1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2019 - 655 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОГТ1903С бб, 79 30 3 27 6 145 8326 Явен търг
24.07.2019
ПРОВЕДЕНА
Община Кочериново 1901 бб, бк, гбр, дб, дрш, 1082 194 26 387 274 1963 105179 Явен търг   30.08.2019 30.08.2019
Община Кочериново 1902 бб, бк, врб, гбр, дб, здгл, лс, см, 743 52 20 326 79 1220 69979 Явен търг   30.08.2019 30.08.2019
Община Разлог 1901-OГТ бб, чб, 41 212 68 179 18 518 17342 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19104 бл, гбр, здб, цр, 17 162 20 635 16 850 36853 Електронен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19103 бб, бл, здб, цр, чб, 4 195 97 171 0 467 15526 Електронен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 1901Д бк, дб, цр, 602 398 226 1540 70 2836 130546 Явен търг
11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19301 дб, 38 164 87 476 33 798 36773 Таен търг
13.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19302 бб, дб, чб, 65 373 174 466 0 1078 39030 Таен търг
13.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19401 бк, здб, 31 132 70 395 19 647 29589 Таен търг
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 19402 бб, здб, 4 50 25 65 0 144 5565 Таен търг
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 ddsaramliec@nug.bg 2015-19Д бк, цр, 428 122 77 503 170 1300 63371 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1937 бб, ела, см, 249 57 32 329 94 761 32540 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1941 бб, 145 15 0 300 89 549 19839 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1943 бб, см, 178 8 20 300 90 596 24517 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1946 бб, 253 31 2 90 165 541 27513 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1947 бб, бк, 130 77 11 184 147 549 21845 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1948 бб, 72 50 5 80 165 372 15230 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1949 бб, бк, см, 195 43 7 156 166 567 25226 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 1505-5 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 841 0 841 45145 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19003 бб, бк, чб, 323 110 0 556 0 989 43995 Явен търг
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19013с бб, 2 19 4 56 0 81 1457 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19009с бб, 15 101 18 293 0 427 8108 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19010с бб, 12 94 19 273 0 398 7557 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19014с бб, 10 76 15 224 0 325 6049 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19015с бб, 4 31 6 90 0 131 2307 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19011с бб, 9 71 14 209 0 303 5402 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19012с бб, 19 144 29 422 0 614 11280 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19016с бб, 11 84 16 245 0 356 6750 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19017с бб, 18 131 26 382 0 557 10812 Явен търг
17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 41753 Явен търг
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19018 бк, 46 1 0 622 10 679 28734 Явен търг
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19019 бк, 32 2 0 1315 15 1364 56556 Явен търг
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19023 бк, 7 0 0 617 0 624 25715 Явен търг
17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1903Д ак, бб, здб, здгл, тп, чб, 306 1150 95 974 0 2525 59957 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1904Д бб, бк, брз, врб, здгл, см, 1407 302 22 2413 230 4374 208744 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19046 бб, бк, вб, ела, ива, см, 584 587 21 1340 0 2532 99107 Явен търг
03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1901 бб, бк, здб, чб, 246 317 41 137 56 797 38911 Електронен търг
20.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1904 бб, ела, см, 529 112 9 38 82 770 56287 Явен търг
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1907 бб, бк, ела, см, 491 315 62 61 52 981 62041 Явен търг
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1908 бб, бк, ела, см, чб, 397 215 31 179 23 845 51829 Явен търг
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1911 бб, бк, ела, здб, см, 397 175 68 82 35 757 47508 Явен търг
05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1916 бб, ела, см, 88 52 0 62 0 202 9591 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1917 бб, ела, см, 325 44 0 92 0 461 27272 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1918 бб, ела, см, 54 16 0 29 0 99 5078 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1919 бб, см, 376 144 0 276 0 796 36132 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1920 бб, см, 177 24 0 61 0 262 14284 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1921 бб, см, 218 88 1 85 0 392 20618 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1922 бб, см, 88 49 0 95 0 232 9661 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1923 бб, см, 131 41 1 79 0 252 11979 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1924 бб, см, 75 22 0 65 0 162 7154 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1925 бб, 247 155 0 357 0 759 29094 Таен търг
20.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1924е.т бб, бк, гбр, дб, трп, 144 21 0 582 211 958 46625 Електронен търг
02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1922е.т бб, ела, см, 78 79 7 28 32 224 11908 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1923е.т бб, бк, см, 635 55 2 44 167 903 61486 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1925е.т бк, ела, 644 21 0 166 191 1022 62508 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1926е.т бк, гбр, дб, 563 7 0 248 90 908 54703 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1927е.т бб, см, 257 12 0 46 120 435 28324 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1928е.т бб, см, 206 19 26 69 270 590 35019 Електронен търг
22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929е.т бб, бк, см, 46 20 1 119 210 396 19828 Електронен търг
22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802д-19 бб, бк, дб, ела, см, трп, 1001 32 29 886 706 2654 155238 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929 бб, см, 196 21 1 29 28 275 18113 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1930 бб, бк, ела, 119 18 2 26 27 192 12666 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1931 бк, см, 49 17 2 48 47 163 8403 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1932 бб, бк, ела, см, трп, 21 15 1 104 48 189 8262 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1933 бб, дрш, 24 4 0 15 20 63 3456 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1934 бб, бк, ела, см, 441 23 0 81 78 623 43853 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1935 бб, бк, ела, см, 275 29 1 52 49 406 27380 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1936 бб, бк, см, 508 62 2 82 83 737 48813 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1937с бб, бк, см, 32 5 0 95 92 224 10307 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1938 бк, ела, 17 2 0 83 83 185 9073 Явен търг
17.05.2019
04.06.2019 04.06.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1939 бб, см, 137 24 1 44 45 251 15022 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1940 бб, см, 537 15 0 78 170 800 56411 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1941 бб, см, 429 30 12 91 93 655 42512 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1901 ак, бб, здб, чб, 295 1126 118 171 13 1723 57600 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1902 здб, чб, 81 404 38 56 5 584 18740 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1903 бб, бл, здб, чб, 128 706 128 207 21 1190 39725 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1905 здб, чб, 97 640 108 110 24 979 30560 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1904 бб, бк, бл, здб, здгл, 120 668 77 187 30 1082 35640 Електронен търг
18.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1906 бб, бк, здб, здгл, 114 648 90 139 33 1024 34200 Електронен търг
18.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1913 бб, здб, чб, 79 522 101 122 15 839 25015 Електронен търг
18.01.2019
12.03.2019 12.03.2019
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1914 бб, здб, 255 455 9 332 8 1059 40895 Електронен търг
18.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1916 бб, бк, 10 54 5 46 6 121 4275 Електронен търг
18.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1917 бб, бл, гбр, здб, здгл, лп, чб, 989 1764 183 530 147 3613 140005 Таен търг
01.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1918 чб, 32 146 4 440 23 645 17796 Таен търг
15.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1922 бб, чб, 127 137 2 124 12 402 16480 Таен търг
25.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1923 бб, чб, 4 111 17 175 18 325 9013 Таен търг
25.06.2019
09.09.2019 09.09.2019
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1924 бб, бк, чб, 494 391 16 79 7 987 43360 Таен търг
25.06.2019
09.09.2019 09.09.2019
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1926 бб, здб, здгл, чб, 352 533 52 341 37 1315 46909 Таен търг
15.08.2019
09.09.2019 09.09.2019
ДГС Благоевград 073 88 42 07 dlblagoevgrad@nug.bg 1927 бб, бк, ела, см, трп, 1520 622 79 1207 174 3602 178862 Таен търг
11.09.2019
27.09.2019 27.09.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1902 чб, 0 334 22 18 0 374 9384 Таен търг
30.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1903 бб, кдб, чб, 44 657 54 138 0 893 23944 Таен търг
30.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1909 бб, чб, 52 226 19 11 4 312 9346 Таен търг
30.01.2019
15.02.2019 15.02.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1910 бб, чб, 177 824 34 43 5 1083 32756 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1911 бк, здгл, чб, 476 710 52 145 1 1384 57753 Таен търг
05.03.2019
22.03.2019 22.03.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1912 здгл, 99 208 10 0 0 317 13592 Таен търг
05.03.2019
22.03.2019 22.03.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1913 бб, бк, здб, чб, 52 461 28 69 5 615 18042 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1914 бб, бк, здб, чб, 275 171 1 404 21 872 28531 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1915 бб, чб, 62 516 61 272 25 936 23195 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1806Д-19 бб, бк, чб, 140 256 3 2486 62 2947 59021 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1949 бк, 0 0 0 668 0 668 27228 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1950 бк, гбр, здб, 0 0 0 511 0 511 20828 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1954 бб, здгл, чб, 85 231 12 5 1 334 13209 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1955 бк, 0 0 0 339 0 339 13818 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1956 чб, 0 295 67 16 2 380 9716 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1957 бб, бк, здб, чб, 147 485 32 467 7 1138 40500 Таен търг
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1958 чб, 2 254 28 12 0 296 7982 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1959 бб, бк, гбр, трп, чб, 7 393 27 259 8 694 19481 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1960 бб, чб, 38 763 52 134 6 993 28871 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Брезник 07751 30 51 dlbreznik@nug.bg 1961 чб, 0 529 22 30 2 583 16785 Таен търг
12.08.2019
28.08.2019 28.08.2019
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1907 бб, бк, гбр, ела, здб, см, чб, 12 273 26 761 9 1081 35996 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1913 бб, чб, 49 269 16 128 10 472 15858 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1914 ак, бб, бл, гбр, чб, 27 306 27 128 1 489 16201 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1915 ак, бб, бл, гбр, чб, 199 611 40 276 45 1171 48307 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1920 бб, чб, 21 106 20 35 1 183 5469 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1932 бб, чб, 46 425 29 85 5 590 19870 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1933 бб, чб, 141 381 11 88 13 634 25604 Електронен търг
10.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1944С бб, чб, 448 143 0 448 69 1108 48811 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1945С ак, бб, чб, 940 207 0 924 87 2158 94677 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1946С ак, бб, брз, 928 593 41 1681 84 3327 134179 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1947С ак, бб, брз, трп, чб, 618 255 3 883 42 1801 78380 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1948С бб, чб, 720 318 33 1200 109 2380 90901 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1949С бб, бк, ела, 142 211 12 428 30 823 27681 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1950С бб, бк, 259 372 55 1096 31 1813 57923 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1951С бб, бк, брз, 77 283 38 692 16 1106 27675 Явен търг
23.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1953С бб, бк, ела, здб, чб, 54 304 27 942 30 1357 42428 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1954С бб, бк, брз, здб, чрш, 59 90 1 278 0 428 13521 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1955С бб, здгл, 29 62 4 200 15 310 8942 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1956С бб, брз, чб, 110 66 0 383 40 599 19503 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1957С бб, бк, см, 69 253 46 810 23 1201 33334 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1958С бб, бк, 13 4 0 509 1 527 22618 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1959С бк, 0 0 0 220 0 220 9698 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1960С ак, бб, бк, брз, см, 75 90 9 400 30 604 18284 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1961С бк, 0 0 0 517 0 517 22789 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1962С бб, 279 26 0 130 30 465 28730 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1963С бб, 221 265 7 540 85 1118 40535 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1964С бб, чб, 826 147 0 700 207 1880 88327 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1965С бб, чб, 202 134 5 425 46 812 29705 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1966С бб, бк, 300 162 0 493 93 1048 42110 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1967С бб, чб, 272 171 3 468 99 1013 41620 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1968С бб, бк, чб, 490 267 1 629 185 1572 69541 Явен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1970С бб, бк, 100 27 0 173 13 313 12766 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1972С бб, см, 99 41 0 275 36 451 14631 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1973С бб, ела, см, 189 24 4 292 30 539 23371 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1974С бб, 243 54 0 515 71 883 30087 Таен търг
31.07.2019
20.08.2019 20.08.2019
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1975С бб, бм, см, 318 25 6 306 58 713 33895 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1976С бб, бм, 231 42 1 327 18 619 25343 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1977С бб, бм, см, 384 65 2 161 53 665 34805 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1978С бб, бк, бм, см, 431 29 2 206 44 712 40068 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1979С бк, 0 0 0 776 0 776 33469 Таен търг
31.07.2019
20.08.2019 20.08.2019
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1980С бб, чб, 351 289 29 776 99 1544 54098 Таен търг
31.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 dlg_delchev@nug.bg 1981С бк, гбр, здб, 0 0 1 667 0 668 30591 Таен търг
31.07.2019
20.08.2019 20.08.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1943 бб, 834 298 25 305 101 1563 72856 Таен търг
22.07.2019
30.08.2019 30.08.2019
ДГС Гърмен 07523 20 22 dlgarmen@nug.bg 1961 бб, 729 318 14 227 133 1421 66362 Таен търг
14.08.2019
30.08.2019 30.08.2019
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1901 бб, бм, ела, см, 975 246 18 221 67 1527 97793 Явен търг
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1904 бб, бк, гбр, дб, трп, чб, 489 238 36 255 15 1033 49078 Явен търг
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1906 бб, бк, гбр, дб, чб, 318 296 37 320 59 1030 42342 Явен търг
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1907 бб, бк, гбр, дб, дгл, чб, 34 92 28 1281 14 1449 25641 Явен търг
04.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1910 бб, бк, гбр, дб, чб, 737 216 17 281 60 1311 69008 Таен търг
05.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1911 бб, бк, бм, ела, см, 1182 224 11 477 0 1894 111324 Таен търг
02.07.2019
12.09.2019 12.09.2019
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1912 бб, бк, гбр, дгл, см, трп, чб, 2 180 89 1758 0 2029 49650 Явен търг
02.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1905 бб, дгл, 32 502 62 242 0 838 26410 Таен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1909 бк, бл, здб, цр, 0 0 0 487 0 487 23410 Таен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1915 бб, чб, 4 284 69 199 0 556 15068 Таен търг
18.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1916 ак, бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 30 317 30 198 0 575 20241 Таен търг
18.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1920 бб, чб, 144 679 16 279 10 1128 35890 Таен търг
21.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1516-4Д бб, бм, ела, см, 917 558 111 316 29 1931 110768 Конкурс

ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1923 бб, бк, бл, здб, чб, 3 370 78 78 0 529 14853 Таен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1924 ак, бб, бл, цр, чб, 0 472 46 199 0 717 21502 Таен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1902Д бб, бл, здб, кдб, чб, 70 994 86 567 0 1717 55266 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1903Д бб, бк, бл, гбр, здб, см, цр, чб, 883 972 137 1864 11 3867 169546 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1901 бб, чб, 93 112 32 127 20 384 17271 Явен търг
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1902 бб, бк, см, 258 92 15 63 138 566 35201 Явен търг
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1903 бб, см, 250 135 34 31 83 533 34090 Явен търг
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1904 бк, чб, 252 143 21 173 143 732 35586 Явен търг
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1918 бб, бк, ела, 232 106 11 145 69 563 34158 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1912 бб, ела, см, 336 166 18 62 135 717 45794 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1911 бб, см, 37 130 35 22 31 255 12275 Явен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1913 бб, бк, ела, см, 264 129 24 44 40 501 33689 Явен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1915 бб, бк, 390 90 11 67 151 709 47590 Явен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1934-П бб, см, 194 180 16 189 12 591 27646 Таен търг
28.06.2019
22.08.2019 22.08.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1936-П бб, см, 116 106 7 66 36 331 17062 Таен търг
28.06.2019
22.08.2019 22.08.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1932-П бб, см, 59 105 8 228 0 400 13743 Таен търг
05.08.2019
22.08.2019 22.08.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1935-П бб, см, 248 161 10 164 34 617 31636 Таен търг
05.08.2019
22.08.2019 22.08.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1933-П бб, 62 55 4 63 7 191 8950 Таен търг
05.08.2019
22.08.2019 22.08.2019
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1938 бб, бк, чб, 602 41 6 140 207 996 61964 Явен търг
09.09.2019
25.09.2019 25.09.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1903 бл, цр, чб, 22 94 25 515 2 658 17189 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1904 бк, гбр, здб, цр, 49 158 7 337 0 551 25209 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1905 бк, гбр, здб, цр, 91 17 11 273 1 393 18484 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1909 бб, чб, 13 405 220 376 4 1018 27110 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1910 бк, гбр, 195 131 73 538 1 938 41373 Електронен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1914 бб, гбр, здб, чб, чдб, 84 762 305 858 6 2015 53452 Електронен търг
23.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1920С бб, 16 60 14 29 1 120 2714 Явен търг
25.07.2019
Прекратена
12.08.2019 12.08.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1921 ак, бл, врб, здб, тп, цр, чб, 30 33 11 48 0 122 5142 Явен търг
25.07.2019
03.09.2019 03.09.2019
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 15106Д бк, бл, гбр, здб, трп, цр, 134 917 78 1605 0 2734 128693 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@nug.bg 1801Д-19 бк, гбр, здб, лс, трп, цр, яв, 464 778 241 2320 76 3879 165045 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1901 бб, бк, вб, гбр, здгл, см, 137 382 17 1385 0 1921 58871 Таен търг
04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1909 чб, 70 102 75 593 0 840 18604 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1910 бб, бк, гбр, трп, цр, чб, 18 245 31 1713 0 2007 42242 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1911 бб, бк, брз, гбр, см, трп, 119 241 35 1227 0 1622 47811 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1912 бб, бк, брз, см, 52 64 0 2847 0 2963 104618 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1913 бб, бк, гбр, см, трп, 113 123 20 1187 0 1443 51000 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1801Д-19 бб, бк, брз, гбр, здгл, см, трп, 194 450 95 3895 0 4634 168892 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 dletropole@nug.bg 1906ЮЗДП бб, бк, брз, гбр, ива, см, 0 0 14 468 0 482 18368 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1906с бб, 58 396 10 121 6 591 15058 Явен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1907с бб, 0 48 2 91 2 143 2752 Явен търг
03.12.2018
21.12.2018 21.12.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1908с бб, 3 83 17 63 8 174 3988 Явен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1909с бб, 5 553 103 168 0 829 18221 Явен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1910с бб, бл, 9 407 69 289 11 785 16289 Явен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1911с бб, 11 90 12 206 16 335 7292 Явен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1912с бб, 46 356 45 973 29 1449 29967 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1913с бб, 19 171 23 457 26 696 14794 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1914с бб, бл, гбр, цр, 23 193 24 547 9 796 16381 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1915с бб, бл, 35 285 36 770 35 1161 24377 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1916с ак, бб, бл, цр, 23 196 27 545 25 816 17597 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1917с бб, бл, 8 76 10 209 11 314 6629 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1918с бб, 9 78 10 209 10 316 6610 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1919с бб, 42 292 20 665 44 1063 22322 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1920с бб, 5 52 6 170 11 244 5083 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1921с бб, 10 43 1 30 2 86 2673 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1922с бб, бл, цр, чб, 52 512 54 1361 60 2039 42764 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1923с бб, 41 333 41 880 35 1330 27741 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1924с бб, чб, 12 102 13 268 12 407 8455 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1925с бб, бл, 4 31 4 85 4 128 2773 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1926с бб, 3 27 3 69 6 108 2349 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1927с ак, бб, кдб, цр, 24 193 24 529 24 794 17253 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1928с бб, бл, здб, цр, 21 162 25 486 19 713 15305 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1939 бб, чб, 190 140 3 200 15 548 20809 Явен търг
13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1940с бб, 7 56 7 147 7 224 4803 Явен търг
13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1902 чб, 81 28 0 32 3 144 6603 Явен търг
13.06.2019
01.07.2019 01.07.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1941 бб, здб, цр, чб, 248 283 8 155 27 721 27424 Явен търг
13.06.2019
01.07.2019 01.07.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1942с бб, чб, 7 43 7 113 8 178 3898 Явен търг
13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1943с бб, бл, здб, цр, 0 686 45 98 0 829 15768 Явен търг
13.06.2019
01.07.2019 01.07.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1944 чб, 33 129 5 36 6 209 6755 Явен търг
13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1945 бл, цр, чб, 112 82 1 23 7 225 10456 Явен търг
13.06.2019
01.07.2019 01.07.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1946 гбр, здб, цр, 0 0 0 268 0 268 12006 Явен търг
13.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1955 чб, 160 442 13 103 27 745 28790 Явен търг
26.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1806Д-19 бб, бл, цр, чб, 65 552 67 1422 24 2130 41399 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 191 бк, здб, цр, чб, 73 15 0 1509 7 1604 71042 Таен търг
20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 192 бк, бл, гбр, здб, цр, 26 34 2 1234 2 1298 57029 Таен търг
20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1901Д бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 179 78 1 3414 6 3678 160974 Явен търг
11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1 бк, здб, 50 60 3 2024 1 2138 95287 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1801Д-19 бк, 183 26 0 1827 7 2043 93388 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1905 бб, бк, брз, дгл, см, 195 97 3 370 32 697 28364 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1906 бб, бк, брз, см, трп, чб, 403 161 4 263 31 862 40237 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1911 гбр, здб, 2 2 0 976 0 980 44171 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1913 бб, 244 234 2 80 11 571 27762 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1914 бб, здб, 0 38 3 174 15 230 6429 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1915 бб, бк, гбр, дгл, здб, чб, 1 11 1 525 1 539 17925 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1916 гбр, здб, чб, 20 61 3 243 20 347 11961 Явен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1900 бб, бк, брз, ела, см, 121 114 10 185 15 445 21184 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1907 бб, бк, трп, 181 38 1 189 17 426 19640 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1912 бб, 218 231 1 75 53 578 27183 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1917 бк, здб, 36 17 0 1632 154 1839 77474 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1921 бб, бк, брз, см, 33 4 0 411 28 476 18983 Електронен търг
01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1922-с бб, здб, 680 239 56 399 78 1452 69585 Явен търг
03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1923-с бб, здб, 446 126 40 245 60 917 45291 Явен търг
03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1924-с бб, бк, брз, чб, 257 102 15 190 36 600 28180 Явен търг
03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1925-с бб, бк, брз, трп, чб, 263 124 29 310 72 798 33787 Явен търг
03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1926-с бб, бк, дгл, 735 194 55 361 72 1417 71974 Явен търг
03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1927-с бб, бк, 1376 277 74 425 110 2262 126824 Явен търг
03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1928-с бб, чб, 190 61 19 133 42 445 20255 Явен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1929-с бб, 346 111 24 250 56 787 37417 Явен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1930-с бб, брз, чб, 408 224 52 297 73 1054 47790 Явен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1931-с бб, чб, 492 97 42 454 68 1153 50250 Явен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1932-с бб, чб, 484 161 56 500 86 1287 55211 Явен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1933-с бб, чб, 107 53 14 140 16 330 13363 Явен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1917 бк, здб, 59 25 0 1810 155 2049 88313 Явен търг
29.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1935 ак, бб, бк, брз, см, 31 12 1 108 0 152 6805 Явен търг
29.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1905 бк, здб, 115 32 4 119 4 274 15589 Електронен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1906 бк, здб, 230 101 4 320 9 664 36953 Електронен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1907 бк, здб, 8 8 0 201 2 219 11078 Електронен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1908 бк, здб, 79 55 4 124 4 266 14646 Електронен търг
29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1901 бб, бк, брз, ела, см, трп, 321 57 21 71 133 603 37682 Таен търг
12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1909 ак, бб, бл, здб, трп, цр, 12 10 0 228 2 252 11995 Явен търг
10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1910 бл, здб, 63 120 0 438 2 623 36350 Явен търг
10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1911 бл, здб, цр, 0 0 0 134 0 134 7638 Явен търг
10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 dlkostenec@nug.bg 1510Д бб, бк, ела, см, 549 19 36 37 92 733 44455 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1918 чб, 59 296 44 326 14 739 17426 Явен търг
30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1921 бб, здб, чб, 50 264 40 47 9 410 14368 Таен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1922 бб, здб, чб, 184 381 43 120 7 735 28880 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1923 бб, 43 37 4 12 1 97 4278 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1924 ак, бб, кгбр, кдб, чб, 24 122 28 73 3 250 7218 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1925 бк, 26 4 0 89 23 142 6463 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1927 бб, бк, 17 6 2 245 7 277 11459 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1928 бк, 46 3 0 369 0 418 17759 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1929 бб, 559 84 6 5 97 751 45900 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1930 бб, бк, ела, см, 92 6 1 102 56 257 12924 Явен търг
16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1932 бк, гбр, здб, чрш, 32 4 3 381 13 433 19018 Таен търг
18.07.2019
05.08.2019 05.08.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1933 бк, вгбр, здб, 57 5 2 262 25 351 16229 Таен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1934 бб, бм, ела, 252 22 2 3 30 309 22088 Таен търг
18.07.2019
05.08.2019 05.08.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1935 бб, чб, 64 96 3 15 2 180 8191 Таен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1936 бб, бк, чб, 111 213 11 44 3 382 16140 Таен търг
18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1937 бб, здб, чб, 31 44 11 21 1 108 4339 Таен търг
18.07.2019
05.08.2019 05.08.2019
ДГС Кюстендил 19011с бб, здб, 32 236 47 700 0 1015 17474 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19012с бб, бк, брз, 15 116 23 344 0 498 8537 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19013с бб, здб, 13 100 20 296 0 429 7405 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19014с бб, 16 112 24 333 0 485 8279 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19016с бб, здб, 17 126 25 372 0 540 9233 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19017с бб, 6 42 9 126 0 183 3122 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19018с бб, 11 82 16 241 0 350 5947 Явен търг
08.01.2019
24.01.2019 24.01.2019
ДГС Кюстендил 19019с бб, брз, 2 14 3 44 0 63 1125 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19020с бб, гбр, здб, 8 60 12 183 0 263 4620 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19021с бб, 5 38 7 110 0 160 2718 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19022с бб, бк, брз, здб, 5 38 8 132 0 183 3580 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19015с бб, чб, 14 107 21 308 0 450 7622 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19036 ак, бб, бл, врб, гбр, ел, здб, кдб, кр, мжд, ор, тп, трп, цр, чб, чрш, яб, 47 45 1 475 0 568 20257 Явен търг
22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 1903Д бб, бк, бл, брз, гбр, здб, цр, чб, 176 1111 199 2978 0 4464 82054 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19063 бб, бк, здб, чб, 130 164 9 456 0 759 18628 Явен търг
26.06.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Кюстендил 19064 бб, здб, чб, 303 556 15 330 0 1204 35392 Явен търг
26.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19065 бб, чб, 227 507 29 433 0 1196 31379 Явен търг
26.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 19066 бб, чб, 178 388 13 273 0 852 23691 Явен търг
26.06.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Кюстендил 19083 бб, гбр, чб, 374 531 8 651 0 1564 45558 Явен търг
26.06.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Кюстендил 19081 бб, бл, цр, чб, 777 653 11 926 0 2367 72709 Явен търг
20.08.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Кюстендил 19082 бб, чб, 63 335 6 1092 0 1496 30808 Явен търг
20.08.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1907С бб, ела, см, 162 76 3 131 15 387 14840 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1908С бб, см, 65 63 11 92 10 241 7804 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1909С бб, 96 67 5 53 21 242 9606 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1910С бб, бк, ела, см, 291 92 2 299 31 715 26242 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1911С бб, см, 224 62 9 154 28 477 19708 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1912С бб, см, 23 17 4 79 7 130 3165 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1913С бб, чб, 58 33 0 105 8 204 6007 Явен търг
14.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1915С бб, чб, 407 153 3 244 28 835 43495 Явен търг
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1916С бб, чб, 254 145 5 169 25 598 29538 Явен търг
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1917С бб, бк, 51 53 9 73 3 189 7959 Явен търг
28.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1926 чб, 0 0 0 36 4 40 772 Явен търг
12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1935С бб, см, 796 65 1 307 76 1245 60819 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1936С бб, 668 196 14 256 35 1169 53638 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1901 бб, дб, цр, чб, 110 297 28 598 21 1054 30974 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1902 бб, дб, дгл, чб, 163 663 54 480 34 1394 35718 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1903 ак, бб, дб, чб, 26 698 126 488 0 1338 29810 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1904 бб, дб, дгл, чб, 169 844 90 1378 20 2501 55460 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1905 бб, бк, дб, дгл, чб, 91 626 35 410 10 1172 28933 Явен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908 бк, 298 4 0 1244 115 1661 73978 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909 бк, дб, цр, 283 0 0 1087 59 1429 63492 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 5267 Явен търг
15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1914 бк, дб, цр, 21 0 3 350 1 375 15775 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1916 бк, чб, 206 223 40 187 6 662 20417 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1917 бб, бк, дб, чб, 22 290 53 137 2 504 12515 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1918 бб, бк, дб, дгл, чб, 117 1432 225 455 7 2236 53259 Явен търг
15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1919 бб, бк, дб, цр, чб, 8 646 121 272 0 1047 25479 Явен търг
15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1920 ак, бб, дб, чб, 10 133 23 39 0 205 4994 Явен търг
15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1921 ак, бб, бк, дб, цр, чб, 243 344 27 2334 45 2993 114733 Явен търг
15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1922-С бб, 2 33 1 411 0 447 6434 Явен търг
15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1927 бб, чб, 1587 1523 155 1019 111 4395 138231 Явен търг
06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806Д-19 ак, бб, бк, дб, дгл, цр, чб, 328 862 57 682 18 1947 55725 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1932 бб, бк, дб, дгл, 144 433 22 183 10 792 24222 Явен търг
03.09.2019
20.09.2019 20.09.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1933-С чб, 6 24 1 50 0 81 1699 Явен търг
03.09.2019
20.09.2019 20.09.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1934-С бк, 0 0 0 823 0 823 33743 Явен търг
03.09.2019
20.09.2019 20.09.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1935 бк, 276 8 0 998 85 1367 61826 Явен търг
03.09.2019
20.09.2019 20.09.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1913 ак, бк, брз, брс, гбр, ива, трп, чб, 192 60 5 478 5 740 33354 Таен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 34792 Таен търг
04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 ак, бб, бк, брз, гбр, ива, кст, 42 79 4 717 4 846 33852 Таен търг
04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, см, 98 137 10 581 4 830 27739 Таен търг
04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 83257 Електронен търг
04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1900 бк, брз, гбр, ива, 141 32 8 446 3 630 30450 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1901 бб, бк, здгл, ива, 56 33 1 574 3 667 28047 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1902 бк, ива, 139 6 9 286 3 443 22285 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1905 бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, 261 120 3 227 5 616 29408 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1906 бб, бк, брз, ива, 108 113 13 793 6 1033 40073 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1907 бк, ива, 238 9 9 559 4 819 43476 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1909 бб, бк, брз, гбр, ива, 51 25 19 683 3 781 31711 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 ак, здб, кст, чб, 4 4 0 738 0 746 40404 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 ак, здб, кст, чб, 129 35 1 670 1 836 44041 Таен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 34792 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 18331 Електронен търг
27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1906 ак, бб, бл, брз, цр, 26 207 7 616 23 879 31552 Електронен търг
27.11.2018
Прекратена
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1907 бб, бл, цр, 4 322 0 939 2 1267 45742 Електронен търг
27.11.2018
Прекратена
18.12.2018 18.12.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1926 ак, бб, бк, бл, гбр, цр, чб, 32 105 56 781 26 1000 29867 Таен търг
11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1904 ак, бб, бврб, бк, бл, брз, кгбр, кдб, см, трп, цр, чб, 45 163 21 510 36 775 29362 Таен търг
11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1905 ак, бб, кгбр, кдб, цр, чб, 2 72 18 240 5 337 12479 Таен търг
11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1915 бб, бк, брз, гбр, здб, см, трп, цр, чб, чдб, 311 429 64 713 82 1599 64463 Електронен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1911 бб, см, 352 132 8 135 115 742 38152 Електронен търг
08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1901Д ак, бк, бл, гбр, здб, мжд, цр, 39 220 68 1563 80 1970 85084 Явен търг
11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1908 ак, бб, гбр, мжд, пляс, цр, чб, 119 135 18 489 34 795 29462 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1909 ак, бб, бк, гбр, здб, см, 19 230 31 337 8 625 19454 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1914 ак, бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, см, трп, цр, чб, 65 303 101 888 34 1391 43874 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 360 700 65 1255 122 2502 93452 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1917 ак, бб, бк, гбр, здб, тп, цр, чб, 65 22 9 623 33 752 30259 Таен търг
05.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1920 здб, кгбр, лп, мжд, цр, чб, 26 84 6 416 0 532 19591 Таен търг
19.04.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1918 бб, бк, гбр, см, цр, чб, 68 302 28 351 47 796 25604 Таен търг
10.06.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1919 бб, гбр, здб, см, цр, чб, 10 141 25 422 0 598 19499 Таен търг
10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1923 бк, см, 484 56 5 363 208 1116 53586 Таен търг
10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1927 бб, бк, здгл, см, трп, 20 32 11 161 7 231 6582 Таен търг
10.06.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1928 бб, бк, здгл, см, трп, 161 797 54 886 70 1968 69313 Таен търг
10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1929 бб, бк, брз, ела, см, 221 365 39 628 75 1328 46753 Таен търг
10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1930 бб, бк, см, 222 417 25 485 51 1200 44090 Таен търг
10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1931 бб, бк, гбр, чб, 31 44 5 49 3 132 4703 Таен търг
10.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1932 ак, бб, бк, гбр, трп, чб, 90 123 23 210 41 487 16922 Таен търг
10.06.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1933 бб, бк, кгбр, кдб, цр, чб, 97 94 6 448 12 657 19456 Таен търг
02.07.2019
13.08.2019 13.08.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1934 тп, 93 7 1 124 37 262 9716 Таен търг
09.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1935 бб, 457 57 0 75 11 600 36336 Таен търг
09.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1936 бк, ива, 4 13 5 138 0 160 5895 Таен търг
09.07.2019
24.07.2019 24.07.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1937с бб, 120 15 0 41 62 238 11553 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1938с бб, 9 18 9 46 6 88 2638 Таен търг
26.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801Д-19 бк, гбр, здб, лп, трп, цр, 24 361 226 2329 0 2940 124690 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1901 чб, 0 127 25 64 11 227 5769 Явен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1904 бб, бк, дгл, трп, 101 48 0 151 49 349 16004 Явен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1905 дгл, 67 58 18 94 16 253 8498 Явен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1909 бб, бк, ива, 73 119 2 474 167 835 35170 Явен търг
22.11.2018
27.02.2019 27.02.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1910 бб, бк, здб, 71 378 11 271 53 784 25581 Явен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1914 бб, бк, 74 344 26 304 54 802 24640 Явен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1918 чб, 8 264 51 149 25 497 13814 Явен търг
22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1902 бк, бл, 12 2 9 674 286 983 43308 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1906 бб, бк, дгл, 174 654 24 349 62 1263 40419 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1915 бк, трп, чб, 98 8 10 435 181 732 35209 Явен търг
21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1907 бк, 65 3 0 736 316 1120 49945 Явен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1908 бб, бк, ива, трп, 111 159 4 441 125 840 33769 Явен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1911 бб, бк, брз, ива, трп, 18 503 5 389 94 1009 30574 Явен търг
08.02.2019
27.02.2019 27.02.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1912 бб, брз, 146 645 53 359 70 1273 39484 Явен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1913 бб, 149 932 31 541 95 1748 53861 Явен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1917 бб, бк, брз, 209 389 11 440 77 1126 40627 Явен търг
08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1923 бб, чб, 30 279 43 93 12 457 13326 Явен търг
17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1903 бк, бл, 13 0 20 863 370 1266 57546 Явен търг
10.07.2019
26.07.2019 26.07.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1932 бб, бк, 114 65 0 246 5 430 14662 Явен търг
27.08.2019
13.09.2019 13.09.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1937 бб, бк, 54 30 0 116 2 202 6738 Явен търг
27.08.2019
13.09.2019 13.09.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1938 бк, 30 21 3 292 1 347 15770 Явен търг
27.08.2019
13.09.2019 13.09.2019
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1901 чб, 7 297 48 92 5 449 12108 Таен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1902 чб, 45 77 1 189 40 352 11410 Таен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1903 чб, 25 184 7 182 32 430 13152 Таен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1904 чб, 0 299 72 33 8 412 11370 Таен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1905 чб, 61 707 46 62 19 895 26894 Таен търг
03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1938 бб, чб, 57 226 6 318 72 679 22078 Таен търг
10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1937 акдр, чб, 147 218 4 537 140 1046 34826 Таен търг
10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1952 бл, гбр, здб, цр, 8 68 0 536 0 612 27860 Таен търг
19.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1953 бк, гбр, здб, 111 121 15 416 0 663 31413 Таен търг
19.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1954 чб, 40 695 86 20 13 854 23877 Таен търг
19.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1955 бб, чб, 22 418 33 25 5 503 15256 Таен търг
19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1956 чб, 6 125 17 3 4 155 4601 Таен търг
19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1957 чб, 28 312 39 50 19 448 13073 Таен търг
19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1958 чб, 5 97 13 8 4 127 3615 Таен търг
19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1959 чб, 0 149 32 30 8 219 6093 Таен търг
19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1960 чб, 14 305 39 18 4 380 10684 Таен търг
19.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1907 бб, 720 459 14 402 217 1812 99783 Явен търг
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1908 бб, см, 351 804 422 441 84 2102 81964 Явен търг
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1909 бб, см, 59 224 111 126 7 527 19134 Явен търг
28.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg Д-1 бб, бк, ела, 1233 206 32 377 240 2088 130703 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1902С бб, 354 63 19 145 0 581 25475 Явен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1903 бк, гбр, 49 0 1 245 76 371 16284 Явен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1904 бк, гбр, 103 0 2 273 144 522 23807 Явен търг
23.11.2018
25.01.2019 25.01.2019
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1901 бк, гбр, 386 0 4 772 203 1365 65116 Явен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1905 бк, гбр, 0 0 0 347 0 347 13880 Явен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1906 бк, гбр, 0 0 0 142 0 142 5680 Явен търг
23.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1907 бб, 218 130 1 43 0 392 17319 Явен търг
11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рибарица 06902 24 03 dlribarica@nug.bg 1801-д19 бк, см, 63 11 3 954 0 1031 41857 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1902 бб, дб, чб, 539 329 16 208 7 1099 50249 Таен търг
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1906 ак, бб, гбр, дб, чб, 273 598 55 368 7 1301 53838 Таен търг
26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 бб, бк, дб, дрш, чб, 33 180 79 1011 146 1449 61897 Таен търг
14.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1904 бб, дб, чб, 152 388 22 266 7 835 34839 Таен търг
14.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1909 бб, бк, брз, врб, ела, см, 1308 189 42 932 127 2598 145481 Таен търг
12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1910 бк, 14 1 5 442 48 510 23662 Таен търг
12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1911 бк, дб, 22 4 0 554 33 613 26853 Таен търг
12.04.2019
16.07.2019 16.07.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1912 бб, бк, брз, дрш, ела, ива, см, трп, 140 364 240 839 24 1607 63395 Таен търг
12.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1913 бб, бк, дб, трп, чб, 61 846 122 843 28 1900 73265 Таен търг
22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1908 ак, бб, дб, кгбр, чб, 167 411 46 189 0 813 32962 Таен търг
22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1918 ак, бб, бк, гбр, дб, дгл, чб, 34 233 52 738 49 1106 46539 Таен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1919 врб, дрш, ел, тп, 61 8 6 121 10 206 7573 Таен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1916 бб, бк, гбр, дб, 6 6 0 508 17 537 23679 Таен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1933 бб, ела, см, 919 18 4 59 205 1205 100863 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1934 бб, см, 1082 27 5 32 76 1222 108069 Явен търг
15.04.2019
03.05.2019 03.05.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1935 бб, см, 1687 60 8 37 130 1922 162574 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1936 бб, 739 28 8 26 104 905 73642 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1937 бк, ела, см, 168 5 0 32 49 254 19154 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1938 бк, ела, см, 230 6 1 78 140 455 31301 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1939 бк, ела, см, 232 10 2 63 77 384 28835 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1940 бб, 196 16 3 29 95 339 21693 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1941 см, 1573 35 5 36 350 1999 171777 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1942 см, 145 57 8 40 26 276 18775 Явен търг
15.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1952 бб, бк, см, трп, 56 175 15 199 37 482 20980 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1953 бб, бк, 78 171 15 246 121 631 29570 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1954 бк, гбр, дб, трп, 72 57 7 376 6 518 26090 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1955 бб, 272 20 0 23 50 365 26225 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1956 бб, бм, ела, см, 144 4 0 8 15 171 14430 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1957 бк, цр, 11 12 2 341 28 394 19850 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1958 бб, бк, см, 160 93 13 390 54 710 37480 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1959 бб, бк, см, 104 38 7 103 35 287 16395 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1960 бк, 77 120 11 186 85 479 24770 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1961 бк, 31 105 8 56 8 208 10730 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1962 дб, цр, 2 144 20 254 0 420 21020 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1963 бк, гбр, дб, трп, 51 90 7 232 9 389 19750 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1964 бк, трп, 395 91 13 507 251 1257 69240 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1965 бк, гбр, трп, 61 172 15 145 26 419 20620 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1966 бб, бк, гбр, дб, 10 6 1 133 0 150 7620 Таен търг
04.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1902Д бб, бк, дб, здгл, см, цр, чб, 2235 1714 147 1069 346 5511 290424 Явен търг
11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1967 ела, см, трп, яв, 60 2 0 24 37 123 8087 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1968-с бб, 58 119 12 87 41 317 12182 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1969-с бб, 48 136 8 76 17 285 10789 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1970-с бб, 14 100 12 43 5 174 5447 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1971-с бб, 8 148 17 232 2 407 9988 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1972-с бб, 49 165 15 125 58 412 14602 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1973-с бк, дб, 17 32 4 239 0 292 13310 Явен търг
30.07.2019
15.08.2019 15.08.2019
ДГС Самоков 072266767 dlsamokov@nug.bg 1974-с бк, 8 6 1 124 20 159 7235 Явен търг
30.07.2019
ПРОВЕДЕНА