1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОЮгозападно държавно предприятие „Югозападно държавно предприятие” ДП

 
е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

ВАЖНО: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, 
Ви уведомяваме, че на уеб страниците на Югозападно държавно предприятие ДП и ТП ДГС/ДЛС в обхвата му  не се използват така наречените „бисквитки”.  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
03/01/2019
„ДГС Струмяни“ – поделение на Югозападното държавно предприятие, разполага с посадъчен материал от най-разпространения вид топола I 214, произведен от собствен маточник с доказан произход в горски разсадник „Микрево”. Посадъ


КОНКУРС
27/12/2018
КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „БОРОВЕЦ”


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
23/12/2018
СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС РАЗЛОГ” РАЗКРИХА ДЕМОНСТРАТИВНА НЕЗАКОННА СЕЧ НА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА