1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2019 - 131 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19104 бл, гбр, здб, цр, 17 162 20 635 16 850 36853 Електронен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19103 бб, бл, здб, цр, чб, 4 195 97 171 0 467 15526 Електронен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19003 бб, бк, чб, 323 110 0 556 0 989 43995 Явен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19013с бб, 2 19 4 56 0 81 1457 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19009с бб, 11 73 13 212 0 309 5895 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19010с бб, 12 94 19 273 0 398 7557 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19014с бб, 10 76 15 224 0 325 6049 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19015с бб, 4 31 6 90 0 131 2307 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19011с акдр, бб, 9 71 14 209 0 303 5402 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19012с бб, 19 144 29 422 0 614 11280 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19016с бб, 11 84 16 245 0 356 6750 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19017с бб, 18 131 26 382 0 557 10812 Явен търг
17.12.2018
10.01.2019 10.01.2019
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1901 бб, бк, здб, чб, 246 317 41 137 56 797 38911 Електронен търг
20.11.2018
06.12.2018 06.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1901 ак, бб, здб, чб, 295 1126 118 171 13 1723 57600 Електронен търг
23.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1902 здб, чб, 81 404 38 56 5 584 18740 Електронен търг
23.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1903 бб, бл, здб, чб, 128 706 128 207 21 1190 39725 Електронен търг
23.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1905 здб, чб, 97 640 108 110 24 979 30560 Електронен търг
23.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1901 бб, бм, ела, см, 975 246 18 221 67 1527 97793 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1904 бб, бк, гбр, дб, трп, чб, 489 238 36 255 15 1033 49078 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1906 бб, бк, гбр, дб, чб, 318 296 37 320 59 1030 42342 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1907 бб, бк, гбр, дб, дгл, чб, 34 92 28 1281 14 1449 25641 Явен търг
04.12.2018
20.12.2018 20.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1905 бб, 4 493 62 238 0 797 24002 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1909 бк, здб, цр, 0 0 0 487 0 487 23410 Таен търг
29.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1901 бб, чб, 93 112 32 127 20 384 17271 Явен търг
26.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1902 бб, бк, см, 258 92 15 63 138 566 35201 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1903 бб, см, 250 135 34 31 83 533 34090 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1904 бк, чб, 252 143 21 173 143 732 35586 Явен търг
27.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1903 бл, цр, чб, 22 94 25 515 2 658 17189 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1904 бк, гбр, здб, цр, 49 158 7 337 0 551 25209 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1905 бк, гбр, здб, цр, 91 17 11 273 1 393 18484 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1909 бб, чб, 13 405 220 376 4 1018 27110 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1910 бк, гбр, 195 131 73 538 1 938 41373 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1914 бб, гбр, здб, чб, чдб, 84 762 305 858 6 2015 53452 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1901 бб, бк, вб, гбр, здгл, см, 137 382 17 1385 0 1921 58871 Таен търг

03.01.2019 03.01.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1906с бб, 58 396 10 121 6 591 15058 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1907с бб, 0 48 2 91 2 143 2752 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1908с бб, 3 83 17 63 8 174 3988 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1909с бб, 0 553 103 168 0 824 17948 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1910с бб, бл, 6 385 66 227 11 695 14293 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1911с бб, 11 90 12 206 16 335 7292 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1905 бб, бк, брз, дгл, см, 195 97 3 370 32 697 28364 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1906 бб, бк, брз, см, трп, чб, 403 161 4 263 31 862 40237 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1911 гбр, здб, 2 2 0 976 0 980 44171 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1913 бб, 244 234 2 80 11 571 27762 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1914 бб, здб, 0 38 3 174 15 230 6429 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1915 бб, бк, гбр, дгл, здб, чб, 1 11 1 525 1 539 17925 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1916 гбр, здб, чб, 20 61 3 243 20 347 11961 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1905 бк, здб, 115 32 4 119 4 274 15589 Електронен търг
29.11.2018
20.12.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1906 бк, здб, 230 101 4 320 9 664 36953 Електронен търг
29.11.2018
20.12.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1907 бк, здб, 8 8 0 201 2 219 11078 Електронен търг
29.11.2018
20.12.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1908 бк, здб, 79 55 4 124 4 266 14646 Електронен търг
29.11.2018
20.12.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1901 бб, бк, брз, ела, см, трп, 321 57 21 71 133 603 37682 Таен търг
12.12.2018
07.01.2019 07.01.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1918 чб, 59 296 44 326 14 739 17426 Явен търг
30.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1901 бб, дб, цр, чб, 109 286 28 554 21 998 29626 Явен търг

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1902 бб, дб, дгл, чб, 167 726 57 480 34 1464 37638 Явен търг

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1903 ак, бб, дб, чб, 26 679 126 365 0 1196 27301 Явен търг

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1904 бб, дб, дгл, чб, 164 771 78 901 20 1934 45198 Явен търг

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1905 бб, бк, дб, чб, 87 571 34 308 10 1010 25716 Явен търг

04.01.2019 04.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1913 ак, бк, брз, брс, гбр, ива, трп, чб, 192 60 5 478 5 740 34524 Таен търг
22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 18331 Електронен търг
27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906 ак, бб, бл, брз, цр, 26 207 7 616 23 879 31552 Електронен търг
27.11.2018
Прекратена
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907 бб, бл, цр, 4 322 0 939 2 1267 45742 Електронен търг
27.11.2018
Прекратена
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1902 ак, бб, бл, цр, чб, 20 112 67 626 46 871 27177 Таен търг
11.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1904 ак, бб, бк, бл, брз, кгбр, см, трп, цр, чб, чдб, 45 163 21 510 36 775 28941 Таен търг
11.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1905 ак, бб, кгбр, кдб, цр, чб, 2 72 18 240 5 337 12274 Таен търг
11.12.2018
04.01.2019 04.01.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1901 чб, 0 127 25 64 11 227 5769 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1904 бб, бк, дгл, трп, 101 48 0 151 49 349 16004 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1905 дгл, 67 58 18 94 16 253 8498 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1909 бб, бк, ива, 73 119 2 474 167 835 33916 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1910 бб, бк, здб, 71 378 11 271 53 784 25581 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1914 бб, бк, 74 344 26 304 54 802 24640 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1918 чб, 8 264 51 149 25 497 13152 Явен търг
22.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1901 чб, 7 297 48 92 5 449 12108 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1902 чб, 45 77 1 189 40 352 11410 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1903 чб, 25 184 7 182 32 430 13152 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1904 чб, 0 299 72 33 8 412 11370 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1905 чб, 61 707 46 62 19 895 26894 Таен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1907 бб, 720 459 14 402 217 1812 99783 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1908 бб, см, 351 804 422 441 84 2102 81964 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1909 бб, см, 59 224 111 126 7 527 19134 Явен търг
28.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1902С бб, 354 63 19 145 0 581 25475 Явен търг
23.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1903 бк, гбр, 49 0 1 245 76 371 16284 Явен търг
23.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1904 бк, гбр, 103 0 2 273 144 522 23807 Явен търг
23.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1901 бк, гбр, 386 0 4 772 203 1365 65116 Явен търг
23.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1905 бк, гбр, 0 0 0 347 0 347 13880 Явен търг
23.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1906 бк, гбр, 0 0 0 142 0 142 5680 Явен търг
23.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1902 бб, дб, чб, 539 329 16 208 7 1099 50249 Таен търг
26.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1906 ак, бб, гбр, дб, чб, 273 598 55 368 7 1301 53838 Таен търг
26.11.2018
12.12.2018 12.12.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1914 бб, бк, брз, гбр, дб, здгл, 177 392 12 520 4 1105 45301 Електронен търг
27.11.2018
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1911 бб, бк, 75 544 24 78 2 723 26379 Таен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1913 акдр, бк, гбр, дб, 17 11 2 963 1 994 44222 Таен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1920 бб, бк, дб, ела, здб, 401 330 10 246 22 1009 47550 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1922 бк, здб, 10 0 0 632 34 676 30599 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1929 бб, дб, чб, 83 835 374 209 49 1550 50519 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1930 бб, бк, чб, 522 78 13 357 15 985 52455 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1932 бб, бк, чб, 187 736 87 135 6 1151 41838 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1935 бб, бк, ел, чб, 917 881 84 610 89 2581 114817 Явен търг
29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1917 бб, бк, гбр, дб, здгл, чб, 193 275 20 251 20 759 33457 Електронен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1918 бб, бк, см, 219 171 46 192 10 638 31315 Електронен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1919 чб, 6 361 101 67 4 539 15437 Електронен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1921 бк, здб, 8 0 0 711 37 756 34019 Електронен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1933 бб, чб, 134 308 64 62 4 572 21982 Електронен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1936 бб, чб, 209 343 23 54 12 641 27299 Електронен търг
30.11.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Сливница 19104 бб, брз, чб, 38 701 71 340 0 1150 30776 Електронен търг
26.11.2018
13.12.2018 13.12.2018
ДГС Сливница 19105 бб, брз, чб, чдб, 17 251 54 126 21 469 13100 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19106 бб, чб, 62 271 128 122 0 583 16767 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19108 бб, цр, чб, 64 187 35 582 0 868 23892 Явен търг
27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19101с бб, чб, 20 207 46 345 40 658 16895 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19102с бб, гбр, здб, чб, 85 278 41 672 2 1078 35782 Явен търг
03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1901 акдр, кгбр, 0 0 0 1225 0 1225 47591 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1902 бк, гбр, кгбр, цр, 0 0 0 696 0 696 27736 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1903 бб, бк, гбр, см, трп, 635 84 38 230 60 1047 57779 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1904 бк, гбр, кгбр, цр, 0 0 0 308 0 308 12197 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1905 бк, гбр, 0 0 0 399 0 399 15820 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1906 бк, гбр, 0 0 0 277 0 277 11052 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1907 бб, бк, чб, 131 32 8 32 0 203 11150 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1908 кгбр, мжд, 0 0 0 477 0 477 18508 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1909 здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 184 0 184 7204 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1910 ак, бк, кгбр, мжд, 5 3 4 244 0 256 10348 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1911 бб, кгбр, чб, 52 66 8 67 0 193 8822 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1912 ак, кгбр, 0 0 0 145 0 145 5612 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1913 ак, бк, гбр, кгбр, 2 1 2 198 0 203 7956 Таен търг
11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1901 бб, 104 276 16 40 11 447 21514 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1902 бб, 106 393 12 50 14 575 26236 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1904 бб, 62 394 30 50 14 550 22288 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1905 бб, 11 87 10 11 4 123 4883 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1908 бб, трп, 165 346 43 91 31 676 32097 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1909 бб, бк, см, 126 163 23 46 13 371 19075 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1913 бб, трп, 194 283 30 56 15 578 30386 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1921 бб, см, 38 118 40 19 7 222 9873 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1922 бб, бк, 379 838 86 155 35 1493 67824 Електронен търг
11.12.2018
28.12.2018 28.12.2018