1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 35 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

Съобщение до собствениците на горски територии


„Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
10/08/2016
„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ” ПОЕМА УПРАВЛЕНИЕТО И НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
09/08/2016
ДО 12% ПО-ВИСОКА Е ЦЕНАТА ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
05/08/2016
МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ЮЗДП, НАМАЛЯВАТ ЩЕТИТЕ ОТ ПОЖАРИ В ГОРИТЕ