1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОЮгозападно държавно предприятие


Правила за закупуване на горски територии

 

Информация и резултати от класиране на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии

 

 ВАЖНО:
СИГНАЛИ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

 

 

 


 „Югозападно държавно предприятие” ДП

 


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 40 териториални поделения, от които 34 държавни горски стопанства и 6 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

ВАЖНО: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, 
Ви уведомяваме, че на уеб страниците на Югозападно държавно предприятие ДП и ТП ДГС/ДЛС в обхвата му  не се използват така наречените „бисквитки”.  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
27/02/2020
„ДГС ПЪРВОМАЙ” СЕ ОБЕДИНЯВА С ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП В ПЕТРИЧ


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
19/02/2020
Във връзка със запитвания относно предложение за преструктуриране на две държавни горски стопанства на територията на Община Петрич, ЮЗДП предоставя следната информация:


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
17/02/2020
„ДГС КОСТЕНЕЦ” СЕ СЛИВА С ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП В ИХТИМАН