1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2018 - 478 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОБ1 бб, см, чб, 20 48 11 135 0 214 5973 Явен търг
28.03.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОБ2 бб, чб, 24 85 28 177 0 314 8994 Явен търг
28.03.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОБ5 бб, бк, см, 88 142 43 207 0 480 17589 Явен търг
28.03.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОБ4 бб, бк, дгл, см, трп, 73 137 52 152 0 414 15915 Явен търг
28.03.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОБ6 бб, чб, 59 162 74 90 0 385 15434 Явен търг
28.03.2018
ПРОВЕДЕНА
Община Кочериново 1 бб, бк, брз, гбр, дб, 1413 224 30 487 292 2446 116278 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
Община Кочериново 2 бб, бк, врб, гбр, дб, дгл, здгл, см, 758 105 25 353 75 1316 60215 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
Община Разлог 1801-0 бб, здгл, чб, 95 313 56 304 0 768 26059 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18102 бк, гбр, здб, цр, 60 199 21 1474 63 1817 72165 Таен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18105 бб, бл, гбр, здб, цр, 20 68 7 787 0 882 34178 Явен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 2015-19Д бк, трп, цр, 60 14 1 735 265 1075 45494 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1505-4 бк, гбр, здб, цр, 19 23 1 1178 0 1221 63486 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18004 бб, бк, брз, ела, здгл, см, тп, трп, чб, 102 38 1 1020 0 1161 43782 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18002 бб, бк, ела, здгл, см, 14 8 0 3 0 25 1380 Явен търг
05.12.2017
19.07.2018 19.07.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18003 бб, здгл, см, 508 216 8 276 0 1008 46800 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18005 бб, бк, бм, ела, здгл, см, 204 112 7 198 0 521 22644 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18006 бк, здгл, см, 222 110 7 164 0 503 23191 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18001 бб, бк, здгл, чб, 85 98 5 94 0 282 9145 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18017с бб, 68 10 0 344 0 422 9362 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18018с бб, 148 39 2 503 0 692 17563 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18020 бб, бк, гбр, 18 1 0 238 0 257 10632 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18021 бб, бк, гбр, здб, чб, 26 87 6 98 0 217 6290 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18045 бб, бк, брз, чб, 30 4 0 387 0 421 17457 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18047 бк, брз, трп, чб, 347 307 4 347 50 1055 32896 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18049с бб, 8 63 13 185 0 269 4325 Явен търг
03.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18050 бк, 22 1 0 898 100 1021 41479 Явен търг
03.07.2018
19.07.2018 19.07.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1805Д бб, бк, врб, здгл, см, трп, 613 1911 286 1775 20 4605 152639 Явен търг
18.07.2018
17.08.2018 17.08.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1801 бб, бк, здб, здгл, 160 322 50 348 0 880 36358 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1807 бб, ела, см, 604 143 13 75 89 924 60652 Явен търг
05.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1823 бб, бк, ела, здб, см, 128 154 15 44 0 341 17587 Явен търг
08.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1803е.т бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 896 0 896 36736 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1804е.т бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 849 0 849 34809 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1808е.т бк, гбр, дб, ела, 877 53 19 737 215 1901 98573 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1814е.т бб, бк, ела, см, 1370 84 3 350 568 2375 137276 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1807е.т бб, чб, 211 564 36 50 82 943 36743 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1809 мф бб, ела, см, трп, 668 74 13 113 1389 2257 98918 Явен търг
16.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802е.т см, 897 142 92 13 260 1404 97953 Явен търг
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1806е.т бб, бк, брз, ела, см, трп, 113 13 7 149 65 347 17796 Явен търг
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1813е.т бб, бк, брз, ела, см, трп, 790 79 7 120 475 1471 92943 Явен търг
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1820е.т бб, бк, брз, дб, ела, см, трп, 438 35 3 293 271 1040 59152 Явен търг
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1815е.т бб, бк, ела, см, 441 68 2 281 150 942 55609 Явен търг
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1819е.т бк, см, 495 74 38 46 105 758 53066 Явен търг
28.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1801мф бб, см, 646 250 91 53 286 1326 82290 Таен търг
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1811мф бб, бк, ела, см, 802 27 1 63 469 1362 94874 Таен търг
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1812мф бб, бк, ела, см, 220 36 7 80 254 597 35456 Таен търг
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1817мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 443 23 1 137 193 797 51120 Таен търг
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1818мф бб, бк, ела, см, 329 8 0 28 181 546 38744 Таен търг
01.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802 Д бб, бк, ела, см, 1808 106 12 459 550 2935 189034 Явен търг
21.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1835е.т бб, см, 404 24 1 10 155 594 44927 Явен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1836е.т бк, гбр, дб, ела, 96 1 4 487 66 654 31402 Явен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1839е.т бк, 1134 23 0 330 267 1754 109487 Явен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1837е.т бб, бк, брз, см, трп, 174 28 2 438 152 794 40888 Явен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1838 бб, бк, гбр, дб, трп, 144 21 6 707 86 964 44313 Явен търг
02.08.2018
21.08.2018 21.08.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1801 здб, чб, 45 213 26 39 5 328 8988 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1802 ак, чб, 80 440 52 78 4 654 18505 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1803 ак, бб, гбр, здб, чб, 27 266 24 72 3 392 11186 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1808 чб, 0 115 72 51 0 238 5008 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1810 чб, 82 125 5 26 5 243 8580 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1812 бк, чб, 317 49 6 87 47 506 23830 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1807 бб, бк, здб, здгл, чб, 584 908 40 344 33 1909 76007 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1809 бб, здб, чб, 103 626 86 81 10 906 23837 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1811 бб, бк, бл, гбр, здгл, трп, чб, 561 1017 151 434 39 2202 76869 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1813 бк, бл, чб, 327 219 14 161 31 752 31279 Явен търг
31.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1820 бб, 773 122 7 240 30 1172 71608 Явен търг
13.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1821 бб, бк, брз, ела, см, 1009 461 67 446 42 2025 117066 Явен търг
13.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1822 бб, бк, гбр, здб, 419 515 23 856 55 1868 82438 Явен търг
13.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1836 бк, брз, гбр, здб, трп, 504 61 32 1106 58 1761 103415 Таен търг
06.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1837 бб, бк, ела, см, трп, 199 99 18 125 38 479 27846 Таен търг
06.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1838 бб, бк, 10 54 5 46 6 121 4396 Таен търг
06.08.2018
22.08.2018 22.08.2018
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1820 бк, гбр, 0 0 0 693 0 693 28127 Таен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1825 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 595 0 595 24156 Таен търг
22.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1806Д бб, чб, 173 270 7 2727 0 3177 58237 Явен търг
18.07.2018
17.08.2018 17.08.2018
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1831 бб, бк, гбр, здб, чб, 529 993 25 1202 37 2786 77382 Таен търг
08.08.2018
24.08.2018 24.08.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1802 бб, здб, 1 8 0 741 0 750 31465 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1804 бк, 0 10 0 970 0 980 40230 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1813 бб, чб, 80 497 39 178 10 804 25628 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1815 бб, здгл, 302 373 5 122 28 830 39896 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1816 бб, бк, ела, чб, 12 276 5 137 0 430 13133 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1819 бб, ела, чб, 81 103 10 46 2 242 8640 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1836 бб, гбр, здб, 0 3 1 668 0 672 27934 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1840 бб, 69 323 10 96 9 507 18705 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1801 бб, гбр, здб, чб, 97 334 36 292 4 763 26503 Таен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1830 бб, ела, чб, 126 475 24 145 8 778 27199 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1831 бб, чб, 37 318 18 106 1 480 14758 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1833 бб, чб, 131 438 8 84 4 665 26873 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1834 бб, чб, 170 367 36 111 3 687 23464 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1807 бк, 381 8 7 190 37 623 34982 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1809 бк, 1421 131 36 820 161 2569 137491 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1810 бк, бм, ела, 395 13 8 200 46 662 37004 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1814 бб, бк, ела, см, чб, 772 545 21 488 48 1874 96879 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1803 бб, бк, ела, лст, см, 124 477 42 318 9 970 36400 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1805 бб, бк, 467 433 10 367 53 1330 60978 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1806 бб, бк, ела, 101 138 4 247 9 499 22994 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1817 бб, бк, 504 46 8 366 100 1024 53837 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1821 бб, бк, ела, см, 3 9 1 533 0 546 22023 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1822 бб, бк, см, 5 1 1 683 0 690 24905 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1823 бб, бк, ела, см, 773 110 15 561 103 1562 86440 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1826 бб, бк, бм, ела, см, 710 155 41 373 109 1388 80943 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1839 бб, бк, 63 37 3 510 2 615 25317 Явен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1824 бб, чб, 24 185 59 101 0 369 10408 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1825 бб, бк, см, 404 124 12 617 77 1234 58240 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1829 бб, чб, 226 682 38 100 12 1058 40317 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1832 бб, чб, 407 581 11 160 9 1168 43098 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1835 бб, чб, 179 262 5 64 8 518 21597 Таен търг
22.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1842 бб, бм, ела, см, 62 62 5 31 1 160 7848 Явен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1844 бб, здгл, 37 41 1 547 0 626 14255 Явен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1845 бб, чб, 10 78 16 332 0 436 10083 Явен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1846 бб, чб, 5 55 10 233 0 303 6433 Явен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1801 бб, брз, гбр, дб, трп, чб, 91 197 19 156 0 463 16149 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1802 ак, бб, бк, гбр, дб, чб, 445 390 43 422 63 1363 59199 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1803 бб, бк, дб, чб, 719 458 81 456 124 1838 87425 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1804 бб, бк, дб, трп, 190 401 51 523 104 1269 50398 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1805 бб, бк, 457 109 19 539 148 1272 60544 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1808 бб, бк, чб, 199 235 4 443 149 1030 44169 Явен търг
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1809 бб, бк, дб, чб, 281 59 6 331 129 806 39071 Явен търг
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, 351 28 3 666 235 1283 56701 Явен търг
26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1811 бб, бк, бм, гбр, ела, трп, чб, 494 181 21 390 65 1151 62129 Явен търг
11.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1812 бб, бк, бм, ела, см, 524 293 41 499 18 1375 72069 Явен търг
11.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1813 бб, бк, бм, ела, см, 362 35 3 892 18 1310 61580 Явен търг
30.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1814 бб, вгбр, дб, чб, 0 0 0 280 25 305 5366 Явен търг
30.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1815 бб, бк, дб, чб, 0 0 0 509 49 558 10100 Явен търг
30.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1816 бб, бк, здб, см, чб, 14 221 149 100 3 487 15782 Явен търг
30.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1805 бб, гбр, здб, чб, 62 420 26 124 0 632 20437 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1806 бб, бл, здб, чб, 81 173 19 134 0 407 12680 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1807 бб, бл, цр, чб, 1 57 12 189 0 259 7890 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1808 бб, бл, здб, цр, 0 245 6 367 0 618 21500 Таен търг
01.12.2017
12.03.2018 12.03.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1809 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 795 0 795 34589 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1816 бб, чб, 86 255 36 143 0 520 14869 Таен търг
07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1805Д бб, бк, бл, гбр, дб, см, трп, цр, чб, 736 215 110 2039 12 3112 136119 Явен търг
18.07.2018
17.08.2018 17.08.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1842 бк, бл, гбр, здб, трп, цр, 16 8 0 1148 2 1174 48307 Таен търг
05.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1516-3Д бб, бм, ела, см, чб, 899 293 54 466 17 1729 83222 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1843 бб, бк, см, 720 18 50 97 12 897 68817 Явен търг
27.09.2018
17.10.2018 17.10.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1801 бб, см, 189 468 30 73 107 867 42326 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1802 бб, 30 317 52 44 81 524 20575 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1803 бб, чб, 19 141 19 21 46 246 9817 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1804 бб, чб, 210 155 15 93 268 741 34984 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1813 бб, чб, 100 89 3 15 31 238 13689 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1807-1 бб, бк, см, 236 104 12 40 89 481 29742 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1810-1 бб, бк, ела, см, 1251 189 18 119 273 1850 130082 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1809-1 бб, бк, ела, см, чб, 301 218 29 111 155 814 43443 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1818 бб, чб, 214 229 16 124 790 1373 61331 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1819 бб, см, 110 109 10 15 59 303 16867 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1821 бб, бк, см, 192 149 23 105 32 501 27460 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1822 бб, бк, 37 243 92 62 33 467 18896 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1823 бб, 29 201 64 54 5 353 13780 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1807 бб, бк, см, 236 104 12 40 89 481 30430 Таен търг
16.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, 1251 189 18 119 273 1850 133455 Таен търг
10.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, чб, 301 218 29 111 155 814 44054 Таен търг
10.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1801 бб, бк, гбр, дб, цр, чб, 84 834 51 808 0 1777 55685 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1805 ак, бб, брз, дб, трп, цр, чб, 77 276 34 659 6 1052 39063 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1808 бк, бл, гбр, здб, цр, 99 119 3 492 0 713 31083 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1807 гбр, здб, кл, цр, 19 115 6 600 0 740 30290 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1802 бк, гбр, 164 116 9 1059 0 1348 54365 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804 бб, бк, см, 54 157 11 318 2 542 17807 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1801 Д бк, гбр, здб, лп, лс, трп, цр, 225 956 225 2489 15 3910 152015 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1818 бл, здб, цр, 19 88 4 587 0 698 31276 Явен търг
15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1819 бк, гбр, здб, цр, 35 145 3 452 0 635 27962 Явен търг
15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 15106Д бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 177 972 77 2015 0 3241 144428 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1801 бб, бк, гбр, здгл, см, трп, чб, 249 253 48 1585 0 2135 64739 Таен търг
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1804 бб, бк, брз, гбр, ива, трп, 38 145 14 1597 0 1794 62259 Таен търг
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1801Д бб, бк, брз, гбр, трп, 211 340 37 4328 0 4916 155295 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1805 бк, ела, ива, см, 9 135 17 989 0 1150 41428 Таен търг
29.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1806 бб, бк, гбр, дгл, здгл, см, трп, 1003 876 184 3198 0 5261 168228 Таен търг
29.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1807 бб, бк, брз, гбр, здгл, 389 390 22 3994 0 4795 161612 Таен търг
29.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1826с бб, кдб, 0 339 62 87 11 499 9290 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1827с бб, кдб, 11 326 53 306 7 703 12661 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1828с бб, 13 108 13 317 24 475 9336 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1829с бб, чб, 179 479 54 285 73 1070 32629 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1830с бб, бл, 16 1309 233 646 23 2227 38939 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1806Д бб, бк, гбр, здб, кдб, чб, 16 1237 210 820 27 2310 44255 Явен търг
18.07.2018
17.08.2018 17.08.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1851с бб, бл, цр, чб, 96 559 5 2135 29 2824 56676 Явен търг
18.09.2018
04.10.2018 04.10.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1д-2018 бк, гбр, здб, цр, 0 6 1 1881 0 1888 79523 Конкурс   11.09.2015 18.09.2015
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 181 бб, бк, бл, гбр, здб, тп, цр, чб, 223 143 2 3506 2 3876 158024 Таен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 182 бб, бк, гбр, дгл, здб, тп, цр, чб, 291 154 3 2868 62 3378 142818 Таен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 183 бб, бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 96 65 0 1950 2 2113 84575 Таен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1801 Д бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 40 54 12 1932 7 2045 84133 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1 бк, здб, 22 49 4 1988 5 2068 88040 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, см, трп, 141 89 1 297 16 544 24288 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1820 бб, бк, брз, врб, 188 48 0 1045 370 1651 71547 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1823 бб, бк, брз, см, 33 4 0 376 63 476 19315 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1824 здб, чб, 0 11 1 102 10 124 2498 Явен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1800 бк, бм, брз, врб, ела, см, 142 61 4 311 10 528 25143 Явен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1805 бб, бк, брз, трп, 208 64 8 323 44 647 27138 Явен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1806 бб, бк, брз, см, трп, 150 46 2 578 142 918 39872 Явен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1816 бк, гбр, здб, 28 17 0 512 17 574 25925 Явен търг
29.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1814 бк, гбр, здб, 0 0 0 1300 23 1323 54606 Явен търг
13.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1817 бб, бк, 1007 509 1 773 500 2790 119395 Явен търг
13.04.2018
03.05.2018 03.05.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1822 бб, бк, здб, 102 48 1 364 30 545 24417 Явен търг
13.04.2018
03.05.2018 03.05.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1810 бб, бк, 451 121 1 743 318 1634 76142 Явен търг
09.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1825 бк, трп, 282 28 0 803 202 1315 59284 Явен търг
14.08.2018
31.08.2018 31.08.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1801 ак, бб, бл, здб, цр, чб, 201 124 0 336 9 670 27624 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1802 бб, чб, 196 103 0 295 27 621 19809 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1803 бб, бк, здб, 174 171 7 399 22 773 33405 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1804 бб, бл, здб, цр, 67 120 2 551 8 748 25888 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1805 бб, бл, гбр, здб, цр, 26 83 0 498 4 611 23624 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1806 бк, ела, см, трп, 608 12 45 62 157 884 52273 Таен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1807 бк, брз, гбр, ела, ива, см, трп, 255 32 21 103 88 499 26439 Таен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1510Д бк, гбр, ела, см, трп, 756 105 62 74 139 1136 65847 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1805 бк, брз, врб, 232 10 3 511 66 822 35644 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1803 бк, брз, здб, трп, 360 10 7 673 219 1269 54132 Явен търг
05.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 37588 Явен търг
05.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 бк, 0 0 0 124 21 145 5657 Явен търг
05.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 37588 Явен търг
13.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1818 бб, здб, кдб, чб, 7 302 222 93 0 624 14554 Таен търг
20.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1819 бб, гбр, чб, 35 308 19 43 20 425 13162 Таен търг
20.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1820 бб, кдб, чб, 1 304 229 85 0 619 14076 Таен търг
20.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1821 бб, бк, ела, трп, 238 27 3 289 75 632 28173 Явен търг
10.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1824 бк, 116 5 2 384 112 619 26383 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1825 бк, 27 0 1 94 10 132 5606 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18009 бб, цр, чб, 294 154 0 377 0 825 25258 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18008 чб, 109 219 2 164 0 494 13205 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18035 ак, бл, здб, цр, чб, 137 156 4 350 0 647 22849 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18036 бб, бл, здб, цр, чб, 161 182 0 421 0 764 21964 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18037 бб, здб, чб, 374 401 0 706 0 1481 42304 Явен търг
26.06.2018
31.07.2018 31.07.2018
ДГС Кюстендил 18041 бк, гбр, 21 2 0 410 0 433 17882 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18042 бб, бк, здб, чб, 128 138 3 1289 0 1558 28325 Явен търг
26.06.2018
08.08.2018 08.08.2018
ДГС Кюстендил 18043 бк, 105 1 0 691 0 797 34504 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18038 бб, здб, чб, 73 99 0 203 0 375 10351 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18039 бк, бл, гбр, здб, цр, 4 0 0 1009 0 1013 41662 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18040 чб, 81 179 5 1759 0 2024 37309 Явен търг
26.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18044 бб, бк, 21 56 1 816 0 894 18911 Явен търг
26.06.2018
08.08.2018 08.08.2018
ДГС Кюстендил 18045 бб, гбр, чб, 436 356 0 797 0 1589 45647 Явен търг
26.06.2018
08.08.2018 08.08.2018
ДГС Кюстендил 1805Д ак, бб, бк, бл, брз, гбр, здб, см, цр, чб, 1252 1140 79 1380 0 3851 128338 Явен търг
18.07.2018
17.08.2018 17.08.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1801 бб, бк, ела, см, 472 301 42 343 81 1239 59247 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1802 бб, бк, гбр, здб, 21 6 2 891 1 921 34255 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1821 бб, бк, ела, см, трп, чб, 577 251 34 1286 88 2236 98523 Явен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1822 бб, бк, ела, см, трп, 591 152 19 1104 124 1990 90465 Явен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1823 бб, бк, ела, см, 1061 330 41 1048 150 2630 134188 Явен търг
29.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1801 ак, бб, бк, гбр, дб, дгл, цр, чб, 947 5340 443 1155 31 7916 197155 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1802 ак, бб, дб, дгл, чб, 189 2157 193 497 2 3038 69669 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1803 бб, дб, дгл, цр, чб, 93 996 88 405 1 1583 39153 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1804 бб, бк, дгл, см, чб, 95 613 59 97 4 868 22090 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1807 бб, чб, 81 324 7 83 4 499 13471 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1810 бк, чб, 88 6 0 395 7 496 21104 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1812 бк, 199 8 0 1023 47 1277 54318 Явен търг
24.11.2017
13.04.2018 13.04.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1813 бк, 66 5 0 349 19 439 18609 Явен търг
24.11.2017
13.04.2018 13.04.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806 бк, 35 0 0 646 6 687 28189 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1809 бк, чб, 139 17 1 1421 57 1635 67348 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1815 бк, 318 0 0 1645 130 2093 90224 Явен търг
26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1817-С чб, 81 181 1 502 0 765 12117 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1816 ак, бб, бк, дб, дгл, цр, чб, 135 2424 417 828 7 3811 84324 Явен търг
04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806Д бб, бк, дгл, лст, см, чб, 206 1219 117 611 28 2181 50698 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1801 бб, бк, брз, ива, см, 683 321 42 1155 7 2208 94614 Таен търг
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, здгл, ива, см, 484 61 49 1280 6 1880 79377 Таен търг
17.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1800 бк, брз, ива, яв, 72 10 4 356 2 444 21460 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1806 бб, бк, брз, ива, см, 211 84 5 352 2 654 29804 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1809 бб, бк, брз, ива, см, 249 74 3 828 3 1157 53226 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1813 бк, кст, 34 6 6 345 1 392 18906 Явен търг
02.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1803 бб, бк, вгбр, дб, здгл, ива, кст, чб, 195 274 5 278 1 753 30089 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1804 бк, здб, кст, чб, 36 40 3 72 1 152 5647 Таен търг
06.03.2018
15.06.2018 15.06.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1807 бб, бк, брз, ива, см, 193 91 4 286 3 577 25156 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1808 бб, бк, брз, ива, см, 84 32 1 626 2 745 34504 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1810 бк, ива, см, 135 86 12 218 1 452 21847 Таен търг
06.03.2018
26.03.2018 26.03.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1811 бб, бк, вгбр, ива, кст, см, чб, 88 102 5 244 0 439 18503 Таен търг
06.03.2018
26.03.2018 26.03.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1812 ак, здб, кст, 5 0 0 260 0 265 12455 Таен търг
06.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1814 бб, бк, гбр, здгл, кст, чб, 371 103 8 78 1 561 25417 Таен търг
20.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1815 ак, бб, бк, кст, лп, чб, 78 72 0 43 1 194 8000 Таен търг
20.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1817 бб, бк, брз, ива, см, 68 12 2 340 0 422 20645 Таен търг
18.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1811 бк, брз, гбр, ива, 423 160 44 1931 43 2601 129637 Таен търг
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801 бб, бк, брз, гбр, чб, 12 69 30 249 4 364 8639 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1802 ак, бб, чб, 142 207 7 229 4 589 19364 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 133 213 36 455 39 876 26310 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1806 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 27 150 65 1032 33 1307 46109 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1812 бб, бк, см, 232 310 26 277 20 865 32020 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1807 бб, бк, бл, гбр, здб, см, трп, цр, 62 224 53 948 38 1325 45543 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1810 бб, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, цр, чб, 120 449 53 647 18 1287 38656 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1811 бб, гбр, здб, цр, чб, 107 228 7 594 15 951 26695 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801 Д бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кдб, см, трп, цр, чб, 60 609 88 2204 21 2982 108562 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1818 бб, чб, 390 522 77 327 43 1359 52203 Явен търг
12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1819 бк, бл, здб, цр, 33 140 21 1015 0 1209 45071 Явен търг
12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1820 бл, здб, цр, 15 186 19 1171 0 1391 51126 Явен търг
12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1821 ак, бл, здб, цр, чб, 237 402 12 644 22 1317 39915 Явен търг
12.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg ЮЗДП1700 бк, см, 12 488 81 474 0 1055 36675 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1801 дгл, 67 58 18 77 33 253 8486 Таен търг
10.11.2017
25.05.2018 25.05.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1808 бб, 29 147 3 63 27 269 8250 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1809 бб, чб, 30 366 16 104 45 561 16482 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1810 бб, бк, дгл, чб, 74 172 5 84 36 371 13715 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1812 бб, чб, 53 596 42 188 79 958 28800 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1813 бк, чб, 32 32 1 91 38 194 7574 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1818 бб, чб, 9 1081 122 258 84 1554 40442 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1819 чб, 6 221 60 131 56 474 11820 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1821 бб, чб, 78 800 137 264 114 1393 39539 Явен търг
10.11.2017
02.11.2018 02.11.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1822 бб, чб, 17 218 39 34 15 323 9002 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1823 чб, 2 29 6 30 0 67 1515 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1824 чб, 8 264 51 122 52 497 12819 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1807 бб, дгл, 563 697 26 226 97 1609 62101 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1825 бб, бк, ела, 17 37 3 151 61 269 11096 Таен търг
23.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1826 бк, 111 26 0 244 104 485 22351 Явен търг
23.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1827 бб, 66 381 49 345 49 890 23104 Таен търг
23.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1802 бк, бл, 74 18 35 1184 456 1767 76399 Таен търг
08.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1803 бк, бл, 70 14 16 1048 389 1537 66462 Таен търг
08.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1804 бк, бл, 1 0 0 299 128 428 18991 Таен търг
08.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1805 бб, бк, здб, см, трп, 41 141 31 61 15 289 9776 Таен търг
08.05.2018
25.05.2018 25.05.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1830 бк, бл, 88 6 0 833 240 1167 50810 Таен търг
08.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1832 бк, бл, здб, 0 0 10 1418 250 1678 72181 Явен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1833 бб, бк, здб, чб, 104 123 1 813 125 1166 46383 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1834 бк, трп, 358 15 39 407 179 998 47962 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1836 бк, трп, 20 5 4 320 62 411 14875 Таен търг
27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1839 бк, трп, 305 48 13 555 239 1160 52938 Явен търг
15.10.2018
02.11.2018 02.11.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1840 бк, трп, 234 46 0 576 247 1103 49436 Явен търг
15.10.2018
02.11.2018 02.11.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1834 бб, здб, чб, 301 159 0 208 149 817 44971 Таен търг
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1835 бл, здб, цр, 19 19 4 231 105 378 17518 Таен търг
21.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1805Д бб, бл, здб, цр, 11 462 61 898 164 1596 39258 Явен търг
18.07.2018
17.08.2018 17.08.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1847 бл, здб, цр, 19 48 4 447 30 548 24976 Таен търг
09.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1848 бл, здб, цр, 22 127 0 919 70 1138 51254 Таен търг
09.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1849 бк, гбр, здб, цр, 6 6 0 706 50 768 34238 Таен търг
09.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1817 бб, бк, брз, ела, ива, см, 85 39 5 107 8 244 11539 Явен търг
14.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1807 бб, бк, см, 159 89 4 183 34 469 22491 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg Д-1 бб, бк, брз, врб, ела, см, 903 588 30 964 104 2589 126190 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1801 бб, бк, гбр, см, 227 180 12 335 25 779 26389 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1802 бб, бк, 197 99 0 152 0 448 16494 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1803 бк, гбр, см, 20 8 2 406 0 436 13922 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1804 бк, 134 0 5 160 168 467 18839 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1805 бк, 83 0 6 288 203 580 21302 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1806 бк, 182 0 6 172 201 561 23620 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1807 бк, 279 0 11 138 176 604 28372 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1808 бк, гбр, 3 0 0 416 11 430 13834 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1801Д бк, 0 0 0 1159 0 1159 44042 Явен търг
27.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1810 бк, гбр, 45 0 5 603 58 711 27097 Таен търг
17.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1811 бк, здгл, см, 178 5 7 43 10 243 12161 Таен търг
17.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1812 бк, 74 0 4 77 125 280 12708 Таен търг
17.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1 бб, бк, брз, гбр, дб, 1413 224 30 487 292 2446 116278 Таен търг
19.10.2017
26.01.2018 26.01.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2 бб, бк, врб, гбр, дб, дгл, здгл, см, 758 105 25 353 75 1316 60215 Таен търг
19.10.2017
26.01.2018 26.01.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1805 бб, дб, дгл, чб, 23 301 115 113 0 552 18223 Явен търг
24.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1806 кст, срлп, 20 7 2 36 2 67 2957 Явен търг
24.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1807 бк, гбр, дб, 11 13 1 662 51 738 29024 Таен търг
10.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1810 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, дгл, чб, 94 543 243 630 167 1677 57555 Таен търг
23.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1811 ак, бб, бл, дб, чб, 359 1191 115 601 86 2352 89966 Таен търг
12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1812 ак, бб, дб, чб, 134 278 14 190 10 626 24917 Таен търг
12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1814 ак, бб, гбр, дб, кгбр, кст, чб, 44 125 33 339 15 556 23862 Таен търг
12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1813 бб, бк, чб, 60 64 13 220 22 379 16681 Таен търг
12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1815 бк, дб, 14 5 5 341 5 370 13603 Таен търг
20.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1805 бб, дб, дгл, чб, 23 301 115 113 0 552 18223 Явен търг
14.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1819 бб, бл, дб, чб, 163 617 175 313 2 1270 44595 Таен търг
27.09.2018
16.10.2018 16.10.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1820 бл, чб, 238 840 123 485 2 1688 58208 Таен търг
27.09.2018
16.10.2018 16.10.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1871 бк, 16 7 0 53 13 89 4035 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1872 бб, цр, чб, 12 74 0 120 0 206 8366 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1811 ела, см, 398 3 0 38 59 498 38018 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1812 бб, 1258 21 0 100 194 1573 109856 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1813 бб, см, 206 5 0 21 73 305 21551 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1814 бб, см, 1242 0 0 78 144 1464 106879 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1815 бб, бк, бм, ела, см, 458 3 0 77 91 629 42962 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1873 бл, гбр, дб, цр, 0 146 0 409 0 555 23310 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1817 бб, 629 53 1 87 118 888 53034 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1874 цр, 5 64 0 145 0 214 9003 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1875 бб, цр, 1 73 1 151 0 226 9398 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1876 бб, гбр, цр, 13 62 2 62 0 139 5874 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1877 бб, дб, цр, 30 133 3 137 0 303 12551 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1878 дб, цр, 13 216 2 355 0 586 24651 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1879 бб, бк, см, 102 298 13 449 4 866 33766 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1880 бк, 57 223 12 160 14 466 20395 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1881 бк, трп, 36 84 2 226 29 377 15836 Явен търг
16.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1882 бк, дб, цр, 22 277 3 184 0 486 20708 Явен търг
22.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1806Д бб, бк, дб, см, трп, 215 225 7 565 60 1072 47742 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1812 бб, бл, гбр, здб, мжд, чб, 25 143 41 641 8 858 36623 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1813 бк, гбр, здб, 20 8 0 1298 6 1332 56068 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1814 бк, гбр, дб, мжд, 8 5 0 496 6 515 23149 Таен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1801 чб, 130 340 23 68 53 614 21749 Таен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1805 бб, бк, 204 115 12 45 70 446 23349 Таен търг
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1807 бб, бк, брз, ела, см, 1063 229 33 271 89 1685 108072 Таен търг
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1817-С бб, 60 81 2 111 0 254 8577 Таен търг
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1804 бб, бк, ела, см, чб, 616 128 12 202 70 1028 58652 Таен търг
11.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1820 бб, бк, чб, 896 586 10 171 206 1869 98260 Таен търг
12.09.2018
27.09.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1811 бб, бк, см, трп, чб, 88 34 1 274 37 434 17977 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1812 бб, бк, гбр, здгл, ива, лст, см, чб, 82 86 5 117 7 297 13680 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1818 ак, бб, бк, гбр, дб, здгл, ива, трп, 127 258 15 169 14 583 23737 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1803 чб, 81 977 182 113 26 1379 46084 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1824 бб, дб, 15 182 119 197 8 521 15045 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1826 бб, 250 324 22 73 18 687 33270 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1828 бк, дб, 7 0 0 446 86 539 22407 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1805 бк, 269 10 13 390 7 689 33866 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1807 бк, 382 0 16 1111 277 1786 84152 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1814 трп, 512 32 78 900 62 1584 58235 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1815 бб, бк, ива, см, 284 150 23 658 36 1151 48650 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1819 бб, 258 122 12 185 26 603 27694 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1820 бб, бк, трп, 299 16 1 545 58 919 45135 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1821 бк, дб, 253 10 0 708 100 1071 49972 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1822 бб, бк, ела, трп, 491 214 15 355 51 1126 54193 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1827 бк, дб, чб, 347 34 1 97 7 486 25076 Явен търг
16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1833 бб, бк, бм, брз, ела, 1618 261 52 768 63 2762 163229 Явен търг
03.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1835 бб, чб, 99 469 143 83 12 806 28063 Явен търг
03.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1842 бк, яв, 456 19 52 854 47 1428 70953 Явен търг
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1843 бк, яв, 148 3 19 325 20 515 25455 Явен търг
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1844 бб, бк, 335 9 16 605 90 1055 53159 Явен търг
21.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18101 бб, чб, 14 621 53 327 0 1015 25742 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18102 ак, бб, чб, 112 881 90 510 0 1593 46817 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18103 гбр, здб, цр, 7 33 3 585 0 628 26099 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18104 бб, чб, 62 271 128 122 0 583 16516 Таен търг
06.12.2017
22.12.2017 22.12.2017
ДГС Сливница 18105 ак, 1 4 1 311 0 317 12400 Таен търг
06.12.2017
22.12.2017 22.12.2017
ДГС Сливница 18106 ак, 0 0 0 367 0 367 14313 Таен търг
06.12.2017
22.12.2017 22.12.2017
ДГС Сливница 18108 гбр, здб, кдб, кл, цр, 4 2 1 549 0 556 22406 Явен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18109 ак, гбр, кдб, 0 0 0 291 0 291 11675 Явен търг
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18207 бб, чб, 100 525 111 643 26 1405 35657 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18208 бк, гбр, здб, кл, чрш, 87 18 3 324 0 432 20398 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18209 бк, гбр, здб, цр, 4 4 1 1475 0 1484 63852 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18352 бб, чб, 2 21 11 399 2 435 10966 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18353с бб, бм, см, 334 157 25 704 4 1224 34977 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18354 бб, брз, здгл, см, чб, 14 115 35 155 0 319 7860 Явен търг
04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18355с бб, бк, брз, см, трп, 33 94 22 177 6 332 10183 Явен търг
04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18356 бб, бк, гбр, дрлп, см, трп, яв, яс, 11 24 4 161 0 200 5621 Явен търг
04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18565 бб, см, чб, 19 39 9 19 3 89 2923 Явен търг
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18566 бк, гбр, здб, трп, чрш, яв, 6 45 7 1808 0 1866 78185 Явен търг
02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18669 гбр, здб, цр, яв, 4 6 4 698 0 712 29968 Явен търг
14.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18774 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 12012 Явен търг
14.08.2018
30.08.2018 30.08.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18775 бк, гбр, здб, цр, 11 44 12 1764 0 1831 77078 Явен търг
14.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1802 бб, чб, 66 511 36 207 0 820 22981 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1803 бб, чб, 30 290 70 125 0 515 12742 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1804 бк, 76 9 3 163 101 352 15439 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1805 бк, здб, трп, 98 14 13 1179 0 1304 52479 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1807 бб, чб, 68 478 55 118 10 729 22042 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1810 бк, 364 45 30 1044 161 1644 71119 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1801 бб, чб, 304 120 8 91 75 598 26831 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1806 бб, здгл, чб, 158 226 7 68 0 459 17929 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1808 тп, 90 15 3 10 7 125 6905 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1809 бб, чб, 241 87 0 50 20 398 19617 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1813 бб, 279 1186 83 390 165 2103 69583 Явен търг
16.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1814 бб, 3 1243 177 495 0 1918 52265 Явен търг
16.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1815 бб, бл, чб, 7 240 28 50 0 325 8801 Явен търг
16.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1816 бк, 211 16 10 578 195 1010 44030 Явен търг
16.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1817 бк, 24 3 6 560 62 655 26493 Явен търг
16.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1819 бб, здгл, чб, 159 962 42 150 0 1313 41292 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1820 бб, бк, 205 317 16 224 59 821 31244 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1821 бб, чб, 51 791 120 183 0 1145 32708 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1822 чб, 0 124 44 33 0 201 4560 Явен търг
02.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1823 бк, 1 0 0 134 0 135 5346 Явен търг
02.05.2018
29.06.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1827 бк, здб, 34 7 5 344 89 479 20238 Явен търг
05.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1828 бк, бл, здб, 0 0 0 226 0 226 9327 Явен търг
05.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1829 бб, 46 365 15 50 6 482 15141 Явен търг
05.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1830 бк, 250 22 8 316 211 807 36438 Явен търг
19.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1831 бб, см, 84 187 6 88 0 365 13025 Явен търг
19.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1832 бб, чб, 54 350 27 54 0 485 14746 Явен търг
19.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1833 бб, 153 462 9 70 20 714 26901 Явен търг
19.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1814 кгбр, мжд, 0 0 0 1098 0 1098 36618 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1807 кгбр, 0 0 0 920 0 920 31556 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1808 кгбр, 0 0 0 200 0 200 6870 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1809 бк, гбр, 0 0 0 257 0 257 9355 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1810 бк, 0 0 0 249 0 249 9026 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1813 ак, бб, гбр, кгбр, мжд, 2 9 0 376 0 387 13129 Таен търг
27.11.2017
17.04.2018 17.04.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1805 бк, гбр, здб, цр, чдб, 0 0 0 454 0 454 16503 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1806 кгбр, чб, 19 3 2 932 0 956 33334 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1803 бб, бк, гбр, цр, 4 4 1 224 0 233 8471 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1804 бк, гбр, 0 0 0 514 0 514 18735 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1811 ак, бб, врб, гбр, здгл, кгбр, кдб, мжд, тп, цр, 2 5 2 279 0 288 8675 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1812 ак, кгбр, чб, 7 6 1 466 0 480 16489 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1801 бк, гбр, здб, см, 557 15 24 638 452 1686 78997 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1802 бб, бк, гбр, здгл, чб, 55 26 5 256 0 342 13232 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1816 бк, кгбр, 32 4 13 399 0 448 17552 Таен търг
12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1817 бб, бк, гбр, кгбр, чб, 8 12 2 99 0 121 4394 Таен търг
12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1818 бб, бк, гбр, см, трп, 635 84 38 230 60 1047 57616 Таен търг
12.07.2018
23.08.2018 23.08.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1819 бб, чб, 108 29 7 20 0 164 8680 Таен търг
12.07.2018
23.08.2018 23.08.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1820 бк, 0 0 0 544 0 544 21162 Таен търг
31.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1821 чб, 42 29 4 11 0 86 4292 Таен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1874 бк, 0 0 0 823 0 823 31518 Таен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1875 бк, 0 0 0 706 0 706 26969 Таен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1876 бб, чб, 629 777 17 99 0 1522 56671 Таен търг
30.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1880 бб, 20 747 33 1500 0 2300 36987 Таен търг
13.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 1806Д бб, 54 176 19 3883 0 4132 46109 Явен търг
18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 18115 гбр, здб, цр, 0 0 0 189 0 189 7333 Таен търг
12.09.2018
28.09.2018 28.09.2018
ДГС Трън 07731 21 36 dltrun@nug.bg 18116 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 822 0 822 31894 Таен търг
12.09.2018
28.09.2018 28.09.2018
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1801 бк, гбр, цр, чдб, 0 0 1 3112 0 3113 99616 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1801 бб, бк, ела, см, 280 129 38 80 21 548 33595 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1802 бб, бк, см, 286 95 28 111 17 537 33248 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 290 49 14 65 12 430 30050 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1808 бб, здб, 59 201 12 62 8 342 14771 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1809 бб, 121 261 26 174 31 613 25159 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1814 бб, 9 471 131 231 20 862 28241 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1822 бб, здб, 23 191 60 73 6 353 13078 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1804 бб, бк, ела, см, 544 90 30 155 23 842 59891 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1805 бб, бк, ела, см, 483 101 9 119 19 731 49095 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1807 бб, ела, см, 181 123 13 88 22 427 23389 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1810 бб, ела, см, 387 179 12 119 24 721 39515 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1812 бб, бк, см, 670 175 48 59 14 966 68997 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1815 бб, см, 307 102 27 30 6 472 31618 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1816 бб, ела, см, 228 444 37 50 17 776 42033 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1817 бб, см, 312 316 54 64 17 763 45669 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1821 бб, ела, см, 267 353 52 60 16 748 41767 Таен търг
09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 290 49 14 65 12 430 30050 Явен търг
26.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1502 Д бб, бк, ела, см, 1745 738 178 231 41 2933 191852 Конкурс   ПРОВЕДЕНА