1458 38016 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1811 бб, ела, см, 1195 232 24 249 166 1866 48547 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1812 здб, 0 0 0 336 0 336 10080 Открит конкурс
02.03.2018
31.05.2018 31.05.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1814 бб, бк, см, 242 84 9 274 62 671 18369 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1817 бб, бк, ела, см, 331 114 20 182 31 678 18214 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1813 бб, бк, трп, чб, 340 281 53 1111 127 1912 55903 Открит конкурс
02.03.2018
31.05.2018 31.05.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1818 бб, бк, см, 274 156 51 189 31 701 19039 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1815 бб, бк, см, 525 224 48 124 43 964 25589 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1816 бб, бк, см, 102 151 52 90 10 405 11165 Открит конкурс
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1820С бб, 114 20 4 177 32 347 9406 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805 бк, 128 0 0 699 46 873 22949 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806 бк, 35 0 0 646 6 687 18544 Открит конкурс
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808 бк, 69 0 4 311 28 412 10738 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1809 бк, чб, 139 17 1 1421 57 1635 43479 Открит конкурс
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811 бк, 51 0 0 462 16 529 14100 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1814-С бб, чб, 1 142 23 1145 0 1311 27760 Договаряне
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1818-С бб, 1 13 1 170 0 185 3900 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1819-С бб, 18 52 0 535 0 605 12806 Договаряне
15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1820-С бб, 9 35 2 394 0 440 9301 Договаряне
15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1800 бк, брз, ива, яв, 72 10 4 356 2 444 10928 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1803 бб, бк, вгбр, здб, здгл, ива, кст, чб, 195 274 5 278 1 753 17880 Открит конкурс
17.11.2017
03.05.2018 03.05.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1804 бк, здб, кст, чб, 55 40 3 527 2 627 15478 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1805 бб, бк, дб, ива, кст, см, тп, 754 202 47 97 3 1103 16545 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1816 бб, бк, брз, ела, ива, см, 134 31 9 195 2 371 12663 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1818 бк, дб, кст, 38 5 0 806 2 851 32790 Таен търг
18.06.2018
15.06.2018 15.06.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803 бк, бл, здб, цр, 5 22 1 760 0 788 24362 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805 ак, бб, бл, дб, здб, лп, цр, чб, 9 86 46 816 0 957 29122 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808 бб, бк, брз, см, 1211 390 51 802 194 2648 68784 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809 ак, бл, цр, 0 0 0 996 0 996 30876 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813 бк, гбр, дб, здб, цр, 143 48 11 728 97 1027 30759 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1822с бб, бк, см, 467 325 60 248 31 1131 29374 Открит конкурс
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1817 Т бб, бк, гбр, здгл, см, чел, 0 0 0 63 0 63 1719 Договаряне
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1816с бб, 11 38 8 125 15 197 5210 Договаряне
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1823с бб, бк, бм, брз, дрлп, см, трп, чб, яв, 966 249 4 914 545 2678 68885 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1824с бб, см, 1975 673 79 849 436 4012 100775 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1826с бб, 94 20 0 38 40 192 4802 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1825с бб, брз, лп, см, трп, 1646 318 20 516 258 2758 68649 Договаряне

ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1811 бк, 7 2 0 393 98 500 12894 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1828 бк, 297 44 0 520 60 921 25650 Открит конкурс
23.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1801 чб, 115 484 15 564 90 1268 38622 Открит конкурс
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1802 чб, 70 327 8 400 64 869 23393 Открит конкурс
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1803 бк, гбр, дб, здб, кл, 94 26 0 919 72 1111 36364 Открит конкурс
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1804 бк, гбр, дб, здб, кл, тп, трп, 87 10 0 1454 75 1626 53858 Открит конкурс
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1805 бл, дб, здб, цр, 26 15 0 221 38 300 10049 Открит конкурс
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1806C бб, 17 132 44 624 57 874 22608 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1807C бб, 11 59 20 272 35 397 10258 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1808C бб, 12 110 37 523 40 722 18688 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1809C бб, 6 46 15 219 27 313 8106 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1810 C бб, здб, цр, 8 51 18 255 24 356 9300 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1811-С бб, 17 89 14 86 46 252 5779 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1812-С бб, 20 153 27 186 50 436 10442 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1813-С бб, 15 37 13 31 24 120 2745 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1814-С бб, 6 39 15 61 14 135 3099 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1815-С бб, 12 67 11 55 23 168 3852 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1816-С бб, 25 144 25 156 54 404 9267 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1817-С бб, 15 72 15 72 26 200 4585 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1818-С бб, 8 31 5 31 13 88 2016 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1819-С бб, 12 48 8 47 21 136 3116 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1820-С бб, 42 175 30 190 63 500 11458 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1821-С бб, 19 72 12 79 24 206 4719 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1822-С бб, 13 173 43 171 32 432 9923 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1823-С бб, 112 528 84 562 122 1408 32272 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1824-С бб, 17 79 15 195 45 351 8056 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1825-С бб, 5 81 3 160 21 270 6205 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1801 бб, чб, 91 193 54 146 34 518 13352 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1802 бб, бк, ела, чб, 2163 37 9 1004 495 3708 89693 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1803 бб, бк, брз, здб, здгл, чб, 77 208 66 465 34 850 22166 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 389 232 65 185 15 886 22338 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1805 бб, бк, чб, 225 207 55 197 33 717 18281 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1806 бб, бк, ел, ела, см, 207 249 58 299 15 828 21371 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1808 бб, ела, см, 314 33 5 60 52 464 11210 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1809 бб, чб, 198 168 46 86 14 512 13004 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1810 бб, 152 177 44 180 19 572 14582 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1811 бб, бк, брз, ела, см, трп, 308 288 69 227 32 924 23769 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1812 бб, бк, 269 190 36 180 32 707 18037 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1813 бб, бк, см, чб, 214 520 195 352 35 1316 34311 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1814 бб, бк, ела, см, 247 25 12 142 39 465 11545 Открит конкурс
19.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1815 бб, 424 97 17 84 8 630 15432 Открит конкурс
19.03.2018
04.04.2018 04.04.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1816 бб, бк, трп, 544 46 10 235 51 886 24905 Открит конкурс
14.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1821 бб, 121 140 17 93 54 425 10712 Открит конкурс
06.06.2018
26.06.2018 26.06.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1822 бб, ела, см, 255 172 18 101 66 612 15254 Открит конкурс
06.06.2018
26.06.2018 26.06.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1818-C бб, 25 12 1 72 42 152 3751 Пряко договаряне
12.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1820-С бб, 29 22 2 72 58 183 4520 Пряко договаряне
12.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1819-C бб, 10 46 1 30 31 118 2981 Пряко договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1809с бб, 140 45 4 33 0 222 6134 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 3 бк, гбр, дб, 19 7 0 258 21 305 9023 Открит конкурс
09.01.2018
26.01.2018 26.01.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1801 бб, бк, брз, врб, ела, ива, см, 1308 189 42 932 127 2598 74554 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1802с бб, дгл, 6 64 21 183 9 283 6907 Договаряне
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1804c бб, 3 31 11 91 4 140 3409 Договаряне
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1803с бб, 7 46 8 97 6 164 4009 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1808с бб, 12 41 16 105 3 177 4326 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1809 бб, 8 45 15 130 11 209 5098 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1801-с бб, 166 42 3 223 65 499 11111 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1802-с бб, 243 92 0 217 64 616 13523 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1803-с бб, 226 207 4 356 30 823 18461 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1804-с бб, 17 148 0 250 8 423 9981 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1805-с бб, 115 54 1 212 35 417 9394 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1806-с бб, 40 132 2 185 4 363 8375 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1818-с бб, 53 194 2 189 10 448 10542 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1820-с бб, 78 110 0 217 61 466 10801 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1822-с бб, 14 27 1 217 5 264 6322 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1823-с бб, 57 29 1 108 22 217 4915 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1824-с бб, 81 76 6 256 51 470 10767 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1825-с бб, 85 231 6 388 20 730 16664 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1827-с бб, 44 63 2 216 52 377 8822 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1828-с бб, 15 28 6 60 9 118 2724 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1819-с бб, 68 208 2 265 30 573 13469 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1821-с бб, 52 109 1 191 15 368 8674 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1807-с бб, см, 123 7 0 154 134 418 9138 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1829-с бб, 50 61 0 250 39 400 9270 Договаряне
30.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1809 бб, 677 37 1 64 155 934 19411 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1810 бб, см, 652 18 0 34 70 774 16100 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1830 бк, трп, 20 94 3 290 16 423 10314 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1831 бк, ела, см, яв, 162 1 0 36 51 250 5182 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1832 бк, ела, см, 242 2 0 39 48 331 6819 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1833 бб, бк, ела, см, яв, 419 2 0 107 114 642 13495 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1834 бл, дб, цр, 5 1 0 268 5 279 6951 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1835 ела, см, 1457 11 0 36 95 1599 32681 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1836 см, 1148 2 0 44 137 1331 27783 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1837 бб, см, 487 8 0 37 25 557 11400 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1838 бк, 43 323 4 140 14 524 12531 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1839 бк, гбр, дб, цр, 5 331 8 172 0 516 12506 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1840 бк, ива, см, 70 50 0 267 8 395 9358 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1841 бб, бк, дб, 63 42 0 448 10 563 13605 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1842 бб, 0 118 5 85 0 208 4742 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1843 бб, 0 234 0 118 0 352 8283 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1844 бб, гбр, цр, 27 131 33 460 3 654 15980 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1845 бб, 95 86 0 158 15 354 7862 Открит конкурс
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1816 бк, ела, см, 170 2 0 62 55 289 6094 Открит конкурс
11.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1854 бк, 40 24 1 813 0 878 21805 Открит конкурс
11.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1855 см, 1927 7 0 108 141 2183 44401 Открит конкурс
11.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1501Д-18 бб, бк, гбр, дб, здгл, см, 1120 2652 66 2953 90 6881 155305 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1826-с бб, 23 24 1 151 34 233 5497 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg