1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2020 - 364 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Разлог 2001-ОС бб, чб, 40 249 37 222 0 548 15356 Открит конкурс
10.02.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Якоруда ОГТ 1 бб, см, 15 137 113 41 10 316 7723 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20103 бк, дб, 111 23 16 1101 270 1521 48420 Открит конкурс
02.12.2019
23.12.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20301 бб, бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 28 31 25 1387 175 1646 52621 Открит конкурс
26.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20407 бл, дб, цр, 0 0 3 524 0 527 16864 Открит конкурс
17.06.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 20501 С чб, 427 125 3 152 0 707 19796 Договори по чл. 27
03.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 37033 Собствени работници
02.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2000 бб, бк, см, 591 40 2 57 108 798 20623 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2001 бб, бк, дб, тп, 315 107 12 241 104 779 21704 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 20446 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 18675 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2005 бб, бк, ела, см, чб, 936 198 17 166 164 1481 39107 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2007 бб, бк, см, 1286 51 2 260 253 1852 48746 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2009 бб, бк, брз, ела, ива, см, 740 195 18 268 98 1319 35697 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2011 бб, бк, ела, см, 326 38 8 149 65 586 15999 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2012 бб, бк, см, 479 45 7 142 72 745 19906 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2014 бб, бк, ела, см, 442 26 17 96 41 622 16485 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2017 бб, бк, ела, см, 657 76 63 150 119 1065 28373 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019 бб, бк, см, 930 227 62 141 137 1497 39567 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2020 бб, бк, брз, см, 262 55 4 82 24 427 11471 Открит конкурс
29.11.2019
25.02.2020 25.02.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 20652 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2023 бк, гбр, здб, 0 0 0 933 0 933 29856 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2004 бб, бк, ела, см, тп, 776 48 9 123 95 1051 27506 Открит конкурс
18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2008 бб, бк, ела, см, 745 141 19 452 281 1638 45151 Открит конкурс
18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2010 бб, бк, ела, см, 216 38 9 373 75 711 20694 Открит конкурс
18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2018 бб, бк, ела, см, 1064 116 55 96 255 1586 41240 Открит конкурс
18.03.2020
05.05.2020 05.05.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-5 бб, чб, 859 1176 59 801 0 2895 82223 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2013 бб, бк, ела, см, 493 43 8 223 131 898 24463 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20101MT бб, чб, 252 424 35 649 55 1415 41862 Открит конкурс
20.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20103 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 518 0 518 20513 Собствени работници   03.01.2020
ДЛС Искър 20104 бл, здб, цр, 0 0 0 1024 0 1024 40550 Собствени работници   03.01.2020
ДЛС Искър 20105С бб, чб, 0 0 0 834 0 834 24186 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20106 бл, здб, цр, 0 0 0 433 0 433 15155 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Кричим 2002 дб, едлп, лдб, тп, чтп, 0 0 18 97 273 388 9276 Договори по чл. 27
11.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 34949 Открит конкурс
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 35383 Открит конкурс
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 19772 Открит конкурс
17.12.2019
18.02.2020 18.02.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20005с чб, 1 5 1 13 0 20 394 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20004с бб, 29 216 44 634 0 923 18766 Договори по чл. 27
03.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20017с бб, см, 9 62 12 184 0 267 5231 Договори по чл. 27
08.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20018с бб, 52 77 0 6 0 135 1731 Договори по чл. 27
08.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20011с бб, здб, цр, чб, 47 69 8 577 0 701 20479 Открит конкурс
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20013 бк, брз, 0 0 0 917 0 917 26119 Открит конкурс
23.04.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20028 бб, бк, 141 1 0 239 20 401 11268 Открит конкурс
23.06.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20016 бб, бк, здгл, см, яв, 2 44 7 22 0 75 1591 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20019с бб, 7 49 11 140 0 207 4112 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20020с бб, 5 34 7 99 0 145 2905 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20021с бб, 3 21 4 62 0 90 1829 Договори по чл. 27   04.05.2020 04.05.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20022с бб, 4 31 6 89 0 130 2643 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2000 бб, чб, 350 103 1 148 23 625 17759 Открит конкурс
09.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2001 бб, чб, 236 109 2 116 10 473 13570 Открит конкурс
09.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2003 бб, бк, здб, чб, 128 283 15 88 19 533 15486 Открит конкурс
09.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2007 бб, ела, см, 347 165 11 51 37 611 17098 Открит конкурс
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2009 бб, ела, см, 1347 80 3 36 139 1605 43318 Открит конкурс
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 2013 бб, дри, ела, см, 0 0 0 168 0 168 5376 Открит конкурс
25.06.2020
14.07.2020 14.07.2020
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2022мф бк, ела, 17 2 0 112 54 185 6039 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2023мф бк, дб, дрш, цр, 80 3 0 999 165 1247 42161 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2028 бб, бк, см, 46 20 1 99 230 396 14381 Собствени работници
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2010с гбр, здб, трп, 0 0 0 320 0 320 11216 Договори по чл. 27
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2015 ак, бб, бк, брз, дб, дрш, трп, цр, чб, 44 100 12 155 29 340 10944 Договори по чл. 27
09.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2014с бб, см, 0 0 0 13 278 291 8517 Договори по чл. 27
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2020с бк, гбр, дб, 0 0 0 216 0 216 7560 Договори по чл. 27
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2032 бк, 197 34 0 554 150 935 30507 Открит конкурс
16.06.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2033с бб, см, 0 0 0 4 55 59 1735 Договори по чл. 27
01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2010с-1 здб, 0 0 0 16 0 16 560 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2016 бб, бк, ела, см, 509 93 11 107 236 956 34172 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 2016 здб, 0 0 0 220 0 220 8800 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 2022 ак, бб, бк, брз, гбр, дб, здб, цр, 17 50 0 1677 18 1762 69767 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 2026 бл, здб, цр, 0 0 0 607 0 607 24280 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 2027 бб, бк, брз, гбр, ел, трп, 2 1 0 75 0 78 2780 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 2001 бб, чб, 450 300 2 14 2 768 21610 Открит конкурс
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 2002 бб, чб, 573 200 0 29 3 805 22806 Открит конкурс
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 2003 бб, здб, чб, 370 306 4 759 24 1463 44513 Открит конкурс
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 2021 бк, 532 0 0 42 6 580 14076 Договори по чл. 27
25.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 2023 бб, бк, чб, 90 218 79 2909 65 3361 102387 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2001-мф бб, 0 0 0 807 275 1082 31103 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2002 бб, бк, ела, см, 0 0 12 833 293 1138 32697 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2003-мф бб, 0 0 0 1573 415 1988 57237 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2004 бб, 0 0 0 1880 461 2341 67428 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2012-мф бб, ела, см, 909 115 84 520 225 1853 49116 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2013 бб, см, 457 39 18 183 138 835 21906 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2014-мф бб, ела, см, 1482 73 131 274 173 2133 54414 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2005 бб, 0 0 0 1524 200 1724 49796 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2006-мф бб, см, 514 65 15 630 435 1659 45215 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2007-мф бб, бк, 0 0 0 153 0 153 4437 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2008-мф бб, бк, 245 12 1 372 263 893 24495 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2009-мф бб, ела, см, 218 26 6 480 317 1047 29016 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2010-мф бб, 14 33 3 618 0 668 19238 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2011-мф бб, чб, 28 16 2 324 0 370 10578 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2015 бб, ела, см, 1104 114 117 280 179 1794 46413 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2016 бб, ела, см, 513 73 46 214 83 929 24373 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2017-мф бб, ела, см, 1070 87 62 479 304 2002 52637 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2018-мф бб, см, 537 24 7 179 72 819 21031 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 2019-мф бк, 0 0 0 192 0 192 5568 Открит конкурс
08.07.2020
27.07.2020 27.07.2020
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 2007 бб, бк, ела, чб, 360 213 27 160 0 760 20974 Открит конкурс
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 2011 бб, бк, 106 6 1 1025 40 1178 44838 Открит конкурс
22.06.2020
07.07.2020 07.07.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2001мт бб, бк, брз, гбр, ела, здб, см, чб, 147 398 33 353 10 941 22557 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2002мт бб, чб, 148 640 117 134 4 1043 24575 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2004мт ак, бб, здб, цр, чб, 15 272 33 132 0 452 10811 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2005мт бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 691 0 691 18451 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2007мт бк, бл, здб, цр, 0 0 0 284 0 284 7668 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2006мт бб, цр, чб, 56 281 16 330 0 683 16526 Открит конкурс
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2010мт бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 303 0 303 8090 Открит конкурс
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 2011 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 450 0 450 12015 Открит конкурс
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 2005 бб, бк, чб, 183 49 6 316 642 1196 32645 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 2017 бб, бк, ела, см, 271 129 13 316 29 758 21103 Открит конкурс
23.03.2020
17.06.2020 17.06.2020
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 2011 бб, 610 255 35 112 256 1268 32584 Открит конкурс
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2001ТТР ак, бл, гбр, здб, цр, 57 191 93 1475 0 1816 55820 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2002 бк, бл, брз, гбр, здб, кл, трп, цр, 57 222 20 1063 0 1362 41665 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2005ТТР бк, бл, гбр, здб, цр, 35 303 12 2693 0 3043 96560 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2004 бк, гбр, здб, цр, 34 71 31 626 0 762 24078 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2007 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 156 306 211 574 3 1250 35080 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2012 ак, бб, бл, цр, чб, 28 128 46 153 0 355 10295 Договори по чл. 27
04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2016ТТР бб, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, цр, чб, 95 150 35 2098 0 2378 136681 Открит конкурс
15.06.2020
01.07.2020 01.07.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804Д-20 бб, бк, бл, гбр, дб, здб, см, срлп, трп, цр, чб, 83 1048 136 3304 0 4571 164045 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2008 СР бб, бл, здб, цр, 8 56 6 300 0 370 9686 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2010С чб, 50 202 50 37 3 342 10168 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2013 бб, бл, цр, чб, 25 37 10 29 2 103 3017 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2015 ак, бб, бл, брз, гбр, здб, лст, трп, цр, чб, чдб, яс, 159 153 44 687 3 1046 30574 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 2017 бб, бл, здб, рег, цр, чб, яв, 59 83 29 162 2 335 9895 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 2008-193 бк, вб, здгл, см, трп, 156 148 15 544 0 863 34583 Открит конкурс
22.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2015 бл, цр, 0 0 0 52 0 52 1602 Открит конкурс
28.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2016 гбр, здб, 0 0 0 237 0 237 7300 Открит конкурс
28.11.2019
11.05.2020 11.05.2020
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2023с бб, бл, 12 96 12 247 23 390 8802 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2022с бб, 4 32 4 80 8 128 2873 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2017с бб, бл, здб, 18 140 18 364 34 574 12960 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2021с бб, цр, 13 105 13 279 22 432 9781 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2018с бб, бл, 5 42 5 113 4 169 3819 Договори по чл. 27
30.03.2020
28.02.2020 28.02.2020
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2019с бб, бл, 14 112 14 290 25 455 10271 Договори по чл. 27
30.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2020с бб, кдб, 10 74 10 191 17 302 6829 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2025 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 660 0 660 20328 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2026 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 210 0 210 6468 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2027 бл, здб, цр, 0 0 0 605 0 605 18634 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2028 бл, здб, цр, 0 0 0 392 0 392 12074 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2029 бл, гбр, здб, кдб, цр, 0 0 0 478 0 478 14722 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2030 бл, здб, цр, 0 0 0 596 0 596 18357 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2031 бл, цр, 0 0 0 339 0 339 10441 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2033с бб, здб, см, цр, 2 19 3 59 3 86 1999 Договори по чл. 27
23.06.2020
04.06.2020 04.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2034с бб, кдб, 7 58 7 155 8 235 5320 Договори по чл. 27
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2035с бб, бк, 10 88 11 232 14 355 8000 Договори по чл. 27
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2036с бб, цр, 4 37 5 101 5 152 3432 Договори по чл. 27
23.06.2020
04.06.2020 04.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2037с бб, цр, 12 101 13 103 10 239 5396 Договори по чл. 27
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2024с бб, цр, 15 121 15 334 31 516 11665 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2032с бб, кдб, цр, 9 80 11 211 18 329 7425 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2038с бб, бл, цр, 8 75 10 210 12 315 7149 Договори по чл. 27   04.06.2020 04.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2039с бб, бк, см, 13 131 19 344 30 537 12084 Договори по чл. 27   04.06.2020 04.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 2040с бб, 7 59 8 153 14 241 5414 Договори по чл. 27   04.06.2020 04.06.2020
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 2002их бл, здб, цр, 0 0 0 288 0 288 8640 Открит конкурс
13.07.2020
09.07.2020 09.07.2020
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 2003ф бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 0 8 0 964 0 972 29160 Открит конкурс
23.06.2020
09.07.2020 09.07.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2022 бб, бк, см, трп, 58 10 0 365 37 470 16984 Открит конкурс
15.06.2020
02.07.2020 02.07.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2023 бк, врб, 51 5 1 186 8 251 9083 Открит конкурс
15.06.2020
02.07.2020 02.07.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2028 бк, 0 0 0 40 0 40 1560 Открит конкурс
15.06.2020
02.07.2020 02.07.2020
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 2017 дб, здб, 0 125 0 523 0 648 19315 Открит конкурс
30.03.2020
09.07.2020 09.07.2020
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 2018с бб, бк, дб, здб, 0 56 0 238 0 294 8728 Договори по чл. 27
29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 2021с бб, 0 18 0 85 0 103 2763 Договори по чл. 27
29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 2019 ак, бб, бл, гбр, дб, кгбр, цр, чб, 719 491 1 657 29 1897 48055 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2002МТ бк, 98 8 3 196 10 315 9284 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2003МТ бб, бм, см, 1151 128 3 171 27 1480 37499 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2004МТ бк, здб, чб, 65 6 2 80 5 158 4248 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2005МТ бк, вгбр, дб, здб, кл, мжд, 16 3 0 532 4 555 17609 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 2017П бб, чб, 0 17 2 226 0 245 6860 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20006 бб, здб, чб, 161 158 6 531 0 856 19804 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20007 бк, гбр, здб, 0 0 0 737 0 737 25205 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20012 бк, 24 2 0 614 0 640 19019 Открит конкурс
23.12.2019
27.05.2020 27.05.2020
ДГС Кюстендил 20009 бк, гбр, здгл, 82 24 0 2075 0 2181 64268 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20010 бк, гбр, здб, цр, 10 0 0 659 0 669 20451 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20011 бк, гбр, 108 17 0 1328 0 1453 42115 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20008 бк, 43 4 0 664 0 711 20627 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20028 бк, 0 0 0 582 0 582 19904 Открит конкурс
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20001с бб, цр, чб, 15 123 24 360 0 522 10012 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20013с бб, бл, здб, чб, 6 38 8 128 0 180 3663 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20014с ак, бб, бл, чб, 30 214 42 638 0 924 18480 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20015с бб, бк, бл, здб, цр, 10 66 13 204 0 293 5838 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20016с бб, бк, гбр, цр, 13 98 22 311 0 444 8790 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20017с бб, бк, здб, 8 61 13 197 0 279 5637 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20018с бб, бк, цр, 8 53 10 161 0 232 4574 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20019с бб, здб, 6 48 10 150 0 214 4241 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20020с бб, здб, 7 51 9 155 0 222 4395 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20021с ак, бб, здб, 20 148 29 443 0 640 12474 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20033с ак, бб, гбр, здб, трп, чб, 25 172 35 542 0 774 15662 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20035с бб, бк, 6 47 9 139 0 201 3966 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20041с бб, здб, цр, 32 242 48 740 0 1062 22257 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20030с бб, чб, 4 18 3 50 0 75 1483 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2001МТ бб, см, 326 102 31 109 30 598 16219 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2002МТ бб, см, 328 59 18 101 42 548 14729 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2003МТ бб, см, 319 139 23 90 19 590 16032 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2004МТ бб, ела, см, 652 141 10 354 147 1304 35620 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2005МТ бб, ела, см, 106 57 8 208 58 437 12382 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2006 бб, ела, см, 173 57 7 195 81 513 14285 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 2009 бк, здб, 160 0 13 1799 160 2132 68833 Открит конкурс
20.05.2020
05.06.2020 05.06.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 2022-С бб, 0 32 4 91 0 127 3247 Договори по чл. 27
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 2028-С бб, 0 43 2 67 0 112 2890 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 2029-С бб, 0 18 1 30 0 49 1263 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 2055-С бб, 0 4 0 90 0 94 2358 Договори по чл. 27
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2010 бк, брз, вгбр, 64 0 3 267 5 339 10170 Открит конкурс
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2011с бб, 0 0 0 17 0 17 544 Договори по чл. 27
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2018с чб, 0 3 0 40 5 48 1530 Договори по чл. 27
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2009с бб, 0 7 2 17 0 26 780 Договори по чл. 27
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3594 Договори по чл. 27
03.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 20203 бк, дб, здб, 98 20 0 820 0 938 28042 Открит конкурс
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 20207 бк, бл, гбр, здб, кгбр, цр, чб, 17 31 1 1148 0 1197 35893 Открит конкурс
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 20211 бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, кл, цр, 50 213 43 1408 46 1760 60276 Открит конкурс
20.05.2020
Прекратена
16.06.2020 16.06.2020
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 20217с бб, 0 1 0 55 0 56 1792 Договори по чл. 27
29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804Д-20 бк, бл, дб, здб, цр, 50 203 167 2142 0 2562 87890 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 2016 бк, 387 30 34 1388 8 1847 63040 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2016-С бб, 18 98 25 168 74 383 9174 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2015-С бб, 12 47 16 53 29 157 3756 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2014-С бб, 2 6 3 43 3 57 1366 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2021 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 493 0 493 16762 Открит конкурс
04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2029-С бб, 2 23 9 75 0 109 2614 Договори по чл. 27
30.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2032 гбр, дрш, здб, 0 0 0 376 0 376 12784 Открит конкурс
06.07.2020
23.07.2020 23.07.2020
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 2033 бл, дб, здб, цр, 8 24 0 1246 0 1278 43500 Открит конкурс
06.07.2020
23.07.2020 23.07.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2001 бб, бк, дб, трп, 948 47 3 322 130 1450 41133 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2002 бб, бк, ела, см, 642 77 6 157 116 998 27123 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2003 бб, бк, ела, 561 126 9 203 50 949 26445 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2004 бб, бк, ела, трп, 707 137 35 260 92 1231 34063 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2017 бб, бк, ела, 760 163 16 371 105 1415 38890 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2005 бб, бк, дб, чб, 501 17 2 99 130 749 20046 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2015 бб, бк, ела, 287 19 2 43 60 411 10965 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2016 бб, ела, 367 86 7 70 31 561 15106 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2006 бб, чб, 83 199 57 191 45 575 16448 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2007 бб, чб, 658 82 4 129 56 929 24896 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2008 бб, ела, см, 644 36 33 54 102 869 23044 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2009 бб, бк, 133 24 1 40 27 225 6103 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2010 бб, бк, ела, 1194 98 2 72 122 1488 39278 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2013 бб, бк, ела, см, 2244 138 105 285 198 2970 79181 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2014 бб, ела, см, 1253 54 70 96 218 1691 44777 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2011 бб, бк, ела, 629 36 2 52 95 814 21516 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2012 бб, бк, 271 24 3 86 84 468 13006 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2018-С бб, 85 24 2 17 16 144 3883 Открит конкурс
11.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1932С-20 бб, 249 14 1 33 0 297 7889 Открит конкурс
11.02.2020
27.02.2020 27.02.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2019 бб, бк, ела, см, 165 306 51 252 69 843 22892 Открит конкурс
04.06.2020
23.06.2020 23.06.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2020 бб, бк, ела, 770 108 5 172 424 1479 36985 Открит конкурс
04.06.2020
23.06.2020 23.06.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2021 бб, 21 166 11 87 4 289 7983 Открит конкурс
04.06.2020
23.06.2020 23.06.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2022 бб, бк, 13 126 11 195 9 354 10071 Открит конкурс
04.06.2020
23.06.2020 23.06.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2023 бб, 209 348 227 220 36 1040 28563 Открит конкурс
04.06.2020
23.06.2020 23.06.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2024 бб, 80 259 122 136 6 603 16724 Открит конкурс
04.06.2020
23.06.2020 23.06.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2025-С бб, см, 88 108 10 158 0 364 10025 Открит конкурс
14.07.2020
30.07.2020 30.07.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 2026-С бб, 31 57 8 121 0 217 6135 Открит конкурс
14.07.2020
30.07.2020 30.07.2020
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2006МТ бб, бл, дб, дгл, чб, 42 363 101 229 3 738 19915 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2020 бб, бк, чб, 81 87 8 122 9 307 7236 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2001 бб, чб, 87 366 27 144 35 659 15968 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2002 бб, 26 149 13 58 5 251 6149 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2003 бб, 44 134 10 108 16 312 7626 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2004 бб, бк, ела, см, 359 11 2 42 116 530 11530 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2005 бб, бк, ела, см, 292 8 1 29 65 395 8603 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2006 бб, бк, ела, см, 453 8 1 67 170 699 15291 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2007 бб, гбр, ела, см, цр, 144 237 27 152 14 574 13757 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2008 бб, см, 556 14 2 15 70 657 14250 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2009 бб, 218 56 6 38 110 428 9347 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2010 бб, см, 1623 47 8 43 177 1898 41191 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2011 бб, см, 399 7 0 20 70 496 10814 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2012 бб, см, 413 9 2 19 49 492 10411 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2013 бб, см, 1401 91 14 66 194 1766 38170 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2014 бб, см, 503 13 2 32 80 630 13689 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2015 бб, бм, 564 14 2 9 24 613 13427 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2016 бб, чб, 71 151 11 56 15 304 7011 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2017 бб, чб, 65 174 10 43 8 300 6913 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2018 бб, чб, 92 106 9 47 7 261 5965 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2019 бб, бк, цр, 118 124 12 199 10 463 10953 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2021 бб, бк, см, чб, 68 86 9 35 3 201 4569 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2022 бб, см, 188 426 50 52 7 723 16561 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2023 бб, см, 862 178 32 56 51 1179 26169 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2024 бк, 24 3 0 202 0 229 5647 Открит конкурс
13.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2025 см, 100 1 0 6 18 125 2644 Открит конкурс
13.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 2026 бк, трп, 49 6 0 661 0 716 18317 Открит конкурс
13.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2003 бк, дб, здб, 0 0 12 761 0 773 27756 Открит конкурс
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2016 бк, здб, 0 0 0 739 0 739 26604 Открит конкурс
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2028 бб, 193 215 2 49 1 460 12721 Открит конкурс
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2034 бл, гбр, здб, 0 0 0 612 50 662 23382 Открит конкурс
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2037 бб, 85 96 2 60 2 245 6838 Открит конкурс
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2038 бк, здб, 0 0 0 381 143 524 17577 Открит конкурс
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 2044 бб, чб, 373 276 9 71 14 743 22866 Открит конкурс
06.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДГС Сливница 20103 бл, гбр, дб, здб, цр, 0 4 1 447 0 452 13975 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20201 бб, цр, чб, 68 159 11 249 17 504 14399 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20202 бк, гбр, 0 0 0 314 0 314 9734 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20203 бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 3 3 0 363 0 369 11409 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20204 бб, чб, 143 277 25 50 0 495 13424 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20406 гбр, дб, здб, цр, 4 7 1 283 0 295 9110 Открит конкурс
08.06.2020
25.06.2020
ДГС Сливница 20407 кдб, цр, 0 0 0 140 0 140 4340 Открит конкурс
08.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20110-С бб, 0 0 0 112 0 112 3360 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20301-С бб, 0 2 2 28 0 32 960 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20302-С бб, 0 50 18 50 0 118 3540 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20303-С бб, 1 7 1 262 0 271 8109 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20304-С бб, 0 0 0 35 0 35 1050 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20107 бл, гбр, дб, здб, цр, 4 34 22 775 0 835 24940 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20108 бк, дб, здб, 23 23 8 217 0 271 7961 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20109 бл, цр, 0 13 8 329 0 350 10466 Открит конкурс
22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20110 бб, бк, см, чб, 1360 404 89 690 77 2620 66896 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20111 бк, гбр, дб, здб, цр, 18 37 21 1820 0 1896 56695 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20112 бк, гбр, дб, здб, 0 7 11 1191 0 1209 36245 Открит конкурс
22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20224-2 бк, дб, здб, 8 24 1 205 0 238 7051 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20225 дб, здб, цр, 0 22 6 453 0 481 14380 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20226 бб, бк, гбр, здб, 0 2 1 99 0 102 2961 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20227 бк, гбр, здб, 0 0 1 83 0 84 2519 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20432 бк, дб, здб, 0 0 5 225 0 230 6895 Открит конкурс
04.06.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20433 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 3 9 518 0 530 15885 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20434 гбр, дб, здб, цр, 0 6 5 230 0 241 7213 Открит конкурс
04.06.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20114 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 55 0 55 1650 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20329с бб, 0 0 0 29 2 31 806 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20330с бб, 0 0 0 20 2 22 572 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2004 бк, 601 33 39 250 127 1050 27994 Открит конкурс
12.12.2019
02.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2020 бб, 0 9 6 0 0 15 401 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 2040 бк, 0 0 0 957 0 957 37323 Открит конкурс
15.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 2041-193 бб, бк, гбр, здб, здгл, см, цр, 52 11 4 667 0 734 32330 Открит конкурс
12.06.2020
30.06.2020 30.06.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1804Д-20 бк, 105 1 0 966 0 1072 41384 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2056С бб, 0 0 0 184 3 187 5049 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2010 бб, здб, чб, 180 265 12 64 0 521 14097 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2011 бб, чб, 272 596 17 159 5 1049 28323 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2012 бб, чб, 520 96 0 34 2 652 17604 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2013 чб, 75 27 0 7 0 109 2943 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2014 чб, 297 92 1 9 1 400 10800 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2038 бк, гбр, здб, цр, 3 3 0 798 55 859 28282 Открит конкурс
22.04.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2063 бк, гбр, здб, 1 1 0 449 0 451 14432 Открит конкурс
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2064 бк, 0 3 0 243 0 246 7872 Открит конкурс
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2065 бк, 0 0 0 1957 0 1957 62624 Открит конкурс
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2069 бк, здб, чб, 182 58 0 13 2 255 6915 Открит конкурс
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2070 бб, чб, 745 102 0 82 4 933 25191 Открит конкурс
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2001С бб, чб, 0 0 0 230 14 244 6588 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2002С бб, чб, 0 0 0 725 23 748 20196 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2003С бб, 0 0 0 1130 35 1165 31455 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2004С бб, 0 0 0 115 2 117 3159 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2005С бб, 0 0 0 1063 31 1094 29538 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2006С бб, 0 0 0 836 17 853 23031 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2007С бб, бк, 0 24 4 725 11 764 20648 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2008С бб, 0 0 0 1194 26 1220 32940 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2015С бб, 0 3 0 280 36 319 8613 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2016С бб, 0 1 0 513 12 526 14202 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2017С бб, 0 0 0 220 4 224 6048 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2018С бб, здб, 0 0 0 1170 20 1190 32145 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2019С бб, здб, чб, 0 2 1 732 1 736 19912 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2020С бб, 0 0 0 67 3 70 1890 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2021С бб, 0 0 1 1779 27 1807 48789 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2022С бб, 0 0 0 351 2 353 9531 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2023С бб, чб, 0 2 1 556 49 608 16416 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2024С бб, 0 0 0 413 41 454 12258 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2025С бб, 0 0 0 332 20 352 9504 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2026С бб, бк, здб, 0 0 0 608 60 668 18051 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2028С бб, 0 0 0 400 38 438 11826 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2031С бб, 0 0 0 47 4 51 1377 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2032С бб, здб, чб, 0 2 0 404 38 444 12068 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2034С бб, 0 0 0 275 30 305 8235 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2039С бб, 0 1 0 32 2 35 945 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2040С бб, 0 0 0 288 9 297 8019 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2041С бб, 0 0 0 880 27 907 24489 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2042С бб, 0 0 0 255 3 258 6966 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2043С бб, 0 0 0 61 2 63 1701 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2046С бб, 0 0 0 69 1 70 1890 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2048С бб, 0 0 0 529 27 556 15012 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2050С бб, 0 0 0 941 21 962 25974 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2051С бб, 0 0 0 774 16 790 21330 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2052С бб, 0 0 0 599 19 618 16686 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2054С бб, 0 0 0 1179 18 1197 32319 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2055С бб, 0 0 0 255 3 258 6966 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2059С бб, 0 0 0 22 5 27 729 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2060С бб, 0 0 0 165 5 170 4590 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2061С бб, здб, 0 4 0 716 5 725 19590 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 2058С бб, 0 0 0 383 16 399 10773 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 2010 здб, 0 0 0 543 0 543 17376 Открит конкурс
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 2013 бб, бк, брз, ела, здб, см, трп, 277 226 29 1837 60 2429 77452 Открит конкурс
29.11.2019
23.01.2020 23.01.2020
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 2024 бб, бк, здб, 2 0 0 919 0 921 31304 Открит конкурс
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 2013 бб, бк, брз, ела, здб, см, трп, 277 226 29 1837 60 2429 97160 Открит конкурс
03.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 2012 бб, ела, см, 451 270 17 57 13 808 22388 Открит конкурс
08.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 2014 бб, бк, трп, 261 59 8 135 18 481 14210 Открит конкурс
08.05.2020
ПРОВЕДЕНА