1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2019 - 244 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19101 дб, здб, 38 164 87 476 33 798 24774 Открит конкурс
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19102 бб, бл, здб, цр, чб, 65 373 174 466 0 1078 33545 Открит конкурс
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19105 бк, здб, цр, 43 180 96 498 64 881 27373 Открит конкурс
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19106 бл, здб, цр, 10 43 23 133 0 209 6511 Открит конкурс
14.12.2018
08.01.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1900 бб, бк, дб, чб, 558 96 12 210 100 976 26855 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 447 93 8 170 98 816 22045 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904 бб, см, 848 22 0 38 50 958 23869 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1901 бб, бк, дб, чб, 436 210 33 241 79 999 27125 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1902 бб, дб, чб, 473 48 2 96 85 704 18169 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906 бб, бк, ела, см, 1397 140 23 316 201 2077 55033 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1907 бб, бк, ела, см, 246 52 19 133 86 536 14477 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1908 бб, бк, ела, см, 383 70 5 351 50 859 23804 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1911 бб, ела, см, 654 11 35 34 33 767 19274 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917 бб, бк, ела, 208 306 35 174 35 758 21434 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1912 бб, бк, ела, ива, см, 995 91 70 83 37 1276 32530 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1914 бб, бк, ела, см, 716 48 3 42 16 825 20694 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1918 бб, бк, см, 695 28 2 56 103 884 22253 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1919 бб, бк, см, 594 25 2 99 85 805 20599 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1920 бб, 369 110 15 107 48 649 17123 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1921 бб, бк, 628 27 8 61 86 810 20498 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923 бб, 388 78 19 59 55 599 16122 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924 бб, лст, 309 255 15 245 27 851 23943 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926 бб, чб, 722 251 4 71 44 1092 28661 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928 бб, чб, 960 828 53 664 104 2609 72842 Открит конкурс
30.11.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Искър 19104 бб, чб, 378 363 41 278 15 1075 32083 Собствени работници   20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Искър 19103 бб, чб, 392 324 9 540 26 1291 38306 Собствени работници   20.12.2018 20.12.2018
ДЛС Искър 19101 бб, чб, 189 147 5 102 5 448 13402 Собствени работници   09.01.2019 09.01.2019
ДЛС Искър 19102 бб, 338 356 6 189 10 899 26932 Собствени работници   09.01.2019 09.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 59846 Открит конкурс
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, бк, см, 103 115 8 49 0 275 6903 Открит конкурс
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 23220 Открит конкурс
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, бк, ела, здгл, см, 311 173 11 110 0 605 14477 Открит конкурс
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 43011 Открит конкурс
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1900 бб, чб, 571 219 7 60 86 943 26018 Открит конкурс
21.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1902 бб, здб, чб, 280 246 24 116 141 807 22675 Открит конкурс
21.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1906 бб, бк, ела, трп, 272 67 15 161 42 557 16213 Открит конкурс
21.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, 24 9 0 137 41 211 6950 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, гбр, дб, 10 0 0 291 6 307 10649 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 5845 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, дб, трп, 271 27 2 146 98 544 16688 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 791 84 0 184 412 1471 43877 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 167 9 0 169 168 513 15902 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 3633 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 25175 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, дб, дри, дрш, цр, чб, 93 231 8 66 113 511 15467 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 8950 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 37734 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 13996 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 43155 Открит конкурс
22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1904 бб, бк, бл, дб, здб, здгл, 120 668 77 187 30 1082 34560 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1906 бб, бк, здб, здгл, 114 648 90 139 33 1024 32160 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1907 бб, бк, ела, здб, здгл, чб, 215 1045 91 212 26 1589 50015 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1908 бб, здб, чб, 188 1405 165 335 51 2144 67570 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1909 чб, 243 361 46 142 13 805 24808 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1910 бб, чб, 176 132 3 95 43 449 13725 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1911 бб, бл, гбр, здгл, чб, 243 259 17 122 11 652 20675 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1912 бб, бл, гбр, здб, здгл, лп, чб, 910 1242 82 408 132 2774 86995 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1913 бб, здб, чб, 79 522 101 122 15 839 26180 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1903 бб, бк, 493 408 7 429 124 1461 40707 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1905 бб, бк, здб, 86 43 0 389 9 527 15072 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1906 бб, бк, здб, 9 15 0 397 0 421 12614 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1909 бб, бк, бм, ела, см, 474 53 20 103 34 684 18502 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1917 бк, 1222 16 17 180 83 1518 38475 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1919 бб, бк, см, 671 67 14 140 41 933 18940 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1923 бб, бк, чб, 112 65 0 714 7 898 30200 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1924 бб, бк, бм, ела, см, 1644 122 110 267 145 2288 65229 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1926 бб, бк, бм, ела, см, 697 88 30 291 63 1169 32137 Открит конкурс
30.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1930 бл, гбр, здб, 0 0 0 532 0 532 17513 Открит конкурс

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1935 бк, гбр, дб, 0 0 0 540 0 540 19024 Открит конкурс

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1938 бб, чб, 166 441 9 90 14 720 18329 Открит конкурс

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1939 тп, 733 139 43 41 21 977 12726 Открит конкурс

18.12.2018 18.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1903 бб, бк, ела, см, 741 320 74 83 148 1366 38585 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1904-МФ бб, ела, см, 1536 242 44 109 338 2269 57752 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1905 бб, бк, ела, см, 1863 330 60 109 441 2803 77637 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1906 бб, ела, см, 995 551 178 129 123 1976 60893 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1907 бб, ела, см, 141 140 44 740 90 1155 38188 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1908-МФ бб, ела, см, 903 108 63 78 172 1324 33611 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1909-МФ бб, см, 735 124 45 109 150 1163 29786 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1910-МФ бб, см, 1531 288 72 221 316 2428 62255 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1916-МФ бб, бк, 277 188 22 75 14 576 16375 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1917-МФ бб, бк, ела, см, 1159 140 39 80 76 1494 37799 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1919-МФ бб, бк, ела, см, 604 197 156 191 63 1211 37490 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1920 бб, ела, см, 425 279 76 48 27 855 24388 Открит конкурс
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1902 бб, бк, ела, см, 782 281 36 459 76 1634 45614 Открит конкурс
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 2726 198 12 390 52 3378 90120 Открит конкурс
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1905 бб, бк, чб, 790 231 28 492 10 1551 43266 Открит конкурс
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1908 бб, чб, 1271 177 17 734 313 2512 68670 Открит конкурс
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1909 бб, бк, гбр, ела, чб, 734 179 17 202 33 1165 31628 Открит конкурс
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1901 бб, бм, ела, см, 549 23 38 81 20 711 16066 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1902 бб, ела, см, 183 215 79 94 3 574 13333 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1904 гбр, дб, здб, цр, 0 0 14 563 0 577 15406 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1907 гбр, здб, цр, 0 0 0 275 0 275 7343 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1911 бб, ела, 115 536 47 109 1 808 18826 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1903 бб, брз, дб, здб, цр, 0 212 12 665 0 889 22713 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1906 бб, 5 362 34 282 0 683 16429 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1908 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 298 0 298 7957 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1910 ак, бб, здб, чб, 25 326 34 52 0 437 10373 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1912 бк, гбр, здб, цр, 80 26 1 2640 25 2772 74276 Открит конкурс
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1905 бк, чб, 200 25 6 20 55 306 7116 Открит конкурс
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1906 бб, бк, см, 443 76 7 51 63 640 16141 Открит конкурс
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1907 бб, бк, 328 157 27 87 149 748 17723 Открит конкурс
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1908 бб, бк, см, 465 60 8 154 13 700 16379 Открит конкурс
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1909 бб, бк, ела, 154 121 33 59 50 417 10804 Открит конкурс
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1901 ТТР бл, гбр, здб, цр, 49 189 136 828 0 1202 74090 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1902 ТТР бб, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 32 269 11 612 0 924 52571 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1906 бк, гбр, здб, кгбр, трп, цр, 49 112 7 512 0 680 20723 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1911 ТТР бл, цр, 22 148 12 664 0 846 48628 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1912 ТТР бл, гбр, здб, цр, 22 236 20 1117 0 1395 80286 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1907 бл, гбр, здб, цр, 83 274 73 1283 0 1713 52688 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1908 бб, бк, гбр, здб, трп, цр, чб, 97 697 95 878 4 1771 51408 Открит конкурс
23.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1902 бб, бк, бл, брз, гбр, дгл, трп, цр, чб, 209 384 51 1424 0 2068 80740 Открит конкурс
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1903 бб, бк, вб, гбр, здгл, лст, см, 36 475 109 1827 0 2447 94581 Открит конкурс
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1904 бб, бк, см, 85 358 12 381 0 836 31897 Открит конкурс
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1905 бк, гбр, трп, 5 22 2 317 0 346 14462 Открит конкурс
05.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1901 чб, 311 160 1 55 12 539 11666 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1902 чб, 81 28 0 32 3 144 3134 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1903 чб, 9 36 4 10 1 60 1322 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1904 бк, здб, цр, 0 0 0 613 0 613 18880 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1905 ак, 0 39 119 521 0 679 20913 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1902 бб, бк, ела, трп, 269 28 5 378 55 735 23379 Открит конкурс
06.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1903 бб, бк, трп, 363 20 5 361 82 831 26357 Открит конкурс
06.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1904 бб, бк, брз, трп, 276 15 1 424 155 871 28083 Открит конкурс
06.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1909 бк, трп, 538 58 8 1347 220 2171 72975 Открит конкурс
06.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1910 бк, гбр, трп, 936 63 11 1669 216 2895 95453 Открит конкурс
06.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1902 дб, здб, цр, 41 59 0 474 0 574 17530 Открит конкурс
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1903 бл, дб, здб, цр, 8 14 0 194 0 216 6440 Открит конкурс
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1904 бб, дб, здб, цр, 14 58 0 282 0 354 11001 Открит конкурс
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1901 бб, бм, см, 2252 482 50 371 28 3183 78715 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1902 бб, здб, срсм, чб, 46 172 21 61 4 304 8292 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1903 чб, 202 360 22 69 4 657 17221 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1904 бб, кдб, чб, 2 94 55 186 20 357 9530 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1905 дб, кгбр, чб, 1 125 64 32 2 224 6185 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1906 срсм, чб, 2 55 21 9 2 89 2434 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1907 бб, кдб, чб, 5 123 25 32 3 188 5178 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1908 бб, здб, здгл, чб, 10 213 52 97 3 375 10485 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1909 бб, бк, 84 92 4 84 6 270 7211 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1910 бб, бк, брз, здгл, ива, см, трп, 254 264 17 426 7 968 26281 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1911 бб, бк, брз, здгл, чб, 207 100 5 228 12 552 14712 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1912 бб, чб, 26 145 9 21 2 203 5437 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1913 бб, бк, 312 254 6 282 18 872 22733 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1914 бб, бк, брз, см, трп, 211 302 14 174 5 706 18735 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1915 бк, 154 4 4 367 29 558 15967 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1916 вгбр, здб, 0 0 0 110 0 110 3406 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1917 бб, 122 15 3 331 38 509 12838 Открит конкурс
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1901 бб, бк, ела, см, 678 114 15 152 80 1039 27711 Открит конкурс
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1902 бб, ела, см, 1070 79 30 138 89 1406 36950 Открит конкурс
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1903 бб, бк, ела, см, 607 276 83 249 82 1297 35517 Открит конкурс
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1904 бб, ела, см, 416 186 79 80 33 794 23427 Открит конкурс
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1905 бб, бк, ела, см, 188 113 30 72 25 428 12763 Открит конкурс
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1906 бб, бк, 635 331 74 310 83 1433 42946 Открит конкурс
23.11.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1906 дб, цр, чб, 200 351 10 232 19 812 21770 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907 бк, 152 0 0 1304 73 1529 46353 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908 бк, 298 4 0 1244 115 1661 49593 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909 бк, дб, цр, 283 0 0 1087 59 1429 42813 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910 бк, 129 0 0 420 23 572 17078 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911 бк, 78 3 0 280 11 372 11142 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 3328 Открит конкурс

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 22852 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 ак, бб, бк, брз, гбр, ива, кст, 42 79 4 717 4 846 29789 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, см, 98 137 10 581 4 830 27292 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 ак, дб, кст, чб, 4 4 0 738 0 746 27443 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 ак, дб, кст, чб, 129 35 1 670 1 836 29366 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 15760 Открит конкурс
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 56 71 2 381 56 566 17581 Открит конкурс
10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914 ак, бб, бк, брз, гбр, дб, здб, здгл, см, трп, цр, чб, 65 303 101 888 34 1391 41807 Открит конкурс
10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1909 ак, бб, бл, брз, ива, кгбр, трп, цр, чб, чдб, 100 128 1 504 14 747 22432 Открит конкурс   04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1910 ак, бб, бл, дб, здб, кгбр, цр, чб, 3 3 0 843 10 859 28259 Открит конкурс   04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1911 бб, см, 352 132 8 135 115 742 20092 Открит конкурс   04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1913 бк, 591 40 0 585 585 1801 54649 Открит конкурс
10.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1902 бк, бл, 12 2 9 674 286 983 33528 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1903 бк, бл, 13 0 20 863 370 1266 43172 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1906 бб, бк, дгл, 174 654 24 349 62 1263 35527 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1915 бк, трп, чб, 98 8 10 435 181 732 24351 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1916 бб, 307 290 3 336 60 996 28191 Открит конкурс
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1906 гбр, дб, цр, 32 44 0 379 0 455 14496 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1907 гбр, дб, здб, цр, 40 28 0 496 0 564 17968 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1908 бб, бл, дб, здб, цр, 1 112 11 396 16 536 15648 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1909 бл, дб, цр, 6 73 0 693 0 772 24692 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1910 бл, дб, здб, цр, 15 23 1 222 0 261 8322 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1911 бл, дб, здб, цр, 9 19 2 422 0 452 14446 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1912-С бб, 39 306 63 792 60 1260 28941 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1913-с бб, 8 62 14 156 20 260 5972 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1914-с бб, 7 56 14 195 18 290 6663 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1915-с бб, 12 93 21 259 25 410 9418 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1901 бб, бк, ела, 2173 145 11 587 318 3234 98860 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1902 бб, бк, здб, чб, 227 18 2 190 102 539 16700 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1903 бб, бк, 184 11 1 65 77 338 9561 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1904 бб, 90 262 70 83 5 510 15231 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1905 бб, чб, 40 165 31 91 9 336 10118 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1906 бб, бк, ел, см, 1084 99 10 515 174 1882 56432 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1901 бк, дб, срлп, 4 36 26 1032 10 1108 36517 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, бл, дб, чб, 27 157 70 949 142 1345 42643 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, дб, чб, 152 388 22 266 7 835 23519 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1905МТ бб, 71 334 10 112 10 537 14436 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1907МТ бб, бк, дб, трп, чб, 149 8 7 165 33 362 10936 Открит конкурс
14.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1901 бб, чб, 70 207 15 118 17 427 9862 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1902 бб, бк, чб, 100 184 1 69 13 367 8208 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1903 бб, ела, см, 1780 53 11 54 216 2114 44718 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1904 бб, ела, см, 199 14 3 14 32 262 5543 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1905 см, 354 10 2 10 35 411 8645 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1906 бб, ела, см, 305 8 1 14 34 362 7634 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1907 бб, бм, ела, см, 839 20 3 60 181 1103 23218 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1908 бб, бк, бм, ела, см, 1908 44 6 52 111 2121 45069 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1909 бб, бк, ела, см, 318 10 2 40 86 456 9617 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1910 бк, ела, см, яв, 321 8 1 66 139 535 11458 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1911 бк, ела, см, 400 10 3 102 125 640 13683 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1912 бб, 176 178 0 60 16 430 9400 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1913 бб, бк, 69 37 7 90 14 217 5032 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1914 бб, цр, чб, 69 78 7 31 5 190 4200 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1915 бб, бк, цр, чб, 39 106 8 82 8 243 5576 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1916 бб, бк, лст, тп, цр, чб, 71 153 11 165 8 408 9412 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1917 бб, 1290 26 0 89 206 1611 34182 Открит конкурс
03.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1904 чб, 766 314 31 176 35 1322 36422 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1909 бк, здб, 10 9 0 344 0 363 13260 Открит конкурс
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 бк, 215 4 0 1203 50 1472 47958 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1902 бк, дб, яв, 235 7 24 1476 45 1787 59897 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1903 чб, 12 212 70 33 2 329 9118 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1906 чб, 12 255 44 30 5 346 9553 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1907 чб, 34 428 93 58 4 617 17044 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1908 см, 63 50 3 30 4 150 4044 Открит конкурс   10.12.2018 10.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1905 тп, 532 60 39 74 4 709 11098 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1909 бк, 240 0 22 299 22 583 17606 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1911 бк, 257 14 25 550 24 870 27224 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1912 бк, здб, чб, яв, 116 9 4 407 10 546 17767 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1915 бк, 182 9 0 669 15 875 28185 Открит конкурс
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1923-193 бк, дб, 0 0 0 558 36 594 20466 Открит конкурс
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1924-193 бб, бк, дб, 19 12 0 853 53 937 32050 Открит конкурс
29.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 16501 Открит конкурс
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 0 0 710 0 710 22010 Открит конкурс
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19103 ак, чб, 31 67 15 19 0 132 3699 Открит конкурс
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 7977 Открит конкурс
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19103 гбр, дб, здб, цр, 6 16 4 931 0 957 28626 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19104 бк, гбр, дб, здб, 6 15 3 1143 0 1167 34929 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19105 ак, 0 0 0 865 0 865 25950 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19106 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 999 0 1012 30336 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19107 бк, гбр, 6 47 7 928 0 988 29491 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19108 бл, гбр, здб, цр, 0 2 2 136 0 140 4194 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19109 бб, дб, здб, цр, чб, 30 30 4 539 1 604 17759 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19110 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 3240 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19111 бк, гбр, дб, здб, шс, 5 3 1 418 0 427 12763 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19112 бк, гбр, дб, здб, цр, 7 9 2 390 0 408 12164 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19113 бб, бк, брз, 759 625 82 187 22 1675 42188 Открит конкурс
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1904мф бк, гбр, здб, цр, 0 0 1 876 0 877 34203 Открит конкурс

03.01.2019 03.01.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1911 бб, бк, дб, 24 182 38 688 10 942 29094 Открит конкурс
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018