1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2019 - 956 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ 1 бб, чб, 26 18 5 324 0 373 11600 Открит конкурс
19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ-1901 бб, 20 81 58 81 3 243 7064 Открит конкурс
14.05.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ1902С бб, 0 0 0 148 0 148 4440 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
Община Кочериново 1903 бк, гбр, дб, 19 7 0 209 21 256 7603 Открит конкурс
23.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
Община Разлог ОГТ 19/1 бб, бк, ела, см, 117 105 12 113 23 370 10924 Открит конкурс
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 19-3 бб, здб, чб, 76 38 5 39 7 165 4770 Открит конкурс
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 19-2 бб, ела, см, чб, 253 421 121 287 51 1133 35642 Открит конкурс
21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 19-1 бб, бк, ела, сдгл, см, 117 105 12 113 23 370 10924 Открит конкурс
12.09.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог 1902-ОС бб, чб, 6 9 0 385 0 400 10185 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19101 дб, здб, 38 164 87 476 33 798 24774 Открит конкурс
14.12.2018
09.04.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19102 бб, бл, здб, цр, чб, 65 373 174 466 0 1078 33545 Открит конкурс
14.12.2018
09.04.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19105 бк, дб, здб, цр, 43 223 96 528 74 964 29940 Открит конкурс
14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19106 бл, здб, цр, 10 43 23 133 0 209 6511 Открит конкурс
14.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19201 бк, гбр, дб, цр, 230 569 236 990 0 2025 63286 Открит конкурс
20.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19202 бк, дб, цр, 42 75 23 33 0 173 5378 Открит конкурс
20.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19304 ак, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 524 0 524 15353 Открит конкурс
13.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19305 бк, 263 75 47 310 104 799 24605 Открит конкурс
13.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19303п бб, см, 27 255 101 939 0 1322 40982 Договори по чл. 27
25.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18604п2 бк, 0 0 0 502 0 502 15060 Договори по чл. 27
16.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19403п бб, дри, см, 0 46 16 145 0 207 6003 Договори по чл. 27
03.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1901 бб, чб, 231 301 31 30 5 598 22108 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1902 бб, бк, 17 195 55 89 3 359 13463 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1903 бб, см, чб, 38 150 31 34 8 261 9592 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1904 бб, 80 140 20 55 5 300 11030 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1905 бк, 76 114 47 500 23 760 33321 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1906 бб, чб, 54 186 38 54 14 346 12725 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1907 бб, бк, чб, 110 370 67 118 40 705 26362 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1908 бб, чб, 42 120 20 34 6 222 8192 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1909 бб, 28 193 66 130 7 424 15472 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1910 бб, бк, 18 128 49 97 9 301 11473 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1911 бб, бк, трп, 65 130 21 91 7 314 12141 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1912 бб, бк, 88 159 23 77 0 347 12894 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1913 бб, см, 224 360 52 160 11 807 29659 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1914 бк, трп, 1 29 17 38 1 86 3854 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1915 бб, бк, 12 7 5 21 4 49 1955 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1916 бк, 20 30 12 130 8 200 8743 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1917 бк, 6 10 4 40 4 64 2764 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1918 дб, чб, 10 50 9 182 21 272 11529 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1919 бб, чб, 40 45 1 9 2 97 3591 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1920с бб, дрш, см, чб, 68 117 22 29 6 242 8920 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1921 дрш, 30 238 148 320 27 763 33593 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1922 дрш, 0 0 0 175 25 200 8805 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1923 бб, дб, чб, 240 48 9 60 4 361 13414 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1924 дб, дрш, 6 11 9 81 6 113 4991 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1925 бк, дрш, 6 15 7 76 8 112 4931 Собствени работници   27.08.2019
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1926 бб, 30 6 1 6 1 44 1628 Собствени работници   27.08.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1900 бб, бк, дб, чб, 558 96 12 210 100 976 26855 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 447 93 8 170 98 816 22045 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904 бб, см, 848 22 0 38 50 958 23869 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1901 бб, бк, дб, чб, 436 210 33 241 79 999 27125 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1902 бб, дб, чб, 473 48 2 96 85 704 18169 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906 бб, бк, ела, см, 1397 140 23 316 201 2077 55033 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1907 бб, бк, ела, см, 246 52 19 133 86 536 14477 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1908 бб, бк, ела, см, 383 70 5 351 50 859 23804 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1911 бб, ела, см, 654 11 35 34 33 767 19274 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917 бб, бк, ела, 208 306 35 174 35 758 21434 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1912 бб, бк, ела, ива, см, 995 91 70 83 37 1276 32530 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1914 бб, бк, ела, см, 716 48 3 42 16 825 20694 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1918 бб, бк, см, 695 28 2 56 103 884 22253 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1919 бб, бк, см, 594 25 2 99 85 805 20599 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1920 бб, 369 110 15 107 48 649 17123 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1921 бб, бк, 628 27 8 61 86 810 20498 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923 бб, см, 388 78 19 59 55 599 16122 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924 бб, лст, 309 255 15 245 27 851 23942 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926 бб, чб, 722 251 4 71 44 1092 28661 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928 бб, чб, 960 828 53 664 104 2609 72842 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1909 бб, бк, брз, ела, ива, см, трп, 348 243 54 837 69 1551 46555 Открит конкурс
22.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1929 бк, бл, чб, 2 0 0 200 0 202 6551 Открит конкурс
22.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1910 бб, бк, брз, ела, ива, см, 572 120 50 519 111 1372 38710 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913 бб, бк, ела, ива, см, 368 176 39 468 56 1107 32336 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 746 103 6 188 72 1115 30195 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1925 бб, см, 956 171 18 190 150 1485 39980 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927 бб, чб, 710 664 21 199 87 1681 46573 Открит конкурс
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1930 бб, бк, чб, 91 283 39 114 81 608 17340 Договори по чл. 27
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1934 бб, бк, 239 38 1 51 79 408 10783 Договори по чл. 27
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1931 бб, бк, дб, елст, 190 59 6 258 168 681 19245 Договори по чл. 27
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1932 бб, 370 39 1 80 89 579 15271 Договори по чл. 27
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1933 бб, 355 50 3 110 160 678 18069 Договори по чл. 27
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1935 бб, бк, ела, см, 333 46 17 410 105 911 25989 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1936 бб, бм, ела, 449 108 10 714 108 1389 40227 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1937 бб, ела, см, 249 57 32 329 94 761 21764 Открит конкурс
21.06.2019
09.07.2019 09.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1938 бб, 70 64 3 650 87 874 26716 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1939 бб, 57 48 2 420 113 640 19233 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1940 бб, см, 310 42 22 550 206 1130 32570 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1941 бб, 145 15 0 300 89 549 15966 Открит конкурс
21.06.2019
09.07.2019 09.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1942 бб, см, 248 14 57 820 322 1461 42918 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1943 бб, см, 178 8 20 300 90 596 17216 Открит конкурс
21.06.2019
09.07.2019 09.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1944 бб, см, 156 11 15 310 199 691 19757 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1945 бб, см, 154 9 14 200 129 506 14279 Открит конкурс
21.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1922 бб, бк, ела, см, 707 62 10 53 58 890 22933 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-4 бб, чб, 921 192 0 108 32 1253 29006 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19101 бб, чб, 189 147 5 102 5 448 13402 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19102 бб, 338 356 6 189 10 899 26932 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19103 бб, чб, 392 324 9 540 26 1291 38306 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19104 бб, чб, 378 363 41 278 15 1075 32083 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19105 бл, здб, цр, 0 0 0 474 0 474 16590 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19106 бк, гбр, 0 0 0 367 0 367 14533 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19107 бл, здб, цр, 0 0 0 1255 0 1255 49698 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19108 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 771 0 771 30532 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19109 бл, здб, цр, 0 0 0 716 0 716 28354 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19110 бл, здб, цр, 0 0 0 529 0 529 20948 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19111 здб, цр, 0 0 0 1493 0 1493 59123 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 19112 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 406 0 406 16078 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Кричим 1902 брс, ел, лдб, срлп, тп, 23 1 0 340 0 364 10754 Открит конкурс
17.10.2019
05.11.2019 05.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 59846 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, бк, см, 103 115 8 49 0 275 6903 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 23220 Открит конкурс
30.11.2018
06.03.2019 06.03.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, бк, ела, здгл, см, 311 173 11 110 0 605 14477 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 43011 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19030с бб, 3 22 4 65 0 94 1851 Договори по чл. 27
22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19031с бб, бк, здб, цр, 27 200 40 629 0 896 18283 Договори по чл. 27
22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19032с бб, 18 133 27 390 0 568 11262 Договори по чл. 27
22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19034с бб, 20 151 30 445 0 646 12825 Договори по чл. 27
24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19035с бб, 19 139 27 408 0 593 11699 Договори по чл. 27
22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19036с бб, 22 156 31 460 0 669 13236 Договори по чл. 27
24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19033с бб, 33 247 50 724 0 1054 20802 Договори по чл. 27
22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19037с бб, 55 6 0 113 0 174 3504 Договори по чл. 27
24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19020 бк, 592 20 0 1406 120 2138 59619 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19021 бк, 555 6 0 1221 90 1872 52943 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19022 бк, гбр, 33 3 0 728 10 774 22890 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19024 бб, бк, брз, см, 58 71 1 88 5 223 5662 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19025 бк, 331 0 0 349 0 680 19628 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19026с бб, бк, здгл, 140 108 2 446 5 701 13695 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19027 бб, бк, брз, врб, см, тп, трп, яв, 54 9 0 609 0 672 19515 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19028 бб, бк, брз, см, 62 7 0 600 0 669 19262 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19029 бб, бк, брз, кст, чб, 102 54 0 388 0 544 14445 Открит конкурс
18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19038 бб, здб, чб, 170 412 76 109 0 767 17045 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19039с бб, брз, чб, 115 116 17 281 0 529 10034 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19040 бб, бк, 272 3 0 461 10 746 20552 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19041 бб, чб, 559 521 10 142 0 1232 27538 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19042с бб, бк, чб, 546 527 26 555 0 1654 34414 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19043 бб, брз, вб, здб, здгл, чб, 170 741 49 186 0 1146 27093 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19044с бб, бк, здгл, чб, 642 136 6 174 0 958 23664 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19045 бб, бл, здгл, чб, 32 177 18 28 0 255 5587 Открит конкурс
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19049с бб, 10 78 16 229 0 333 6582 Договори по чл. 27
11.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19047с бб, 6 45 8 128 0 187 3670 Договори по чл. 27
22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19048с бб, 14 103 21 304 0 442 8736 Договори по чл. 27
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19052с бб, 0 0 0 51 0 51 969 Договори по чл. 27
13.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19053 бб, здб, цр, чб, 762 665 21 93 0 1541 35512 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19054 бк, 16 0 0 520 35 571 16760 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19055 бк, 35 0 0 461 0 496 14820 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19057с бб, 2 14 3 42 0 61 1197 Договори по чл. 27
23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19058 бб, чб, 210 277 5 162 0 654 13396 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19059с бб, бк, здгл, см, трп, чб, 154 82 1 422 0 659 13388 Открит конкурс
25.09.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19060с бб, здб, цр, чб, 47 69 8 577 0 701 20451 Открит конкурс
25.09.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19050с бб, 12 90 18 264 0 384 7599 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19051с бб, 26 127 27 469 0 649 12705 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19056с бб, 3 26 6 78 0 113 2213 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19061 бб, бк, брз, здб, чб, 373 123 3 41 0 540 11821 Открит конкурс
22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19063 бк, 19 2 0 187 0 208 6659 Открит конкурс
22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19064 бб, бк, 136 17 0 125 0 278 7586 Открит конкурс
22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19065 бк, 3 0 0 149 0 152 5278 Открит конкурс
22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19067с бб, чб, 232 305 28 129 0 694 14618 Открит конкурс
22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19069 бб, чб, 189 179 29 84 0 481 10854 Открит конкурс
22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19072с бб, 6 47 9 138 0 200 3929 Договори по чл. 27   22.10.2019 22.10.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19073с бб, 6 45 9 134 0 194 3808 Договори по чл. 27   22.10.2019 22.10.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19074с бб, 6 47 8 134 0 195 3833 Договори по чл. 27   22.10.2019 22.10.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19075с бб, 2 18 3 55 0 78 1530 Договори по чл. 27   22.10.2019 22.10.2019
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1900 бб, чб, 571 219 7 60 86 943 26018 Открит конкурс
21.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1902 бб, здб, чб, 280 246 24 116 141 807 22675 Открит конкурс
21.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1906 бб, бк, ела, трп, 272 67 15 161 42 557 16213 Открит конкурс
21.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1903 бб, бк, здб, трп, 253 33 3 515 0 804 24629 Открит конкурс
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1910 бб, бм, ела, см, 284 250 61 21 12 628 17999 Открит конкурс
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, здб, 24 9 0 137 41 211 6950 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, бл, дб, 10 0 0 291 6 307 10649 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 5845 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, дб, трп, 271 27 2 146 98 544 16688 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 791 84 0 184 412 1471 43877 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 167 9 0 169 168 513 15902 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 3633 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 25175 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, дб, дри, дрш, цр, чб, 93 231 8 66 113 511 15467 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 8950 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 37734 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 13996 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 43155 Открит конкурс
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1914с бк, дб, трп, 258 4 0 256 30 548 17432 Открит конкурс
11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1916 бб, бк, гбр, см, 272 118 13 91 199 693 20833 Открит конкурс
29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1917т ак, тп, 14 12 0 106 422 554 10355 Открит конкурс
29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1918 см, 654 132 92 13 236 1127 33139 Открит конкурс
29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1942дттр бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 252 0 252 8820 Открит конкурс
24.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1943 бб, бк, дри, 382 32 2 174 173 763 23229 Открит конкурс
24.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1948 бк, гбр, дб, цр, 104 23 0 1454 0 1581 54573 Открит конкурс
24.09.2019
10.10.2019 10.10.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1915с бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 105 0 105 3675 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1919с бб, 0 0 0 25 56 81 2499 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1920с бк, гбр, дб, 0 0 0 276 20 296 10240 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1921с гбр, здб, трп, 0 0 0 334 0 334 11690 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929с см, 19 0 0 9 155 183 5361 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1930с см, 0 0 0 6 115 121 3545 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1945с бб, см, 8 0 0 2 33 43 1251 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1946с бб, см, 56 19 1 16 152 244 7128 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1904 бб, бк, бл, дб, здб, здгл, 120 668 77 187 30 1082 34560 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1906 бб, бк, здб, здгл, 114 648 90 139 33 1024 32160 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1907 бб, бк, здб, здгл, чб, 215 1045 91 212 26 1589 50015 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1908 бб, здб, чб, 188 1405 165 335 51 2144 67570 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1909 чб, 243 361 46 142 13 805 24808 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1910 бб, чб, 176 132 3 95 43 449 13725 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1911 бб, бл, гбр, здгл, чб, 243 259 17 122 11 652 20675 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1912 бб, бл, гбр, здб, здгл, лп, чб, 910 1242 82 408 132 2774 86995 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1913 бб, здб, чб, 79 522 101 122 15 839 26180 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1834-С бб, 0 23 0 232 9 264 7911 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1839-С бб, 32 109 1 210 0 352 10528 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1915 бк, 0 0 0 19 0 19 741 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1919-С бб, 0 10 5 521 26 562 16834 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1920-С бб, 0 6 3 539 28 576 17254 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1925 бб, бк, гбр, дб, здб, 67 249 1 666 36 1019 38840 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1928 здб, 0 0 0 389 0 389 15560 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1928 дб, здб, цр, 14 9 0 18 0 41 1290 Открит конкурс
19.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1929С бб, 0 0 0 361 19 380 9481 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1930С бб, 0 0 0 1148 49 1197 29876 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1931С бб, 0 0 0 1394 68 1462 36482 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1932С бб, 0 0 0 583 20 603 15055 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1933С бб, 0 0 0 385 16 401 10009 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1934С бб, 0 0 0 1756 75 1831 45700 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1935С бб, 0 0 0 1181 22 1203 30053 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1936С бб, 0 0 0 527 22 549 13703 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1937П чб, 196 52 0 193 5 446 12033 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1938С бб, 6 214 18 705 55 998 13321 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1939С бб, 0 0 0 130 10 140 3490 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1940С бб, 0 0 0 165 9 174 4341 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1941С бб, 0 0 0 373 11 384 9589 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1942С бб, чб, 0 0 0 69 5 74 1845 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1943С бб, 0 0 0 140 3 143 3572 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1944 бк, здб, кдб, цр, 0 0 0 1008 0 1008 35280 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1945 бк, здб, кдб, цр, 0 0 0 1692 0 1692 59220 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1946 бк, 0 0 0 1220 0 1220 42700 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1947 бк, гбр, 0 0 0 1124 0 1124 39340 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1948 бк, гбр, 0 0 0 825 0 825 28875 Открит конкурс
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1951 бк, 0 0 0 742 0 742 25970 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1952 бб, бк, гбр, здб, цр, 4 69 3 932 2 1010 34372 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1953 бк, гбр, здб, 0 0 0 248 0 248 8680 Открит конкурс
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1904С бб, 0 0 0 506 12 518 12938 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1905С бб, бк, чб, 0 0 0 1115 21 1136 28429 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1906С бб, 0 0 0 611 19 630 15731 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1907С бб, 0 0 0 302 12 314 7838 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1908С бб, 0 0 0 213 7 220 5493 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1917С бб, чб, 0 347 26 203 3 579 10052 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1918С бб, 0 0 0 603 20 623 15555 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1919С бб, чб, 0 0 0 455 32 487 12143 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1920С бб, 0 0 0 395 17 412 10283 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1921С бб, 0 0 0 1561 31 1592 39769 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1922С бб, 0 0 0 1250 40 1290 32210 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1923С бб, чб, 0 9 1 544 20 574 14338 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1924С бб, 0 0 0 720 24 744 18576 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1925С бб, 0 0 0 646 24 670 16726 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1926С бб, 0 0 0 1219 36 1255 31339 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1927С бб, 0 0 0 377 24 401 10001 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1903 бб, бк, 493 408 7 429 124 1461 40707 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1905 бб, бк, здб, 86 43 0 389 9 527 15072 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1906 бб, бк, здб, 9 15 0 397 0 421 12614 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1909 бб, бк, бм, ела, см, 474 53 20 103 34 684 18502 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1917 бк, 1222 16 17 180 83 1518 38475 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1919 бб, бк, см, 671 67 14 140 41 933 18940 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1923 бб, бк, чб, 112 65 0 714 7 898 30200 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1924 бб, бк, бм, ела, см, 1644 122 110 267 145 2288 65229 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1926 бб, бк, бм, ела, см, 697 88 30 291 63 1169 32137 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1930 бл, гбр, здб, 0 0 0 532 0 532 17513 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1935 бк, гбр, дб, 0 0 0 540 0 540 19024 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1938 бб, чб, 166 441 9 90 14 720 18329 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1939 тп, 733 139 43 41 21 977 12726 Открит конкурс
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1928 бб, бк, гбр, здб, 22 13 0 785 0 820 28553 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1940 бк, см, 1 5 0 207 0 213 7452 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1941 бк, 0 0 0 153 0 153 5379 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1942 бл, здб, 0 0 0 189 0 189 6645 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1971С ела, 47 1 2 45 1 96 2624 Открит конкурс
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1986 бк, гбр, здб, 0 0 3 797 0 800 26250 Открит конкурс
21.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1903 бб, бк, ела, см, 741 320 74 83 148 1366 38585 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1904-МФ бб, ела, см, 1536 242 44 109 338 2269 57752 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905 бб, бк, ела, см, 1863 330 60 109 441 2803 77637 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1906 бб, ела, см, 995 551 178 129 123 1976 60893 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1907 бб, ела, см, 141 140 44 740 90 1155 38188 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1908-МФ бб, ела, см, 903 108 63 78 172 1324 33611 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1909-МФ бб, см, 735 124 45 109 150 1163 29786 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1910-МФ бб, см, 1531 288 72 221 316 2428 62255 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1916-МФ бб, бк, 277 188 22 75 14 576 16375 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-МФ бб, бк, ела, см, 1159 140 39 80 76 1494 37799 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1919-МФ бб, бк, ела, см, 604 197 156 191 63 1211 37490 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1920 бб, ела, см, 425 279 76 48 27 855 24388 Открит конкурс
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1901 бб, ела, см, 1022 255 31 190 327 1825 48590 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1902 бб, бм, см, 884 380 69 207 192 1732 50366 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1911 бб, ела, см, 249 58 21 30 75 433 13472 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1912 бб, бк, ела, см, 892 213 79 652 173 2009 59638 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1913 бб, см, 1316 74 104 240 189 1923 50369 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1914 бб, бк, см, 849 107 56 161 221 1394 36812 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1915 бб, бк, здб, 42 15 1 347 94 499 15698 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1918 бб, ела, см, 256 166 26 92 35 575 16945 Открит конкурс
08.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1921 бб, 272 144 11 147 58 632 18078 Открит конкурс
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1922 бб, 529 216 14 208 93 1060 29978 Открит конкурс
04.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1923 бб, 234 158 14 365 68 839 24686 Открит конкурс
04.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1924 бб, см, 751 130 12 136 83 1112 30802 Открит конкурс
19.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1925 бб, бк, см, 919 156 12 143 80 1310 36139 Открит конкурс
19.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1926 бб, ела, 386 154 11 136 48 735 20788 Открит конкурс
19.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1927 бб, 328 91 8 79 102 608 17000 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1928 бб, ела, см, 286 167 22 238 95 808 23334 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1929 бб, здб, 640 364 30 359 46 1439 41147 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1930 бб, бк, см, 872 119 19 71 119 1200 32763 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1931 бб, см, 1145 132 12 65 163 1517 41228 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1932 бб, 462 159 12 59 34 726 20197 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1933 бб, 342 259 16 151 55 823 23555 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1934 бб, см, 955 170 21 466 146 1758 49707 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1935 бб, см, 1068 231 18 533 191 2041 57854 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1937 бб, 274 94 6 134 22 530 15043 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1936 бб, см, 558 90 7 228 54 937 26320 Открит конкурс
24.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1939 бб, бк, 1103 106 7 307 114 1637 47263 Открит конкурс
17.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1940 бб, бк, 1618 144 5 301 101 2169 61830 Открит конкурс
17.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1941 бб, см, 820 141 12 358 184 1515 44544 Открит конкурс
17.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1942 бб, 708 176 14 230 98 1226 35905 Открит конкурс
17.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1943 бб, 1563 616 39 532 234 2984 87795 Открит конкурс
17.06.2019
04.07.2019 04.07.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1944 бб, см, 1252 484 29 448 156 2369 69542 Открит конкурс
17.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1945 бб, см, 1312 496 35 414 135 2392 69931 Открит конкурс
17.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1946 бб, см, 1008 167 13 222 78 1488 42988 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1947 бб, 741 251 16 1045 421 2474 75553 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1948 бб, см, 1034 237 42 401 139 1853 54414 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1949 бб, см, 1179 230 17 491 165 2082 61032 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1950 бб, см, 815 119 15 316 102 1367 39951 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1951 бб, см, 658 88 9 292 99 1146 33577 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1952 бб, см, 903 165 34 439 198 1739 51204 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1953 бб, ела, см, 204 23 15 20 9 271 7670 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1954 бб, 816 160 10 65 100 1151 32764 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1955 бб, 1378 203 13 301 77 1972 56861 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1956 бб, 1481 158 7 346 80 2072 59580 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1957 бб, см, 704 176 11 175 147 1213 35258 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1958 бб, 249 127 6 64 107 553 16171 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1959 бб, 334 135 8 88 130 695 20314 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1960 бб, см, 406 136 10 116 164 832 24328 Открит конкурс
06.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1962 бб, 33 13 1 480 26 553 17940 Открит конкурс

24.10.2019 24.10.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1963 бб, 0 0 0 158 0 158 5214 Открит конкурс

24.10.2019 24.10.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1964 бб, см, 575 89 11 164 211 1050 30534 Открит конкурс

24.10.2019 24.10.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1965 бб, см, 550 82 56 194 270 1152 33674 Открит конкурс

24.10.2019 24.10.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1-Д-19 бб, чб, 262 641 64 161 17 1145 31089 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1938 бб, см, 698 118 7 281 89 1193 34867 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2-Д-19 бб, 9 154 251 54 0 468 13043 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1902 бб, бк, ела, см, 782 281 36 459 76 1634 45614 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 2726 198 12 390 52 3378 90120 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1905 бб, бк, чб, 790 231 28 492 10 1551 43266 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1908 бб, чб, 1271 177 17 734 313 2512 68670 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1909 бб, бк, гбр, ела, чб, 734 179 17 202 33 1165 31628 Открит конкурс
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1913 бб, бк, см, чб, 32 82 2 1033 0 1149 35211 Договори по чл. 27
05.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1914 бб, бк, ела, см, чб, 15 8 2 1335 0 1360 42059 Договори по чл. 27
30.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1901 бб, бм, ела, см, 549 23 38 81 20 711 16066 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1902 бб, ела, см, 183 215 79 94 3 574 13333 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1904 гбр, дб, здб, цр, 0 0 14 563 0 577 15406 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1907 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 275 0 275 7343 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1911 бб, ела, 115 536 47 109 1 808 18826 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1903 ак, бб, брз, дб, здб, цр, 0 216 13 676 0 905 23102 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1906 бб, 5 362 34 282 0 683 16429 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1908 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 298 0 298 7957 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1910 ак, бб, здб, чб, 25 326 34 52 0 437 10373 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1912 бк, гбр, здб, цр, 80 26 1 2640 25 2772 74276 Открит конкурс
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1913-с ак, бб, бл, здб, чб, 0 125 25 375 0 525 12666 Договори по чл. 27
09.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1919 бб, брз, врб, ела, см, тп, 22 435 117 164 3 741 17614 Открит конкурс
21.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1921 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 366 0 366 9772 Открит конкурс
25.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1922 бл, здб, цр, 0 0 0 275 0 275 7343 Открит конкурс
25.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1925 бб, бл, гбр, здб, чб, 11 649 58 132 0 850 20065 Открит конкурс
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1927-с бб, 0 38 9 102 0 149 3580 Договори по чл. 27
20.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1929-с бб, 0 26 3 72 0 101 2431 Договори по чл. 27
23.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1930 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 339 0 339 9051 Договори по чл. 27
23.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1931-с бб, цр, 0 95 18 283 0 396 9589 Договори по чл. 27
23.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1932-с бб, 0 13 4 32 0 49 1175 Договори по чл. 27
01.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1933 бк, гбр, здб, 0 0 0 188 0 188 5020 Открит конкурс
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1934-с тп, 19 5 0 101 1 126 2546 Договори по чл. 27
11.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1935-с бб, чб, 9 43 8 125 7 192 4601 Договори по чл. 27
11.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1936-с бб, 0 41 7 110 0 158 3809 Договори по чл. 27
11.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1914-с бб, бл, гбр, здб, цр, чб, 0 66 13 203 0 282 6804 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1917-с бб, 0 71 16 205 9 301 7231 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1918-с бб, 0 43 11 101 0 155 3717 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1926-с бб, гбр, цр, чб, 0 220 44 651 0 915 22037 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1928-с бб, 0 45 9 130 0 184 4427 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1905 бк, чб, 200 25 6 20 55 306 7116 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1906 бб, бк, см, 443 76 7 51 63 640 16141 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1907 бб, бк, 328 157 27 87 149 748 17723 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1908 бб, бк, см, 465 60 8 154 13 700 16379 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1909 бб, бк, ела, 154 121 33 59 50 417 10804 Открит конкурс
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1910 бб, чб, 49 226 26 42 96 439 10966 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1916 бб, бк, ела, 498 34 4 348 130 1014 26349 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1914 бб, бк, тп, чб, 252 87 9 94 182 624 15278 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1920 бб, см, 326 92 15 50 63 546 13190 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1917 бб, 329 100 8 25 79 541 13024 Открит конкурс
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1919-П бб, чб, 38 37 6 61 16 158 3925 Договори по чл. 27
25.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1921-П бб, 28 17 2 8 18 73 1782 Договори по чл. 27
25.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1922-П бб, 27 16 2 6 2 53 1290 Договори по чл. 27
25.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1931П бб, 83 85 2 132 0 302 7502 Договори по чл. 27
25.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1932-П бб, см, 59 105 8 228 0 400 10644 Открит конкурс
28.06.2019
16.07.2019 16.07.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1933-П бб, 62 55 4 63 7 191 4902 Открит конкурс
28.06.2019
16.07.2019 16.07.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1935П бб, см, 248 161 10 164 34 617 15645 Открит конкурс
28.06.2019
16.07.2019 16.07.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1924-П бб, 48 19 2 16 4 89 2161 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1926-П бб, 44 14 1 10 21 90 2183 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1927-П бб, 15 19 3 16 8 61 1512 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1930-П бб, 12 12 4 20 18 66 1641 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1925-П бб, 13 12 2 17 0 44 1092 Договори по чл. 27
10.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1928-П бб, 17 20 5 27 13 82 2041 Договори по чл. 27
10.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1923-П бб, 14 14 2 13 18 61 1507 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1929П бб, 99 21 1 34 77 232 5634 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1901 ТТР бл, гбр, здб, цр, 49 189 136 828 0 1202 36828 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1902 ТТР бб, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 32 269 11 612 0 924 28547 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1906 бк, гбр, здб, кгбр, трп, цр, 49 112 7 512 0 680 20723 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1911 ТТР бл, цр, 22 148 12 664 0 846 26632 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1912 ТТР бл, гбр, здб, цр, 22 236 20 1117 0 1395 44016 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1907 бл, гбр, здб, цр, 83 274 73 1283 0 1713 52688 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1908 бб, бк, гбр, здб, трп, цр, чб, 97 697 95 878 4 1771 51408 Открит конкурс
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1916 ТТР бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 38 200 22 1045 0 1305 40977 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1917 ТТР бл, гбр, здб, цр, 21 196 0 1112 0 1329 42010 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1922 ТТР бл, гбр, здб, цр, 8 30 0 318 0 356 11284 Открит конкурс
25.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1923 ТТР ак, бб, бк, бл, дб, здб, цр, 49 185 33 1050 0 1317 40315 Открит конкурс
04.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804Д-19 бб, бк, бл, гбр, дб, едлп, здб, трп, цр, чб, 48 580 73 1726 0 2427 88347 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1913 СР бб, цр, чб, 6 70 42 214 2 334 7800 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1915 СР бб, бл, цр, чб, 4 93 20 123 2 242 5599 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1918 СР бл, цр, 3 12 0 203 0 218 5770 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1919с СР бб, 0 11 6 24 0 41 909 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg чл.51 б гбр, здб, цр, 0 0 0 3 0 3 96 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1902 бб, бк, бл, брз, гбр, дгл, трп, цр, чб, 209 384 51 1424 0 2068 80740 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1903 бб, бк, вб, гбр, здгл, лст, см, 36 475 109 1827 0 2447 94581 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1904 бб, бк, см, 85 358 12 381 0 836 31897 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1905 бк, гбр, трп, 5 22 2 317 0 346 14462 Открит конкурс
05.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1907-193 бк, 55 5 2 747 0 809 39790 Открит конкурс
24.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1908 бк, 6 3 1 351 0 361 17978 Открит конкурс
24.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1914-193 бк, 0 0 0 700 0 700 31500 Открит конкурс
25.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1804Д-19 бб, бк, гбр, здгл, срлп, трп, 74 193 15 1812 0 2094 86125 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1901 чб, 311 160 1 55 12 539 11666 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1902 чб, 81 28 0 32 3 144 3134 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1903 чб, 9 36 4 10 1 60 1322 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1904 бк, здб, цр, 0 0 0 613 0 613 18880 Открит конкурс
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1905 ак, 0 39 119 521 0 679 20913 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1929 бл, здб, цр, 0 0 0 263 0 263 8100 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1930 бл, здб, цр, 0 0 0 590 0 590 18172 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1931 бл, гбр, кдб, цр, 0 0 0 225 0 225 6930 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1932 бл, цр, 0 0 0 292 0 292 8994 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1933 бб, бл, кдб, цр, 3 72 1 403 3 482 13773 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1934 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 682 0 682 21006 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1935 гбр, здб, цр, 0 0 0 152 0 152 4682 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1936 бл, гбр, кдб, цр, 0 0 0 468 0 468 14414 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1937 бл, кдб, цр, 0 0 0 343 0 343 10564 Открит конкурс
25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1951с бб, бл, здгл, цр, 13 108 14 288 17 440 10035 Договори по чл. 27
05.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1947с бб, бк, 35 294 37 775 27 1168 26497 Договори по чл. 27
05.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1952с бб, бл, цр, 10 80 11 216 13 330 7514 Договори по чл. 27
05.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1954с бб, бл, здб, цр, 5 42 6 110 10 173 3960 Договори по чл. 27
05.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1950с бб, 2 22 3 55 8 90 2039 Договори по чл. 27
05.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1949с бб, 5 43 6 109 9 172 3890 Договори по чл. 27
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1957с бб, бл, кдб, цр, 23 188 23 502 30 766 17493 Договори по чл. 27
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1958с бб, 10 90 11 228 18 357 8104 Договори по чл. 27
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1959с бб, здб, кдб, цр, 16 126 16 340 15 513 11711 Договори по чл. 27
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1961с бб, цр, 15 119 15 321 12 482 10982 Договори по чл. 27
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1962с бб, 9 69 9 178 11 276 6264 Договори по чл. 27
29.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1965 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 848 0 848 26118 Открит конкурс
20.08.2019
04.09.2019 04.09.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1966 бк, гбр, здб, цр, 0 6 1 1033 0 1040 32012 Открит конкурс
20.08.2019
04.09.2019 04.09.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1967 бб, чб, 241 320 15 283 30 889 19750 Открит конкурс
20.08.2019
04.09.2019 04.09.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1968 бб, бл, здб, кдб, цр, чб, 390 414 12 498 39 1353 30337 Открит конкурс
20.08.2019
04.09.2019 04.09.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1960с бб, здб, 9 75 9 200 12 305 6964 Договори по чл. 27
03.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1948с бб, 17 159 21 425 21 643 14582 Договори по чл. 27   15.10.2019 15.10.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1956с бб, 2 15 2 39 3 61 1384 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1901-1 бб, бк, здб, чб, 397 600 15 1313 12 2337 70110 Открит конкурс
20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1902-1 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 46 66 0 1888 7 2007 60210 Открит конкурс
20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1903-1 бб, бл, здб, цр, 0 0 0 1173 0 1173 35190 Открит конкурс
28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1904 П бб, бк, гбр, 43 5 0 1089 2 1139 34170 Договори по чл. 27
10.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1905 П бк, 22 2 0 1104 1 1129 33870 Договори по чл. 27
10.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1906-1 бл, цр, 0 0 0 208 0 208 6240 Открит конкурс
09.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1907-1 бб, бк, здб, чб, 192 176 1 2611 17 2997 89910 Открит конкурс
03.10.2019
21.10.2019 21.10.2019
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1908-1 ак, бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 124 64 4 2351 5 2548 76440 Открит конкурс
03.10.2019
21.10.2019 21.10.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1902 бб, бк, ела, трп, 269 28 5 378 55 735 23379 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1903 бб, бк, трп, 363 20 5 361 82 831 26357 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1904 бб, бк, брз, трп, 276 15 1 424 155 871 28083 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1909 бк, трп, 538 58 8 1347 220 2171 72975 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1910 бк, гбр, трп, 936 63 11 1669 216 2895 95453 Открит конкурс
06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1908 бк, 260 23 0 412 53 748 24652 Открит конкурс
12.02.2019
01.03.2019 01.03.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1918 бк, гбр, дб, здб, 61 3 4 559 10 637 22903 Открит конкурс
12.02.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1901 бб, бк, брз, трп, 327 37 3 679 203 1249 40704 Открит конкурс
19.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1919 бк, 440 9 16 545 130 1140 36969 Открит конкурс
19.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1934 здб, 0 0 0 45 0 45 1665 Открит конкурс
29.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1902 дб, здб, цр, 41 59 0 474 0 574 17530 Открит конкурс
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1903 бл, дб, здб, цр, 8 14 0 194 0 216 6440 Открит конкурс
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1904 бб, дб, здб, цр, 14 58 0 282 0 354 11001 Открит конкурс
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1817с бб, бк, дб, здб, чб, 4 46 1 145 3 199 5163 Договори по чл. 27
02.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1912 бл, дб, здб, цр, 0 144 0 412 0 556 16392 Открит конкурс
10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1913с бк, дб, здб, 3 3 0 38 0 44 1264 Договори по чл. 27
17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1914с бб, 5 15 0 105 2 127 3281 Договори по чл. 27
20.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1916с бб, 40 21 0 65 8 134 3356 Договори по чл. 27
11.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1901 бб, бм, см, 2252 482 50 371 28 3183 78715 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1902 бб, здб, чб, 46 172 21 61 4 304 8292 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1903 чб, 202 360 22 69 4 657 17221 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1904 бб, кдб, чб, 2 94 55 186 20 357 9530 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1905 дб, кгбр, чб, 1 125 64 32 2 224 6185 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1906 чб, 2 55 21 9 2 89 2434 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1907 бб, кдб, чб, 5 123 25 32 3 188 5178 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1908 бб, здб, здгл, чб, 10 213 52 97 3 375 10485 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1909 бб, бк, 84 92 4 84 6 270 7211 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1910 бб, бк, брз, здгл, ива, см, трп, 254 264 17 426 7 968 26281 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1911 бб, бк, брз, здгл, чб, 207 100 5 228 12 552 14712 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1912 бб, чб, 26 145 9 21 2 203 5437 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1913 бб, бк, 312 254 6 282 18 872 22733 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1914 бб, бк, брз, см, трп, 211 302 14 174 5 706 18735 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1915 бк, 154 4 4 367 29 558 15967 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1916 вгбр, здб, 0 0 0 110 0 110 3406 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1917 бб, 122 15 3 331 38 509 12838 Открит конкурс
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1919 чб, 0 98 63 25 2 188 5203 Договори по чл. 27
18.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1920 бб, 10 3 1 11 189 214 4789 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1926 бб, бк, чб, 238 48 4 81 17 388 9621 Договори по чл. 27
13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1931 бб, бк, чб, 18 15 3 223 17 276 8223 Открит конкурс
07.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1938 бб, бк, гбр, трп, 0 0 1 107 0 108 3310 Открит конкурс
17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1939 бк, здб, 0 0 0 122