1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2018 - 40 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1801 бб, бк, здб, здгл, 160 322 50 348 0 880 36358 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1803 бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 896 0 896 36736 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1804 бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 849 0 849 34809 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1808 бк, гбр, дб, ела, 877 53 19 737 215 1901 98573 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1814 бб, бк, ела, см, 1174 78 2 341 464 2059 118260 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1807 бб, чб, 211 564 36 50 82 943 36743 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1809 бб, ела, см, трп, 668 74 13 113 1389 2257 98918 Явен търг
16.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1801 бб, брз, гбр, дб, трп, чб, 91 197 19 156 0 463 16149 Явен търг   08.12.2017 08.12.2017
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1802 ак, бб, бк, гбр, дб, чб, 445 390 43 422 63 1363 59199 Явен търг   08.12.2017 08.12.2017
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1803 бб, бк, дб, чб, 719 458 81 456 124 1838 87425 Явен търг   08.12.2017 08.12.2017
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1804 бб, бк, дб, трп, 190 401 51 523 104 1269 50398 Явен търг   08.12.2017 08.12.2017
ДГС Добринище 07447 23 74 dobrinishte@nug.bg 1805 бб, бк, 457 109 19 539 148 1272 60544 Явен търг   08.12.2017 08.12.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1801 бб, см, 189 468 30 73 107 867 42326 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1802 бб, 30 317 52 44 81 524 20575 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1803 бб, чб, 19 141 19 21 46 246 9817 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1804 бб, чб, 210 155 15 93 268 741 34984 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1813 бб, чб, 100 89 3 15 31 238 13689 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1801 бб, бк, брз, ива, см, 683 321 42 1155 7 2208 94614 Таен търг
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1802 бб, бк, брз, ела, здгл, ива, см, 484 61 49 1280 6 1880 79377 Таен търг
17.11.2017
11.12.2017 11.12.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1801 бб, бк, брз, гбр, чб, 12 69 30 249 4 364 8639 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1802 акдр, бб, чб, 142 207 7 229 4 589 19364 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1804 бб, бк, трп, чб, 133 213 36 455 39 876 26310 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1806 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 27 150 65 1032 33 1307 46109 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1812 бб, бк, см, 232 310 26 277 20 865 32020 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1807 бб, бк, гбр, дб, см, трп, цр, 62 224 53 948 38 1325 45543 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1810 бб, бк, гбр, дб, цр, чб, 120 449 53 647 18 1287 38656 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dlpirdop@nug.bg 1811 бб, гбр, дб, цр, чб, 107 228 7 570 15 927 26239 Таен търг
13.11.2017
28.11.2017 28.11.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1801 дгл, 67 58 18 77 33 253 8166 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1808 бб, 29 147 3 63 27 269 8250 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1809 бб, 28 372 16 105 44 565 16557 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1810 бб, бк, дгл, чб, 74 172 5 84 36 371 13715 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1812 бб, 50 602 51 163 70 936 28203 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1813 бк, чб, 32 32 1 91 38 194 7574 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1818 бб, чб, 9 1081 122 258 84 1554 40442 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1819 чб, 6 221 60 131 56 474 11820 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1821 чб, 55 361 38 99 43 596 17275 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1822 бб, чб, 17 218 39 34 15 323 9002 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1823 чб, 2 29 6 30 0 67 1515 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1824 чб, 8 264 51 122 52 497 12819 Таен търг
10.11.2017
04.12.2017 04.12.2017
ДГС Първомай 07427 20 02 dlparvomai@nug.bg 1807 бб, дгл, 563 697 26 226 97 1609 62101 Явен търг
13.11.2017
30.11.2017 30.11.2017