1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2018 - 220 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Разлог ОГТ-1801 бб, чб, 146 247 68 403 47 911 23286 Открит конкурс
29.12.2017
23.01.2018
Община Разлог ОГТ-1802 бб, 153 88 12 106 8 367 9178 Открит конкурс
29.12.2017
23.01.2018
Община Разлог ОГТ-1803 бб, 36 35 24 50 3 148 3816 Открит конкурс
29.12.2017
23.01.2018
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18101 бб, бл, дгл, здб, цр, 25 48 3 449 4 529 13778 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18103 бк, бл, здб, цр, 48 26 0 395 19 488 12855 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18104 гбр, здб, цр, 21 128 8 500 25 682 17947 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1800 бб, бк, 975 48 2 121 68 1214 27973 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1801 бб, бк, чб, 584 95 9 101 30 819 19192 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1802 бб, бк, ела, см, чб, 842 35 11 131 49 1068 24998 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 701 36 2 117 29 885 20541 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1804 бб, бк, ела, ива, см, трп, 590 179 17 457 97 1340 33700 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812 бб, бк, ела, ива, см, тп, 230 160 43 462 43 938 24788 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1820 бб, бк, ела, см, 772 147 35 173 29 1156 27438 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1821 бб, бк, ела, см, 1554 379 32 216 85 2266 52987 Открит конкурс
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1-Д3 бб, бк, гбр, здб, см, чб, 319 425 26 191 0 961 21110 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1801 гбр, здб, цр, 0 0 0 891 0 891 22275 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1802 здб, цр, 0 0 0 320 0 320 8000 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1803 бл, здб, цр, 0 0 0 682 0 682 17050 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1804 бл, цр, 0 0 0 333 0 333 8325 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1806 чб, 15 7 0 142 213 377 8736 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Искър 1807 бб, чб, 131 137 3 27 49 347 7976 Открит конкурс
06.12.2017
Прекратена
21.12.2017 21.12.2017
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18007 бб, бк, см, трп, 573 837 73 580 15 2078 45492 Открит конкурс
05.12.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1800 ак, бб, здб, чб, 353 351 84 182 108 1078 27817 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 бб, чб, 244 343 46 90 0 723 18873 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 332 100 14 150 31 627 16187 Открит конкурс
20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1810 бб, ела, см, 1150 149 35 151 367 1852 47392 Открит конкурс
16.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1804 бб, бл, здб, чб, 252 842 53 148 21 1316 41078 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1805 бб, бк, елст, здгл, чб, 407 747 55 289 26 1524 48141 Собствени работници
29.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1809 бб, здб, чб, 103 626 86 81 10 906 28040 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1813 бк, бл, чб, 327 219 14 161 31 752 23730 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1814 чб, 367 272 5 65 14 723 22555 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1806 бб, бк, здб, чб, 203 440 41 347 29 1060 34062 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1807 бб, бк, здб, здгл, чб, 584 908 40 344 33 1909 60185 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1811 бб, бк, бл, гбр, здгл, трп, чб, 561 1017 151 434 39 2202 68975 Открит конкурс
29.11.2017
18.12.2017 18.12.2017
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1815 гбр, здб, 0 0 0 134 0 134 5226 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1808 бб, бк, см, 191 65 4 167 19 446 11260 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1811 бк, 322 6 4 70 26 428 10524 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1818 бк, тп, 125 3 9 22 13 172 2143 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1820 бб, 1027 130 10 362 112 1641 38515 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1827 бб, бк, ела, см, 924 190 27 397 89 1627 38706 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1828 бб, бк, ела, см, 948 94 23 199 63 1327 31175 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1837 тп, 785 58 47 37 24 951 11840 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1806 МФ бб, бк, ела, см, 535 167 44 234 107 1087 29068 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1807 МФ бб, бк, ела, см, 1019 279 61 358 198 1915 50884 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 639 220 70 227 69 1225 32645 Открит конкурс
17.11.2017
05.12.2017 05.12.2017
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 569 439 93 196 48 1345 36239 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1810 МФ бб, ела, см, 1015 105 70 120 79 1389 35680 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1811 МФ бб, бк, см, 960 158 59 116 94 1387 35820 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1812 бб, бк, ела, см, 993 747 177 369 225 2511 67585 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1815 МФ бб, бк, бм, см, 595 238 28 116 148 1125 29741 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1816 МФ бб, см, 341 126 27 70 56 620 16334 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1817 МФ бб, 1024 42 2 30 100 1198 30124 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1818 МФ бб, 433 120 11 59 8 631 16479 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1820 МФ бб, 354 343 34 33 60 824 21973 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1821 мф бб, бк, ела, см, 337 136 33 162 125 793 21242 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1822 мф бб, ела, см, 564 459 79 84 102 1288 34351 Открит конкурс
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-2018 бб, бк, здб, здгл, чб, 410 1095 302 763 0 2570 69485 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-2018 бб, чб, 245 334 47 113 4 743 19458 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1806 бб, бк, чб, 996 267 41 331 72 1707 46590 Открит конкурс
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1807 бб, бк, чб, 909 248 31 327 79 1594 43600 Открит конкурс
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1801 бб, ела, см, 503 26 39 63 20 651 14200 Открит конкурс
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1802 бб, ела, см, 470 18 34 48 20 590 14232 Открит конкурс
01.12.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1804 бб, ела, сдгл, см, 418 80 45 185 12 740 16484 Открит конкурс
01.12.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1810 бл, здб, цр, 0 0 0 259 0 259 6682 Открит конкурс
01.12.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 647 12 6 152 13 830 19957 Открит конкурс
01.12.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1812-с бб, 16 127 43 387 0 573 13218 Пряко договаряне
02.01.2018
02.01.2018 02.01.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1811-с бб, 12 260 88 814 0 1174 27102 Пряко договаряне   22.12.2017 22.12.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1805 бк, чб, 361 110 6 153 16 646 14084 Открит конкурс
10.11.2017
09.01.2018 09.01.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1806 бб, см, 333 259 25 58 131 806 17390 Открит конкурс
10.11.2017
09.01.2018 09.01.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1811 бк, чб, 327 31 2 17 137 514 10838 Открит конкурс
10.11.2017
09.01.2018 09.01.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1807 бб, бк, см, 236 104 12 40 89 481 10604 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1808 бб, бк, см, 1067 144 12 76 128 1427 30246 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, 1251 189 18 119 273 1850 39788 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1812 бб, ела, см, 338 231 19 48 140 776 16669 Открит конкурс
10.11.2017
09.01.2018 09.01.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, чб, 0 0 1 0 0 1 25 Открит конкурс
10.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804 бб, бк, см, 54 157 11 320 0 542 14882 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1802 бк, гбр, 164 116 9 1059 0 1348 41691 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1803 бб, бк, гбр, чб, 208 649 85 919 4 1865 53407 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1806 ТТР бк, гбр, дб, цр, 217 702 1 3150 0 4070 124599 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1807 гбр, дб, цр, 19 115 6 600 0 740 22864 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1810 ТТР бк, гбр, дб, цр, 110 206 3 890 0 1209 36830 Открит конкурс
05.12.2017
29.12.2017 29.12.2017
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1802 бб, бк, бл, цр, чб, 62 84 4 639 0 789 29153 Открит конкурс
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1803 бб, дгл, см, чб, 1 494 49 1426 0 1970 74601 Открит конкурс
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, см, трп, 11 33 1 297 16 358 11601 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1804 бб, бк, брз, трп, 503 142 1 356 18 1020 29955 Открит конкурс
24.11.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1807 бк, трп, 219 42 0 610 226 1097 34072 Открит конкурс
24.11.2017
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1808 бк, трп, 201 28 0 324 120 673 21744 Открит конкурс
24.11.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1810 бб, бк, 217 53 1 190 115 576 17699 Открит конкурс
24.11.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1811 бб, бк, 234 68 0 553 203 1058 34570 Открит конкурс
24.11.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1820 бб, бк, брз, 188 48 0 1045 370 1651 52542 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1823 бб, бк, брз, см, 33 4 0 376 63 476 15862 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1824 здб, чб, 0 11 1 102 10 124 3433 Открит конкурс
24.11.2017
Прекратена
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1801 бб, бк, бм, брз, врб, ела, см, 760 318 34 344 71 1527 44302 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 146 51 4 275 55 531 16710 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1809 бк, 333 18 0 110 68 529 15802 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1812 бк, 350 62 0 461 200 1073 34193 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1813 бб, бк, брз, врб, см, 61 196 5 600 90 952 31110 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1815 бк, гбр, здб, 1 2 0 1060 28 1091 40088 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1818 бк, дб, 3 1 0 1346 0 1350 49914 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1819 бк, 0 0 0 1000 105 1105 39940 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1821 гбр, дб, 2 2 0 501 0 505 18649 Открит конкурс
02.01.2018
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1732 бб, чб, 23 17 17 63 0 120 3178 Договаряне с покана   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1801 тп, 76 10 3 1 1 91 1006 Открит конкурс
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1802 тп, 88 9 4 5 2 108 1213 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1803 бк, врб, дб, здб, трп, 360 10 7 673 219 1269 34273 Открит конкурс
24.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, дб, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 26346 Открит конкурс
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 бк, 0 0 0 124 21 145 4245 Открит конкурс
23.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1726-1 бб, 141 187 27 193 40 588 13779 Открит конкурс
23.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1771 чб, 0 25 601 760 39 1425 39630 Договаряне
16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1757 бб, чб, 0 51 467 486 15 1019 28304 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1761 бб, чб, 0 16 125 171 9 321 8895 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1763 бб, чб, 12 70 79 63 15 239 6344 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1765 бб, чб, 7 196 238 196 29 666 17878 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1769 бб, чб, 0 16 123 146 12 297 8208 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1770 бб, чб, 0 0 187 211 10 408 11374 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1772 чб, 0 10 247 390 8 655 18270 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1779 бб, чб, 41 536 760 570 70 1977 53187 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18002с бб, 10 24 1 233 0 268 4604 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18003с бб, 5 40 8 116 0 169 2976 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18005с бб, 52 81 3 1448 0 1584 28117 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18006с бб, 0 0 0 132 0 132 2299 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18007с бб, 3 26 6 77 0 112 2023 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1804 бб, бк, см, 219 278 87 144 28 756 19009 Открит конкурс
28.11.2017
30.01.2018 30.01.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1803 бб, здб, чб, 44 220 53 200 25 542 14158 Открит конкурс
28.11.2017
11.01.2018 11.01.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1806 бб, бк, ела, см, 294 197 40 151 52 734 18167 Открит конкурс
28.11.2017
11.01.2018 11.01.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1805 бб, см, 341 139 46 144 17 687 16806 Открит конкурс
28.11.2017
11.01.2018 11.01.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805 бк, 128 0 0 699 46 873 22949 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806 бк, 35 0 0 646 6 687 18544 Открит конкурс
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808 бк, 69 0 4 311 28 412 10738 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1809 бк, чб, 139 17 1 1421 57 1635 43479 Открит конкурс
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811 бк, 51 0 0 462 16 529 14100 Открит конкурс
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1800 бк, брз, ива, яв, 72 10 4 356 2 444 10928 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1803 бб, бк, вгбр, здб, здгл, ива, кст, чб, 195 274 5 278 1 753 17880 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1804 бк, здб, кст, чб, 55 40 3 527 2 627 15478 Открит конкурс
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1803 бк, бл, здб, цр, 5 22 1 760 0 788 24362 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1805 ак, бб, бл, дб, здб, лп, цр, чб, 9 86 46 816 0 957 29122 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1808 бб, бк, брз, см, 838 351 51 725 77 2042 53814 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1809 ак, бл, цр, 0 0 0 996 0 996 30876 Открит конкурс
14.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1813 бк, гбр, дб, здб, цр, 143 48 11 728 97 1027 30759 Открит конкурс
14.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1811 бк, 7 2 0 393 98 500 12894 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1801 чб, 115 484 15 564 90 1268 38622 Открит конкурс
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1802 чб, 70 327 8 400 64 869 23393 Открит конкурс
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1803 бк, гбр, дб, здб, кл, 94 26 0 919 72 1111 36364 Открит конкурс
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1804 бк, гбр, дб, здб, кл, тп, трп, 87 10 0 1454 75 1626 53858 Открит конкурс
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1805 бл, дб, здб, цр, 26 15 0 221 38 300 10049 Открит конкурс
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1806C бб, 17 132 44 624 57 874 22608 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1807C бб, 11 59 20 272 35 397 10258 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1808C бб, 12 110 37 523 40 722 18688 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1809C бб, 6 46 15 219 27 313 8106 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1810 C акдр, бб, здб, цр, 8 51 18 255 24 356 9300 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1801 бб, чб, 91 193 54 146 34 518 13352 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1802 бб, бк, ела, чб, 2163 37 9 1004 495 3708 89693 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1803 бб, бк, брз, здб, здгл, чб, 77 208 66 465 34 850 22166 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 389 232 65 185 15 886 22338 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1805 бб, бк, чб, 225 207 55 197 33 717 18281 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1806 бб, бк, ел, ела, см, 207 249 58 299 15 828 21371 Открит конкурс
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 3 бк, гбр, дб, 19 7 0 258 21 305 9023 Открит конкурс
09.01.2018
26.01.2018 26.01.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1801 бб, бк, брз, врб, ела, ива, см, 1308 189 42 932 127 2598 74554 Открит конкурс
20.11.2017
06.12.2017 06.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1801-с бб, 166 42 3 223 65 499 11111 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1802-с бб, 243 92 0 217 64 616 13523 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1803-с бб, 226 207 4 356 30 823 18461 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1804-с бб, 17 148 0 250 8 423 9981 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1805-с бб, 115 54 1 212 35 417 9394 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1806-с бб, 40 132 2 185 4 363 8375 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1818-с бб, 53 194 2 189 10 448 10542 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1820-с бб, 78 110 0 217 61 466 10801 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1822-с бб, 14 27 1 217 5 264 6322 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1823-с бб, 57 29 1 108 22 217 4915 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1824-с бб, 81 76 6 256 51 470 10767 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1825-с бб, 85 231 6 388 20 730 16664 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1827-с бб, 44 63 2 216 52 377 8822 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1828-с бб, 15 28 6 60 9 118 2724 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1819-с бб, 68 208 2 265 30 573 13469 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1821-с бб, 52 109 1 191 15 368 8674 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1806 бб, бк, врб, здб, см, трп, 372 77 7 265 51 772 21942 Открит конкурс
18.12.2017
04.01.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1808 бк, 15 5 0 1000 13 1033 35885 Открит конкурс
18.12.2017
04.01.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1810 бб, бк, чб, 896 586 10 159 218 1869 47493 Открит конкурс
18.12.2017
04.01.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1811 бб, 185 435 12 84 26 742 19010 Открит конкурс
18.12.2017
04.01.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1802 тп, 577 54 8 2 18 659 7300 Открит конкурс
18.12.2017
04.01.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1802 чб, 123 769 258 108 27 1285 33458 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1804 бк, дб, здб, 34 1 0 1120 10 1165 39274 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1806 бк, дб, здб, 0 0 0 944 5 949 33175 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1809 бк, 31 2 0 200 4 237 7783 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1810 бк, чб, 417 9 26 460 52 964 26893 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1813 бк, яв, 339 8 20 673 51 1091 33894 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1816 бк, 66 2 0 170 9 247 7308 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1817 бк, гбр, дб, здб, ива, трп, 139 2 6 507 41 695 22718 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1823 дб, здб, 2 10 6 850 50 918 30704 Открит конкурс
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1642-193 бк, бл, дб, 0 0 0 260 0 260 9880 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1762-193 бк, вгбр, дб, 3 0 0 353 0 356 13863 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18107 чб, 185 49 10 144 0 388 9713 Открит конкурс
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18202 бк, гбр, здб, 0 0 0 259 0 259 7511 Открит конкурс
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18203 бк, бл, дб, здб, цр, 11 8 1 195 0 215 6150 Открит конкурс
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18204 бк, гбр, дб, здб, трп, 2 6 1 577 0 586 16974 Открит конкурс
16.01.2018
08.01.2018 08.01.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18205 бк, гбр, дб, здб, трп, цр, 3 13 3 502 0 521 15075 Открит конкурс
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18206 врб, тп, 314 66 28 50 4 462 10030 Открит конкурс
16.01.2018
08.01.2018 08.01.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171266.с бб, 3 49 9 113 20 194 4844 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18210с бб, 7 125 21 263 20 436 10886 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18211с бб, 2 31 6 68 2 109 2721 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18212с бб, 5 20 5 64 5 99 2465 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18213с бб, 9 160 27 348 17 561 14007 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1801 бб, чб, 304 120 8 91 75 598 15235 Открит конкурс
22.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1806 бб, здгл, чб, 158 226 7 68 0 459 11747 Открит конкурс
22.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1808 тп, 90 15 3 10 7 125 1413 Открит конкурс
22.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1809 бб, чб, 241 87 0 50 20 398 10088 Открит конкурс
22.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1801С бб, 1 16 2 1139 0 1158 24318 Пряко договаряне   09.01.2018 09.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1807С бб, 0 1 0 102 0 103 2163 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1808С бб, 0 2 0 165 0 167 3507 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1809С бб, 0 22 2 480 0 504 10542 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1810С бб, 0 2 0 312 0 314 6594 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1811С бб, 2 31 2 1401 0 1436 30156 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1816С бб, 0 5 0 367 0 372 7812 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1817С бб, 0 6 1 341 0 348 7308 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1820С бб, 0 4 1 139 0 144 3888 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1821С бб, 0 2 0 81 0 83 2241 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1822С бб, 0 7 1 270 0 278 73116 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1823С бб, 0 3 0 210 0 213 5751 Пряко договаряне   12.01.2018 12.01.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1811 бб, бк, дб, здб, 12 293 86 398 6 795 25424 Открит конкурс
05.12.2017
07.02.2018 07.02.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1813 бб, ела, см, 386 308 46 93 14 847 21147 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1818 бб, бк, ела, здб, см, трп, 404 230 45 1144 114 1937 52483 Открит конкурс
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА