1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2019 - 478 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ 1 бб, чб, 26 18 5 324 0 373 11600 Открит конкурс
19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 19-1 бб, бк, ела, см, 117 105 12 113 23 370 10924 Открит конкурс
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 19-3 бб, здб, чб, 76 38 5 39 7 165 4770 Открит конкурс
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 19-2 бб, ела, см, чб, 253 421 121 287 51 1133 35642 Открит конкурс
21.02.2019
03.05.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19101 дб, здб, 38 164 87 476 33 798 24774 Открит конкурс
14.12.2018
09.04.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19102 бб, бл, здб, цр, чб, 65 373 174 466 0 1078 33545 Открит конкурс
14.12.2018
09.04.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19105 бк, здб, цр, 43 180 96 498 64 881 27373 Открит конкурс
14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19106 бл, здб, цр, 10 43 23 133 0 209 6511 Открит конкурс
14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19201 бк, гбр, дб, цр, 230 569 236 990 0 2025 63286 Открит конкурс
20.03.2019
09.04.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19202 бк, дб, цр, 42 75 23 33 0 173 5378 Открит конкурс
20.03.2019
09.04.2019
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1901 бб, чб, 231 301 31 30 5 598 22108 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1902 бб, бк, 17 195 55 89 3 359 13463 Собствени работници   19.02.2019 19.02.2019
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1903 бб, см, чб, 38 150 31 34 8 261 9592 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1904 бб, 80 140 20 55 5 300 11030 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1905 бк, 76 114 47 500 23 760 33321 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1906 бб, чб, 54 186 38 54 14 346 12725 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1900 бб, бк, дб, чб, 558 96 12 210 100 976 26855 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 447 93 8 170 98 816 22045 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904 бб, см, 848 22 0 38 50 958 23869 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1901 бб, бк, дб, чб, 436 210 33 241 79 999 27125 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1902 бб, дб, чб, 473 48 2 96 85 704 18169 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906 бб, бк, ела, см, 1397 140 23 316 201 2077 55033 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1907 бб, бк, ела, см, 246 52 19 133 86 536 14477 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1908 бб, бк, ела, см, 383 70 5 351 50 859 23804 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1911 бб, ела, см, 654 11 35 34 33 767 19274 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917 бб, бк, ела, 208 306 35 174 35 758 21434 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1912 бб, бк, ела, ива, см, 995 91 70 83 37 1276 32530 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1914 бб, бк, ела, см, 716 48 3 42 16 825 20694 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1918 бб, бк, см, 695 28 2 56 103 884 22253 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1919 бб, бк, см, 594 25 2 99 85 805 20599 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1920 бб, 369 110 15 107 48 649 17123 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1921 бб, бк, 628 27 8 61 86 810 20498 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923 бб, см, 388 78 19 59 55 599 16122 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924 бб, лст, 309 255 15 245 27 851 23942 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926 бб, чб, 722 251 4 71 44 1092 28661 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928 бб, чб, 960 828 53 664 104 2609 72842 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1909 бб, бк, брз, ела, ива, см, трп, 348 243 54 837 69 1551 46555 Открит конкурс
22.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1929 бк, бл, чб, 2 0 0 200 0 202 6551 Открит конкурс
22.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1910 бб, бк, брз, ела, ива, см, 572 120 50 519 111 1372 38710 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913 бб, бк, ела, ива, см, 368 176 39 468 56 1107 32336 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 746 103 6 188 72 1115 30195 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1925 бб, см, 956 171 18 190 150 1485 39980 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927 бб, чб, 710 664 21 199 87 1681 46573 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-4 бб, чб, 921 192 0 108 32 1253 29006 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1922 бб, бк, ела, см, 707 62 10 53 58 890 22933 Собствени работници   01.02.2019 01.02.2019
ДЛС Искър 19101 бб, чб, 189 147 5 102 5 448 13402 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19102 бб, 338 356 6 189 10 899 26932 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19103 бб, чб, 392 324 9 540 26 1291 38306 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19104 бб, чб, 378 363 41 278 15 1075 32083 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 59846 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, бк, см, 103 115 8 49 0 275 6903 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 23220 Открит конкурс
30.11.2018
06.03.2019 06.03.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, бк, ела, здгл, см, 311 173 11 110 0 605 14477 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 43011 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19030с бб, 3 22 4 65 0 94 1851 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19031с бб, бк, здб, цр, 27 200 40 629 0 896 18283 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19032с бб, 18 133 27 390 0 568 11262 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19034с бб, 20 151 30 445 0 646 12825 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19035с бб, 19 139 27 408 0 593 11699 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19036с бб, 18 124 25 365 0 532 10521 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19033с бб, 33 247 50 724 0 1054 20802 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19037с бб, 55 6 0 113 0 174 3504 Договори по чл. 27   16.04.2019 16.04.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19020 бк, 592 20 0 1406 120 2138 59619 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19021 бк, 555 6 0 1221 90 1872 52943 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19022 бк, гбр, 33 3 0 728 10 774 22890 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19024 бб, бк, брз, см, 58 71 1 88 5 223 5663 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19025 бк, 331 0 0 349 0 680 19628 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19026с бб, бк, здгл, 140 108 2 446 5 701 13695 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19027 бб, бк, брз, врб, см, тп, трп, яв, 54 9 0 609 0 672 19515 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19028 бб, бк, брз, см, 62 7 0 600 0 669 19262 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19029 бб, бк, брз, кст, чб, 102 54 0 388 0 544 14445 Открит конкурс
18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1900 бб, чб, 571 219 7 60 86 943 26018 Открит конкурс
21.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1902 бб, здб, чб, 280 246 24 116 141 807 22675 Открит конкурс
21.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1906 бб, бк, ела, трп, 272 67 15 161 42 557 16213 Открит конкурс
21.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1903 бб, бк, здб, трп, 253 33 3 515 0 804 24629 Открит конкурс
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1910 бб, бм, ела, см, 284 250 61 21 12 628 17999 Открит конкурс
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, 24 9 0 137 41 211 6950 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, гбр, дб, 10 0 0 291 6 307 10649 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 5845 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, дб, трп, 271 27 2 146 98 544 16688 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 791 84 0 184 412 1471 43877 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 167 9 0 169 168 513 15902 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 3633 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 25175 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, дб, дри, дрш, цр, чб, 93 231 8 66 113 511 15467 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 8950 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 37734 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 13996 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 43155 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1914с бк, дб, трп, 258 4 0 256 30 548 17432 Открит конкурс
11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1916 бб, бк, гбр, см, 272 118 13 91 199 693 20833 Открит конкурс
29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1917т ак, тп, 14 12 0 106 422 554 10355 Открит конкурс
29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1918 см, 654 132 92 13 236 1127 33139 Открит конкурс
29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1915с бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 105 0 105 3675 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1919с бб, 0 0 0 25 56 81 2499 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1920с бк, гбр, дб, 0 0 0 276 20 296 10240 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1921с гбр, здб, трп, 0 0 0 334 0 334 11690 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1904 бб, бк, бл, дб, здб, здгл, 120 668 77 187 30 1082 34560 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1906 бб, бк, здб, здгл, 114 648 90 139 33 1024 32160 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1907 бб, бк, ела, здб, здгл, чб, 215 1045 91 212 26 1589 50015 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1908 бб, здб, чб, 188 1405 165 335 51 2144 67570 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1909 чб, 243 361 46 142 13 805 24808 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1910 бб, чб, 176 132 3 95 43 449 13725 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1911 бб, бл, гбр, здгл, чб, 243 259 17 122 11 652 20675 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1912 бб, бл, гбр, здб, здгл, лп, чб, 910 1242 82 408 132 2774 86995 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1913 бб, здб, чб, 79 522 101 122 15 839 26180 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1834-С бб, 0 23 0 232 9 264 7911 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1839-С бб, 32 109 1 210 0 352 10528 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1915 бк, 0 0 0 19 0 19 741 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1904С бб, 0 0 0 506 12 518 12938 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1905С бб, бк, чб, 0 0 0 1115 21 1136 28429 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1906С бб, 0 0 0 611 19 630 15731 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1907С бб, 0 0 0 302 12 314 7838 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1908С бб, 0 0 0 213 7 220 5493 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1917С бб, чб, 0 347 26 203 3 579 10052 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1918С бб, 0 0 0 603 20 623 15555 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1919С бб, чб, 0 0 0 455 32 487 12143 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1927С бб, 0 0 0 377 24 401 10001 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1925С бб, 0 0 0 646 24 670 16726 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1920С бб, 0 0 0 395 17 412 10283 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1924С бб, 0 0 0 720 24 744 18576 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1903 бб, бк, 493 408 7 429 124 1461 40707 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1905 бб, бк, здб, 86 43 0 389 9 527 15072 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1906 бб, бк, здб, 9 15 0 397 0 421 12614 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1909 бб, бк, бм, ела, см, 474 53 20 103 34 684 18502 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1917 бк, 1222 16 17 180 83 1518 38475 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1919 бб, бк, см, 671 67 14 140 41 933 18940 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1923 бб, бк, чб, 112 65 0 714 7 898 30200 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1924 бб, бк, бм, ела, см, 1644 122 110 267 145 2288 65229 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1926 бб, бк, бм, ела, см, 697 88 30 291 63 1169 32137 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1930 бл, гбр, здб, 0 0 0 532 0 532 17513 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1935 бк, гбр, дб, 0 0 0 540 0 540 19024 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1938 бб, чб, 166 441 9 90 14 720 18329 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1939 тп, 733 139 43 41 21 977 12726 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1928 бб, бк, гбр, здб, 22 13 0 785 0 820 28553 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1940 бк, см, 1 5 0 207 0 213 7452 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1941 бк, 0 0 0 153 0 153 5379 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1942 бл, здб, 0 0 0 189 0 189 6645 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1903 бб, бк, ела, см, 741 320 74 83 148 1366 38585 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1904-МФ бб, ела, см, 1536 242 44 109 338 2269 57752 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905 бб, бк, ела, см, 1863 330 60 109 441 2803 77637 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1906 бб, ела, см, 995 551 178 129 123 1976 60893 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1907 бб, ела, см, 141 140 44 740 90 1155 38188 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1908-МФ бб, ела, см, 903 108 63 78 172 1324 33611 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1909-МФ бб, см, 735 124 45 109 150 1163 29786 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1910-МФ бб, см, 1531 288 72 221 316 2428 62255 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1916-МФ бб, бк, 277 188 22 75 14 576 16375 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-МФ бб, бк, ела, см, 1159 140 39 80 76 1494 37799 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1919-МФ бб, бк, ела, см, 604 197 156 191 63 1211 37490 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1920 бб, ела, см, 425 279 76 48 27 855 24388 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1901 бб, ела, см, 1006 357 39 97 297 1796 47707 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1902 бб, бм, см, 883 392 104 102 183 1664 48198 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1911 бб, ела, см, 249 58 21 30 75 433 13472 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1912 бб, бк, ела, см, 1062 251 84 395 175 1967 57316 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1913 бб, см, 1316 74 104 240 189 1923 50369 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1914 бб, бк, см, 849 107 56 161 221 1394 36812 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1915 бб, бк, здб, 42 15 1 347 94 499 15698 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1918 бб, ела, см, 256 166 26 92 35 575 16945 Открит конкурс
08.03.2019
26.03.2019 26.03.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1921 бб, 272 144 11 147 58 632 18078 Открит конкурс
23.03.2019
10.04.2019 10.04.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-19 бб, чб, 262 641 64 161 17 1145 31089 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-19 бб, 9 154 251 54 0 468 13043 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1922 бб, 529 216 14 208 93 1060 29978 Открит конкурс
04.04.2019
24.04.2019 24.04.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1923 бб, 234 158 14 365 68 839 24686 Открит конкурс
04.04.2019
24.04.2019 24.04.2019
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1902 бб, бк, ела, см, 782 281 36 459 76 1634 45614 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 2726 198 12 390 52 3378 90120 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1905 бб, бк, чб, 790 231 28 492 10 1551 43266 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1908 бб, чб, 1271 177 17 734 313 2512 68670 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1909 бб, бк, гбр, ела, чб, 734 179 17 202 33 1165 31628 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1901 бб, бм, ела, см, 549 23 38 81 20 711 16066 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1902 бб, ела, см, 183 215 79 94 3 574 13333 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1904 гбр, дб, здб, цр, 0 0 14 563 0 577 15406 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1907 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 275 0 275 7343 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1911 бб, ела, 115 536 47 109 1 808 18826 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1903 ак, бб, брз, дб, здб, цр, 0 212 12 665 0 889 22713 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1906 бб, 5 362 34 282 0 683 16429 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1908 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 298 0 298 7957 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1910 ак, бб, здб, чб, 25 326 34 52 0 437 10373 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1912 бк, гбр, здб, цр, 80 26 1 2640 25 2772 74276 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1913-с ак, бб, бл, здб, чб, 0 125 25 375 0 525 12666 Договори по чл. 27
09.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1919 бб, брз, врб, ела, см, тп, 22 435 117 164 3 741 17614 Открит конкурс
21.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1921 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 366 0 366 9772 Открит конкурс
25.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1922 бл, здб, цр, 0 0 0 275 0 275 7343 Открит конкурс
25.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1914-с бб, бл, гбр, здб, цр, чб, 0 66 13 203 0 282 6804 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1917-с бб, 0 71 16 205 9 301 7231 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1918-с бб, 0 43 11 101 0 155 3717 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1926-с бб, гбр, цр, чб, 0 220 44 651 0 915 22037 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1925 бб, бл, гбр, здб, чб, 11 649 58 132 0 850 20065 Открит конкурс
15.04.2019
03.05.2019 03.05.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1905 бк, чб, 200 25 6 20 55 306 7116 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1906 бб, бк, см, 443 76 7 51 63 640 16141 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1907 бб, бк, 328 157 27 87 149 748 17723 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1908 бб, бк, см, 465 60 8 154 13 700 16379 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1909 бб, бк, ела, 154 121 33 59 50 417 10804 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1910 бб, чб, 49 226 26 42 96 439 10966 Открит конкурс
05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1916 бб, бк, ела, 498 34 4 348 130 1014 24890 Открит конкурс
05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1914 бб, бк, тп, чб, 252 87 9 94 182 624 15278 Открит конкурс
05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1920 бб, см, 326 92 15 50 63 546 13190 Открит конкурс
05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1917 бб, 329 100 8 25 79 541 13024 Открит конкурс
05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1901 ТТР бл, гбр, здб, цр, 49 189 136 828 0 1202 36828 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1902 ТТР бб, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 32 269 11 612 0 924 28547 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1906 бк, гбр, здб, кгбр, трп, цр, 49 112 7 512 0 680 20723 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1911 ТТР бл, цр, 22 148 12 664 0 846 26632 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1912 ТТР бл, гбр, здб, цр, 22 236 20 1117 0 1395 44016 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1907 бл, гбр, здб, цр, 83 274 73 1283 0 1713 52688 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1908 бб, бк, гбр, здб, трп, цр, чб, 97 697 95 878 4 1771 51408 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804Д-19 бб, бк, бл, гбр, дб, едлп, здб, трп, цр, чб, 48 580 73 1726 0 2427 88347 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1913 СР бб, цр, чб, 6 70 42 214 2 334 7800 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg чл.51 б гбр, здб, цр, 0 0 0 3 0 3 96 Договори по чл. 27   26.03.2019
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1902 бб, бк, бл, брз, гбр, дгл, трп, цр, чб, 209 384 51 1424 0 2068 80740 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1903 бб, бк, вб, гбр, здгл, лст, см, 36 475 109 1827 0 2447 94581 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1904 бб, бк, см, 85 358 12 381 0 836 31897 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1905 бк, гбр, трп, 5 22 2 317 0 346 14462 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1804Д-19 бб, бк, гбр, здгл, срлп, трп, 74 193 15 1812 0 2094 86125 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1901 чб, 311 160 1 55 12 539 11666 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1902 чб, 81 28 0 32 3 144 3134 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1903 чб, 9 36 4 10 1 60 1322 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1904 бк, здб, цр, 0 0 0 613 0 613 18880 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1905 ак, 0 39 119 521 0 679 20913 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1901-1 бб, бк, здб, чб, 397 600 15 1313 12 2337 70110 Открит конкурс
20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1902-1 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 46 66 0 1888 7 2007 60210 Открит конкурс
20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1903-1 бб, бл, здб, цр, 0 0 0 1155 0 1155 34650 Открит конкурс
28.03.2019
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1902 бб, бк, ела, трп, 269 28 5 378 55 735 23379 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1903 бб, бк, трп, 363 20 5 361 82 831 26357 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1904 бб, бк, брз, трп, 276 15 1 424 155 871 28083 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1909 бк, трп, 538 58 8 1347 220 2171 72975 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1910 бк, гбр, трп, 936 63 11 1669 216 2895 95453 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1908 бк, 260 23 0 412 53 748 24652 Открит конкурс
12.02.2019
01.03.2019 01.03.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1918 бк, гбр, дб, здб, 61 3 4 559 10 637 22903 Открит конкурс
12.02.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1901 бб, бк, брз, трп, 327 37 3 679 203 1249 40704 Открит конкурс
19.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1919 бк, 440 9 16 545 130 1140 36969 Открит конкурс
19.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1902 дб, здб, цр, 41 59 0 474 0 574 17530 Открит конкурс
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1903 бл, дб, здб, цр, 8 14 0 194 0 216 6440 Открит конкурс
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1904 бб, дб, здб, цр, 14 58 0 282 0 354 11001 Открит конкурс
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1817с бб, бк, дб, здб, чб, 4 46 1 145 3 199 5163 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1901 бб, бм, см, 2252 482 50 371 28 3183 78715 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1902 бб, здб, чб, 46 172 21 61 4 304 8292 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1903 чб, 202 360 22 69 4 657 17221 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1904 бб, кдб, чб, 2 94 55 186 20 357 9530 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1905 дб, кгбр, чб, 1 125 64 32 2 224 6185 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1906 чб, 2 55 21 9 2 89 2434 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1907 бб, кдб, чб, 5 123 25 32 3 188 5178 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1908 бб, здб, здгл, чб, 10 213 52 97 3 375 10485 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1909 бб, бк, 84 92 4 84 6 270 7211 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1910 бб, бк, брз, здгл, ива, см, трп, 254 264 17 426 7 968 26281 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1911 бб, бк, брз, здгл, чб, 207 100 5 228 12 552 14712 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1912 бб, чб, 26 145 9 21 2 203 5437 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1913 бб, бк, 312 254 6 282 18 872 22733 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1914 бб, бк, брз, см, трп, 211 302 14 174 5 706 18735 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1915 бк, 154 4 4 367 29 558 15967 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1916 вгбр, здб, 0 0 0 110 0 110 3406 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1917 бб, 122 15 3 331 38 509 12838 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1919 чб, 0 98 63 25 2 188 5203 Договори по чл. 27
18.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19001с бб, 9 69 14 201 0 293 5616 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19010с бб, бл, здгл, чб, 11 75 15 220 0 321 6013 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19005с бб, 9 70 15 206 0 300 5677 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19007с бб, цр, 4 33 7 99 0 143 2727 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19002с бб, гбр, цр, 12 89 18 265 0 384 7276 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19004с бб, 10 72 14 214 0 310 5827 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19009с бб, 11 79 16 233 0 339 6321 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19003с бб, 6 47 10 138 0 201 3783 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19006с бб, бк, здб, чб, 22 143 27 440 0 632 12140 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19028с бб, бл, цр, 30 224 45 668 0 967 18156 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19027с бб, бл, гбр, 7 52 10 159 0 228 4336 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19024с бб, кдб, цр, 5 41 8 126 0 180 3403 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19026с бб, цр, 6 44 9 132 0 191 3609 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19029с ак, бб, бл, кдб, цр, чб, 6 46 9 145 0 206 3912 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19008с бб, бл, цр, 4 33 7 105 0 149 2896 Договори по чл. 27
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19023с ак, бб, здб, 15 110 22 329 0 476 8940 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19025с бб, бк, 1 11 2 33 0 47 898 Договори по чл. 27
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19031с бб, кдб, цр, 14 109 22 323 0 468 8830 Договори по чл. 27
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19032с бб, здб, цр, 10 72 14 217 0 313 5954 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19033с бб, 3 18 3 53 0 77 1428 Договори по чл. 27
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19034с бб, кдб, 4 29 6 90 0 129 2424 Договори по чл. 27
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1901 бб, бк, ела, см, 678 114 15 152 80 1039 27711 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1902 бб, ела, см, 1070 79 30 138 89 1406 36950 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1903 бб, бк, ела, см, 607 276 83 249 82 1297 35517 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1904 бб, ела, см, 416 186 79 80 33 794 23427 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1905 бб, бк, ела, см, 188 113 30 72 25 428 12763 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1906 бб, бк, 635 331 74 310 83 1433 42946 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1906 дб, цр, чб, 200 351 10 232 19 812 21770 Открит конкурс
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907 бк, 152 0 0 1304 73 1529 46353 Открит конкурс
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908 бк, 298 4 0 1244 115 1661 49593 Открит конкурс
07.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909 бк, дб, цр, 283 0 0 1087 59 1429 42813 Открит конкурс
07.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910 бк, 129 0 0 420 23 572 17078 Открит конкурс
07.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911 бк, 78 3 0 280 11 372 11142 Открит конкурс
07.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 3328 Открит конкурс
07.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1913 бк, дб, цр, 0 0 0 1310 0 1310 40610 Открит конкурс
18.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1915 бк, 638 52 0 2138 159 2987 88883 Открит конкурс
18.03.2019
02.04.2019 02.04.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 22852 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 ак, бб, бк, брз, гбр, ива, кст, 42 79 4 717 4 846 29789 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, см, 98 137 10 581 4 830 27292 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 ак, дб, кст, чб, 4 4 0 738 0 746 29681 Открит конкурс
22.11.2018
22.01.2019 22.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 ак, дб, кст, чб, 129 35 1 670 1 836 31874 Открит конкурс
22.11.2018
22.01.2019 22.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 15760 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 56 71 2 381 56 566 17581 Открит конкурс
10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1902с бб, бк, д, дб, здгл, см, цр, чб, 0 16 5 94 6 121 3384 Договори по чл. 27
10.12.2018
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913 бк, 591 40 0 585 585 1801 54649 Открит конкурс
10.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906с бб, д, цр, чб, 106 51 4 196 38 395 10702 Договори по чл. 27
23.01.2019
07.03.2019 07.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907с бб, д, см, 0 0 12 78 20 110 3062 Договори по чл. 27
23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1917 ак, бб, бк, гбр, дб, здб, тп, цр, чб, 65 22 9 623 33 752 23713 Открит конкурс
23.01.2019
08.02.2019 08.02.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1910с бб, бк, ела, см, 11 12 0 57 13 93 2584 Договори по чл. 27
23.01.2019
17.04.2019 17.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1912с бб, см, 32 13 0 50 47 142 3915 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804Д-19 ак, бб, бк, бл, врб, гбр, дб, едлп, здб, ива, кл, мжд, см, трп, цр, чб, 248 210 85 1906 69 2518 84156 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1902 бк, бл, 12 2 9 674 286 983 33528 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1903 бк, бл, 13 0 20 863 370 1266 43172 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1906 бб, бк, дгл, 174 654 24 349 62 1263 35527 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1915 бк, трп, чб, 98 8 10 435 181 732 24351 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1916 бб, 307 290 3 336 60 996 28191 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1919 бк, трп, 178 8 3 750 107 1046 36660 Открит конкурс
11.04.2019
02.05.2019 02.05.2019
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1906 гбр, дб, цр, 32 44 0 379 0 455 14496 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1907 гбр, дб, здб, цр, 40 28 0 496 0 564 17968 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1908 бб, бл, дб, здб, цр, 1 112 11 396 16 536 15648 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1909 бл, дб, цр, 6 73 0 693 0 772 24692 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1910 бл, дб, здб, цр, 15 23 1 222 0 261 8322 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1911 бл, дб, здб, цр, 9 19 2 422 0 452 14446 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1912-С бб, 39 306 63 792 60 1260 28941 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1913-с бб, 8 62 14 156 20 260 5972 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1914-с бб, 7 56 14 195 18 290 6663 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1915-с бб, 12 93 21 259 25 410 9418 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1916с бб, 13 103 22 163 18 319 7324 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1917с бб, 10 72 16 108 18 224 5142 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1918с бб, 5 40 8 50 17 120 2755 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1919с бб, 7 53 11 75 17 163 3742 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1920с бб, 10 74 0 112 16 212 4866 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1921-С бб, 3 11 3 20 8 45 1032 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1922-С бб, 12 86 18 194 45 355 8153 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1923-С бб, 3 15 3 31 9 61 1400 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1924-С бб, 15 98 20 205 52 390 8955 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1925-С бб, 6 34 7 84 9 140 3214 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1926-С бб, 8 52 11 126 18 215 4937 Договори по чл. 27   20.03.2019 20.03.2019
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1927-С бб, 10 59 13 135 28 245 5625 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1928-С бб, 9 58 13 133 29 242 5557 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1929-С бб, 8 48 11 107 26 200 4592 Договори по чл. 27   20.03.2019 20.03.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1901 бб, бк, ела, 2173 145 11 587 318 3234 98860 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1902 бб, бк, здб, чб, 227 18 2 190 102 539 16700 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1903 бб, бк, 184 11 1 65 77 338 9561 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1904 бб, 90 262 70 83 5 510 15231 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1905 бб, чб, 40 165 31 91 9 336 10118 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1906 бб, бк, ел, см, 1084 99 10 515 174 1882 56432 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1910 бб, бк, 946 14 11 142 166 1279 38471 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1919 бб, бк, ела, ива, 255 77 17 84 5 438 11282 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1911 бб, бк, ела, 489 59 4 205 34 791 21230 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1918 бб, бк, ела, 365 12 2 140 18 537 13788 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1912 бб, бк, брз, здб, здгл, чб, 77 208 66 438 34 823 23354 Открит конкурс
04.02.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1913 бб, бк, ела, чб, 678 86 11 302 74 1151 31600 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1914 бб, бк, брз, врб, ела, см, трп, 231 425 50 987 119 1812 53977 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1915 бб, см, 187 37 5 34 25 288 7759 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1916 бб, 231 14 2 40 31 318 7809 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1917 бб, 784 63 2 84 24 957 23462 Открит конкурс
04.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1921-С бб, 197 51 5 62 15 330 8533 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1922-С бб, 194 64 5 66 14 343 8882 Договори по чл. 27
06.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1920-С бб, 171 54 4 29 3 261 6700 Договори по чл. 27
11.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1923-С бб, 120 63 1 59 13 256 6676 Договори по чл. 27
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1924-С бб, 218 29 0 61 15 323 8304 Договори по чл. 27
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1925-С бб, бк, 177 40 0 111 18 346 9159 Договори по чл. 27
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1901 бк, дб, срлп, 4 36 26 1032 10 1108 36517 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, бл, дб, чб, 27 157 70 949 142 1345 42643 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, дб, чб, 152 388 22 266 7 835 23519 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1905МТ бб, 71 334 10 112 10 537 14436 Открит конкурс
14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1907МТ бб, бк, дб, трп, чб, 149 8 7 165 33 362 10936 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1908 ак, бб, дб, кгбр, чб, 167 411 46 189 0 813 24442 Открит конкурс
01.02.2019
19.02.2019 19.02.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1901 бб, чб, 70 207 15 118 17 427 9862 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1902 бб, бк, чб, 100 184 1 69 13 367 8208 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1903 бб, ела, см, 1780 53 11 54 216 2114 44718 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1904 бб, ела, см, 199 14 3 14 32 262 5543 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1905 см, 354 10 2 10 35 411 8645 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1906 бб, ела, см, 305 8 1 14 34 362 7634 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1907 бб, бм, ела, см, 839 20 3 60 181 1103 23218 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1908 бб, бк, бм, ела, см, 1908 44 6 52 111 2121 45069 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1909 бб, бк, ела, см, 318 10 2 40 86 456 9617 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1910 бк, ела, см, яв, 321 8 1 66 139 535 11458 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1911 бк, ела, см, 400 10 3 102 125 640 13683 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1912 бб, 176 178 0 60 16 430 9400 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1913 бб, бк, 69 37 7 90 14 217 5032 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1914 бб, цр, чб, 69 78 7 31 5 190 4200 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1915 бб, бк, цр, чб, 39 106 8 82 8 243 5576 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1916 бб, бк, лст, тп, цр, чб, 71 153 11 165 8 408 9412 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1917 бб, 1290 26 0 89 206 1611 34182 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1927-с бб, 5 14 1 10 3 33 753 Договори по чл. 27
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1920-с бб, 32 13 1 93 34 173 3937 Договори по чл. 27
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1924-с бб, 35 36 0 79 27 177 4067 Договори по чл. 27
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1925-с бб, 7 69 7 58 6 147 3436 Договори по чл. 27
08.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1921-с бб, чб, 21 22 1 107 31 182 4179 Договори по чл. 27
13.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1922-с бб, 22 63 0 50 11 146 3374 Договори по чл. 27
13.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1923-с бб, 27 14 0 46 20 107 2428 Договори по чл. 27
13.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1929 бб, дб, цр, чб, 76 182 13 206 5 482 11447 Открит конкурс
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1930 бк, 72 13 2 249 0 336 8123 Открит конкурс
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1931 бк, 140 15 3 200 27 385 8950 Открит конкурс
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1932 бк, ела, см, 138 3 0 39 39 219 4751 Открит конкурс
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1501Д-19 бб, бк, здгл, см, трп, 929 477 69 1174 300 2949 66019 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1918-с бб, 0 11 0 51 4 66 1594 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1928-с бб, см, 53 2 0 5 34 94 1949 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1904 чб, 766 314 31 176 35 1322 36422 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1909 бк, здб, 10 9 0 344 0 363 13260 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1901 бб, бк, ела, 316 170 23 149 16 674 19596 Открит конкурс
28.03.2019
25.04.2019 25.04.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1902 бб, бк, ела, 324 82 17 252 23 698 21159 Открит конкурс
28.03.2019
25.04.2019 25.04.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1903 бб, бк, ела, 490 47 13 58 33 641 17805 Открит конкурс
28.03.2019
25.04.2019 25.04.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1908 бб, бк, ела, см, 675 65 6 67 37 850 23258 Открит конкурс
28.03.2019
25.04.2019 25.04.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1906 бб, бк, 124 8 1 336 16 485 16446 Открит конкурс
28.03.2019
25.04.2019 25.04.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, дб, яв, 235 7 24 1476 45 1787 59897 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 9118 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 9553 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 17044 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1905 тп, 532 60 39 74 4 709 11098 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1909 бк, 240 0 22 299 22 583 17606 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1911 бк, 257 14 25 550 24 870 27224 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1912 бк, здб, чб, яв, 116 9 4 407 10 546 17767 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1915 бк, 182 9 0 669 15 875 28185 Открит конкурс
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1923-193 бк, дб, 0 0 0 558 36 594 20466 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1924-193 бб, бк, дб, 19 12 0 853 53 937 32050 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 49160 Открит конкурс
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1908 бб, бк, ива, см, 637 54 55 741 49 1536 46606 Открит конкурс
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1910 бк, 122 6 11 220 19 378 11902 Открит конкурс
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1913 бк, см, 332 25 29 1016 18 1420 46173 Открит конкурс
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1914 бк, 193 9 8 619 23 852 27836 Открит конкурс
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1916 бб, бк, ела, здгл, ива, см, трп, чб, 82 117 12 138 29 378 10635 Открит конкурс
28.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1927 бб, бк, трп, 187 31 2 77 5 302 8372 Открит конкурс
28.02.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1937 бб, 628 47 3 71 4 753 19536 Открит конкурс
28.02.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1939 бл, чб, 60 127 6 120 7 320 8934 Договори по чл. 27
10.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 16501 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 0 0 710 0 710 22010 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19103-1 ак, чб, 31 67 15 19 0 132 3699 Открит конкурс
27.11.2018
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 7977 Открит конкурс
27.11.2018
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Сливница 19111 бб, брз, чб, 259 741 55 458 0 1513 43626 Открит конкурс
27.03.2019
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Сливница 19113 гбр, дб, цр, 3 13 1 574 0 591 18280 Открит конкурс
27.03.2019
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Сливница 19114 дб, цр, 1 6 0 145 0 152 4697 Открит конкурс
27.03.2019
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Сливница 19115 гбр, дб, здб, кл, 1 7 1 131 0 140 4077 Открит конкурс
27.03.2019
12.04.2019 12.04.2019
ДГС Сливница 19110 ак, бб, бврб, брз, гбр, здб, кгбр, кдб, мжд, срсм, тп, цр, чб, 185 792 73 623 84 1757 65664 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19103 гбр, дб, здб, цр, 6 16 4 931 0 957 28626 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19104 бк, гбр, дб, здб, 6 15 3 1143 0 1167 34929 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19105 ак, 0 0 0 865 0 865 25950 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19106 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 999 0 1012 30336 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19107 бк, гбр, 6 47 7 928 0 988 29491 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19108 бл, гбр, здб, цр, 0 2 2 136 0 140 4194 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19109 бб, дб, здб, цр, чб, 30 30 4 539 1 604 17759 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19110 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 3240 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19111 бк, гбр, дб, здб, шс, 5 3 1 418 0 427 12763 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19112 бк, гбр, дб, здб, цр, 7 9 2 390 0 408 12164 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19113 бб, бк, брз, 759 626 82 189 22 1678 42265 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18904с бб, 58 6 2 35 13 114 2734 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18905с бб, 32 12 2 16 3 65 1561 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18906с бб, 6 102 17 180 54 359 8963 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19220с бб, 0 0 0 38 20 58 1450 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19221с бб, 0 13 0 45 20 78 1950 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19225с бб, 0 18 3 30 9 60 1500 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1901 бб, чб, 315 302 11 51 77 756 19269 Открит конкурс
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1902 бк, 32 4 3 376 20 435 11663 Открит конкурс
19.12.2018
04.01.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1903 чб, 30 205 50 65 0 350 9162 Открит конкурс
19.12.2018
04.01.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1904 бб, вб, 87 290 59 148 33 617 16068 Открит конкурс
19.12.2018
04.01.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1905 бб, 10 165 40 90 5 310 8142 Открит конкурс
19.12.2018
04.01.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1906 бб, чб, 5 135 35 55 5 235 6161 Открит конкурс
19.12.2018
04.01.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1907 бб, 0 45 10 25 0 80 2103 Открит конкурс
19.12.2018
04.01.2019
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1919 чб, 405 164 0 43 66 678 17145 Открит конкурс
12.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1901 бк, гбр, здб, кл, цр, 0 0 0 1020 0 1020 32640 Открит конкурс
19.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1903С бб, 8 6 0 129 0 143 3861 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1904С бб, 1 4 0 459 23 487 13149 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1905С бб, 0 3 0 350 19 372 10044 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1906С бб, 1 2 0 360 31 394 10638 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1907С бб, 0 2 0 220 17 239 6453 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1908С бб, 1 1 0 237 30 269 7263 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1911С бб, 1 233 1 779 80 1094 29538 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1912С бб, 5 4 0 1323 134 1466 39582 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1913С бб, 0 2 0 688 76 766 20682 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1916С бб, 0 1 0 442 35 478 12906 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1917С бб, 0 3 0 737 72 812 21924 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1918С бб, 0 4 0 1386 160 1550 41850 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1919С бб, 0 6 0 718 83 807 21789 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 51б бб, чб, 32 0 0 0 4 37 991 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1915С бб, 0 161 1 928 54 1144 30888 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1904мф бк, гбр, здб, цр, 0 0 1 876 0 877 34203 Открит конкурс
07.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1804Д-19 бк, бл, гбр, кгбр, цр, 0 0 14 1261 0 1275 49725 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1901с бб, 81 68 1 36 0 186 5580 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1902с бб, 94 81 2 46 0 223 6690 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1903с бб, 88 47 1 48 0 184 5520 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1911 бб, бк, дб, 24 182 38 688 10 942 29094 Открит конкурс
11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1926-С бб, 1 14 4 1 1 21 486 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1931-С бб, 7 38 5 3 2 55 1326 Договори по чл. 27
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1903 бк, здб, трп, 0 0 3 504 0 507 17724 Открит конкурс
18.04.2019
09.05.2019 09.05.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1919 бб, бк, здб, трп, 39 11 0 807 17 874 30872 Открит конкурс
18.04.2019
09.05.2019 09.05.2019