1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

 НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
20/04/2018
ЮЗДП ОРГАНИЗИРА АВИОБОРБА СРЕЩУ РЪЖДИВА БОРОВА ЛИСТНА ОСА


ОБЯВЛЕНИЕ
19/04/2018
На основание Заповед № РД-07-268/22.03.2018г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, териториално поделение „Държавно горско стопанство Кюстендил” /ТП ДГС Кюстендил/.


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
18/04/2018
НАД 1700 ДЕЦА ПРИОБЩИ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮЗДП „РАСТЕМ ЗАЕДНО С НАШАТА ГОРА”