1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.


НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
27/02/2015
ПЛАМЕН МИШЕВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС ЗЕМЕН”


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
26/02/2015
ЮЗДП, РДГ – БЛАГОЕВГРАД И ОУ ПБЗН С ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
24/02/2015
ДАМЯН ДАМЯНОВ СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ