1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

 НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
19/02/2018
ЗАЛЕСЯВАТ ПЪРВИТЕ 115 ДЕКАРА ОПОЖАРЕНИ ГОРИ В РАЙОНА НА КРЕСНА


СПРАВКА
16/02/2018
Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.02.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
13/02/2018
ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС КАТУНЦИ” С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ