1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2018 - 212 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18102 бк, гбр, здб, цр, 60 199 21 1474 63 1817 72165 Таен търг
23.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 18105 бб, бл, гбр, здб, цр, 20 68 7 787 0 882 34178 Явен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 2015-19Д бк, трп, цр, 60 14 1 735 265 1075 45494 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1505-4 бк, гбр, здб, цр, 19 23 1 1178 0 1221 63486 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18004 бб, бк, брз, ела, здгл, см, тп, трп, чб, 102 38 1 1020 0 1161 43782 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18002 бб, бк, ела, здгл, см, 429 422 53 278 0 1182 51964 Явен търг
05.12.2017
07.03.2018 07.03.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18003 бб, здгл, см, 508 216 8 276 0 1008 46800 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18005 бб, бк, бм, ела, здгл, см, 204 112 7 198 0 521 22644 Явен търг
05.12.2017
07.03.2018 07.03.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18006 бк, здгл, см, 222 110 7 164 0 503 23191 Явен търг
05.12.2017
07.03.2018 07.03.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18001 бб, бк, здгл, чб, 85 98 5 94 0 282 9145 Явен търг
05.12.2017
07.03.2018 07.03.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18017с бб, 68 10 0 344 0 422 9362 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018 07.03.2018
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 18018с бб, 148 39 2 503 0 692 17563 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018 07.03.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1801 бб, бк, здб, здгл, 160 322 50 348 0 880 36358 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1803е.т бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 896 0 896 36736 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1804е.т бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 849 0 849 34809 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1808е.т бк, гбр, дб, ела, 877 53 19 737 215 1901 98573 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1814е.т бб, бк, ела, см, 1370 84 3 350 568 2375 137276 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1807е.т бб, чб, 211 564 36 50 82 943 36743 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1809 мф бб, ела, см, трп, 668 74 13 113 1389 2257 98918 Явен търг
16.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1801 здб, чб, 45 213 26 39 5 328 8988 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1802 ак, чб, 80 440 52 78 4 654 18505 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1803 ак, гбр, здб, чб, 27 266 24 72 3 392 11186 Явен търг
01.12.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1808 чб, 0 115 72 51 0 238 5008 Явен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1810 чб, 82 125 5 26 5 243 8580 Явен търг
01.12.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1812 бк, чб, 317 49 6 87 47 506 23830 Явен търг
01.12.2017
25.01.2018 25.01.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1807 бб, бк, здб, здгл, чб, 584 908 40 344 33 1909 76007 Явен търг
31.01.2018
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1809 бб, здб, чб, 103 626 86 81 10 906 23837 Явен търг
31.01.2018
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1811 бб, бк, бл, гбр, здгл, трп, чб, 561 1017 151 434 39 2202 76869 Явен търг
31.01.2018
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1813 бк, бл, чб, 327 219 14 161 31 752 31279 Явен търг
31.01.2018
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1802 бб, здб, 1 8 0 741 0 750 31465 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1804 бк, 0 10 0 970 0 980 40230 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1813 бб, чб, 80 497 39 178 10 804 25628 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1815 бб, здгл, 302 373 5 122 28 830 39896 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1816 бб, бк, ела, чб, 12 276 5 137 0 430 13133 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1819 бб, ела, чб, 81 103 10 46 2 242 8640 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1836 бб, гбр, здб, 0 3 1 668 0 672 27934 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1840 бб, 69 323 10 96 9 507 18705 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1801 бб, гбр, здб, чб, 97 334 36 292 4 763 26503 Явен търг
04.12.2017
21.12.2017 21.12.2017
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1830 бб, ела, чб, 126 475 24 145 8 778 27199 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1831 бб, чб, 37 318 18 106 1 480 14758 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1833 бб, чб, 131 438 8 84 4 665 26873 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1834 бб, чб, 170 367 36 111 3 687 23464 Явен търг
04.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1801 бб, брз, гбр, дб, трп, чб, 91 197 19 156 0 463 16149 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1802 ак, бб, бк, гбр, дб, чб, 445 390 43 422 63 1363 59199 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1803 бб, бк, дб, чб, 719 458 81 456 124 1838 87425 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1804 бб, бк, дб, трп, 190 401 51 523 104 1269 50398 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1805 бб, бк, 457 109 19 539 148 1272 60544 Явен търг
21.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1805 бб, гбр, здб, чб, 62 420 26 124 0 632 20437 Таен търг
01.12.2017
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1806 бб, бл, здб, чб, 81 171 19 131 0 402 12493 Таен търг
01.12.2017
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1807 бб, бл, цр, чб, 1 57 12 189 0 259 7890 Таен търг
01.12.2017
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1808 бб, бл, здб, цр, 0 245 6 367 0 618 21500 Таен търг
01.12.2017
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1809 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 795 0 795 34589 Явен търг
28.11.2017
19.12.2017 19.12.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1801 бб, см, 189 468 30 73 107 867 42326 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1802 бб, 30 317 52 44 81 524 20575 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1803 бб, чб, 19 141 19 21 46 246 9817 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1804 бб, чб, 210 155 15 93 268 741 34984 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1813 бб, чб, 100 89 3 15 31 238 13689 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1807 бб, бк, см, 236 104 12 40 89 481 29742 Явен търг
18.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, 1251 189 18 119 273 1850 130082 Явен търг
18.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, чб, 301 218 29 111 155 814 43443 Явен търг
18.12.2017
10.01.2018 10.01.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1801 бб, бк, гбр, дб, цр, чб, 84 834 51 808 0 1777 55685 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1805 ак, бб, брз, дб, трп, цр, чб, 77 276 34 659 6 1052 39063 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1808 бк, бл, гбр, здб, цр, 99 119 3 492 0 713 31083 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1807 гбр, здб, кл, цр, 19 115 6 600 0 740 30290 Явен търг
19.01.2018
06.02.2018 06.02.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1802 бк, гбр, 164 116 9 1059 0 1348 54365 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1804 бб, бк, см, 54 157 11 318 2 542 17807 Явен търг
19.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 15106Д бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 177 972 77 2015 0 3241 144428 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1801 бб, бк, гбр, здгл, см, трп, чб, 249 253 48 1585 0 2135 64739 Таен търг
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1804 бб, бк, брз, гбр, ива, трп, 38 145 14 1597 0 1794 62259 Таен търг
12.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1д-2018 бк, гбр, здб, цр, 0 6 1 1881 0 1888 79523 Конкурс   11.09.2015 18.09.2015
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 181 бб, бк, бл, гбр, здб, тп, цр, чб, 223 143 2 3506 2 3876 158024 Таен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 182 бб, бк, гбр, дгл, здб, тп, цр, чб, 291 154 3 2868 62 3378 142818 Таен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 183 бб, бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 96 65 0 1950 2 2113 84575 Таен търг
02.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1 бк, здб, 22 49 4 1988 5 2068 88040 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, см, трп, 141 89 1 297 16 544 24288 Явен търг
02.01.2018
19.01.2018 19.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1820 бб, бк, брз, 188 48 0 1045 370 1651 71547 Явен търг
02.01.2018
19.01.2018 19.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1823 бб, бк, брз, см, 33 4 0 376 63 476 19315 Явен търг
02.01.2018
19.01.2018 19.01.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1824 здб, чб, 0 11 1 102 10 124 2498 Явен търг
02.01.2018
19.01.2018 19.01.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1801 ак, бб, бл, здб, цр, чб, 201 124 0 336 9 670 27624 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1802 бб, чб, 196 103 0 295 27 621 19809 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1803 бб, бк, здб, 174 171 7 399 22 773 33405 Явен търг
24.11.2017
16.02.2018 16.02.2018
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1804 бб, бл, здб, цр, 67 120 2 551 8 748 25888 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1805 бб, бл, гбр, здб, цр, 26 83 0 498 4 611 23624 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1806 бк, ела, см, трп, 608 12 45 62 157 884 52273 Таен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1807 бк, брз, гбр, ела, ива, см, трп, 255 32 21 103 88 499 26439 Таен търг
22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1510Д бк, гбр, ела, см, трп, 756 105 62 74 139 1136 65847 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1805 бк, брз, врб, 232 10 3 511 66 822 35644 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1803 бк, врб, здб, трп, 360 10 7 673 219 1269 54132 Явен търг
05.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 37588 Явен търг
05.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 бк, 0 0 0 124 21 145 5657 Явен търг
05.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1804 бб, бк, брз, здб, ива, мжд, см, 97 54 3 690 73 917 37588 Явен търг
13.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 18009 бб, цр, чб, 294 154 0 377 0 825 25258 Явен търг

06.02.2018 06.02.2018
ДГС Кюстендил 18008 чб, 109 219 2 164 0 494 13205 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1801 бб, бк, ела, см, 472 301 42 343 81 1239 59247 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1802 бб, бк, гбр, здб, 21 6 2 891 1 921 34255 Явен търг
28.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1801 ак, бб, бк, гбр, дб, дгл, цр, чб, 947 5340 443 1155 31 7916 197155 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1802 ак, бб, дб, дгл, чб, 189 2157 193 497 2 3038 69669 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1803 бб, дб, дгл, цр, чб, 93 996 88 405 1 1583 39153 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1804 бб, бк, дгл, см, чб, 95 613 59 97 4 868 22090 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1807 бб, чб, 81 324 7 83 4 499 13471 Явен търг
24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1810 бк, чб, 88 6 0 395 7 496 19548 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1812 бк, 199 8 0 1023 47 1277 50226 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1813 бк, 66 5 0 349 19 439 17213 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1801 бб, бк, брз, ива, см, 683 321 42 1155 7 2208 94614 Таен търг
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, здгл, ива, см, 484 61 49 1280 6 1880 79377 Таен търг
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801 бб, бк, брз, гбр, чб, 12 69 30 249 4 364 8639 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1802 ак, бб, чб, 142 207 7 229 4 589 19364 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 133 213 36 455 39 876 26310 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1806 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 27 150 65 1032 33 1307 46109 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1812 бб, бк, см, 232 310 26 277 20 865 32020 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1807 бб, бк, бл, гбр, здб, см, трп, цр, 62 224 53 948 38 1325 45543 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1810 бб, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, цр, чб, 120 449 53 647 18 1287 38656 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1811 бб, гбр, здб, цр, чб, 107 228 7 570 15 927 26239 Таен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg ЮЗДП1700 бк, см, 12 488 81 474 0 1055 36675 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1801 дгл, 67 58 18 77 33 253 8166 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1808 бб, 29 147 3 63 27 269 8250 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1809 бб, 28 372 16 105 44 565 16557 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1810 бб, бк, дгл, чб, 74 172 5 84 36 371 13715 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1812 бб, 50 602 51 163 70 936 28203 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1813 бк, чб, 32 32 1 91 38 194 7574 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1818 бб, чб, 9 1081 122 258 84 1554 40442 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1819 чб, 6 221 60 131 56 474 11820 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1821 чб, 55 361 38 99 43 596 17275 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1822 бб, чб, 17 218 39 34 15 323 9002 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1823 чб, 2 29 6 30 0 67 1515 Таен търг
10.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1824 чб, 8 264 51 122 52 497 12819 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1807 бб, дгл, 563 697 26 226 97 1609 62101 Явен търг
13.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1807 бб, бк, см, 159 89 4 183 34 469 22491 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg Д-1 бб, бк, брз, врб, ела, см, 903 588 30 964 104 2589 126190 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1801 бб, бк, гбр, см, 227 180 12 335 25 779 26389 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1802 бб, бк, 197 99 0 152 0 448 16494 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1803 бк, гбр, см, 20 8 2 406 0 436 13922 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1804 бк, 134 0 5 160 168 467 18839 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1805 бк, 83 0 6 288 203 580 21302 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1806 бк, 182 0 6 172 201 561 23620 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1807 бк, 279 0 11 138 176 604 28372 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1808 бк, гбр, 3 0 0 416 11 430 13834 Таен търг
01.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1 бб, бк, брз, гбр, дб, 1413 224 30 487 292 2446 116278 Таен търг
19.10.2017
26.01.2018 26.01.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2 бб, бк, врб, гбр, дб, дгл, здгл, см, 758 105 25 353 75 1316 60215 Таен търг
19.10.2017
26.01.2018 26.01.2018
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1809 бб, 677 37 1 64 155 934 57877 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1810 бб, см, 652 18 0 34 70 774 57747 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1811 ела, см, 398 3 0 38 59 498 38018 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1812 бб, 1258 21 0 100 194 1573 109856 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1813 бб, см, 206 5 0 21 73 305 21551 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1814 бб, см, 1242 0 0 78 144 1464 106879 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1815 бб, бк, бм, ела, см, 458 3 0 77 91 629 42962 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1816 бк, ела, см, 170 2 0 62 55 289 18572 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1817 бб, 629 53 1 87 118 888 53034 Явен търг
24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1812 бб, бл, гбр, здб, мжд, чб, 25 143 41 641 8 858 36623 Явен търг
04.12.2017
22.12.2017
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1813 бк, гбр, здб, 20 8 0 1298 6 1332 56068 Явен търг
04.12.2017
22.12.2017
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1814 бк, гбр, дб, мжд, 8 5 0 496 6 515 23087 Явен търг
04.12.2017
Прекратена
22.12.2017
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1801 чб, 130 340 23 68 53 614 21749 Таен търг
18.12.2017
04.01.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1811 бб, бк, трп, чб, 87 28 1 273 36 425 17587 Явен търг
30.11.2017
21.12.2017 21.12.2017
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1812 бб, бк, гбр, здгл, ива, лст, см, чб, 82 86 5 117 7 297 13680 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1818 ак, бб, бк, гбр, дб, здгл, ива, трп, 127 258 15 165 18 583 23737 Явен търг
30.11.2017
24.01.2018 24.01.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1803 чб, 81 977 182 113 26 1379 46084 Явен търг
30.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1824 бб, дб, 15 182 119 197 8 521 15045 Явен търг
30.11.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1826 бб, 250 324 22 73 18 687 33270 Явен търг
30.11.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1828 бк, дб, 7 0 0 446 86 539 22407 Явен търг
30.11.2017
20.12.2017 20.12.2017
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1805 бк, 269 10 13 390 7 689 33866 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1807 бк, 382 0 16 1111 277 1786 84152 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1814 трп, 512 32 78 900 62 1584 58235 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1815 бб, бк, ива, см, 284 150 23 658 36 1151 48650 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1819 бб, 258 122 12 185 26 603 27694 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1820 бб, бк, трп, 299 16 1 545 58 919 45135 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1821 бк, 253 10 0 708 100 1071 49972 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1822 бб, бк, ела, трп, 491 214 15 355 51 1126 54193 Явен търг
16.02.2018
07.02.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1827 бк, дб, чб, 347 34 1 97 7 486 25076 Явен търг
16.02.2018
07.03.2018
ДГС Сливница 18101 бб, чб, 14 621 53 327 0 1015 25742 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18102 ак, бб, чб, 112 881 90 510 0 1593 46817 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18103 гбр, здб, цр, 7 33 3 585 0 628 26099 Таен търг
06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18104 бб, чб, 62 271 128 122 0 583 16516 Таен търг
06.12.2017
22.12.2017 22.12.2017
ДГС Сливница 18105 ак, 1 4 1 311 0 317 12400 Таен търг
06.12.2017
22.12.2017 22.12.2017
ДГС Сливница 18106 ак, 0 0 0 367 0 367 14313 Таен търг
06.12.2017
22.12.2017 22.12.2017
ДГС Сливница 18108 гбр, здб, кдб, кл, цр, 4 2 1 549 0 556 22406 Явен търг
13.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18109 ак, гбр, кдб, 0 0 0 291 0 291 11675 Явен търг
13.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18207 бб, чб, 100 525 111 643 26 1405 35657 Явен търг
18.12.2017
04.01.2018 04.01.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18208 бк, гбр, здб, кл, чрш, 87 18 3 310 0 418 19810 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18209 бк, гбр, здб, цр, 4 4 1 1475 0 1484 63852 Явен търг
18.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1802 бб, чб, 66 511 36 207 0 820 22981 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1803 бб, чб, 30 290 70 125 0 515 12742 Явен търг
22.12.2017
07.03.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1804 бк, 76 9 3 163 101 352 15439 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1805 бк, здб, трп, 98 14 13 1179 0 1304 52479 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1807 бб, чб, 68 478 55 118 10 729 22042 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1810 бк, 364 45 30 1044 161 1644 71119 Явен търг
22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1801 бб, чб, 304 120 8 91 75 598 26831 Явен търг
19.01.2018
06.02.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1806 бб, здгл, чб, 158 226 7 68 0 459 17929 Явен търг
19.01.2018
06.02.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1808 тп, 90 15 3 10 7 125 6905 Явен търг
19.01.2018
06.02.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1809 бб, чб, 241 87 0 50 20 398 19617 Явен търг
19.01.2018
06.02.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1814 кгбр, мжд, 0 0 0 1098 0 1098 36618 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1807 кгбр, 0 0 0 920 0 920 31556 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1808 кгбр, 0 0 0 200 0 200 6870 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1809 бк, гбр, 0 0 0 257 0 257 9355 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1810 бк, 0 0 0 249 0 249 9026 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1813 ак, бб, гбр, кгбр, мжд, 2 9 0 376 0 387 13129 Таен търг
27.11.2017
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1805 бк, гбр, здб, цр, чдб, 0 0 0 454 0 454 16503 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1806 кгбр, чб, 19 3 2 932 0 956 33334 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1803 бб, бк, гбр, цр, 4 4 1 224 0 233 8471 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1804 бк, гбр, 0 0 0 514 0 514 18735 Таен търг
27.11.2017
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1811 ак, бб, врб, гбр, здгл, кгбр, кдб, мжд, тп, цр, 2 5 2 279 0 288 8675 Таен търг
27.11.2017
13.12.2017 13.12.2017
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1812 ак, кгбр, чб, 7 6 1 466 0 480 16489 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1801 бк, гбр, здб, см, 557 15 24 638 452 1686 78997 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1802 бб, бк, гбр, здгл, чб, 55 26 5 256 0 342 13232 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Черни Вит 06906 255 dlcherni_vit@nug.bg 1801 бк, гбр, цр, чдб, 0 0 1 3112 0 3113 99616 Таен търг
27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1801 бб, бк, ела, см, 280 129 38 80 21 548 33595 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1802 бб, бк, см, 286 95 28 111 17 537 33248 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 290 49 14 65 12 430 30050 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1808 бб, здб, 59 201 12 62 8 342 14771 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1809 бб, 121 261 26 174 31 613 25159 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1814 бб, 9 471 131 231 20 862 28241 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1822 бб, здб, 23 191 60 73 6 353 13078 Явен търг
05.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 yakoruda@nug.bg 1502 Д бб, бк, ела, см, 1745 738 178 231 41 2933 191852 Конкурс   ПРОВЕДЕНА