1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.


НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
01/10/2014
ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДГОТВЯ МАЩАБЕН РЕМОНТ НА „КРИВОЛИНЕЙНИЯ” БАРАЖ НА РЕКА ХЪРСОВСКА


УВЕДОМЛЕНИЕ
19/09/2014
На основание чл. 116 ал.1 т.1 от Закона за горите и във връзка с писмо рег.инд. 91-1822/01.09.2014г.на Заместник -министъра на земеделието и храните, ЮЗДП ДП Благоевград възнамерява да организира провеждането на процедура открит конкурс за сключване на дългосрочни договори за добив на дървесина.


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
16/09/2014
РОСЕН БАЕВ ОГЛАВЯВА „ДГС ПЕТРИЧ”, ДОСЕГАШНИЯТ ДИРЕКТОР ПЕТЪР АНДОНОВ ИЗЛИЗА В ПЕНСИЯ