1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОЮгозападно държавно предприятие „Югозападно държавно предприятие” ДП

 
е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

ВАЖНО: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, 
Ви уведомяваме, че на уеб страниците на Югозападно държавно предприятие ДП и ТП ДГС/ДЛС в обхвата му  не се използват така наречените „бисквитки”.  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
15/10/2018
ЮЗДП ПОДКРЕПИ БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В ПОМОЩ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ


СПРАВКА
15/10/2018
Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 12.10.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
10/10/2018
ЮЗДП И БИЗНЕСЪТ ОБСЪДИХА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ДЪРВОДОБИВНИЯ И ПРЕРАБОТВАТЕЛЕН СЕКТОР