1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2018 - 45 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1800 ак, бб, здб, чб, 353 351 84 182 108 1078 27817 Открит конкурс   06.12.2017 06.12.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 бб, чб, 244 343 46 90 0 723 18873 Открит конкурс   06.12.2017 06.12.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 332 100 14 150 31 627 16187 Открит конкурс   06.12.2017 06.12.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810 бб, ела, см, 1150 149 35 151 367 1852 47392 Открит конкурс
16.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1806 МФ бб, бк, ела, см, 535 167 44 234 107 1087 29068 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1807 МФ бб, бк, ела, см, 1019 279 61 358 198 1915 50884 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 639 220 70 227 69 1225 32645 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 569 439 93 196 48 1345 36239 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1810 МФ бб, ела, см, 1015 105 70 120 79 1389 35680 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1811 МФ бб, бк, см, 960 158 59 116 94 1387 35820 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812 бб, бк, ела, см, 993 747 177 369 225 2511 67585 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1815 МФ бб, бк, бм, см, 595 238 28 116 148 1125 29741 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1816 МФ бб, см, 341 126 27 70 56 620 16334 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1817 МФ бб, 1024 42 2 30 100 1198 30124 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1818 МФ бб, 433 120 11 59 8 631 16479 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1820 МФ бб, 354 343 34 33 60 824 21973 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1821 мф бб, бк, ела, см, 337 136 33 162 125 793 21242 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1822 мф бб, ела, см, 564 459 79 84 102 1288 34351 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1805 бк, чб, 361 110 6 153 16 646 14084 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1806 бб, см, 333 259 25 58 131 806 17390 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1811 бк, чб, 327 31 2 17 137 514 10838 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1807 бб, бк, см, 236 104 12 40 89 481 10604 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1808 бб, бк, см, 1067 144 12 76 128 1427 30246 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, 1251 189 18 119 273 1850 39788 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1812 бб, ела, см, 338 231 19 48 140 776 16669 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, чб, 301 218 29 111 155 814 17712 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, см, трп, 141 89 1 297 16 544 16080 Явен търг   13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1804 бб, бк, брз, трп, 503 142 1 356 18 1020 27028 Явен търг   13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 34072 Явен търг   13.12.2017 13.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1800 бк, брз, ива, яв, 72 10 4 356 2 444 10928 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1803 бб, бк, вгбр, здб, здгл, ива, кст, чб, 195 274 5 278 1 753 17880 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1804 бк, здб, кст, чб, 55 40 3 527 2 627 15478 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803 бк, бл, здб, цр, 5 22 1 760 0 788 24362 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805 ак, бл, дб, здб, лп, цр, чб, 9 86 46 816 0 957 29122 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808 бб, бк, брз, см, 838 351 51 725 77 2042 53814 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809 ак, бл, цр, 0 0 0 996 0 996 30876 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813 бк, гбр, дб, здб, 143 48 11 728 97 1027 30759 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1811 бк, 7 2 0 393 98 500 12894 Открит конкурс
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1801 бб, чб, 91 193 54 146 34 518 13352 Открит конкурс
10.11.2017
29.11.2017 29.11.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1802 бб, бк, ела, чб, 2163 37 9 1004 495 3708 89693 Открит конкурс
10.11.2017
29.11.2017 29.11.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1803 бб, бк, брз, здб, здгл, чб, 77 208 66 465 34 850 22166 Открит конкурс
10.11.2017
29.11.2017 29.11.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 389 232 65 185 15 886 22338 Открит конкурс
10.11.2017
29.11.2017 29.11.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1805 бб, бк, чб, 225 207 55 197 33 717 18281 Открит конкурс
10.11.2017
29.11.2017 29.11.2017
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1806 бб, бк, ел, ела, см, 207 249 58 299 15 828 21371 Открит конкурс
10.11.2017
29.11.2017 29.11.2017
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1801 бб, бк, брз, врб, ела, ива, см, 1308 189 42 932 127 2598 74554 Открит конкурс   05.12.2017 05.12.2017